Anda di halaman 1dari 22

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM TINGKATAN DUA SEKOLAH MENENGAH RAJA ABDULLAH KUALA LUMPUR

MINGGU PENGGAL

BIDANG TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

AKTIVITI

ABM NILAI MURNI

KEMAHIR AN BELAJAR

PENTAKSIR AN

PENGHASILAN

SENI

VISUAL AKTIVITI 1

M1-2 2/1/14 – 6/1/14

1. ASAS SENI REKA 1.1 UNSUR SENI. 1.1.1 GARISAN - Jenis-jenis garisan -Garisan dan rupa -Garisan dan jalinan. -Garisan dan ruang.

1. Mengetahui dan memahami jenisjenis garisan. 2. Menghasilkan pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran. ARAS 2 1.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus. 2.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. 3.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada:

Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen garisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang berbeza.
AKTIVITI 2

ABM Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster Contoh gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik

KBKK Klasifikasi Banding beza Menjana idea TKP - Kinestatik Interpersona l - Naturalis MASTERI Pengayaan Pemulihan.

B1DIE1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4

Pelajar melakar dan melukis pelbagai garisan dan jalinan pada alam semulajadi. Menggunakan olahan garisan
AKTIVITI 3

NILAI Kerjasama,Yakin, Berani

Menghasilkan lukisan objek geometrik, pelbagi bentuk dan tona menggunakan garisan.

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang

1

M3 13/1/14

1.1.2 JALINAN - Jalinan tampak - Jalinan sentuk 1. Memahami konsep / maksud dan jenis jalinan

    

Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Perspektif Satah Imbangan

AKTIVITI 1

ABM Pelajar menghasilkanKertas lukisan, melakar dan melukisobjek persekitaran, jalinan tampak dan sentuh bahan semulajadi yang terdapat pada alam & buatan manusia. semulajadi dan buatan manusia
AKTIVITI 2

KBKK Mencirikan Menjana idea.

B1DIE1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4

2. Mengetahui cara untuk menghasilkan jalinan dalam bentuk 2D. 3. Memahami jalinan dan aplikasi dalam penghasilan seni visual.

2.Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan, catan, arca dan cetakan dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. 3.Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pewujudan idea. 4.Membuat kemasan dan menyediakan portfolio.

Contoh gambar jalinan dan objek berjalinan. NILAI Kasih sayang Kesungguhan Sabar

Menghasilkan kolaj yang menunjukkan jalinan dari bahan Semulajadi/ buangan. Mengamati jalinan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda.
AKTIVITI 3

TKP Naturalis Kinestatik Intrapersona l

Menghasilkan corak berwarna berdasarkan jalinan buatan manusia.

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang

2

-Warna utama.Naturalis . 3. jangka lukis. Kerjasama Yakin  Kadar banding Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 3 . AKTIVITI 2 ABM Contoh carta warna yang lengkap.1. AKTIVITI 3 KBKK Membandin g dan membeza MASTERI Pengayaan Pemulihan.3 WARNA 1.Logik matematik B1DIE1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 Pelajar menghasilkan jadual warna panas dan sejuk serta memahami atau mengaplikasi dalam poster/logo. 2.warna. KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat tona warna dan mengaplikasinya dalam catan yang mudah AKTIVITI 4 ARAS 3 1. ARAS 1 1.Verbal linguistik Interpersona l .Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran. skunder. 3. -Ton warna -Warna penggenap. NILAI Kesabaran. kad ucapan.M4 20/1/14 1.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam semulajadi dan buatan manusia).Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus. TKP . Memahami dan mengaplikasi warna dalan penghasilan seni visual.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: Aktiviti aplikasi warna pada corak. 2. Contoh lanskap warna panas dan sejuk Contoh kad ucapan pelbagai perayaan. Mengetahui dan memahami jenis warna.Membanding beza jenis komunikasi visual. panas. tertier -Warna sejuk. ARAS 2 1. berus. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik. Kertas lukisan. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama. rekabentuk dan sebagainya.

