Anda di halaman 1dari 35

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 (2014) TAHUN TIGA

MINGGU 1

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Alam Semulajadi Tajuk : Buah Epal dan Oren. Aktiviti :Lukisan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, ruang, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, dan karya lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.1.1 nsur seni 1.1.1.1 !arisan " tebal dan nipis. 1.1.1.2 #uang " ilusi. 1.1.1.3 $entuk " ilusi 1.1.1.4 %arna " primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.2 imbangan " simetri atau tidak simetri 1.1.2.3 &epelbagaian " hal benda 1.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta pr'ses dan teknik dalam membuat lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat " tiada 1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau 'il pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 )eknik " garisan selari atau garisan bersilang 1." Ekspresi Kre ti#: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan lukisan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

CATATAN

1.$ Apresi si Se!i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni Membuat Corak dan Rekaan 2 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pembalut Buku Aktiviti: Capan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat *'rak. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan *'rak *apan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, jalinan, pergerakan, dan harm'ni yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan *'rak menggunakan teknik *apan. 2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip keseimbangan dan penegasan pada *'rak teknik *apan. 2.1.1 nsur seni 2.1.1.1 #upa " 'rganik dan ge'metr 2.1.1.2 ,alinan ( tampak 2.1.1.3 %arna " primer dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 #itma dan pergerakan " susunan m'tif 2.1.2.3 -arm'ni " warna dan rupa 2.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik *apan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, daun berurat. 2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, warna air dan gam.

2. )M&.1 &epelbagaian " bentuk 3. imbangan dan harm'ni.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.n'vasi. ruang.1.1.3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi 1. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1. 2.2 Prinsip rekaan 3.2.3.1 nsur 1eni 3.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya.mbangan " semetri atau tidak simetri 3.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. &eusahawanan dan /ilai murni Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Lingkaran lar Aktiviti: M!bail 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2.2.2 . 2.1. kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan *'rak *apan.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'bail. imbangan. 4. 2. 2. ".1 $entuk ( k'nkrit 3.1 )eknik " *apan.4.1.1. 2. 3.3. k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *apan dalam penghasilan *'rak teran*ang. imbangan dan harm'ni serta pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan m'bail.1." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.2.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .2 #uang " nyata 3.1 Persepsi Estetik: Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.2.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail 304 . 3. CATATAN 2.

2. teknik.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk.1.4. TA%UN BARU CINA 2&1" $.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan m'bail. &eusahawanan. &reativiti dan .1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap Mengenal Kraf Tradisional .2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 3. media. serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan m'bail dalam bentuk 33.3. bahan yang difikirkan sesuai. 3.4. ".2.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya 3. 3. imbangan. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail. 4. dan budaya.1 Alat " gunting 3. 3.2 $ahan " gam. STANDARD PEMBELAJARAN ".3.2. dan harm'ni dalam penghasilan karya.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&. kertas warna.2 Mengetahui penggunaan media. kefahaman media. dan pr'ses dalam penghasilan karya." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. tali2benang dan kad manila.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN penghasilan m'bail. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ruang. ".2.3.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.n'vasi. sejarah seni. /ilai murni CATATAN 4 CUTI 1. 3. dawai kasar.

2 #upa ( ge'metri 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4. 4.1.1 Alat " gunting 4.n'vasi.3 .1.1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan anyaman. jalinan. 4. 4. &reatif dan . 4.1 -arm'ni " kelarai 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. EMK + )M&. serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 33.4. STANDARD PEMBELAJARAN unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman.1 nsur seni 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 !arisan " lurus 4.1. sejarah seni.1. 4.3.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan. kertas lukisan.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya.2.2. gam.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk. kefahaman media.3. 4.1. dan imbangan dalam penghasilan anyaman.2. $." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. harm'ni dan k'ntra yang terdapat pada alam semulajadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman. warna. 3.2.2 $ahan " kertas warna.1. $.3.2 &'ntra ( warna $.4. . media.2.1 Mempamerkan hasil karya sendiri 4.alinan " tampak dan sentuh 4.1.1.MINGGU 506 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Tema: Alam Semulajadi Tajuk : "elarai Siku "luang Aktiviti: An#aman STANDARD KANDUNGAN rupa.1. 4.1. 4.2.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan anyaman. &eusahawanan dan /ilai murni CATATAN 2. warna. dan budaya.2.1.4 %arna " primer atau sekunder 4. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan anyaman.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.2 Prinsip rekaan 4.

