Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014

Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Semakan 2002

Diusahakan ol h

Jurulatih Utama, Kemahiran Hidup Sekolah Rendah, Negeri Johor.
ssam/2003

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014
BIDANG: REKA BENTUK DAN TEKNO
UNIT PEMBELAJARAN 1.2 Kreativiti da Re!a Ci"ta. ,.

O!".
TAJUK PEMBELAJARAN Ka-ia re!a ,e t%! da !e.% $'ia "r/d%!. #0 &i $$%+ Ara' 1  Me $e a( "a'ti a(at ta $a . A(ata ta $a 1a $ dii$% a!a 'e"erti $a di "(a'ti!3 t%!%( 4arri $t/ da 'et "e&%tar '!r% !e2i(. Me&,a2a da &e&a)a&i &a %a(. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

#Cada $a "er% t%!a &a'a ia(a) * &i $$% +

iv.I Me&,%!a da &e&a'a $ !it
M/de(.

Me&,%!a da &e $e a( "a'ti !/&"/ e . Me 1ata!a .% $'i !/&"/ e . Me&a'a $ 'e&%(a !it &/de(.

 

Me 1i&"a !it &/de( 'e2ara ter'%'% da 'e(a&at. C/ t/) !it &/de( ia(a) !it &/de( r/,/t3 -e t/(a!3 !ereta3 &/t/'i!a( da !ereta !a,e(.

Ara' 2  Ara' 0  Me&,%!a da &e&a'a $ !it &/de( % t%! &e era $!a !e.% $'ia "r/d%! 1a $ (e,i) &e 2a,ar. Me $!a-i re!a ,e t%! !it &/de(. C/ t/) !it &/de( r/,/t ,er!a!i 53 !ereta !a4a(a -a%). Ka-ia re!a ,e t%! dari a'"e! ,a)a 3 4ar a3 ,i aa da !e%"a1aa . Me era $!a !e.% $'ia '1'te& "er$era!a !it &/de(.

2

e t%! 0D Ara' 1:   III.i a "r/-e! e!'"eri&e ta( ! Pr/-e! e!'"eri&e ta( . C/ t/) "r/-e! e!'"eri&e ta( ia(a): ! Me ari! .a$i &e 1e(e'ai!a &a'a(a). . Me&.  II. Pe 2et%'a da "e -a aa idea !reati.e./(e) &e a&"% $ .ata de $a &e $$% a!a 'tra4 &i %&a 1a $ .a . " .a)!a "r/-e! e!'"eri&e ta(. Pe 1e(e'aia &a'a(a) # 0 &i $$%+ I./(e) -%$a &er%-%! !e"ada "e $a(a&a &%rid 'e"erti &e ai!!a (a1a $6 (a1a $.i a da &e&"er'e&. Me ter-e&a) idea !e"ada .%at 2atata da (a!ara . Me&. Ara' 1:  Me&i(i) (a!ara a!)ir "r/-e! e!'"eri&e ta(. &e(a(%i "r/-e! e!'"eri&e ta(. Me -a a idea !reati. Ara' 1:   Me $e a( "a'ti &a'a(a) . ! Me -at%)!a te(%r ta "a "e2a) "ada !eti $$ia terte t%.ata de $a ti'%.i aa "r/-e!. Me&. Mera 2a $ "e&. ! Pr/-e! e!'"eri&e ta( &e $$% a!a . ! Me&.%at -a&.a)a 1a $ &%da) di"er/(e)i.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.

