Anda di halaman 1dari 1

Pembubaran Perkongsian 1.

Perkongsian mungkin dibubarkan atas sebabsebab yang berikut: (a) kemafian, ketidaksiuman, atau kebankrapan salah seorang pekongsi. (b) persetujuan sesama pekongsi-pekongsi. (c) apabila perniagaan tidak mampu menjelaskan hutangnya dan terpaksa ditutup. (d) atas perintah undang-undang (mahkamah). (e) apabila tidak menguntungkan untuk meneruskan perniagaan lagi. (f) apabila tujuan penubuhan perkongsian sudah tercapai. (g) apabila firma perkongsian ditukar kepada syarikat berhad.

Kes-kes Khas A. Aset Diambil alih oleh Pekongsi Debit kaun !ealisasi (pada nilai buku) "redit kaun set Debit kaun #odal Pekongsi "redit kaun !ealisasi B. Liabiliti Diambilalih oleh Pekongsi Debit kaun $iabiliti "redit kaun #odal Pekongsi %ika liabiliti, misalnya pemiutang diambil alih dan diskaun diterima:Debit kaun Pemiutang (dengan nilai buku pemiutang) "redit kaun #odal Pekongsi (dengan nilai ambil alih) "redit kaun !ealisasi (diskaun diterima) C. Liabiliti Tambahan Debit kaun !ealisasi "redit kaun $iabiliti

pabila liabiliti tambahan dibayar:Debit kaun $iabiliti "redit kaun &ank D. Kurangan Dalam Akaun Modal Pekongsi ( Tunai dibawa masuk untuk menampung kurangan Debit kaun &ank "redit kaun #odal Pekongsi