3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.1.1 )eknik " basah atas kering.1. 1.1.1.2. dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.1 .3.2.2 $ahan " kertas lukisan.1.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + jalinan.1. memahami. warna. teknik.2 Prinsip rekaan 1.2.3 #uang ( ilusi 1. sejarah seni.2.1 $entuk " ilusi 1. 'bjek buatan manusia dan karya menggambar teknik *atan.3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.2. 1. serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.1.1.1 nsur seni 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar STANDARD KANDUNGAN 1.2. 1. 1. 4.1 Alat " berus lukisan dan palet 1. dan budaya. bentuk." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2. imbangan. 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1.2.1.2 %arna " sekunder atau tertier 1. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan *atan. k'ntra.3. media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan *atan.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.mbangan " simetri atau tidak simetri 1.2 Mengetahui penggunaan media. CATATAN 7 Tema : Alam Semulajadi Tajuk :$ama%rama Aktiviti : Catan . warna air atau *at tempera. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada *atan.2 &epelbagaian " warna 1.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. warna. kefahaman media. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik *atan.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti ruang.1.

&eusahawanan. &reativiti dan in'vasi dan nilai murni CATATAN .MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4.1 Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 1.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&.

mbangan " simetri 2. 4.2 $ahan " kertas lukisan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa.n'vasi. dan tekn'l'gi dalam membuat lipatan dan guntingan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. )M&.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : &iasan 'inding Aktiviti : Lipatan dan (untingan STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1 .3. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan *'rak teknik lipatan dan guntingan. 3. 2. imbangan.2. jalinan.2. 2. 2.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *etakan dalam penghasilan lipatan dan guntingan.2 .2 &'ntra ( warna 2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. majalah dan gam. 4. imbangan.2. Pen:ahiran idea melalui pelbagsi sumber. 2.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.1 )eknik " lipatan dan guntingan.1 nsur seni 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2. kajian.1. media.3.1 Persepsi Estetik + Murid dapat mengenal.1 #upa " 'rganik atau ge'metri 2.1.2.3. kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan lipatan dan guntingan. 2.1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lipatan dan guntingan.1. 2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. dan harm'ni yang terdapat pada 'bjek buatan manusia d dan karya seni dalam penghasilan *'rak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. STANDARD PEMBELAJARAN 2. warna.2.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .2 Prinsip rekaan 2. 2.1 Alat " gunting.alinan " sentuh dan tampak 2. kertas warna.1. k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya.3 -arm'ni " rupa 2.2. 2. 2. 2.2. sejarah seni dan budaya.1.1.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.4. 2. k'ntra. &eusahawanan dan /ilai murni CATATAN 8 0 19 .

.1.n'vasi. benang.3." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. gam. jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan b'neka.1 Alat " gunting 3. ". memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada b'neka.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya. kefahaman bahasa seni visual.4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan b'neka. 3.2 Mengetahui penggunaan media.alinan " tampak dan sentuh 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal. 3. sejarah seni. STANDARD PEMBELAJARAN ". dan karya seni dalam penghasilan b'neka. jalinan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi STANDARD KANDUNGAN 1.2 $ahan " span. /ilai murni CATATAN 11 Tajuk : "u)ing.1. ".2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&.2.2.1. 3.mbangan " semetri ".2. 3.2. 3.1.2 .3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk. &reativiti dan .1 $entuk " k'nkrit 3. warna.1. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. imbangan dan harm'ni yang terdapat pada alam semula jadi.1.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti : B!neka. 2.2 Prinsip rekaan 3. media teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. &eusahawanan. 3. 4.4. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. teknik. tali atau gelang getah. 3.1 .1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.1.3.3. media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan b'neka.2. dan pr'ses dalam penghasilan karya. dan budaya. 3.

