Anda di halaman 1dari 4

MATEMATIK 015/1 1.

25 109 ditulis sebagai A B C D

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK RU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TAHUN 4 2013

6. Dua ribu dua ringgit dan dua puluh sen ditulis sebagai A B C D RM2 020.20 RM2 020.02 RM2 002.20 RM2 002.02

Dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh Dua puluh lima ribu seratus sembilan belas Dua puluh lima ribu seratus sembilan Dua puluh lima ribu seratus dan kosong sembilan

7. Tuliskan dua puluh satu ribu tujuh belas dalam angka. A B C D 21 170 21 017 20 170 20 017

2. Nilai bagi digit 7 dalam nombor 30 672 ialah A B C D 7 70 700 7 000

8. Sepuluh perpuluhan enam dua dalam angka ialah A B C D 1.62 16.2 10.26 10.62

3. Manakah antara digit yang bergaris berikut mempunyai nilai tempat ribu? A B C D 25 788 41 339 71 674 85 650

9. Manakah antara berikut mempunyai digit 2 pada nilai tempat persepuluh? A B C D 28.53 82.35 83.25 85.32

4. Manakah antara berikut merupakan pecahan yang terkecil?

4 9
1 3

C D

2 9 1 9

10. RM6 123.30 + RM119.50 = A B C D RM6 224.80 RM6 242.80 RM6 324.80 RM7 318.30

5. Manakah antara berikut adalah pecahan wajar? A B C D

3 2 8 9 6 6 7 4
1

11. Manakah antara digit 9 yang berikut mempunyai nilai yang paling tinggi? A B C D 24 091 39 355 48 879 50 963

MATEMATIK 015/1

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK RU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 18.

TAHUN 4 2013

12. Yang manakah antara berikut disusun mengikut tertib menurun? A B C D 27 369, 18 524, 60 019, 41 703 18 524, 27 369, 41 703, 60 019 60 019, 41 703, 27 369, 18 524 41 703, 27 369, 18 524, 60 019

4 8 = 7
Apakah nombor yang perlu diisi dalam kotak tersebut? A B C D 14 13 12 11

13. Bundarkan 37 475 kepada ribu yang hampir A B C D 38 500 38 000 37 500 37 000

19. RM5 910 RM78.40 RM125 = A B C D RM2 055.00 RM5 706.60 RM5 607.60 RM5 760.60

14. Nyatakan A B C D

5 dalam perkataan 7

20. Cari hasil tambah 12.46 dan 10.7 A B C D 12.16 13.53 22.53 23.16

Lima tujuh Lima dan tujuh Lima pertujuh Lima puluh tujuh

15. Manakah antara berikut ialah tiga perpuluhan enam? A B C D 0.6 3.06 3.6 36

21. 728 31 = A B C D 2 912 12 568 13 568 22 568

22. Yang manakah antara berikut tidak benar? 16. 6.32 + 18 + 23.7 = A B C D 26.69 30.20 48.02 48.22 A B C D 2 862 178 = 2 684 5 393 2 166 = 3 227 4 024 989 = 4 965 8 776 1 008 = 7 768

17. RM15.30 + 95sen + RM75 = A B C D RM90.25 RM91.25 RM99.80 RM99.95

23. Ada 392 murid di dalam Sekolah Kebangsaan Raja Sulong. 208 daripadanya ialah murid perempuan. Berapakah bilangan murid lelaki sekolah tersebut? A B C D 184 196 248 284

MATEMATIK 015/1

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK RU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 29. RM192.50 13. A B C D RM2 005.25 RM2 025.50 RM2 205.50 RM2 502.50

TAHUN 4 2013

24. Yang manakah antara berikut tidak benar? A B C D

1 2 = 4 8 2 5 = 5 10 6 3 = 10 5 1 3 = 3 9

30. RM8 448 15 = A B C D RM362.50 RM536.20 RM563.20 RM635.20

25.

1 4

1 4

Apakah pecahan yang perlu diisi dalam kotak kosong tersebut? A B C D

31. 3 396 + 1 015 481 = A B C D 3 930 3 932 4 411 4 930

1 3 2 9 5 9 7 9

32. Darabkan 72 dengan 1 000 A B C D 720 7 020 7 200 72 000

26. Tolakkan 0.34 daripada 8.5 33. Dalam satu jag air terdapat A B C D 8.26 8.24 8.16 5.1

7 liter jus oren. 10

Raymond meminum jus tersebut sebanyak

1 liter jus tersebut. Berapa banyakkah jus 5


oren yang masih ada di dalam jag tersebut? A C D 418.36 413.36 B C

27. 51.67 8 = A B 408.86 410.96

28. 5.58 18 A B C D 0.13 0.31 3.01 3.1 3 D

1 4 3 10 1 2 8 15

MATEMATIK 015/1

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK RU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TAHUN 4 2013

34. Maria membeli sebiji kek. Dia makan

1 4

daripada kek tersebut pada sebelah pagi dan

1 lagi pada sebelah petang. Berapa 4


banyakkah bahagian kek yang telah Maria makan? A B C D

memberikan RM3 800 kepada isterinya. Baki wang Encik Amir dibahagikan sama banyak kepada lima orang anaknya. Berapakah wang yang diterima oleh setiap orang anaknya? A B C D RM5 840 RM5 640 RM1 168 RM1 166

1 8 1 6 1 3 1 2

39. Syarikat Komputer Canggih telah membeli 1 250 buah komputer. Syarikat tersebut telah menjual 350 buah komputer dalam bulan Julai. Kemudian ia telah membeli 500 buah komputer lagi. Berapa buahkah komputer yang ada di dalam simpanan syarikat itu sekarang? A B C D 900 1 400 1 750 2 100

35. Sharon mempunyai 1.35m riben biru. Adiknya, Shanon mempunyai 1.5m riben biru. Cari jumlah panjang riben biru yang mereka ada. A B C D 2.35 2.4 2.8 2.85

36. Berat Amerjit ialah 28.9kg. Ayahnya pula 31.5kg lebih berat daripada Amerjit. Cari jumlah berat mereka berdua, dalam kg. A B C D 45.5 59.4 60.4 89.3

40. Sebuah kontraktor perumahan mempunyai 12 000 unit rumah yang ingin dijual. Semasa hari pertama pelancaran, sebanyak 5 680 unit rumah telah dijual dan 2 118 unit lagi dijual pada hari kedua. Berapakah unit rumah yang masih belum dijual? A B C D 9 882 7 798 6 320 4 202

37. Halim memperolehi gaji RM3 500 sebulan dan Bakri memperolehi RM2 850. Johari memperolehi RM200 kurang daripada Bakri. Berapakah jumlah gaji mereka semuanya dalam sebulan? A B C D RM6 550 RM9 000 RM9 050 RM9 600

38. Encik Amir ada RM9 640. Beliau 4