Anda di halaman 1dari 26

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK ( TAHUN 3) 2014 SK PETALING (1), OFF JLN KLANG LAMA, KL.

MINGGU TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 1. NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000 1 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor i) Menamakan nilai nombor hingga 10 000 a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000 a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan dengan menggunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1 b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun d) Membandingkan dua nombor dan menyebuut sebarang nombor nombor yang terletak di antaranya. e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi 1.2 Menulis nombor i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan ii) Menulis dalam perkataan sebatang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam angka. 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara : a) seribu-seribu b) seratus-seratus c) sepuluh-sepuluh d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun. STANDARD PEMBELAJARAN

2

MINGGU 3

TAJUK / STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN ii) Melengkapkkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10 000 secara : a) seribu-seribu b) seratus-seratus c) sepuluh-sepuluh d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun

1.4 Menentukan nilai tempat

i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10 000 ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000 iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1 iv) Mencerakinkkan sebarang nombor dalam : a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa. b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit

1.5 Melengkapkan pola nombor

i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi

4

1.6 Membundarkan sebarang nombor

i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.

1.7 Menganggar

i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan : a) menyatakan kuantiti b) menggunakan perkataan "lebih daripada" dan "kurang daripada"

puluh ke ratus dan ratus ke ribu iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1 iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari : a) sa ke puluh b) puluh ke ratus c) ratus ke ribu d) sa ke puluh.2 Menambah sebarang tiga nombor 8 2.MINGGU 5 TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 2.3 Menyelesaikan masalah tambah . puluh ke ratus dan ratus ke ribu iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1 iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor 6&7 2.1 Menambah sebarang dua nombor STANDARD PEMBELAJARAN i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari : a) sa ke puluh b) puluh ke ratus c) ratus ke ribu d) sa ke puluh. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000 2.

TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000 3. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor. . (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula. ratus ke puluh dan ribu ke ratus iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1 iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan 10 3. (iii) Menolak berturut-turut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan 11 3.1 Menolak sebarang dua nombor STANDARD PEMBELAJARAN i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari : a) puluh ke sa b) ratus ke ribu c) ribu ke ratus d) puluh ke sa. sebarang dua nombor.3 Menyelesaikan masalah tolak (i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi.2 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor.MINGGU 9 TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 3. (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1.

100 dan 1000. berpandukan: (a) objek. (c) garis nombor. sembilan. tujuh-tujuh. tujuh. (d) lapan-lapan. (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1. tujuh. tujuh. 100 dan 1000 dengan darab. enam. (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga. (b) gambar. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. (iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tiga-tiga. (b) rawak. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) tiga-tiga. sembilan. (c) tujuh-tujuh.2 Melengkapkan ayat matematik (i) Membina sifir tiga. (c) garis nombor. lapan. (e) sembilan-sembilan. 4. sembilan. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23 . (c) garis nombor. (b) enam-enam. enam. (b) gambar. lapan-lapan dan sembilan-sembilan berbantukan: (a) objek. (ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga. (iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. 14 .31 MAC 13 4. enam-enam. (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. enam. DARAB 4.3 Menyatakan operasi darab secara spontan. lapan. lapan. (b) gambar.MINGGU 12 TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 4.1 Menulis ayat matematik bagi STANDARD PEMBELAJARAN (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: (a) objek.

(b) dengan mengumpul semula. (iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.MINGGU 15 TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 4. 5. enam. (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan. 5. tiga digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. BAHAGI 5. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Mendarab sebarang dua nombor. tujuh. (ii) Mendarab sebarang dua nombor. lapan-lapan.1 Menulis ayat matematik bagi (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-tiga. lapan. sembilan. operasi bahagi. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. (b) dengan mengumpul semula. (d) songsangan operasi darab. 100 dan 1000. 17 . (b) gambar.5 Menyelesaikan masalah harian. lapan. 100 dan 1000. enam-enam. tujuh-tujuh. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor.2 Melengkap ayat matematik bahagi. (iii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit. (ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga. dan sembilan berpandukan: (a) objek. enam. tujuh. 16 4.4 Mendarab dua nombor. dua digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. dan sembilan-sembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: (a) objek. (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga. (c) tolak berturut-turut. (c) garis nombor. dengan 10. hasil darab tidak lebih 10 000. (b) pengongsian. (b) gambar.