1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4. 4.2.2. 4.2. 4. $.mbangan " tidak simetri $. warna air atau kray'n. 13 0 14 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Parang. dan budaya. teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri.1.1 . 4. 3. media.1.3 Mengetahui penggunaan media.3.2 %arna ( tertier dan neutral 4.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknikyang sesuai dalam penghasilan karya.1.2.1.1 Alat " gunting.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.MINGGU 12 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN CUTI PERTENGA%AN PENGGAL 1.3.2 $ahan " kertas tebal.3. media. . dan tekn'l'gi dalam penghasilan m'del parang.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya. 4.2.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan karya." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber. warna dan imbangan yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan m'del parang.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'del parang.1.1 nsur seni 4. serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya 4. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri .2 Prinsip rekaan 4.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. $. kajian. 4. 4.2.1 $entuk " k'nkrit 4. 4. PERTAMA 2&1" $.1. sejarah seni. Aktiviti : Alat Pertahanan 'iri. gam.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.

1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan k'laj.1. 1. 2. gam.1 nsur seni 1. dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.2 Mengetahui penggunaan media. 1.1 )eknik " &'laj.4.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik k'laj.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri. teknik.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.1. 1.2 .alinan " sentuh dan tampak 1. 3." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal. 1. 1. k'ntra.2. 1.1 Alat " gunting. Tajuk : "umbang Lad#bird.1. 1.1 &epelbagaian " bahan.1.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan.2 Prinsip rekaan 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif .2. rupa. &eusahawanan dan /ilai murni Menggambar 14 0 15 Tema : Alam Semula jadi. Aktiviti : "!laj. 1. 4.1.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4.1.2 &'ntra " warna.2 $ahan " kertas lukisan. 1. media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan k'laj. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4. 1.1.1.1.2. serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. kefahaman media. dan budaya.1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada k'laj. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat k'laj. EMK + )M&.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1.n'vasi.1 #upa " 'rganik atau ge'metri atau gabungan rupa. &reatif dan . majalah 2 kertas warna. jalinan.3 %arna ( primer atau sekunder atau kedua(dua warna. warna.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4.2. 1.

2. 2.1.3.1.2 &epelbagaian " warna.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat renjisan dan per*ikan.4.2. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan.1 %arna " sekunder 2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *'rak teknik renjisan dan per*ikan.2 Prinsip rekaan 2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.3.2.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&. dan warna berasaskan air.2. palet. harm'ni dan kepelbagaian yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan teknik renjisan dan per*ikan.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. Aktiviti : $enjisan dan Per)ikan.1. warna. 16 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Penanda Buku.1.1. &reativiti dan in'vasi dan nilai murni 1.1 -arm'ni " warna dan jalinan 2. 2.2 $ahan " kertas lukisan. &eusahawanan. garisan. 1. 2. 3.2.1 Alat " berus lukisan.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. . 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2. berus gigi dan sikat. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan *'rak renjisan dan per*ikan. 2. 1.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1.4.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1.2 . media.2.1 nsur seni 2. 2. .1. 2.alinan ( tampak 2. 1.1.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.

1 )eknik " renjisan dan per*ikan.3. 2.3 Menggunakan bahasa seni visual + garisan.1.2. 3.4. ruang jalinan dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan t'peng serkup.1.1 $entuk ( k'nkrit 3.n'vasi.1.mbangan " semetri ".2 #uang " jalinan 3.1 .1. 2. &eusahawanan dan /ilai murni. ruang.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4. sejarah seni dan budaya.2. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 3.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .1. imbangan dan jalinan.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik: Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan t'peng serkup. 3. ".1. 2.3. 4. media." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. 2.3.3 .2.alinan " tampak dan sentuh 3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik renjisan dan per*ikan dalam penghasilan karya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan. warna. 2. Membentuk dan Membuat Binaan 17 0 18 Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Arnab Aktiviti: T!peng Serkup 1.1.1. 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2. )M&.1 nsur 1eni 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan t'peng serkup. . jalinan.

