Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

201 4

MINGGU

BIDANG/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CATATAN

1

Menggambar Tajuk: Gambar Negatif dan Positif (kaedah lukisan)

Aras 1 1. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Aras 1. Men!ari sumber rujukan sebagai pen!etus idea untuk menggambar. Aras " 1. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat lakaran gambar. . Me#arna bahagian objek dengan hitam untuk menimbulkan kesan negatif. ". Me#arna bahagian latar dengan #arna hitam untuk menimbulkan kesan negatif. $. Men%atakan perasaan diri terhadap kegiata %ang dijalankan.

Membuat C ra! Dan Re!aan Tajuk: &orak (kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 1 1. Menggunakan bahan' teknik dan !orak %ang sesuai untuk menghiasi permukaan ( dan objek "() Aras 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan !orak dan rekaan. Aras " 1. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja dalam menghasilkan !orak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui konsep lipatan se!ara simetri. . Menghasilkan !orak dan rekaan se!ara simetri. ". Mengunting hasil lipatan %ang telah dibuat

"

Membentu! "an Membuat Memb#na Tajuk : Mobail )asih *a%ang (kaedah mobail)

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan %ang kompleks. Aras 1. Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. Aras " 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat' bahan' teknik' struktur dan hiasan mengikut tata!ara se!ara

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melukis dan memotong lakaran bentuk hati. . Mengantung bentuk, bentuk hati pada pen%angkut baju untuk dijadikan mobail. ". Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengaplikasikan Asas *eni -eka dalam penghasilan kraf tradisio Aras " 1. . . Aras " 1.Melakar dan memotong permukaan ubi kentang mengikut bentuk %ang dikehendaki. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja dalam menghasilkan !orak dan rekaan. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan !orak dan rekaan. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding. . Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. ". Menggambar Tajuk: &orak !etakan (kaedah !etakan) Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan an%aman tikar dengan kelarai mengikut kreati+iti murid. Aras 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 kreatif. Menerap motif ke atas kertas lukisan dengan menggunakan plat %ang telah dibuat. Men!ari sumber rujukan sebagai pen!etus idea untuk menggambar. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. / Membuat C ra! Dan Re!aan Tajuk: 0unga Tulip (!etakan atau !apan) Aras 1 1. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. $ Mengena$ Kra% Tra"#&# na$ Tajuk: )elarai (kaedah an%aman) Aras 1 1. Menggunakan bahan' teknik dan !orak %ang sesuai untuk menghiasi permukaan ( dan objek "() Aras 1. . 1 Membentu! "an Membuat Memb#na Aras 1 1. . murid. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Pada akhir pembelajaran murid dapat : . Melakar dan menebuk gambar bunga tulip. $. Membuat garisan grid di atas kertas lukisan. Aras " 1. Aras 1. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Memilih' meniru' memadan dan men%usun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. 14 Membuat C ra! Dan Re!aan Tajuk : *apu Tangan (kaedah ikatan dan !elupan) Aras 1 1. Aras 1. Menghasilkan bekas serbaguna dengan menggunakan teknik pembungkusan. Aras 1. . murid. Menghasilkan lakaran dan kesan anatikal gelap dan !erah. Memadankan beberapa jenis rekaan !orak dan kesesuaiann%a dalam rekaan. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 Tajuk: 0ekas *erbaguna (kaedah lipatan dan guntingan) dan membuat binaan %ang kompleks. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun' teratur dan !ermat. 3 Menggambar Tajuk: 0entuk Geometri (kaedah ton #arna) Aras 1 1. Aras 1. Mengaplikasikan Asas *eni -eka dalam penghasilan kraf tradisio Aras " 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. . Menghasilkan an%aman tikar dengan kelarai mengikut kreati+iti murid. Menimbulkan rasa . Membuat bekas serbaguna menggunakan pelbagai alat' bahan' teknik' struktur dan hiasan mengikut tata!ara se!ara kreatif. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Aras 1. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. . . Aras " 1. Meningkatkan kemahiran Mengikut ton atau arah !aha%a. Aras " 1. 1. Men!ari sumber rujukan sebagai pen!etus idea untuk menggambar. . Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. 2 Mengena$ Kra% Tra"#&# na$ Tajuk: )elarai (kaedah an%aman) Aras 1 1.