 Me $e a(6"a'ti a(ata ta $a .a)a da !%a titi.a)a )a'i( . e Pe d/!%&e ta'ia #1 &i $$%+ Ara' 1:  Me&.  Me&. #Cada $a "er% t%!a &a'a ia(a) 7 &i $$%+ .  Me&.a)a .a2a (%!i'a "r/-e!. Me&.+ Mere!a . Pe era $a a&a da . Me&. #1 &i $$%+ L%!i'a "r/-e! da (a $!a) !er-a di'edia!a de $a -e(a' da(a& !ad !er-a.%at "er'e&. C/ t/) .%!% idea.e t%! da &e $)a'i(!a "r/-e! .  Me $%&"%( da &ere!/d &a!(%&at.a)a !itar 'e&%(a.a)a !itar 'e&%(a (/$a& ti a(%&i i%&3 8i ! da 4a1ar.era'a'!a (/$a& da . T% -%! 2ara &e&a!% da &e&a'a $ '!r% 4 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN IV.ar% dari"ada "er'e&.i a da &e&"er'e&.0 Re!a Be t%! da Pe $)a'i(a Pr/-e!.%!% idea.  Me $%!%r3 &e a da da &e&/t/ $ .%at . M%rid &e 2atat idea6idea . Ara' 1:  Me e t%!a "r/-e! .er!aita . Ara' 1  Me 1ata!a !e"er(%a "e d/!%&e ta'ia da(a& .  Me e t%!a -e i' .  Me&a'a $ !/&"/ e "r/-e!.er"a d%!a !ad !er-a.% $'i a(ata ta $a 1a $ . Me 1i&"a &a!(%&at da(a& .%at "r/-e! .%at !e&a'a .i aa 'e2ara (i'a . 1.a)!a "r/-e!.er"a d%!a !ad !er-a 1a $ di'edia!a .a)a "r/-e!.  Me&.%!% idea.

erda'ar!a &i at. Ara' 2: • Mere!a . 5 .i 2a $a te ta $ . ! Pe 1a $!%t 'er.er a(a&. Per.e t%! da &e&.a)a da &e&.er$a&.a$% a. Per.%r da "e(e!at . Pe era $a "e $$% aa .ar.a!t/r !e'i)ata da !e'e(a&ata 'e&a'a &e&i(i) .et%(.a$% a.a $6'ara te ta $ 2ara "e(%"%'a 'i'a 1a $ .i 2a $a ata% '%&.a)a !itar 'e&%(a ada(a) .%at "r/-e! .a8ira 3 &e $%ra $!a !/'3 &e'ra a(a& da &e $e!a(!a '%&. C/ t/) "r/-e!: ! Be!a' 'er.a)a !e&a'a 'e"erti 2at 'e&.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Cada $a .ert%-%a % t%! &e $e(a!!a "e&.i a "r/-e!.

Ba)a ta&.%at "e&.er"a d%!a !ad !er-a 1a $ di'edia!a . Me&./(e) (ara'.et%( da 'e(a&at "er(% di.a)a 1a $ di$% a!a ia(a) . Pe $$% aa a(at ta $a 1a $ ./( !/&"/ e e(e!tr/ i!. #9 &i $$%+ Ara' 1:  Me $e a( "a'ti a&a3 .a)a da !/&"/ e .ai!a .% $'i da 'i&.  Me&.  Ara' 2  Me&. Me&a'a $ !/&"/ e &e $i!%t (itar "r/-e!3 Me $%-i (itar "r/-e! da &e&.% $.a2a da &e&a)a&i (%!i'a (itar '!e&ati!./(e) di$a ti!a de $a &/t/r AT #ar%' ter%'+ Me&er)ati !e2era)a LED ata% !e(a-%a "%'i $a &/t/r 1a $ di)%.     # . Catata : LED 1 da LED 2 .9 E(e!tri! da e(e!tr/ i!.% $!a) "e 1a&.a2a da &e ter-e&a) (itar "r/-e!..%at (itar da "e 1a&./(e) (ara' da &/t/r AT #ar%' ter%'+.eri "e e!a a . K/&"/ e 1a $ di$% a!a ada(a) 'e"erti LED3 "eri ta $ teta"3 "eri ta $ . Pe $)a'i(a "r/-e! e(e!tr/ i!. #Cada $a "er% t%!a &a'a ia(a) 9 &i $$%+ . Me&i(i) a(ata 3 .% $!ait!a de $a "eri ta $ .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Me $%!%r3 &e&/t/ $ da &e -a(%r 4a1ar. Me&.% $a (itar.%at "r/-e! .

at 'e"erti !erta' (a'3 .7 Bai! "%(i) da Pe 1e $$araa #Cada $a "er% t%!a &a'a ia(a) 1 &i $$%+ .er%' da4ai da &i 1a!.a)a$ia .a)a "e&.  Me&.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Ba)a "e&.a!i . C/ t/) .a)a$ia 1a $ "er(% di'e $$ara ia(a) 'e"erti e $'e( "i t% da !era $!a ti $!a".  Me&i(i) a(at "e&.er'i) 1a $ ter(i. Pe 1e $$araa .er'i) "er(% di.eri "e e!a a . $ .er'i) da &e&i 1a! ..a)a$ia .a $% a 1a $ "er(% di'e $$ara.er$era! "ada "i t% da ti $!a".%(% !e(%(i3 .a)a$ia .a $% a Ara' 1:  Me $e a( "a'ti . Cara &e 1i&"a .er'i).