2 Mengetahui penggunaan media.n'vasi.1. pensel warna aau kray'n.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&. imbangan.1. dan budaya. 3. /ilai murni Mengenal Kraf Tradisional 29 0 21 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : $antai Leher Aktiviti: Alat Perhiasan 'iri. 1.4. &reativiti dan . 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. kad manila.2 $ahan " salinan muka arnab. ruang.1 .2.1. dan bahan hiasan yang sesuai. dan jalinan dalam penghasilan karya. 4. $. harm'ni dan ritma dan pergerakan yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan rantai leher.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya 3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk. ruang.1. gam. 3.2 $entuk " k'nkrit 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. ".1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal. dan pr'ses dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan t'peng serkup.1.4.2.1 Alat " gunting 3.1 nsur seni 4.3.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang ada pada rantai leher.alinan " tampak dan sentuh 4. 3.1.2. teknik. &eusahawanan. jalinan.3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan t'peng serkup. sejarah seni.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.3.2 #uang " nyata .1." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 3. ".2.1. kefahaman media.

2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan rantai leher. 4. $.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. 4. 4. majalah." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. sejarah seni.1 -arm'ni " warna 4.2 $ahan " benang. &reatif dan .3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4.1.2.4. jalinan dan ruang dalam penghasilan rantai leher. teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan rantai leher. $.3. 4.gulungan kertas< $. dan budaya.2. media.4. #itma dan pergerakan "susunan manik .1 Mempamerkan hasil karya sendiri. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan rantai leher.2.2.n'vasi.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 2.3. 3.2 Prinsip rekaan 4.2. 4. 4.1 Alat " gunting 4.1. kertas warna.2.2 Mengetahui penggunaan media.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. gam dan bahan hiasan yang sesuai.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk.2. media. 4. 4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan. 4. EMK + )M&. &eusahawanan dan /ilai murni . serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan rantai leher.2. serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.

3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. gam. k'ntra. media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik m'ntaj. ruang. imbangan dan kepelbagaiansertakesatuan dalam penghasilan karya.kesatuan dan kepelbagaian yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik m'ntaj.1.1 )eknik " m'ntaj.2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 4. serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. dan pr'ses dalam penghasilan karya 1. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.1. 1.2. 1.2.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.3.2. ruang.2 #uang ( ilusi 1.2. CATATAN 22 Tajuk : Suasana 'i*alan $a#a Aktiviti : M!ntaj . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik m'ntaj.2 $ahan " kertas lukisan.1. 2.3. sejarah seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.2 Prinsip rekaan 1.1. 1. warna.1 Alat " gunting 1.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia STANDARD KANDUNGAN 1.1 &epelbagaian " imej 1.1.1 $entuk " ilusi 1.2 Mengetahui penggunaan media.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.1.1 nsur seni 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar m'ntaj. kefahaman media.1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + jalinan. 3. dan budaya. majalah atau surat khabar.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1. teknik. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1. 1.2 &esatuan ( k'mp'sisi 1. 1. 1.2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada teknik m'ntaj.

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. &reativiti dan in'vasi dan nilai murni 23 CUTI SEK'LA% PENGGAL PERTAMA 2&1" .2 Menghargai dan menyatakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&. 1.4.4. &eusahawanan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.

media.1.1 )eknik " *apan.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. sejarah seni dan budaya.3.1 #upa " 'rganik dan ge'metr 2.3.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.2.1. palet. 2.2. )M&.1. dan harm'ni yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan *'rak menggunakan teknik *apan.2. imbangan.1. jalinan. STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.1.2 Prinsip rekaan 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2.2 .1.3 %arna " primer dan sekunder 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.n'vasi. 2. warna air dan gam. 3. 2.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan . 2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.3 -arm'ni " warna dan rupa 2.MINGGU 24 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pembalut Buku Aktiviti: Capan STANDARD KANDUNGAN 1.alinan ( tampak 2. kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan *'rak *apan. 4. k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa. 2. 2.2. 2. &eusahawanan dan /ilai murni CATATAN . 2.1 Alat " berus lukisan.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *apan dalam penghasilan *'rak teran*ang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat *'rak. warna.1 nsur seni 2. pergerakan.2 $ahan " kertas lukisan.3. 4.1. prinsip keseimbangan dan penegasan pada *'rak teknik *apan.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.1. 2. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik *apan. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan *'rak *apan.2.2.2.1. pelepah pisang .1 #itma dan pergerakan " susunan m'tif 2.