3. M5 27/1/14 1.Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pewujudan idea. 3.Menggunakan pelbagai alat. TINGGI. arca dan cetakan dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. 2. media dan teknik dalam lukisan. Memahami aplikasi rupa dengan unsur seni yang lain. AKTIVITI 2 TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersona l Logik matematik B1DIE1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 Pelajar menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif. Contoh corak rupa positif/Negatif. RUPA -Rupa Organik -Rupa Geometrik -Rupa Positif -Rupa Negatif. dan berwatak spt JATUH.4. Menghasilkan rupa dalam bentuk penghasilan seni visual. AKTIVITI 4 Pelajar membuat aplikasi rupa dalam reka bentuk logo/lambang.    Hubungkaitan kedudukan objek Perspektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 ABM Pelajar membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometrik corak berulang. Contoh logo dan corak rupa. RENDAH. 1. Jenama huruf bergaya 2. GEMOK dll. catan. Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 4 . 4. KBKK Membandin g Membeza KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada Menghasilkan rupa mukataip yang bergaya. Mengetahui dan memahami jenisjenis dan sifat rupa.Membuat kemasan dan menyediakan portfolio. AKTIVITI 3 NILAI Kesabaran Kesungguhan Keyakinan.1.

Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran. Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk membuat corak selangseli. Memahami dan mengaplikasi bentuk dalam penghasilan seni visual. Mengetahui dan memahami konsep ARAS 1 1. 2. Menghasilkan kepelbagaian bentuk melalui teknik tertentu. Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 5 .Membanding beza jenis komunikasi visual. 3. NILAI Kasih sayang Berani Tekun TKP Kinestatik Logik matematik KBKK Membandin g Menyelesaik an masalah KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada B1DIE1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 Pelajar membuat kolaj timbul berasaskan bentuk organik pada alam semulajadi AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan origami yang berbentuk 3D untuk menunjukkan bentuk konkrit.5 BENTUK -Bentuk geometric -Bentuk organik. AKTIVITI 1 2. AKTIVITI 2 ABM Contoh corak pelbagai bentuk.1. ARAS 2 1. Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus.M6 3/2/14 1. 3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.dan jenis bentuk. -Bentuk konkrit -Bentuk ilusi 1.

6 RUANG.M7-8 10/2/14 – 17/2/14 1. media dan teknik dalam lukisan. 3. -Ruang dekat -Ruang jauh. TKP . Mengetahui dan memahami jenis dan sifat ruang. NILAI Kesungguhan Kekemasan.Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pewujudan idea. -Ruang terhad -Ruang bebas.Logik matematik B1DIE1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 KBKK Kritis Membandin g Membeza AKTIVITI 3 Pelajar membuat lukisan lanskap yang membezakan ruang depan. 1. ARAS 3 1. 2.Menggunakan pelbagai alat. 3. arca dan cetakan dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. AKTIVITI 2 2. Menghasilkan ruang melalui aktiviti penghasilan seni visual. KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 6 .Naturalis . Memahami aplikasi ruang dalam lukisan/catan/ Rekabentuk.1. tengah dan belakang. Pelajar menghasilkan lukisan perspektif 1 titik lenyap dalam bilik darjah yang menunjukkan ruang terhad. ABM Lukisan & Catan yang menunjukkan pelbagai ruang. Contoh lukisan perspektif dan seni bina berperspektif. catan.Membuat kemasan dan menyediakan portfolio. -Ruang dan persepektif. Kesabaran.Verbal linguistik Interpersona l . 4.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang menunjukkan ruang dekat dan jauh.