a$ai "a d%a .9.+3 "e eta' -a)ita 3 -ar%& "e iti da "ita %!%r.   % . G%r% &e era $!a !e$% aa a(ata -a)ita . M%rid &e -a)it 2/ t/) &ata -a)ita a'a' "ada "er2a . G%r% &e $e a(!a a(ata da ./(e) di$% a!a % t%! &e&.ai!i "a!aia #2 &i $$%+ Ara' 1:  Me $e a( "a'ti a(ata da .ri! #'ai8 2.<7./(e) &e $$% a!a 2arta -a)ita a'a' 'e.ai!i "a!aia . T% -%! 2ara &e -a)it &ata -a)ita a'a' . *6: +3 $% ti $ . G%r% . Mata -a)ita a'a' i i .a)a -a)ita 'e"erti -ar%& ta $a # /.a.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Mata -a)ita a'a' 'e"erti -e(%-%r )a(%'3 -a)it !ia3 -a)it 'e&.e a $ # /. Ba)a da a(ata -a)ita di'edia!a /(e) $%r%.at da -a)it (i(it. Me $e a( "a'ti &ata -a)ita a'a'.a)a -a)ita .ri! . 2&+3 .a. Me 1ata!a !e$% aa -a)ita a'a'.5 Ja)ita #Cada $a "er% t%!a &a'a ia(a) 2 &i $$%+ a+ Me&.  Me 1ata!a !e$% aa a(ata -a)ita .

& . Mata -a)ita % t%! &e -a)it !a 2i $ 'e"erti &e -a)it (i(it !e&a' da -a)it (%.%ta $.%ta $ da "a(a $ "ada "a!aia .a)a$ia r%'%!3 .a $ . Ke(i& ada(a) 2a t%&a d%a ata% (e. Ara' 2:  Me 1ata!a &a!'%d !e(i&.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN  Me 1ata!a !e$% aa !a 2i $ Ka 2i $ di$% a!a % t%! &era"at!a . T% -%! 2ara &e -a)it . Ke(i& .%ta $3 2a $!%! da "a(a $.ri! .i) !e"i $a . Me&"a&er!a 2/ t/) &ata -a)ita 'e"erti &e -a)it !a 2i $.%ta $32a $!%! da "a(a $ 1a $ terta $$a( "ada "a!aia .a.a)% da te"i 'e(%ar ata% !ai 'ar% $. G%r% &e $e a(!a -e i' !a 2i $ 'e"erti .ia'a 1a terda"at di .%ta $3 2a $!%! da "a(a $ 1a $ terta $$a(.a)a$ia "a!aia 1a $ &ereta' "ada !e(i&. Me $e a( "a'ti &ata -a)ita % t%! &e -a)it !a 2i $   Me -a)it .a.  Me $e a( "a'ti -e i' !a 2i $.ri! 1a $ di-a)it de $a -a)ita ta $a ata% &e'i .e(a) "ada "a!aia da di-a)it "ada d%a (a"i'a .  Me $e a( "a'ti . M%rid &e -a)it .

 Me 1ata!a &a!'%d !e(e"et Ke(e"et ada(a) "e 1%da) te"i 1a $ di. .ai!i !e(i& 1a $ &ereta' Me&"a&er!a 2/ t/) &ata -a)ita % t%! &e&. T% -%! 2ara &e -a)it !e(i& 1a $ &ereta' "ada r%'%!3 .  Me $e a( "a'ti .ai!i !e(i& 1a $ &ereta'.a)%3 te"i 'e(%ar ata% 'ar% $.a4a) .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN M%rid &e $e a( "a'ti .a)a$ia !e(e"et 1a $ &ereta' "ada "a!aia .  Me&i(i) &ata -a)ita % t%! &e&.(a%' da te"i arti!e(. M%rid &e -a)it !e(i& 1a $ &ereta' "ada r%'%!3 . M%rid &e&i(i) &ata -a)ita a'a' 1a $ 'e'%ai % t%! &e&. Ke(e"et .a)a$ia "a!aia 1a $ &ereta'.%at % t%! &e $e&a' te"i (%r%' ata% te"i &e(e $!% $ "ada "a!aia ata% arti!e(. 10 .a)%3 te"i 'e(%ar ata% 'ar% $ &e $$% a!a &ata -a)ita -e(%-%r )a(%' ata% -a)it !ia.ai!i !e(i& 1a $ &ereta'  Me -a)it !e(i& 1a $ &ereta' "ada "a!aia .ia'a 1a terda"at di )%-% $ !a!i 'e(%ar3 )%-% $ (e $a 3 .