". kefahaman media.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan m'bail.2.2 . 2.1 $entuk ( k'nkrit 3. imbangan dan harm'ni serta pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan m'bail. 3. 3.1.3.2 $ahan " gam.1. serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan m'bail dalam bentuk 33.1.1. kertas warna.1 nsur 1eni 3. 4. 3. dan budaya.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail ". bahan yang difikirkan sesuai. imbangan.1 Persepsi Estetik: Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.2. ruang.1. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'bail. 3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk.mbangan " semetri atau tidak simetri 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya 3.1. teknik. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan m'bail. imbangan dan harm'ni.3. sejarah seni.1 Alat " gunting 3.1. CATATAN .1 &epelbagaian " bentuk 3. ruang. dawai kasar.2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 3.2.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail.2 Mengetahui penggunaan media.1.2. media.2.2 Prinsip rekaan 3.1. STANDARD PEMBELAJARAN ". dan pr'ses dalam penghasilan karya. dan harm'ni dalam penghasilan karya.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. tali2benang dan kad manila. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ".1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.1.MINGGU 24 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: &ai+an bersa#ap Aktiviti: M!bail STANDARD KANDUNGAN 1.2 #uang " nyata 3. 3.2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman.1 !arisan " lurus 4. serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 33.1. 4. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan anyaman.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4.2. /ilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 25 0 26 Tema: Alam Semulajadi Tajuk : Lapik Meja Aktiviti: An#aman "elarai Siku "luang 1.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan anyaman. kefahaman media.n'vasi.1 Alat " gunting 4.2.2. 4.1.1 -arm'ni " kelarai 4.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk.1. dan imbangan dalam penghasilan anyaman.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.1.2.alinan " tampak dan sentuh 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya. &reativiti dan .3.1. harm'ni dan k'ntra yang terdapat pada alam semulajadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman. 4. 4.4 %arna " primer atau sekunder 4. warna.2. 2. warna.1." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 4. gam. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan anyaman. .4.1. media. ketas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.4.2.3 .1 nsur seni 4.2 $ahan " kertas warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.3. $.2 &'ntra ( warna $.1.1.2. jalinan. &eusahawanan. 4.2. $. dan budaya.2 Prinsip rekaan 4.3.1. sejarah seni. 3.2 #upa ( ge'metri 4. rupa.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti ruang.1 )eknik " basah atas kering.2 Mengetahui penggunaan media. &reatif dan .1 . dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.1.1.2. memahami.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan. sejarah seni.4. imbangan. media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan *atan.2. 4. 2.1.1.4.2.2.2 %arna " sekunder atau tertier 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik *atan.1 $entuk " ilusi 1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. warna.2. 'bjek buatan manusia dan karya menggambar teknik *atan. dan budaya. 1.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. EMK + )M&.1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan *atan.2 &epelbagaian " warna 1. 4.2.1.1. teknik.1. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada *atan. 1.n'vasi. 3. bentuk. .1 nsur seni 1.1. 1. warna air atau *at tempera.1 Alat " berus lukisan dan palet 1. 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1. 4.2. &eusahawanan dan /ilai murni CATATAN Menggambar 27 Tema : Alam Semulajadi Tajuk : Lebah Aktiviti : Catan 1.3 #uang ( ilusi 1.1.1.2 Prinsip rekaan 1.mbangan " simetri atau tidak simetri 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN $.1.2 $ahan " kertas lukisan.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.