Menghasilkan hiasan dinding se!ara kreatif. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan %ang kompleks. Menggambarkan se!ara lisan tentang makhluk asing %ang telah dita%angkan oleh guru. Meniru dan melakar gambar untuk Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. . 1$ Menggambar Tajuk : Makhluk Asing ()aedah !atan) Aras 1 1. Aras 1. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Aras 1. Memerhati ta%angan mengenai !erita makhluk asing. 0erbangga dengan hasil kerja sendiri. 1" CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1$ Membentu! "an Membuat B#naan Tajuk: 5iasan (inding ()aedah tampalan' Guntingan bahan. . Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. . Mempelbagaikan serta memanipulasikan bahan terbuang dalam menghasilkan hiasan dinding. Aras " 1. Aras 1. 11 UBS ' 1 Membentu! "an Membuat Memb#na Tajuk: 0urung (kaedah origami) Aras 1 1. seronolk dalam menjalan kegiatan. Aras " 1. ". Membuat pen%ataan se!ara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. $. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.bahan terbuang) Aras 1 1. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja alam menghasilkan !orak dan rekaan.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 dan objek buatan manusia bagi menghsilkan !orak dan rekaan. Aras " 1. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan. Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membentuk dan membuat binaan menggunakan bahan terbuang dengan teknik tampalan serta guntingan. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun' teratur dan !ermat.

Aras 1. Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. 1. Aras " 1. Me#arna lakaran makhluk asing. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan %ang kompleks. Mengetahui konsep lipatan se!ara simetri. Me#arna lakaran makhluk asing dengan teknik !atan. . 1/ Membentu! "an Memb#na Tajuk: 0eg )ertas (kaedah pembungkusan) Aras 1 1. Menghasilkan beg kertas melalui teknik pembungkusan. Menghasilkan !orak dan rekaan se!ara simetri.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 menghasilkan satu komposisi. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja dalam menghasilkan !orak dan rekaan. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Mengunting hasil lipatan %ang telah dibuat. ". Aras " 1. Membuat Re!aan C ra! Tajuk: -ama. .rama ()aedah lipatan dan guntingan) Aras 1. Membuat lakaran se!ara spontan berdasarkan pemerhatian. . . Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat' bahan' teknik' struktur dan hiasan mengikut tata!ara se!ara kreatif. Menghasilkan beg kertas melalui teknik pembungkusan. Aras 1. . Aras " 1. Membentu! "an Membuat Memb#na Tajuk: 0eg )ertas (kaedah pembungkusan) Aras 1 1. 11 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan %ang kompleks. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Aras " 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat' bahan' teknik' struktur dan hiasan mengikut tata!ara se!ara kreatif. ". . Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan !orak dan rekaan. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan kuda kepang sebagai alat permainan. . . . Membuat lakaran bentuk kuda. $. Aras " 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 .Mengolah motif berdasarkan ojek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan !orak dan rekaan. $. . Aras " 1. Memilih dan menggunakan alat' bahan dan teknik %ang sesuai dengan penghasilan gambar. Meningkatkan kemahiran mengolah #arna. Membuat pen%ataan se!ara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun' teratur dan !ermat. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. 4 Membuat C ra! "an Re!aan Tajuk: )uda )epang (kaedah !etakan bermotifkan kulit hai#an) Aras 1. . . Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Aras 1. Menghias kuda kepang dengan !orak %ang dihasilkan. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat' bahan dan teknik se!ara kreatif melalui penerokaan. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif. Meningkatkan kemahiran dalam membina sesuatu alat permainan. ". . 18 Mengena$ Kra% Tra"#&# na$ Tajuk: )uda )epang (kaedah lakaran dan guntuingan) Aras 1 1. ". 19 Menggambar Tajuk: )eindahan Alam (kaedah resis) Aras 1 1. Memahami konsep resis. Men%atakan perasaan diri terhadap kegiatan %ang dijalankan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Aras " 1. Menggambar dan menggunakan pelbagai bahan teknik melalui penerokaan. Mengaplikasikan Asas *eni -eka dalam penghasilan kraf tradisional. Menerapkan nilai men!intai alam. Aras 1. ". Menari dengan kuda kepang. Menghasilkan !orak dengan menggunakan #arna %ang sesuai. Mengunting lakaran %ang telah dihasilkan. 0erbangga dengan hasil kerja sendiri dan rakan. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan. Menghasilkan kraf tradisional dengan menguasai kemahiran penggunaan alat dan teknik.

