Anda di halaman 1dari 4

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SHUKOR TAHAP 1 TARIKH SUBJEK / WAKTU B. Melay Pe!a"a!

a# 8.00 Pg 8.50 Pg B. Melay Pe# l$%a# &.00 Pg 10.15 Pg Pe#&$&$'a# I%la! 11.00 Pg 12.00 Pg Ma(e!a($' 2 8.00 Pg &.00 Tgh GURU BERTUGAS
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing.

MASA

50 %init

1 'am 15 %init

29/10/13 ( SELASA )

1 'am

1 'am

30/10/13 ( (A)* )

Ma(e!a($' 1 &.15 Pg 10.15 Pg Pe#&. Ja%!a#$ ) Ke%$"a(a# 11.00 Pg 12.00 Pg

1 'am

1 'am

B. I#**e+$% 1 8.00 Pg 8.50 Pg 31/10/13 ( +,A%-S ) B. I#**e+$% 2 &.00 Pg 10.15 Tgh

50 %init

1 'am 15 %init

Pe#&. Se#$ ,$% al 11.00 Pg 12.00 Tgh

Sa$#% 8.00 Pg &.00 Pg

-/11/13 . ISNIN /

Ja0$ &.15 Pg 10.15 Tgh

Pe#&. M 1$' 11.00 Pg 12.00 Tgh

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$ masing.

1 'am

1 'am

1 'am

1 'am

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SHUKOR TARIKH TAHAP 2 SUBJEK / WAKTU GURU BERTUGAS B. Melay Pe!a"a!a# 8.00 Pg 8.50 Pg 29/10/13 ( SELASA B. Melay Pe# l$%a# &.00 Pg 10.15 Pg Pe#&$&$'a# I%la! 11.00 Pg 12.00 Pg Ma(e!a($' 2 8.00 Pg 8..0 Pg 30/10/13 ( (A)* Ma(e!a($' 1 &.00 Pg 10.00 Pg Ja0$ 11.00 Pg 12.00 Tgh B. I#**e+$% 1 8.00 Pg 8.50 Pg 31/10/13 ( +,A%-S ) B. I#**e+$% 2 &.00 Pg 10.15 Tgh Ke!a"$+a# H$& 2 11.00 Pg 12.00 Tgh -/11/13 ( -S0-0 ) Sa$#% 8.00 Pg &.15 Pg Ka3$a# Te!2a(a# &.25 Pg 10.25 Pg
Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut #eriba!i masing$masing.

MASA
50 %init

a!ua"

a!ua"

1 'am 15 %init

a!ua"

1 'am

a!ua"

.0 %init

a!ua"

1 'am

a!ua"

1 'am

a!ua"

50 %init

a!ua"

1 'am 15 %init

a!ua"

1 'am

a!ua"

1 'am 15 %init 1 'am

a!ua"

Pe#&. Ja%!a#$ ) Ke%$"a(a# 11.00 Pg 12.00 Tgh Pe#&. Se#$ ,$% al 8.00 Pg &.00 Pg Pe#&. M 1$' &.15 Pg 10.15 Pg Pe#&. S$5$' ) Ke0a+*a#e*a+aa # 11.00 Pg 12.00 Tgh

4/11/13 ( (A)* )

Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$masing. Tahun . Tahun 5 Tahun / *guru bertugas mengikut a!ua" #eriba!i masing$masing.

1 'am

1 'am

1 'am

1 'am