1. 2. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan.2 . .4.1.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&. harm'ni dan kepelbagaian yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan teknik renjisan dan per*ikan. media.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *'rak teknik renjisan dan per*ikan. warna.2 &epelbagaian " warna.2. 1. 2. k'ntra.1.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1 %arna " sekunder 2. 2.3. 1. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.1.2 Prinsip rekaan 2.3.1.alinan ( tampak 2. Aktiviti : $enjisan dan Per)ikan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan *'rak renjisan dan per*ikan.3. $ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1. kefahaman media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat renjisan dan per*ikan.1 -arm'ni " warna dan jalinan 2. serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. &reativiti dan in'vasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 28 0 39 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Penanda Buku. 3.1.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + jalinan. warna. &eusahawanan.2.1 nsur seni 2. 1.1. garisan. 2.

2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik renjisan dan per*ikan dalam penghasilan karya. jalinan.2.3.n'vasi. 31 CUTI SEK'LA% PERTENGA%AN PENGGAL KEDUA 2&1" . 2.2.1 Alat " berus lukisan.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2.2.3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN .2 $ahan " kertas lukisan.1.1 )eknik " renjisan dan per*ikan. 2. CATATAN 4. &eusahawanan dan /ilai murni.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.1.2. 2. 2. dan warna berasaskan air. 4." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.2.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan. berus gigi dan sikat.4.2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.3 Menggunakan bahasa seni visual + garisan. palet. warna. )M&. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. 2.

1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3. 3. jalinan.1. &eusahawanan.3. 4. /ilai murni CATATAN . sejarah seni.2 Mengetahui penggunaan media.n'vasi. kefahaman bahasa seni visual.1 .MINGGU 32 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Tikus. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan b'neka. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan b'neka. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. 3.4.2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 3. media.1.1. ". dan budaya.2 .3.1.1.alinan " tampak dan sentuh 3. STANDARD KANDUNGAN 1.1. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya.4. 3. STANDARD PEMBELAJARAN ".2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3.2 $ahan " span. dan pr'ses dalam penghasilan karya.1 Alat " gunting 3. media teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya.1. &reativiti dan . 3.2. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. ". dan karya seni dalam penghasilan b'neka. jalinan.2 Prinsip rekaan 3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2.2. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.1 $entuk " k'nkrit 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. benang.1. Aktiviti : B!neka. gam. teknik.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan b'neka.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&. imbangan dan harm'ni yang terdapat pada alam semula jadi. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada b'neka. 3.mbangan " semetri ". tali atau gelang getah.

memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri.2.mbangan " tidak simetri $.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.2.2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media. media. teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. 4. dan tekn'l'gi dalam penghasilan m'del kapak. media. 4. $. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2. 4. 4. dan budaya.1 Alat " gunting.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.MINGGU 33 0 34 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.2.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan karya.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. 3. warna air atau kray'n.1 . gam.1.2 %arna ( tertier dan neutral 4. warna dan imbangan yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan m'del kaapk.1.3. 4.1. sejarah seni.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya.2 $ahan " kertas tebal. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri . $. STANDARD PEMBELAJARAN $.1. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber.1 $entuk " k'nkrit 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'del kapak. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4. CATATAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : "apak. serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya 4.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknikyang sesuai dalam penghasilan karya.1.2. .1 nsur seni 4.2.2. 4.2 Prinsip rekaan 4. kajian. 2. Aktiviti : Alat Pertahanan 'iri.2 Mengetahui penggunaan media.3.