%t da &e(a. 1.era"a '"e'ie' i!a )ia'a tr/"i!a 1a $ .e( .ar .  Me 1e arai!a '"e'ie' i!a )ia'a tr/"i!a Be.ai!i !e(e"et 'e"erti 'i(a $ "a $!a) da 'e&.e.era"a '"e'ie' i!a )ia'a &e $$% a!a $a&. M%rid &e -a)it !e(e"et 1a $ &ereta'.at '%'%". Me&"a&er!a .at '%'%"./t/ ata% '"e'i&e 'e.a)a$ia (%ar i!a M%rid &e 1e. 11 .= I!a Hia'a #Cada $a "er% t%!a &a'a ia(a) = &i $$%+ a+. Pe $e a(a #2 &i $$%+ Ara' 1 :  Me $e a( da &e(a.a)a$ia (%ar i!a )ia'a .ia'a di$% a!a % t%! &e&. T% -%! 2ara &e -a)it !e(e"et 1a $ &ereta' &e $$% a!a &ata -a)ita 'i(a $ "a $!a) da 'e&.ia'a di"e(i)ara da &%da) dida"ati ia(a) G%""13 S4/rdtai(3 Di'2%'3 A $e(.e(!a . Me&"a&er!a 2/ t/) -a)ita 1a $ .3 M/((13 G/%ra&i3 I!a Pe(a$a3 Ci2)(id3 >'2ar3 Ka(/i3 Ke(i'a3 Be(ida3 Tetra3 Ma' da K/i Ka".e ar.  Me -a)it !e(e"et 1a $ &ereta' "ada "a!aia .ai!i !e(e"et 1a $ &ereta'. M%rid &e&i(i) &ata -a)ita 1a $ 'e'%ai % t%! &e&.i')3 Ti$er Bar.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN  Me&i(i) &ata -a)ita % t%! &e&.ai!i !e(e"et 1a $ &ereta' "ada "a!aia .

e!a'. )a.er2a&"%r de $a -e i' i!a (ai #% t%! "e&i(i)a 2a&"%ra + 6 ta)a ter)ada" "er%.e t%! . 12 .a)a &%t% air 6 ta)a ter)ada" 'era $a "e 1a!it.at i!a . ?a!t/r "e&i(i)a i!a )ia'a % t%! di"e(i)ara: 6 6 6 ! !e'e'%aia . da t%-%a &e&e(i)ara i!a )ia'a . &%da) di"e(i)ara .ia!a .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ara' 2:  Me 1ata!a 'e. #2 &i $$%+ Ara' 1 :  Me&i(i) i!a )ia'a % t%! di"e(i)ara.e. .eri !ete a $a da &e $)a1ati a(a& a!%ati!. Ciri i'ti&e4a "ada i!a )ia'a ia(a) "ada 4ar a3 'i'i!3 'ai83 "er$era!a 3 . Ara' 0:  Me 1e arai!a .itat da 'i.era"a 2iri i'ti&e4a "ada i!a )ia'a ./(e) .ada 3 'iri"3 2ara &a!a 3 -a ti a da 2ara "e&. I!a )ia'a ia(a) i!a 1a $ di"e(i)ara da(a& .e!a'.e!a' ata% !/(a& % t%! &e $i da)!a r%a $3 &e&.+ Pe 1ediaa .a.