Membuat pen%ataan se!ara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Menghasilkan kolaj . 0erbangga dengan hasil kerja sendiri. Memilih' meniru' memadan dan men%usun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan tentang tembikar. Menghasilkan kraf tradisional dengan menguasai kemahiran penggunaan bahan dan teknik. . ". Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam.bahan terbuang) Aras 1 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 1 PKSR ' Membentu! "an Membuat B#naan Tajuk: 5iasan (inding ()aedah tampalan' Guntingan bahan. Aras 1. ". Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. ". Menghasilkan kraf tradisional menggunakan plastesin dengan mengikut proses sebenar. Aras " 1. Aras 1. Menghasilkan labu sa%ong se!ara kreatif. Membentuk tembikar melalui proses lingkaran dan pi!itan. 0erbangga dengan hasil kerja sendiri. Aras 1. Men!ari sumber rujukan sebagai pen!etus idea untuk menggambar. . $ CUTI PENGGAL PERTAMA . / Menggambar Tajuk: )ampung *a%a (Menggambar menggunakan kaedah kolaj) Aras 1 1. Menghasilkan hiasan dinding se!ara kreatif. $. Mengena$ Kra% Tra"#&# na$ Tajuk: 6abu *a%ong (Mengenal kraf tradisional menggunakan kaedah pi!itan) Aras 1 1. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membentuk dan membuat binaan menggunakan bahan terbuang dengan teknik tampalan serta guntingan. ". Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Mempelbagaikan serta memanipulasikan bahan terbuang dalam menghasilkan hiasan dinding. Membuat pen%ataan se!ara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Meningkatkan kemahiran memotong dan men%ususn. Men%edari baha#a kolaj dapa menimbulkan permukaan %ang timbul. Aras " 1. . . Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan tembikar. $.

Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghsilkan !orak dan rekaan. . Menghargai sumbangan pelukis tempatan. . Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami !ara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan gantian. Mengetahui bahagian. Menghargai keris sebagai bahan #arisan Mela%u. 2 Mengena$ Kra% Tra"#&# na$ Tajuk: )eris (Mengenal kraf tradisional dengan kaedah melukis' menggunting dan men!antum. (melukis' menggunting dan men!antuma) Aras " 1. ". Aras 1. Aras " 1. Memadankan beberapa jenis rekaan !orak dan kesesuaiann%a dalam rekaan. . bahagian %ang terdapat pada keris. Me#arnakan keris dengan menggunakan #arna pilihan sendiri (kra%on dan #arna poster) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 3 Mengena$ Kra% Tra"#&# na$ Tajuk: )eris (Mengenal kraf tradisional dengan kaedah melukis' menggunting dan men!antum. Me#arnakan keris dengan menggunakan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahagian. Menghasilkan filiografi se!ara kreatif. ". ". Memahami !ara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan gantian.) Aras 1 1. Aras 1. Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiann%a.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 Aras " 1. . Menghargai keris sebagai bahan #arisan Mela%u. bahagian %ang terdapat pada keris. Membuat model keris dengan menggunakan elephant kad. Membuat !orak dengan men%ilang benang pada nombor %ang sama pada arah %ang bertentangan.) Aras 1 1. 1 Membuat C ra! Dan Re!aan Tajuk: 5iasan dinding (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah filiografi) Aras 1 1. Aras 1. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja alam menghasilkan !orak dan rekaan. Meningkatkan kemahiran mengira. Membuat model keris dengan menggunakan elephant kad. Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiann%a. (melukis' menggunting dan men!antuma) Aras " 1. kampung sa%a daripada pelbagai bahan keka!ang.