1 HARMONI 1. ARAS 2 1.1. Catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni. AKTIVITI 2 Pelajar membuat kajian dan menghasilkan kesan harmoni pada unsur seni seperti garisan.M9 24/2/14 1. AKTIVITI 3 ABM Lukisan. Kesabaran Pelajar mengaplikasi konsep harmoni dalam gubahan corak kertas pembalut hadiah. TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersona l KBKK Kreatif Membandin g Menyelesaik an Masalah KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada B1D2E2 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 NILAI Kesungguhan Kekemasan. Contoh gambar yang harmoni USSR.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan konsep harmoni melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang.Membanding beza jenis komunikasi visual. Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 7 . Mengetahui dan memahami konsep harmoni. Menghasilkan konsep harmoni dalam aktiviti seni halus atau rekabentuk grafik.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. ARAS 1 1. 2. 3.Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran. 2. bentuk dan rupa.2. PRINSIP REKAAN 1.2. warna.

Menggunakan pelbagai alat. AKTIVITI 3 Contoh Poster Contoh kotak TKP Naturalis Verbal linguistik Pelajar menghasilkan kotak hadiah dengan penegasan pada coraknya. 3. Pelajar menghasilkan poster yang dapat menunjukkan penegasan.2. Memahami konsep penegasan. Kerjasama Interperson al KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 8 . motif dan rekabentuk.M 10 3/3/14 1. warna. catan.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Perspektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 Mengkaji konsep penegasan pada alam semulajadi dan buatan manusia ABM Catan/lukisan /kraf yang menunjukkan penegasan.dari segi warna /tipogfari/ visual.2. NILAI Keselamatan Kekemasan. PENEGASAN 1. KBKK Membandin g Membeza Menjana idea B1D2E2 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 AKTIVITI 2 3. Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan penegasan ARAS 3 1.Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pewujudan idea.Membuat kemasan dan menyediakan portfolio. 4. media dan teknik dalam lukisan. Menghasilkan sebuah corak berasaskan penegasan 2. arca dan cetakan dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. 2.

Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran. 2. ARAS 1 1. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar/foto konsep imbangan. Mengaplikasi prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis imbangan. 2. AKTIVITI 3 Membuat corak atau logo kolai yang bercirikan imbangan simetri dan non-simetri.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. Kulit kerang.M 11 10/3/14 1. AKTIVITI 1 Mengkaji dan menerokai konsep imbangan dalam alam semulajadi dan buatan manusia. TKP Naturalis Kinestatik Logik matematik KBKK Kreatif Kritis KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada B1D2E2 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 Menghasilkan arca mobail dari bahan buangan bagi menjelaskan konsep imbangan. Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 9 . ARAS 2 1. 1. Menghasilkan karya berprinsip imbangan 3.3 IMBANGAN.2. Bahan buangan spt. NILAI Kesungguhan Ketepatan Tanggungjawab. biji getah dll Contoh logo & corak bersimetri.

Menghasiklan satu hasil karya kontra dalam rupa yang menarik 2. ruang.2. media dan teknik dalam lukisan. 4. TKP Naturalis kinestetik Verbal Linguistik Interpersona l KBKK Membandin g Menjana idea B1D2E2 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 AKTIVITI 3 3. arca dan cetakan dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. jalinan. 2. NILAI Kerjasama Disiplin Kebersihan Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 10 .Menggunakan pelbagai alat. 1. Menghasilkankarya berkonsep kontra pada garisan. Menghasilkan logo yang bermotif objek alam semulajadi / buatan manusia dengan penekanan prinsip kontra warna. catan.M 12 17/3/14 1.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Perspektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 ABM Mengkaji dan menerokai Gambar/Poster/Lo prinsip kontra pada alam go/Corak/Motif sekeliling.Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pewujudan idea.kraf yang berkonsepkan AKTIVITI 2kontra. Mengetahui memahami konsep kontra. 3.Membanding beza jenis komunikasi visual. warna. bentuk.4 KONTRA 3. Mengetahui prinsip kontra dlm seni dan kehidupan seharian ARAS 3 1. rupa.Membuat kemasan dan menyediakan portfolio.

