Anda di halaman 1dari 7

PROFIL KEPIMPINAN DI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) DAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

KOMPETENSI FUNGSIAN

1

Kompetensi Fungsian JPN and PPD Kepimpinan Pengajaran Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Kefahaman terhadap tingkah laku manusia dan motivasi untuk membangunkan potensi manusia sepenuhnya bagi mencapai matlamat organisasi Pengurusan dan Pengagihan Sumber Perancangan dan Hala Tuju Strategik Keupayaan memimpin ke arah peningkatan kualiti pengajaran dan peningkatan pembelajaran murid Keupayaan mengurus sumber (dana. Dasar Pendidikan Kefahaman terhadap rasional dan falsafah yang termaktub dalam dasar dan pelan pembangunan pendidikan yang menentukan hala tuju dan tumpuan staf untuk membolehkan pelaksanaan tugasan dengan objektif untuk memaksimakan keberhasilan pembelajaran murid dan prestasi sekolah 2 . kemudahan fizikal. masa dan sumber pengajaran-pembelajaran) bagi menyokong matlamat organisasi dengan berkesan Keupayaan menetapkan hala tuju strategik yang jelas. memantau prestasi pelaksanaan supaya operasi dapat dilaksanakan dengan lancar serta dapat mengatasi halangan pencapaian matlamat.

dedikasi dan usaha daripada individu atau ahli pasukan 2. dan potensi kepimpinan staf 3 . Berkeupayaan untuk memimpin dan mengarah seseorang untuk melaksanakan kerja secara berkesan dengan membina komitmen. Berkeupayaan menyedia suatu proses sistematik yang dapat mengenal pasti dengan jelas bakat dan kebolehan. Berkeupayaan membina hubungan kerja yang formal dengan seorang individu atau dengan kumpulan kecil bagi tujuan melaksanakan tugas Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 1. Berkeupayaan membina budaya pembelajaran terarah kendiri dan persekitaran kerja yang menggalakkan pembangunan diri pihak lain 2. Berkeupayaan untuk membina visi yang jelas tentang matlamat yang dikongsi bersama dan menjajar manusia ke arah hala tuju yang sama 2. Berkeupayaan untuk memimpin dan mengarah.Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Definisi: Kefahaman terhadap tingkah laku manusia dan motivasi untuk membangunkan potensi manusia sepenuhnya bagi mencapai matlamat organisasi 1. pembangunan kerjaya. dan membahagi tugasan berdasarkan kefahaman mengenai kekuatan dan kelemahan seseorang 2. Berkeupayaan mendorong manusia untuk berusaha meningkatkan prestasi dengan mewujudkan makna di dalam kerjaya 3. Berkeupayaan untuk membina hubungan baik dengan ahli pasukan dalam usaha untuk mewujudkan suatu persekitaran kerja yang terbuka dan telus yang berasas dari kepercayaan dan sokongan daripada pasukan kerja 1. Berkeupayaan bekerja rapat dengan ahli pasukan untuk menentukan pelan pembangunan kerjaya dan membina potensi kepimpinan 1.

dan melangkaui skop kerja 2.Pengurusan dan Pengagihan Sumber Definisi: Keupayaan mengurus sumber (dana. Berkeupayaan mengenal pasti kekurangan sumber dalam bidang yang dilaksanakan 2. Berkeupayaan mengenal pasti kekurangan sumber merentas pelbagai bidang kerja dengan pengetahuan mendalam dalam pelbagai bidang 2. Berkeupayaan mengenal pasti isu mendesak dan berupaya meletakkan keutamaan sumber dengan sewajarnya 3. Berkeupayaan mengurus keadaan yang memerlukan penyelarasan sumber yang melangkaui pasukan kerja sendiri. dan berkemungkinan melibatkan rundingan dengan pihak ketiga 1. Berkeupayaan mengurus keadaan yang melibatkan sumber dalaman dan dalam lingkungan pasukan kerja Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 1. Berkeupayaan meletakkan keutamaan penyelesaian berdasarkan risiko dijangka dan analisis kos dan faedah. masa dan sumber pengajaran-pembelajaran) bagi menyokong matlamat organisasi dengan berkesan 1. Berkeupayaan menjangka isu berkaitan sumber dan meletakkan keutamaan penyelesaian untuk menghalang isu sumber berbangkit 3. Berkeupayaan mengenal pasti kekurangan sumber merentas pelbagai bidang. dan melangkaui skop kerja sendiri 2. dan membuat keputusan dalam keadaan mendesak 3. kemudahan fizikal. Berkeupayaan mengenal pasti kekurangan sumber merentas pelbagai bidang. Berkeupayaan mengurus keadaan yang memerlukan penyelarasan tahap tinggi dengan rangkaian yang luas. dan membina perhubungan jangka panjang dengan pihak ketiga untuk melaksanakan penyelesaian yang lestari 4 . dan berupaya mengimbangi keperluan jabatan sendiri dan keperluan organisasi keseluruhan 1. Berkeupayaan menawarkan penyelesaian berkaitan isu sumber semasa dan apabila iannya berbangkit 3. Berkeupayaan mengurus keadaan yang melibatkan sumber merentas fungsi.

