Anda di halaman 1dari 4

BAB 1 : LATIHAN INTERAKSI ANTARA HIDUPAN BAHAGIAN A Jawab semua soalan. 1. Apakah maksud haiwan yang hidup bersendirian?

A Haiwan yang dapat mencari makanan sendiri B Hawan yang makan haiwan lain sahaja. C Haiwan yang tidak hidup secara berkumpulan D Haiwan yang tidak membiak dengan haiwan lain. 2. Antara haiwan yang berikut, yang manakah hidup bersendiran? A C Rajah 2

Apakah yang akan berlaku jika penghadang itu dialihkan? A Semua kucing tinggal di dalam sangkar masing-masing. B Semua kucing bersaing untuk makanan dan air C Kucing jantan saling bergaduh D Kucing betina bergaduh dengan kucing jantan 5. Maklumat berikut menunjukkan langkahlangkah untuk menyiasat persaingan antara tumbuhan. J Simpan kedua-dua bekas P dan Q di dalam almari. K Masukkan 5 biji kacang hijau ke dalam bekas P dan 20 biji kacang hijau ke dalam bekas Q. L Selepas satu minggu, perhatikan pertumbuhan anak benih kacang hijau. M Masukkan kapas lembap ke dalam dua bekas P dan Q.

3. Rajah 1 menunjukkan interaksi antara dua ekor haiwan.

Rajah 1

Pilih urutan yang betul bag langkahlangkah itu. A M,K,J,L C J,K,L,M B M,J,K,L D K,J,L,M 6. Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan ke atas anak benih kacang hijau.

Apakah yang digambarkan dalam interaksi ini? A Kerjasama antara haiwan B Persaingan antara haiwan C Kepupusan spesies haiwan D Spesies haiwan terancam 4. Rajah 2 menunjukkan tiga ekor kucing yang diletakkan di dalam sangkar ketika musim mengawan.

Rajah 3

*Pusat Tuisyen Orkid-ria*

BAB 1 : LATIHAN INTERAKSI ANTARA HIDUPAN Apakah yang dikaji? A Pertumbuhan anak benih B Percambahan biji benih C Kerjasama antara tumbuhan D Persaingan anak benih 7. Rajah 4 menunjukkan sekumpulan spesies haiwan terancam. 10. Antara yang berikut, yang manakah kesan buruk masalah ini? I. Hujan asid II. Tanah runtuh III. Banjir kilat IV. Pencemaran air A I dan II C II dan III B D I dan IV III dan IV

Rajah 4 Antara haiwan yang berikut, yang manakah tergolong dalam kumpulan yang sama? A Burung pipit B Burung gagak C Burung merpati D Burung kenyalang 8. Jadual 1 menunjukkan bilangan spesies haiwan di hutan dalam tempoh 30 tahun. Tahun Bilangan spesies haiwan 1979 1989 1999 2009 8500 7200 6100 4300 Jadual 1 Apakah kesimpulan yang dapat dbuat daripada Jadual 1? A Terdapat kekurangan makanan B Haiwan itu mengalami kepupusan C Haiwan itu membiak dengan perlahan D Haiwan itu telah berhijrah ke tempat lain. 9. Rajah 5 menunjukkan satu masalah alam sekitar.

Apakah maksud pemeliharaan ? A Cabaran untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad B Keadaan di mana spesies pupus dari bumi C Mengekalkan keadaan habitat hidupan liar D Untuk memperbaiki keadaan ke bentuk asalnya untuk mengelakkan kepupusan.

11. Maklumat berikut menunjukkan beberapa kesan aktiviti manusia. J Hakisan tanah K Pencemaran udara L Pencemaran bunyi M Sesetengah haiwan akan kehilangan tempat tinggal semula jadi. Apakah kesan penebangan pokok di hutan? A J dan K B J dan M C L dan M D K dan L 12. Jadual 2 menunjukkan beberapa aktiviti manusia. P Q R S Pertanian Pembalakan tidak terkawal Penghasilan beg kulit Pemburuan haram Jadual 2

Aktiviti yang manakah akan menyebabkan kepupusan haiwan? A P dan S B R dan S C P,Q dan S D Q,R dan S

*Pusat Tuisyen Orkid-ria*

BAB 1 : LATIHAN INTERAKSI ANTARA HIDUPAN BAHAGIAN B 1. Seorang pelajar memasukkan 5 ekor siput dan 10 ekor siput masing-masing ke dalam dua buah bekas yang serupa S dan Y seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. 2. Carta bar menunjukkan maklumat yang dikumpul sekumpulan murid mengenai bilangan spesies haiwan yang pupus dalam suatu jangka masa. Bilangan haiwan yang pupus

Tahun Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan ini selepas 2 hari. Bekas X Y Bilangan siput yang hidup 5 3 1960 1970 1980 1990 2000 a) Apakah pola perubahan bilangan haiwan yang pupus sepanjang masa itu? ________________________________ a) Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________ i)_________________________________ b) Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan pemerhatian dalam Jadual 1. ____________________________________ ___________________________________ c) Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan ___________________________________ i)_______________________________ d) Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas ii)________________________________ ___________________________________ e) Nyatakan pemboleh ubah dimalarkan ____________________________________ Jumlah makanan juga mempengaruhi bilangan siput yang hidup. Nyatakan satu hubungan antara dua maklumat yang dikumpul berdasarkan pernyataan yang diberikan. d) Berikan 2 terancam. contoh haiwan yang ________________________________ ii)________________________________ ________________________________ c) Berikan 2 contoh haiwan yang telah pupus. b) Berikan 2 inferens untuk menerangkan pola perubahan yang dinyatakan di (a)

i)_______________________________ ii)________________________________ e) Nyatakan satu cara untuk melindungi haiwan dari terancam. _________________________________

f)

___________________________________ __________________________________ ____________________________________ *Pusat Tuisyen Orkid-ria*

BAB 1 : LATIHAN INTERAKSI ANTARA HIDUPAN

BAHAGIAN B Isi tempat kosong. Mengawan Berkumpulan bekerjasama Makanan Menyendiri Persaingan perlindungan

a) Kuda belang dan ikan lumba-lumba hidup secara _________________. b) Haiwan dipanggil yang tinggal haiwan bersendirian yang hidup Haiwan bersaing untuk mendapatkan?

______________________ c) Kebanyakkan haiwan hidup berkumpulan untuk __________________ dan

_________________ d) ________________ adalah sejenis Tumbuhan bersaing interaksi antara haiwan berkumpulan. e) Sesetengah haiwan tinggal menyendiri dan jauh dari yang lain untuk untuk untuk mendapatkan

mengelakkan

______________

mendapatkan makanan dan ruang. f) Sesetengah haiwan hidup berkumpulan untuk seketka untuk _________________

*Pusat Tuisyen Orkid-ria*