5 PERGERAKAN AKTIVITI 1 1.2. KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersona l KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada B1D2E2 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 Pelajar membuat kesan pergerakan dengan menggunakan teknik kolaj AKTIVITI 3 Pelajar membuat arca mobail daripada kertas untuk menunjukkan pergerakan 3 Dimensi. Pelajar menghasilkan lukisan kesan pergerakan melalui membuat garisan.M 14 1/4/14 1. Memahami konsep pergerakan 2. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar pergerakan alam persekitaran dan objek buatan manusia Contoh arca mobail yang kinestatik. NILAI Kerjasama Tanggungjawab Sabar Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 11 . Menghasilkan kesan pergerakan 3. Mengaplikasi pergerakan dalam penghasilan seni visual. rupa dan bentuk.

ARAS 1 1. rekabentuk dan kraf. rupa. bentuk dan warna. Menghasilkan konsep kepelbagaian dalam penghasilan seni visual.M 15 7/4/14 1. AKTIVITI 2 ABM Catan dan lukisan – kondep kepelbagaian USSR. Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 12 . Memahami konsep kepelbagaian dan aplikasi dalam seni halus.Membanding beza jenis komunikasi visual.2. KBKK Pemikiran kreatif Menjana idea TKP kinestetik Visual ruang Interpersona l KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada B1D2E2 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 Pelajar mencipta logo/lambang berdasarkan kepelbagaian rupa dan mukataip. ARAS 2 1. 3.koyak. 2. kad board dsb) NILAI Kebersihan Keselamatan Kesabaran.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus. 2. plastik. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian.6 KEPELBAGAIAN 1. kain.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.(kertas.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsep kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan. gunting. gurisan dsb) dan media. AKTIVITI 3 Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar. 3. Jenis dan contoh logo Contoh kolaj pelbagai media. ARAS 3 1.Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran.potong.

catan. Contoh catan lanskap. 4. bnetuk. KBKK Pemikiran kreatif Kritis TKP kinestetik Visual ruang Interpersona l B1D2E2 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 2. Menghasilkan penghasilan seni visual yang menjelaskan konsep kesatuan. rupa.M 16 14/4/14 1. KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 13 . AKTIVITI 2 Pelajar mengabungkan unsur-unsur seni seperti garisan. ABM Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan. Mengetahui dan memahami konsep kesatuan.Membuat kemasan dan menyediakan portfolio. arca dan cetakan dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan satu karya lukisan pensil bertemakan lanskap yang dapat menjelaskan konsep kesatuan. Memahami konsep kesatuan dalam aplikasi seni visual.2. jalinan. warna dan ruang bagi menunjukkan elemen kesatuan.Menggunakan pelbagai alat. 3.Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pewujudan idea. kepada: Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Perspektif Satah Imbangan 2. NILAI Kesempurnaan Berani Kesungguhan.7 KESATUAN 1. media dan teknik dalam lukisan. AKTIVITI 1 Pelajar mengkaji konsep kesatuan dalam karya seni visual. 3.

AKTIVITI 3 KBKK Membandin g Membeza MASTERI Pemulihan Pengayaan.M 17 21/4/14 1.dan alam semulajadi.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. 3. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan ARAS 1 1. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual.LUKISAN 1.Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Perspektif AKTIVITI 1 Membuat kajian garisan. dan buatan manusia dengan dakwat/arang AKTIVITI 2 ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media. TKP. Memahami peranan lukisan dalam seni visual. 3. 2. jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus. Pelajar membuat lukisan secara ‘pointistik’ bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni. Naturalis Verbal linguistik Interpersona l Logik matematik Pelajar menghasilkan lukisan persepktif dua titik lenyap dengan menggunakan ruang dalam kelas sebagai rujukan. NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang B3D1E1 B3D2E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 B5D3E2 B5D4E1 B6D1E1 B6D2E1 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 14 . Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan . ARAS 2 1.3 SENI HALUS 1. ARAS 3 1. Pensil/pen/arang/d akwat Lukisan Perspektif 1 dan 2 titik lenyap.1.3.