kefahaman media.2.1. .1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.2 $ahan " kertas lukisan. EMK + )M&. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada k'laj.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4. 1.1.alinan " sentuh dan tampak 1. 1. 1. 3.2.1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat k'laj. Tajuk : Bunga Ma+ar.2. dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik k'laj.n'vasi. dan budaya.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri.1. 1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.2 Mengetahui penggunaan media. 2. 1. rupa. 1. jalinan.4.1.1. dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.3 %arna ( primer atau sekunder atau kedua(dua warna.2 Prinsip rekaan 1. 4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan. 34 Aktiviti : "!laj.1 )eknik " &'laj. sejarah seni. &reatif dan . gam.1.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan k'laj.2. serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya.1 #upa " 'rganik atau ge'metri atau gabungan rupa. 1.1 nsur seni 1.1. 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.2 &'ntra " warna. media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan k'laj. k'ntra.4.1 Alat " gunting. 1. teknik. &eusahawanan dan /ilai murni Menggambar Tema : Alam Semula jadi.2 . warna.1. 1. majalah 2 kertas warna.2.1 &epelbagaian " bahan.1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&. 1. 4. 1.4. media.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.1 nsur seni 2.1. harm'ni dan kepelbagaian yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan teknik renjisan dan per*ikan.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1. warna. 2.1.1 -arm'ni " warna dan jalinan 2.1.2 .2 Prinsip rekaan 2.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1.2 $ahan " kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa 2.4. .3. Aktiviti : $enjisan dan Per)ikan.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan *'rak renjisan dan per*ikan.1.2.3.alinan ( tampak 2. garisan. 3.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. &eusahawanan. 2. .3. 1.1. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.1.2. palet. &reativiti dan in'vasi dan nilai murni 1. 2. dan warna berasaskan air. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat renjisan dan per*ikan.2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *'rak teknik renjisan dan per*ikan. 2.2 &epelbagaian " warna.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. berus gigi dan sikat.1 %arna " sekunder 2. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan. 35 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Penanda Buku.2.1.1 Alat " berus lukisan.1.

ruang. warna.1.1. 2.1 nsur 1eni 3. imbangan dan harm'ni.1 &epelbagaian " bentuk 3.2.3 Menggunakan bahasa seni visual + garisan. ruang.2. 3." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.n'vasi. &eusahawanan dan /ilai murni.1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'bail.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik renjisan dan per*ikan dalam penghasilan karya.2. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. 2.3. ".1. 2. 36 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Bulan dan Bintang Aktiviti: M!bail 2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya.3. )M&.2 Prinsip rekaan 3.2 #uang " nyata 3.2. 2. 2.2 . jalinan.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .1.1 )eknik " renjisan dan per*ikan.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. 3. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail . STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi 1. 4.1 Persepsi Estetik: Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN seni visual.1 $entuk ( k'nkrit 3. imbangan dan harm'ni serta pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan m'bail.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2. sejarah seni dan budaya.1. kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan.mbangan " semetri atau tidak simetri 3.3.1.1.

2 $ahan " gam. . ". dan budaya. 3. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN ". bahan yang difikirkan sesuai. harm'ni dan ritma dan pergerakan yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam $. kertas warna.1.3. dan harm'ni dalam penghasilan karya. ruang. jalinan. 4." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3. tali2benang dan kad manila. teknik.1 Alat " gunting 3.2. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail.4. sejarah seni. media. 3. &eusahawanan. dawai kasar.3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN penghasilan m'bail. &reativiti dan . 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. ruang.2 Mengetahui penggunaan media. ". /ilai murni 37 0 38 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 1.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&.4.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan m'bail. 3. serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan m'bail dalam bentuk 33.n'vasi.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang ada pada gelang tangan.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya 3. dan pr'ses dalam penghasilan karya.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3. kefahaman media.1.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk. imbangan.

1 Alat " gunting 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.1 . 4.2.4.1.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan rantai leher. 4. STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4. .alinan " tampak dan sentuh 4.2 $entuk " k'nkrit 4. 4. #itma dan pergerakan "susunan manik . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gelang tangan.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4. 4.1. jalinan dan ruang dalam penghasilan rantai leher. dan budaya. serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. $.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Tajuk : (elang Tangan Aktiviti: Alat Perhiasan 'iri. media. sejarah seni. 4." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 #uang " nyata 4.3.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.2.1.1.2.1.4. 3.1.2.2 $ahan " benang.2. $.3. 4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gelang tangan.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan. gam dan bahan hiasan yang sesuai. majalah.3. teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya.1. 2. 4. $. STANDARD KANDUNGAN penghasilan gelang tangan.2.1.gulungan kertas< atau bahan hiasan yag sesuai. kertas warna.2 Mengetahui penggunaan media.1 Mempamerkan hasil karya sendiri. media.1.2 Prinsip rekaan 4.1 -arm'ni " warna 4.1 nsur seni 4. 4. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gelang tangan.