Berkeupayaan menggubal pelan jangka panjang berasaskan amalan yang wujud dalam organisasi 1. serta mempunyai keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan mengenai amalan terbaik untuk menyelesai masalah 3. serta berupaya menyelesaikan isu-isu 3. yang akan memberi faedah berterusan kepada sistem 5 . memantau prestasi pelaksanaan supaya operasi dapat dilaksanakan dengan lancar serta dapat mengatasi halangan pencapaian matlamat. Mempunyai pengetahuan jelas dan berupaya mengenal pasti pelbagai faktor yang menyumbang kepada masalah. 1. Berkeupayaan mengenal pasti punca masalah dalam organisasi yang mungkin bersifat sistemik dan di luar kawalan terus seseorang 2. Berkeupayaan menggubal pelan jangka panjang yang lestari berasaskan kefahaman mengenai amalan terbaik dalam organisasi-organisasi yang lain 1. Berkeupayaan mengenal pasti bidang yang memberi kesan negatif kepada sistem dalam cara yang tidak langsung. Berkeupayaan untuk menjana penyelesaian baharu dan belum pernah diteroka. Mempunyai pengetahuan mengenai amalan dan isu terkini berkaitan tugas yang dihadapi oleh organisasi lain seperti sektor swasta dan kementerian lain.Perancangan dan Hala Tuju Strategik Definisi: Keupayaan menetapkan hala tuju strategik yang jelas. akan memanfaatkan organisasi dalam jangka panjang 2. Berkeupayaan mengenal pasti isu-isu dalam bidang kerja yang tidak selari dengan matlamat organisasi dan berinisiatif untuk mengkaji dengan mendalam dan mengenal pasti punca masalah sesuatu isu 2. Berkeupayaan membangunkan penyelesaian jangka pendek secara terus dan jangka pendek berasaskan amalan yang wujud dalam organisasi Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 1. Isu-Isu ini melangkaui organisasi. dan jika diselesaikan. Berkeupayaan mengenal pasti isu-isu dalam bidang kerja yang tidak selari dengan matlamat organisasi serta memahami hubungkait sebab dan akibat 2.

Mengaplikasi pelbagai teknik pengurusan murid dan menerapkan dalam pemimpin pengajar budaya belajar secara kolaboratif dan kendiri untuk murid 2. Memberi panduan mengenai strategi pengajaran dengan memastikan perkongsian amalan terbaik. dan pelaksanaan kurikulum secara berkesan dari Kementerian ke sekolah 2. Memberi perhatian terhadap kualiti pengajaran di sekolah. Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran yang baik untuk menilai pembelajaran murid dan kualiti guru 1. Melakukan penambahbaikan pengajaran secara berterusan di semua sekolah dengan memastikan penyampaian pengajaran yang baik dan khusus bagi sesuatu tahap dan profil demografi murid 2. Menyediakan staf dengan asas kemahiran pengajaran dan sumber 1. pengajaran dan pembangunan profesional Tahap 4 Tahap 3 Tahap 2 Tahap 1 6 . Memberi ganjaran kepada kaedah pedagogi inovatif. Berkeupayaan untuk mempengaruhi penggubal dasar bagi memastikan tenaga pengajar ditingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam kaedah pedagogi. Menggalakkan inovasi dalam kaedah pedagogi 3. Membolehkan bahan pengajaran digunakan secara luwes dan khusus sesuai bagi tahap pembelajaran yang berbeza serta pelbagai jenis gaya pembelajaran/keupayaan. menggalak dan membangunkan program pembelajaran dan pengajaran dengan sokongan masyarakat setempat 3. Membangunkan kaedah sistematik untuk menilai prestasi guru bagi memastikan kualiti pengajaran yang cemerlang di sekolah 1. 3. Merancang pengajaran dan aktiviti secara bersasaran bagi menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada murid merentas pelbagai tahap keupayaan pembelajaran 3.Kepimpinan Pengajaran Definisi: Keupayaan memimpin ke arah peningkatan kualiti pengajaran dan peningkatan pembelajaran murid 1. membina suasana bermotivasi supaya guru sentiasa berusaha meningkatkan secara profesional kemahiran pengajaran dan penyampaian dalam bilik darjah termasuk menggalakkan perkongsian amalan terbaik dalam sistem 2.

Berkeupayaan untuk menerangkan dengan jelas dasar dan amalan yang digunakan. Mempunyai pengetahuan tentang dasar pendidikan dalam skop kerja. Berkeupayaan untuk memahami hasrat dan rasional di sebalik kandungan dasar pendidikan.Dasar Pendidikan Definisi: Kefahaman terhadap rasional dan falsafah yang termaktub dalam dasar dan pelan pembangunan pendidikan yang menentukan hala tuju dan tumpuan staf untuk membolehkan pelaksanaan tugasan dengan objektif untuk memaksimakan keberhasilan pembelajaran murid dan prestasi sekolah Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 1. dan menyumbang kepada pembangunan dasar pendidikan melalui maklum balas secara profesional kepada penggubal dasar. Berupaya untuk menterjemah dasar kepada inisiatif 1. Meletakkan keutamaan terhadap program dan inisiatif penting. Menunjukkan kefahaman yang jelas terhadap objektif dasar pendidikan dan berupaya untuk mengubahsuai berdasarkan keadaan. dan menggabungkan kefahaman tersebut dalam amalan kerja 1. Menunjukkan kefahaman yang jelas terhadap objektif dasar pendidikan. bertanggungjawab terhadap pembangunan pelan strategik jangka panjang dan menyumbang kepada pembangunang dasar pendidikan 2. dan dengan yakin mempertahan dasar dan amalan 7 . serta memberi panduan kepada staf cara menggabung dasar kepada amalan. 2. Menunjukkan kefahaman yang jelas terhadap rasional dan objektif umum dasar pendidikan secara keseluruhan. dan menggabungkannya dalam amalan semasa memberi panduan kepada para guru 1.