KONSTRU KTIVISME Pengetahua n sedia ada B3D1E2 B3D2E2 B4D1E2 B4D2E2 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E2 B5D2E2 B5D3E1 B5D3E2 B5D4E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E2 B6D4E1 B6D5E2 Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona.Membuat kemasan dan menyediakan portfolio. KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik Visual ruang Interpersona l Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster/warna buncho. 3.Cat Poster .Cat Minyak.Menggunakan pelbagai alat. Kebersihan. Catan pelbagai media sebagai perbandingan.CATAN . arca dan cetakan dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. cahaya dan teknik. AKTIVITI 2 ABM Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran.   Satah Imbangan AKTIVITI 1 2.Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pewujudan idea.M 18 – 19 28/4/14 – 5/5/14 1. AKTIVITI 3 3. 1. 4. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah. 2.2. media dan teknik dalam lukisan.Catan cat air . AKTIVITI 4 NILAI Ketekunan.3. basah atas kering dan kering atas basah. Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 15 . Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu. catan. Ketelitian.

mobail/ stabail Kad origami. kertas manila.M 20-22 12/5/14 – 19/5/1426/5/14 1.Halus.Arca Mobil .Mengumpul maklumat berkaitan unit AKTIVITI 1 ARAS 2 1. 3. NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif B3D1E3 B3D2E3 B4D1E3 B4D2E3 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E3 B5D2E3 B5D3E1 B5D3E2 B5D4E1 B6D1E3 B6D2E3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 16 . tali/benang. jenis dan teknikpembelajaran. binaan. Atau kertas. sabun. Pisau . AKTIVITI 2 ABM Contoh Arca luakan.Arca Estatika 1.Arca Berfungsi . plastersin.3. Mengetahui teknik dan proses untuk menghasilkan arca stabail. Reka dalam proses penghasilan karya Seni Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya. dawai. penghasilan arca ARAS 1 1. Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika.atau mobail berdasarkan teknik origami. KBKK Pemikiran kreatif Banding beza TKP kinestetik logik matematik Interpersona l Pelajar menghasilkan arca mobail statik 3.Arca Stabail . AKTIVITI 3 Pelajar membuat arca luakan dengan menggunakan sepotong sabun/plastersin menggunakan pisau. pisau. 2.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.3 ARCA .Membanding beza jenis komunikasi visual.Mengaplikasi Asas Seni 2. Memahami konsep.

Membuat kemasan dan menyediakan portfolio. daun.M 25-27 16/6/14 – 23/6/1430/6/14 1.Membuat Reka BentukTipografi. KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada B3D1E4 B3D2E4 B4D1E4 B4D2E4 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E4 B5D2E4 B5D3E1 B5D3E2 B5D4E1 B6D1E4 B6D2E4 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 M 28-30 7/7/14 – 14/7/1421/7/14 1. benang.Cetakan stensil. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt.skuji dan stensil kertas.Cetakan sutera saring. pisau dan bahan buangan/bahan semulajadi.Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pewujudan idea. AKTIVITI 2 ARAS 1 1. . 3. . PEPSI. media dan teknik dalam lukisan. dsb.Cetakan timbul.4 CETAKAN . tali. gam.4.Menggunakan pelbagai alat. 4. catan. bunga.4 KOMUNIKASI VISUAL 1. . .Cetakan benam. Membuat cetakan kolaj assemblaj bertemakan bahan alam semulajadi seperti rumput.Cetakan lino. kulit kayu dan sebagainya. media dan teknik cetakan 2. tipografi system 3 x 5 dengan pelbagai nisbah.Logo-logo huruf 2. 1. Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. ARAS 3 1. spt TV3. poster. ABM Pelajarmenghasilkan Contoh huruf blok pelbagai reka bentuk pelbagai nisbah. lalang dan kulit kayu. papan tanda Grafik mudah.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan cetakan melalui bahan buangan yang berjalinan seperti tali.3. 2. AKTIVITI 1 KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik logik matematik B3D1E5 B3D2E5 B4D1E5 B4D2E5 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E5 B5D2E5 Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 17 . F1 dsb. AKTIVITI 2 ABM Bahan buangan spt benang. Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual. bulu ayam dll. Kertas. Blok. .1 REKA BENTUK GRAFIK. daun. dye. RTM. KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersona l 3. logo. AKTIVITI 3 Membuat cetakan sutera saring sewarna bermotifkan flora atau fauna dengan teknik stensil kertas. NILAI Kebersihan/ Ketelitian Kreatif.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti.Tipografi 1. arca dan cetakan dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. Mengetahui dan memahami pelbagai jenis. akar.

