Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK RU JALAN PARIT BARU, 45200 SABAK BERNAM SELANGOR JADUAL SPEKSIFIKASI UJIAN PEPERIKSAAN/UJIAN TAHUN

NAMA GURU MATA PELAJARAN MASA MARKAH BENTUK BILANGAN SOALAN BIL TAJUK KANDUNGAN BIDANG/TOPIK
01! 02! 03! 04! 05! KERTAS 2 UNIT 1 : N"#$"% B&'() UNIT 2 : P01(2(/ UNIT 3 : P0%4&'&2(/ UNIT 4 : 6(/7

: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN : 2013 : MOHD HELMY BIN JAMHURI : MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 4 :40 MINIT : 40/40 : SUBJEKTIF : 40 SOALAN KEMAHIRAN PENGETAHUAN ARAS KESUKARAN NO SOALAN R S T
1,2,3 4 5 13

R0/9(2 20S090%2(/( T=/77=

:R; , :S; , *0<+0:T; , 10<20-

KEFAHAMAN ARAS KESUKARAN NO SOALAN R S T


*,+ 3 5 14

APLIKASI ARAS KESUKARAN NO SOALAN R S T


10,1 1 12 15 13 1* 15,20

ANALISIS

JUMLA H

CATATA N

R , 20,5 ."('(/

+ 3 4 *

1+

S , *0, 10 ."('(/ T , 20,5 ."('(/

JUMLAH

20

TANDATANGAN GURU:8888888888888888888

TANDATANGAN KETUA PANITIA : 8888888888888888 TANDATANGAN PK KURIKULUM:

TARIKH : 1+ MEI 2013