5 Menyelesaikan masalah harian. (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan: (a) objek. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. penyebutnya hingga 10. (b) rawak. (i) Membahagi sebarang dua nombor. (iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10. (iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. (c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu. tujuh. 19 5.3 Menyatakan operasi bahagi secara spontan. (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar. (b) gambar. (iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. penyebutnya hingga 10. dua digit dengan satu digit: (a) tanpa baki. (b) berbaki. 20 5. 25 MEI 6-Jun 21 . enam. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor.4 Membahagi dua nombor. sembilan. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menyatakan operasi bahagi secara spontan dengan tiga. (iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah. 100 dan 1000.1 Menamakan pecahan wajar. (b) berbaki. (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1. lapan.MINGGU 18 TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 5. PECAHAN 6. CUTI PERTENGAHAN TAHUN 6. (ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit: (a) tanpa baki.

2 Menambah nilai wang.3 Membandingkan nilai perpuluhan. dengan berpandukan petak seratus. (i) Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan lorekan petak seratus. STANDARD PEMBELAJARAN 22 (i) Menamakan pecahan perseratus. 23 (i) Menama dan menyebut peratus. (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. 9. PERPULUHAN 7. 9. (b) ringgit dan sen.2 Menulis peratus. (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit. (iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus.000. (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. 8.2 Menulis perpuluhan. 8.MINGGU TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 7. dan mengikut lorekan pada gambarajah. (i) Membandingkan nilai perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. . garis nombor dan gambarajah. (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan dengan betul. (b) ringgit dan sen. WANG 9. (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan apabila disebut. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit. PERATUS 8.1 Menentukan nilai wang hingga (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan RM1. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. (ii) Mengenal simbol peratus. 7. (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi . dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. 7.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.1 Mengenal peratus.00 jumlah nilai yang tertentu hingga RM1000.

STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit.3 Menyatakan perkaitan dalam (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: waktu. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan: (a) ringgit. 25 9.5 Membahagi nilai wang. dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000.3 Menolak nilai wang.6. sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti (iii) Membina jadual aktiviti harian. b) ringgit dan sen. melibatkan wang. (b) ringgit dan sen. (ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. (b) ringgit dan sen. 24 9.2 Mengenali kalender. tolak. (b) ringgit dan sen. 26 9. MASA DAN WAKTU 10. 10. 10.1 Menyatakan waktu dalam jam (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. (c) bulan dengan tahun. .MINGGU TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 9. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa. (i) Membaca dan memahami kalendar. (a) minit dengan saat. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yang melibatkan: a) ringgit. (b) minggu dengan hari. 10.4 Mendarab nilai wang. darab dan bahagi yang yang melibatkan wang. darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang. Menyelesaikan masalah harian(ii) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. dan minit. (iii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. tolak.

PANJANG 11. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) jam dengan jam. dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu.1 Menukar unit panjang.2 Menambah panjang.5 Menolak masa. (i) Membahagi masa melibatkan (a) jam. (d) minit dan saat. (d) minit dan saat. 7 . 10. (i) Mendarab masa melibatkan (a) jam. (i) Menolak masa melibatkan: (a) jam dengan jam. (i) Menolak panjang yang melibatkan: (a) meter. (c) jam dan minit. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 11. . 11. (c) meter dan sentimeter. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. tolak. (c) jam dan minit. dengan nombor satu digit. (b) sentimeter. (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: (a) meter. darab.8 Menyelesaikan masalah harian.MINGGU TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 10.3 Menolak panjang. 27 10. darab. (b) minit. (b) minit dengan minit. (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter.18 OGOS 30 11. dengan nombor satu digit. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah.7 Membahagi masa. tolak.6 Mendarab masa. (b) sentimeter. dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. (b) minit dengan minit. 28 10.4 Menambah masa. (b) minit. 29 10. (c) meter dan sentimeter.