&i it 6 &a'%!!a 'edi!it air a!%ari%& < !/(a& !e da(a& .  Me&i(i) a!%ari%& < . 6 .er'a&a air dari"ada . 1" .%)a a!%ati!3 !a1% . Pa d%a &e 1edia da &e $)ia' a!%ari%& 6 (eta!!a a!%ri%& di (/!a'i "i(i)a 3 "a'ti!a ada "e da4aia e(e!tri! da .e!a' < !/(a& 6 (eta!!a .e!a' da a!'e'/ri. A!'e'/ri ta&.e$ "(a'ti!. Ara' 2 :  Me $e a( da &e&i(i) t%&.iar!a i!a !e(%ar .at%3 "a'ir3 t%&. A!'e'/ri a!%ari%& a'a' ia(a) "a&3 da "e a"i'.er$a t% $ !e"ada '"e'ie' i!a 1a $ )e da! di"e(i)ara.%r%!3 "/'ter3 &/de( da (a&"% a!%ari%&.e!a(a air.%)a a!%ati! da(a& a!%ari%&.a)a @ .%)a a!%ati! ata% tir%a .e$ i!a )ia'a !e da(a& a!%ari%& < !/(a& 'e(a&a 2. )i $$a 0.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Te! i! &e&a'%!!a i!a )ia'a !e da(a& .e$ "(a'ti!.  Me a a& t%&. Pe&i(i)a a!'e'/ri .

i/ di da'ar a!%ari%&. Ma!a a !eri $ #!e"i $a < e&"i $3 "a((et3 ta.i(a' .(et+ da &a!a a ra&%a !)a' #&e $i!%t -e i' i!a +  2+ Pe $%r%'a #9 &i $$%+ Ara' 1 :  Me $e a( da &e&i(i) -e i' &a!a a i!a )ia'a . ! )id%"!a "e a"i'a da(a&a da 1a(a!a (a&"%. Me&a'%!!a i!a )ia'a !e da(a& a!%ari%& < .at%3 "a'ir da !a1% . 14 . ! &a'%!!a "e a"i' da(a&a da (e!at!a "ada di di $ ta $!i a!%ari%& ! &a'%!!a air 1a $ te(a) di 1a) !(/ri !e da(a& a!%ari%&.!a da $e$e(a $ .e!a' 6 &e&.a)a )ia'a 'e"erti !a1%3 "a'ir da .at%.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN  Me 1edia da &e $)ia' a!%ari%&.%r%! ! ta a&!a t%&.er'i) da . ! &a'%!!a .  Me $e a( "a'ti -e i' &a!a a 1a $ 'e'%ai &e $i!%t '"e'i' i!a .%)a a!%ati! < tir%a . Je i' &a!a a i!a )ia'a 1a $ terda"at da(a& "a'ara iait% &a!a a )id%" #"(a !t/ 3 r%&"air3 M/i a3 Arte&ia3 %da $ $a t% $3 i!a "ea2/2!3 (arva3 'era $$a da 2a2i $+. ! &a'%!!a i!a Me&"a&er!a 2/ t/) &a!a a i!a )ia'a . ! (eta!!a ara $ dia!ti.

eri &a!a a 1a $ . Me $e a( "a'ti 'i&t/& "e 1a!it .er(e.er%.     15 . Me $%!%r !%a(iti air 'e"erti i(ai "H3 a&/ ia3 /!'i$e ter(ar%t da !ar.at.eri &a!a ti$a !a(i 'e)ari #"a$i3 te $a)ari3 (e4at "eta $+ de $a !adar 1a $ di'1/r!a .eri &a!a a i!a )ia'a .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN  Me 1ata!a !e!era"a da &e&. Pe(. Me 2e$a) da &era4at "e 1a!it i!a )ia'a .i)a da ter2e&ar. A!tiviti "e 2e$a)a da ra4ata "e 1a!it i!a 'e"erti &e&a'%!!a $ara& ata% (ar%ta .er'i)a . Li)at (a&"ira B "e 1a!it .e!a'3 &e %!ar air da &e 1%2i "e a"i'.ia'a "ada i!a )ia'a . Me $a'i $!a i!a ./ di/!'ida.ia'a i!a )ia'a da ra4ata . Me(a!%!a !er-a "e&.er'i)a . Me $e a( "a'ti !a d% $a &%t% air .er"e 1a!it da &e $a&a(!a (a $!a) !e. I!a )ia'a di.aA$ai -e i' &a!a a 3 e(a!!a &e&.

