Anda di halaman 1dari 3

Cenderabahasa Bil.2 JPNPP IMBUHAN ‘meN-...-kan’ DAN ‘meN-...-i’ Imbuhan apitan meN-, meN-...

-kan dan meN-...-i akan membentuk kata kerja transitif yang memerlukan objek atau penyambut sebagai unsur predikatnya. 1. Kata Kerja apitan ‘meN-...-kan’ dan ‘meN-‘ meN-...-kan = 2 objek (objek tepat dan objek sipi) meN- = 1 objek dan frasa keterangan ontoh! Pah "ijah membuatkan #Pak $ansor% #se a&an kopi%
objek tepat objek sipi

Pah "ijah membuat #se a&an kopi% untuk Pak $ansor.
Objek tepat frasa keteran an

Imb!"an meN-...-kan Naseer men#arikan Pak 'ul akar "ongkat (li. Ibu memasakkan bapa bubur ka ang. Na)imah menja"itkan *anif sehelai baju. $in membe$ikan +yarifah senashkah majalah.

Imb!"an meNNaseer men#ari akar "ongkat (li untuk Pak 'ul Ibu memasak bubur ka ang untuk bapa. Na)imah menja"it sehelai baju untuk *anif. $in membe$i senashkah majalah untuk +yarifah.

Keke#!a$ian% "erdapat keke ualian bagi rumus di atas bagi kata dasar beri dan ajar yang menerima imbuhan apitan meN-...-kan dan meNContoh! ,akak memberikan segelas air #kepada adik.%
Objek -bjek tepat frasa keteran an objek sipi

,akak memberi adik #segelas air.% ,akak men ajarkan $atematik kepada adik. ,akak men ajar adik $atematik. &. Kata kerja meN-...- kan dan meN-...-i dari se i ked!d!kan objek tepat dan objek sipi. • • • ,edua-dua jenis imbuhan ini boleh digabungkan dengan kata dasar yang sama. meN-...-kan akan diikuti oleh objek tidak bern'a(a )benda* imbuhan meN-...-i pula akan menerima 2 objek .objek tepat #objek bernya&a% dan objek sipi/ Contoh! Baginda men !rniakan +"adia", kepada pembesar istana itu.
KKObjek .rasa keteran an

Baginda men !rniai +pembesar istana it!, #hadiah%.
KKobjek tepat objek sipi

Kata kerja meN-.Cenderabahasa Bil. perkataan dasar yang bergabung dengan imbuhan meN-.-kan Puan 'u men "idan kan ayam goreng kepada kami.uala 4umpur. Kata dasar turun masuk serta kah&in jalan naik Imb!"an apitan% meN-. . mengisi garam) +iti akan memas!ki a ara lumba lari 233 meter.. (berkahwin dengan janda muda) .-kan dan meN-. mengembarkan wang tunai bersama-sama) $urid-murid itu akan men'ertai a ara larian maraton di .-i... Contoh perkataan-perkataan itu adalah seperti yang berikut ini.. • Pak (bu hendak men a"(inkan anak perempuannya dengan anak orang kaya itu. mengikuti acara larian).-kan dan meN-.-i dari s!d!t makna )semantik*.-kan atau meN-. /.. (mengambil bahagian dalam acara lumba lari) • Bapa men'ertakan &ang tunai bersama-sama dengan surat itu.. . +ultan .edah men an! era"kan bintang kehormatan kepada Perdana $enteri.-i menurunkan 1 menuruni memasukkan 1 memasuki menyertakan 1 menyertai mengah&inkan 1 mengah&ini menjalankan 1 menjalani menaikkan . • Ibu memas!kkan garam se ukup rasa ke dalam gulai ayam itu.. 0ari segi semantik iaitu makna. (menjadikan anaknya berkahwin) Pak (bu men a"(ini janda muda itu setelah isterinya meninggal dunia.. rumus-rumus yang diterangkan di atas tidak boleh digunakan untuk kata dasar yang tidak sama dari segi makna apabila bergabung dengan imbuhan meN-. -leh itu.. ..2 JPNPP Imb!"an meN-..-kan dan meN-. . Imb!"an meN-.etua kampung men "adia"i murid miskin sebuah basikal.edah men an! era"i Perdana $enteri bintang kehormatan. (mengikut serta..menaiki Contoh ayat! Pemandu teksi itu men!r!nkan penumpang di hadapan bangunan itu....-i juga memba&a pengertian makna 'an tidak sama..turun melalui jalan yang uram/. +ultan . (mengirimkan wang tunai bersama-sama.-i Puan 'u men "idan i kami ayam goreng.etua kampung men "adia"kan basikal kepada murid miskin. (membawa masuk garam..menyuruh penumpang turun/ Bas yang sarat dengan penumpang itu men!r!ni jalan yang uram itu dengan lajunya....

(melaksanakan pembedahan) Pak *assan telah selamat menja$ani pembedahan jantung di Institut Jantung Negara.Cenderabahasa Bil. (naik bas) • .menjadikan bendera naik) Beberapa orang murid berebut-rebut untuk menaiki bas yang penuh dengan penumpang itu. . (mengalami atau melalui pembedahan jantung).2 JPNPP • Para doktor bertungkus lumus menja$ankan pembedahan itu. (hli Pengakap itu menaikkan bendera $alaysia semasa perhimpunan sekolah.