Membuat lukisan figura yang sesuai untuk tujuan kerja grafik. papan tanda dsb.Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi dengan menyatakan hasrat masyarakat dan negara. Memahami pelbagai kompenan reka bnetuk grafik dan cirri-cirinya yang baik.Pembungkusa n .Papan Tanda. ARAS 2 1.logo .Menghasilkan kerja garfik secara manual atau menggunakan komputer dengan memberi perhatian kepada. poster. Interpersona l KMD Membuat ramalan Proses inovasi AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan dengan menitikberatkan tipografi dan imej (tema pilihan isu semasa). Menghasilkan logo. 3. KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada ARAS 3 1. Kadar banding Reka letak Prespektif Muka taip Satah Imbangan Pelajardiminta Contoh poster menghasilkan satu reka yang berkaitan. 2. NILAI Ketepatan/ kebersihan Kreatif B5D3E1 B5D3E2 B5D4E1 B6D1E5 B6D2E5 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 2.Poster . 2. bentuk logo huruf yang bertemakan nama/ nama singkatan. Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 18 .Menginteprestasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi. logo.. tipografi.

kad manila dan gam. Contoh gambar kraf NILAI Penghargaan Kebersihan keselamatan KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersona l Pelajar diminta menghasilkan kraf tekat dengan menggunakan motif flora.Mengolah motif ukiran kayu dan tekat yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. 2. kemasan dan pemeliharaan. ARAS 1 1. KONSTRU KTIVISME Pengetahuan sedia ada B3D1E6 B3D2E6 B4D1E6 B4D2E6 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E6 B5D2E6 B5D3E1 B5D3E2 B5D4E1 B6D1E6 B6D2E6 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 19 . 3.5 KRAF TRADISONAL 1. Mengetahui dan memahami asas kraf tekat. pemidang dan laola/coban. benang emas. ARAS 2 1. AKTIVITI 3 Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tekat dan dimensi baru. AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan dengan kerja orientasi tekat spt menyulam dengan menggunakan benang tekat. AKTIVITI 2 ABM Benang biasa. kain baldu.Menghasilkan motif ukiran kayu dan tekat dalam bentuk 2D.5. Alat spt jarum. Memahami kraf tekat tradisional dan dimensi baru.1 KRAF TEKAT 1. Menghasilkan kraf tekat yang ringkas. 2.Mengumpul maklumat reka bentuk ukiran kayu dan tekat dengan memberi perhatian kepada fungsi. nilai budaya.M 28-30 29/7/14 – 19/8/14 1.