1. ruang.1 nsur seni 1.2.4 %arna " primer dan sekunder 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. pensel.1. Aktiviti :Lukisan 2.1. bentuk.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN EMK + )M&.2.1 Alat " tiada 1.3 &epelbagaian " hal benda 1. 1.2 Prinsip rekaan 1.2. teknik.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1. 4.1 !arisan " tebal dan nipis." Ekspresi Kre ti#: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3. warna. 1. &eusahawanan dan /ilai murni CATATAN Menggambar 49 Tema : Alam Semulajadi Tajuk : Manggis dan Tembikai.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. imbangan. 1. 1.3.1.1. 1.1 )eknik " garisan selari atau garisan bersilang 1. media serta pr'ses dan teknik dalam membuat lukisan. 1. &reatif dan .1. dan karya lukisan.2 $ahan " kertas lukisan. dan pr'ses dalam penghasilan karya 1. kefahaman media.n'vasi.3 $entuk " ilusi 1. pensel warna.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan lukisan. atau 'il pastel 1.1.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan .2. 3. dan budaya.2 imbangan " simetri atau tidak simetri 1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.2.2.1.2 #uang " ilusi.2 Mengetahui penggunaan media.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.2.

dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1.1.1 nsur seni 2.2. jalinan. 1. imbangan.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna. sejarah seni dan budaya. &eusahawanan. pergerakan. .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. bentuk.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat *'rak.2 .1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.alinan ( tampak 2.$ Apresi si Se!i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + rupa. prinsip keseimbangan dan penegasan pada *'rak teknik *apan.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 2. 2.2.3.1.2. dan harm'ni yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan *'rak menggunakan teknik *apan.2 Prinsip rekaan 2. 2. media.1 Alat " berus lukisan. warna. 2.2 $ahan " kertas lukisan.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2. 3. 2. warna.1.4.1 #itma dan pergerakan " susunan m'tif 2.3 %arna " primer dan sekunder 2.1.3 -arm'ni " warna dan rupa 2.1.1.2. daun berurat 2 pelepah pisang.2.2.1 )eknik " *apan.1.1 #upa " 'rganik dan ge'metr 2. &reativiti dan in'vasi dan nilai murni Membuat Corak dan Rekaan 41 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pembalut Buku Aktiviti: Capan 2.1. palet. 2.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan *'rak *apan.1. 1. 4.2. serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik *apan. warna air dan gam.2.

serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail. 4. ruang.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *apan dalam penghasilan *'rak teran*ang.2. 3.2 .1.3.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail ".1 nsur 1eni 3. imbangan dan harm'ni serta pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan m'bail. ruang.2. .1. warna.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 2.4.1 $entuk ( k'nkrit 3. k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya. media.1.1.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa.mbangan " semetri atau tidak simetri 3. 2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan m'bail. imbangan dan harm'ni.3. 2. 2.2 #uang " nyata 3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'bail.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2. imbangan.2. 2. ".2 Prinsip rekaan 3.1.n'vasi.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa 1.1. )M&. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 &epelbagaian " bentuk 3.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .1 Persepsi Estetik: Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. 4. kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan *'rak *apan." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. 3.3. &eusahawanan dan /ilai murni Membentuk dan Membuat Binaan 42 Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Bunga Aktiviti: M!bail 2.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

&eusahawanan. dan budaya.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN seni visual.1.n'vasi.4.3. 3.2 Mengetahui penggunaan media.3. Zainol Abidin . sejarah seni. /ilai murni 3isediakan 'leh + En. dan harm'ni dalam penghasilan karya. teknik. bahan yang difikirkan sesuai.2 $ahan " gam. tali2benang dan kad manila.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan m'bail.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya 3.2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1 Alat " gunting 3. ruang.2. dawai kasar. dan pr'ses dalam penghasilan karya. 3. serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan m'bail dalam bentuk 33. &reativiti dan .$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk. 3.4.3.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. imbangan.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3. 3. Muhamad Nazrul B.2. majalah. ". STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3. ". kefahaman media.