Anda di halaman 1dari 3

Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis,Yang Berusaha Pn.Sarina binti Shaari,Guru Besar SK.

Kampung Kuantan,yang dihormati Guru-guru Kanan,guru-guru dan muridmurid.Pertamanya saya ingin mengucap an jutaan terima asih epada piha se olah erana member peluang epada saya sela u etua murid untu menyampai an ucapan sempena !ari Guru "#$%.Tema !ari Guru pada tahun "#$% ini adalah __________________________________________________________________ Guru-guru dan rakan semua, Pada tanggal 16 Mei setiap tahun kerajaan Malaysia telah memperuntukan sebagai hari mengenang jasa jasa guru. &leh itu,tujuan ita ber umpul pada hari ini adalah untu merai an !ari Guru pering at SK. Kampung Kuantan. Guru adalah seorang insan yang sungguh bernilai dan merupa an aset negara.Mere a ibarat cahaya yang sentiasa menerangi insan yang bergelar pelajar.Tanpa mere a,tida a an lahir seorang Perdana Menteri,tanpa mere a tida a an muncul seorang yang bergelar do tor.Mere a telah mencurah an sepenuh tenaga untu epentingan ita semua.Pada hari ini dan iaitu tanggal $' Mei telah dii tira( sebagai !ari Guru.)ni merupa an usaha erajaan untu mengi tira( guru-guru dan menyata an betapa mulianya hati seorang guru dan harus dirai an oleh setiap lapisan masyara at. *i se olah ita,guru-guru telah menunju an si ap positi( terhadap pelajar.Mere a mengajar tida enal erti penat dan lelah.Tida lain,hanya ingin melihat ejayaan ita semua demi masa hadapan.Sudah tibalah masanya untu ita sama-sama mengorban an masa ita pula untu menyahut seruan guru agar belajar dengan bersungguh-sungguh.*engan itu, ita dapat membalas jasa mere a dan ibu bapa. Guru-guru dan pelajar semua, Tida ira di bidang a ademi mahupun o uri ulum,guru-guru a an sentiasa bersemangat untu melatih ita semua demi ecemerlangan se olah.Proses ini adalah secara berterusan sehinggalah e a hir hayat mere a.Saya amat berharap agar a+an- a+an semua berjanji untu mengubah si ap yang acuh ta acuh epada si ap yang lebih positi( e arah $ ,spirasi, $ ,genda dan -----------------Saya dan a+an- a+an semua amat gembira erana ita sama-sama dapat merai an !ari Guru pada tahun ini.*engan harapan !ari Guru pada tahun ini, ita dapat bergembira dan mengambil bahagian demi memartabat an pening atan yang saujana agar SK Kampung Kuantan menjadi sebuah se olah yang lebih ber ualiti.

Sebelum saya mengundur diri,sudilah iranya guru-guru dan ra an semua mendengar setiap baris saja ini.

Guru Oh Guru
Berburu ke padang datar Dapat rusa belang kaki Berguru kepalang ajar Ibarat bunga kembang tak jadi.. Dialah pemberi paling setia Tiap akar ilmu miliknya Pelita dan lampu segala Untuk manusia sebelum menjadi dewasa Dialah Ibu dialah bapa juga sahabat Alur kesetiaan mengalirkan nasihat Pemimpin yang ditauliahkan menjadi hikmat Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa Jika hari ini seorang aja menaiki takhta Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara Jika hari ini seorang Ulamak yang mulia Jika hari ini seorang peguam menang bi!ara Jika hari ini seorang penulis terkemuka Jika hari ini siapa saja menjadi dewasa "ejarahnya dimulakan oleh guru biasa Dengan lembut sabarnya mengajar tulis#ba!a Di mana#mana dia berdiri di muka muridnya Di sebuah sekolah mewah di ibukota Di bangunan tua sekolah hulu Terengganu Dia adalah guru mewakili seribu buku "emakin terpen!il duduknya di !eruk desa "emakin bererti tugasnya kepada negara Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu$ guruku Budi yang diapungkan di dulang ilmu Panggilan keramat %!ikgu& kekal terpahat Menjadi kenangan ke akhir hayat.

dan a hirnya, saya menyusun jari sepuluh memohon maa( se iranya terdapat esalahan dan ter asar bahasa semasa menyampai an ucapan ini. ______________________________________________________ ,Selamat Hari Guru

2 1!.

Se ian, terima asih.