Memahami kraf ukiran kayu tradisional dan dimensi baru.5. ARAS 3 1.M 32-34 4/8/14 – 11/8/14 – 18/8/14 1. KBKK pemikiran kritis Menjana idea Menyelesaik an masalah KONSTRU KTIVISME pengalaman sedia ada Pelajar didedah dengan motif-motif tradisional yang mudah dan diminta menghasilkannya dengan pelbagai dimensi baru.Menghasilkan kerja ukiran kayu atau tekat berdasarkan satu motif bersaiz kecil. 2.Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu dan tekat. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI ABM NILAI MURNI KEMAHIR AN BELAJAR Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 20 . Menghasilkan kraf ukiran kayu dengan menggunakan kayu jelutong. AKTIVITI 3 3.2 KRAF UKIRAN KAYU 1.kinestetik . Pelajar diminta mengumpul gambar kraf ukiran kayu tradisional dan dimensi baru. Contoh kraf ukiran kayu tradisional dan dimensi baru. AKTIVITI 1 Pelajar dikehendaki menghasilkan kajian motif dan corak dalam bentuk 2D.logikNILAI Ketekunan/matematik KeselamatanKreatifInterpersona l B3D1E6 B3D2E6 B4D1E6 B4D2E6 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E6 B5D2E6 B5D3E1 B5D3E2 B5D4E1 B6D1E6 B6D2E6 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 B. 3. AKTIVITI 2 ABM Contoh ukiran kayu spt bingkai gambar.Mereka bentuk dan menghasilkan barangan kraf ukiran kayu dan tekat dengan menggunakan motif yang digubah. Contoh ukiran kayu spt tebuk tembus dan bunga timbul.TKP . 2. Mengetahui dan memahami asas kraf ukiran kayu. bingkai jam dsb.

Menghuraikan perkembangan portfolio kraf ukiran kayu dan tekat tradisional dan pribumi (etnik) dai berkumpulan (2 atau 3 orang aspek: sekumpulan ) Pengenalan tentang Sejarah Tokoh dan sumbangan dan sumbangan ARAS 3 pernyataan tentang 3. Barat dan serantau Visual terkenal didedahkan dengan budaya.Membanding beza pengaruhdan Tokoh Seni Seni Visual dalam kehidupan Pelajar Seni Islam. 3.M 35-36 25/8/14 – 1/9/14 1. 4.Menyediakan portfolio. tempatan yang popular. dan lain-lain. NILAI Kebersihan Ketelitian kesabaran 21 . karya dan sumbangan ARAS 2 1. Mengetahui dan menghargai tokoh dan warisan budaya Seni Halus Tempatan ARAS 1 1.1: SENI HALUS 1.Menjelaskan peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.Seni Halus dan Kraf dengan Tradisional di Malaysia. PERKEMBAN GAN SENI VISUAL DI MALAYSIA 1. Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular.Mengumpul maklumat sejarah Seni Halus sebelum merdeka dan Kraf Tradisional dari aspek: AKTIVITI 1   Pengenalan Tokoh.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam. 2. di Malaysia ‘Kritikan Mudah’ karya catan/ arca 2. ABM Contoh gambar dan karya popular tempatan seperti: Dato’Syed Ahmad Jamal Latif Mohiden Abdullah Arif Yun Mun Seng KBKK pemikiran kritis BCB Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRU KTIVISME pengalaman sedia ada B6D4E1 AKTIVITI 2 Pelajar membuat 2.Membuat AKTIVITI 3 1.Menamakan tokoh Seni Visual Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya. Mengetahui dan memahami warisan budaya Seni Halus Malaysia. Barat dan serantau.

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Pulau Pinang 22 . Mengtahui dan memahami Kraf Tradisional tempatan.M 37-44 8/9/14 – 27/10/14 1. AKTIVITI 1 1.Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai seni kraf tanah air. ABM Contoh Buku skrap tentang motif flora dan fauna serta koleksi gambar mengenai kraf tekat dan ukiran kayu. motif yang terdapat pada tekat dan ukiran kayu. AKTIVITI 3 Membandingbeza pengaruh Seni Islam. Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt. 2.2 KRAF TRADISIONAL Apresiasi tekat. KBKK pemikiran kritis BCB Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRU KTIVISME pengalaman sedia ada B6D4E1 Contah kraf tekat dan ukiran kayu. NILAI Penghargaan Kreatif Kesungguhan AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan folio ringkas tentang reka bentuk kraf-kraf tempatan semakin pupus dan perlu diselamatkan. Apresiasi ukiran kayu. Barat dan serantau dengan Seni Halus dan Kraf Tradisional di Malaysia.