12. darab. (c) meter dan sentimeter. (c) kilogram dan gram.5 Membahagi panjang.2 Menambah jisim 33 (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: (a) kilogram. dengan nombor satu digit. darab. melibatkan panjang.6 Menyelesaikan masalah harian (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. . JISIM 12. dan bahagi yang berkaitan dengan panjang. (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter. (i) Menolak jisim yang melibatkan: (a) kilogram. 11.1 Menukar unit jisim. tolak. (c) kilogram dan gram. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Mendarab panjang yang melibatkan: (a) meter. 12. (b) gram. (b) sentimeter.4 Mendarab panjang. 32 (i) Membahagi panjang yang melibatkan: (a) meter. dan bahagi yang yang melibatkan panjang. (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.3 Menolak jisim. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. (b) gram. tolak. 31 11. 12.MINGGU TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 11. dengan nombor satu digit.

4 Mendarab jisim. (b) mililiter. 13. (c) liter dan mililiter.1 Menukar unit liter dan mililiter. 35 (i) Membahagi jisim yang melibatkan: (a) kilogram.MINGGU TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 12.2 Menambah isi padu cecair. 13. . dan bahagi yang berkaitan dengan jisim. (b) gram. (c) kilogram dan gram. 36 (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: (a) liter. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Mendarab jisim yang melibatkan: (a) kilogram.6 Menyelesaikan masalah harian (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. dengan nombor satu digit. melibatkan jisim. (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. dan bahagi yang yang melibatkan jisim.3 Menolak isi padu cecair. 12. darab.5 Membahagi jisim. dengan nombor satu digit. darab. (c) liter dan mililiter. ISIPADU CECAIR 13. (b) gram. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. tolak. (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. tolak. (c) kilogram dan gram. 13. 34 12. (b) mililiter.

1 Mengumpul. (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama. (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma: permukaan. bukan prisma.4 Mendarab isi padu cecair. (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi. 15. mengelas dan menyusun data.1 Mengenal pelbagai jenis prisma.4 Mengenal pasti paksi simetri. heptagon dan oktagon. (b) mililiter (c) liter dan mililiter. 13. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. darab. (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. dengan nombor satu digit. (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: pentagon. PERWAKILAN DATA 40 15. tolak. 16 NOV 1 JANUARI (i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian.6 Menyelesaikan masalah harian (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter.2 Membandingkan prisma dan (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciri-cirinya. 14. tolak. RUANG 14. CUTI AKHIR TAHUN . 14. tapak. darab.5 Membahagi isi padu cecair. (ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata 14. melibatkan isi padu cecair. (b) mililiter. 14. dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair. (c) liter dan mililiter. dengan nombor satu digit.3 Mengenal bentuk dua dimensi. heksagon. bucu dan sisi. 38 39 (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter.MINGGU TAJUK / STANDARD KANDUNGAN 13. prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. dan bahagi yang yang melibatkan isi padu cecair. 37 13.

CATATAN B1D1E1 m/s 9 B1D2E1 m/s 9 B2D1E1 m/s 10 .

CATATAN B1D1E1 m/s 9 B2D2E1 m/s 10 B2D2E2 m/s 10 B3D2E1 m/s 14 B3D3E1 m/s 14 .

CATATAN B3D1E1 m/s 12 *CUTI TAHUN BARU CINA B4D1E1 m/s 16 .

CATATAN B3D1E2 m/s 12 B4D1E2 m/s 16 .

B3D1E3 m/s 12 .CATATAN lapan.

CATATAN B3D1E4 m/s 12 B4D1E2 m/s 16 .

CATATAN B3D1E5 m/s 12 B3D1E6 m/s 13 B4D1E4 m/s 16 B2D3E1 B2D3E2 mpulan B2D4E1 B3D4E2 .

CATATAN B2D4E1 B3D5E1 B2D4E2 / B3D5E2 B3D5E3 B1D3E1 B2D5E1 B2D6E1 B3D1E7 .

CATATAN B3D1E8 B3D1E9 B3D1E10 yang B4D1E5 B2D7E2 B2D7E1 .

CATATAN B3D1E11 B3D1E12 B3D1E13 yang B4D1E6 B2D7E1 B3D1E11 B3D1E12 .

CATATAN B3D1E13 yang B4D1E6 B3D1E11 B3D1E12 .

CATATAN B3D1E13 yang B4D1E6 B3D1E11 B3D1E12 .

CATATAN B2D1E13 yang B4D1E6 B1D4E1 bucu B2D8E1 B3D7E1 B3D8E1 .