Anda di halaman 1dari 2

SPSK PK 05/1

SEKOLAH

:…………………………………………………………………………………………………………………
AGIHAN TUGAS PENYEDIAAN/PENGGUBAL SOALAN
(Jika Soalan Tidak Setara Daerah/Negeri)

Peperiksaan :………………………………………………………………………………………………………………………..
Panitia
Bi
l

:………………………………………………………………………………………………………………………..
Nama Guru

Subjek

Tingkat
an/Tahu
n

Tandatang
an

Catatan

Catatan:
Jika soalan dibekalkan oleh PPD atau JPN kerana soalannya setara, maka boring ini hendaklah dicatatkan
*Soalan disediakan dan dibekalkan oleh PPD/JPN*
Disahkan oleh,
……………………………………………………………………..
…………………………………………
(Nama dan Cap Pengetua/Guru Besar)

Tarikh :