Menghias dan menampal kertas #arna pada kereta. Membuat mounting se!ara mo8ek pada gambar %ang telah disiapkan. Menghasilkan !orak bunga %ang menarik. Aras " 1. Mengetahu konsep gabungan lipatan dan gosokan menghasilkan tona #arna %ang menarik.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 #arna pilihan sendiri (kra%on dan #arna poster) "4 PERCUBAAN UPSR "1 CUTI HARI RA(A AIDILFITRI " 7 "" Menggambar Tajuk: 5idupan 6aut ( Menggambarkan dengan kaedah mo8ek) Aras 1 1. Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai alat. Menghargi alam sekitar. Meningkatkan kemahiran menggunakan !ampuran #arna untuk menghasilkan tona #arna %ang menarik. Aras " . Aras 1. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat ' bahan' teknik serta proses membuat model kereta. Aras 1. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. "$ Membuat Re!aan "an C ra! Tajuk: )ertas Pembalut 5adiah (Membuat rekaan !orak dengan kaedah lipatan dan gosok #arna air) Aras 1 1. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Aras " 1. Menggunakan gabungan #arna %ang sesuai untuk menghasilkan tona #arna. "1 Membentu! "an Membuat B#naan Tajuk: )ereta Mainan (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan !antuman) Aras 1 1. ". Membuat akti+iti mo8ek dengan bimbingan guru tentang teknik susunan. Men%usun dan membina model kereta. . Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Men%usun dan memanipulasi bahan kreatif. Memilih bahan %ang sesuai seperti kotak. Aras 1. Memilih bahan %ang Pada akhir pembelajaran murid dapat : . . Menghasilkan tona #arna %ang menarik hasil gabungan beberapa #arna. . Membentu! "an Membuat B#naan Aras 1 1. Memilih dan melakar hidupan laut.

Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan. Aras 1. Menghias dan menampal kertas #arna pada kereta. ". Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Aras " 1. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 1. Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai alat. Memilih' meniru' memadan dan men%usun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. . Menghargai kraf tradisional. Aras " 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 sesuai seperti kotak. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. Aras 1 1. "/ Mengena$ Kra% Tra"#&# na$ Tajuk: -agam 5ias 9au 0ulan (alat permainan #au bulan. Tajuk: )ereta Mainan (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan !antuman) Aras 1. . Memadankan beberapa jenis rekaan !orak dan kesesuaiann%a dalam rekaan. Men%usun dan menampal hasil !orak ke atas permukaan rupa #au bulan. Menghasilkan lakaran dan kesan anatikal gelap dan !erah. Aras 1. Men%atakan bentuk #au bulan dan ragam hiasn%a. Aras " 1. $4 Membuat C ra! Dan Re!aan Tajuk : )ain tudung (kaedah ikatan dan !elupan) Aras 1 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun' teratur dan !ermat. . Melipat' menekap dan menggunting kertas #arna. Memahami teknik lipatan dan guntingan dapat menghasilkan !orak %ang simetri. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghsilkan !orak dan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.buahan (kaedah ton #arna) Aras 1 1. Meningkatkan kemahiran Mengikut ton atau arah !aha%a. . Men%usun dan membina model kereta. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat ' bahan' teknik serta proses membuat model kereta. Men!ari sumber rujukan sebagai pen!etus idea untuk menggambar. Aras 1. Melihat dan memerhati bentuk #au bulan. . "1 PEPERIKSAAN UPSR "2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA "3 Menggambar Tajuk: 0uah.

Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun' teratur dan !ermat. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan %ang kompleks. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif. Mengaplikasikan Asas *eni -eka dalam penghasilan kraf tradisio Aras " 1. . Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja alam menghasilkan !orak dan rekaan. . murid. Menghasilkan an%aman tikar dengan kelarai mengikut kreati+iti murid. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan %ang kompleks. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan. Aras " 1. Aras 1. $" . Aras " 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 rekaan. . Aras 1. Aras " 1. Menghasilkan beg kertas melalui teknik pembungkusan. $1 Membentu! "an Membuat Memb#na Tajuk: Penguin (kaedah origami) Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan $ Mengena$ Kra% Tra"#&# na$ Tajuk: )elarai (kaedah an%aman) Aras 1 1. Membentu! "an Membuat Memb#na Tajuk: 0eg )ertas (kaedah pembungkusan) Aras 1 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat' bahan' teknik' struktur dan hiasan mengikut tata!ara se!ara kreatif. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. . Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. Aras 1.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 201 4 se!ara kreatif. $$ PKSR ) .