Pa d%a &e ter a! i!a )ia'a .%)a a!%ati! da(a& a!%ari%&. Me&adai de $a 2 B 0 !%&"%(a % t%! 'at% !e(a'.e!a(a !ar. 1# ./ di/!'ida3 a(at "e 1%!at te!a a da a(at &e $a4a( "e $e(%ara !ar.ata Peri!a a Ma(a1'ia. Pera(ata % t%! ./ di/!'ida !e"ada t%&.%)a a!%ati! da(a& a!%ari%&  Me&. Me 1edia!a -ad%a( !er-a "e -a$aa da "e 1e(e $$araa 'e"a -a $ ta)% % t%! "e(a-ar./ di/!'ida !)%'%' % t%! "e $$% aa di da(a& a!%ari%& ada(a) 'e"erti@ Ta $!i 'e(i der $a' !ar./ di/'ida.eri . N/ta : M%rid &e&e(i)ara i!a )ia'a da(a& !%&"%(a .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ara' 2: Me -a$a t%&.e!a(a !ar./(e) dida"ati dari"ada P%'at Pe 1e(idi!a Peri!a a air ta4ar Ja.

e$ !erta'3 "e a da .ara $ -%a(a .er!edai Sedia!a .%at ra 2a $a -%a(a .a)6'%ai .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 2' PERNIAGAAN DAN KEUSAHA UNIT PEMBELAJARAN ANAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN 2.+ Me 1edia!a . Me 1edia!a -ad%a( !er-a.ara $ 1a $ )e da! di-%a( Me&. Mera 2a $ 2ara &e -%a(. Me eta"!a 2ara &e $)a'i(!a .a) '%ai .  Me e t%!a . Me $)a'i(!a da &e $%.er$erai3 .    ./ra $ ra 2a $a -%a(a .ara $ -%a(a #1 &i $$%+ Ara' 1 :  Me $)a'i(!a .ara $ 1a $ a!a di-%a(. Ara' 2 :  Me $%. Me&.%at .2 Mera 2a $ da Me 1edia!a J%a(a #Cada $a "er% t%!a &a'a ia(a) 2 &i $$%+ a+ Me&. Me&.%!%3 "/"ia3 r/-a! .ara $ 1a $ )e da! di-%a(.%at ra 2a $a -%a(a da -ad%a( !er-a.ara $ -%a(a . C/ t/): "i'a $ "i'a $ $/re $ r/ti 'a d4i2) 1$ .ara $.%at ra 2a $a -%a(a #I &i $$%+ Ara' 1 :  Me $e a( "a'ti 2ara &e $)a'i(!a .%a) da air &i %&a . Cara &e -%a(: Ber-a-a3 .ara $ -%a(a C/ t/): .

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2./ra $ "e'a a da &a-a(a) "er ia$aa .  Me&i(i) 2ara 1a $ 'e'%ai % t%! &e da"at!a "e'a a .ai!.+ Me da"at!a Pe'a a #2 &i $$%+ Ara' 1 :  Me 1e arai!a 2ara % t%! &e da"at!a "e'a a .0 Me&"r/&/'i J%a(a #Cada $a "er% t%!a &a'a ia(a) 2 &i $$%+ a+ Pr/&/'i &e(a(%i "/'ter #1 &i $$%+ Ara' 1 :  Me $e a( "a'ti &a!(%&at 1a $ "er(% ada da(a& "/'ter.ara $ 2. 1% . 1a $ 'e'%ai.a $6'ara 2ara &e da"at!a "e'a a . dari 'e$i "e&i(i)a "er!ataa 3 4ar a da 'ai8 )%r%. Me&.er"a d%!a .e t%! 1a $ &e ari! da !reati. Ara' 2 :  Me $)a'i(!a "/'ter % t%! &e&"r/&/'i .ara $a 6 te&"at 6 tari!) 6 &a'a 6 )ar$a.  Me $e a( "a'ti 2iri "/'ter 1a $ . Ciri "/'ter 1a $ ./ 3 eB &ai(3 . Ma!(%&at 1a $ "er(% ada da(a& "/'ter ia(a): 6 . C/ t/) : Cara &e da"at!a "e'a a &e(a(%i te(e.ara $ 1a $ di)a'i(!a da te&"at "/'ter di"a&er!a .%at "/'ter . A!tiviti '%&.9 Me $%r%' J%a(a #Cada $a "er% t%!a &a'a ia(a) 2 &i $$% + .ai!: Re!a .

5 Me $%r%' Per. S%&./(e) di"er/(e)i dari"ada: ! "e&.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ara' 2 :  Me da"at!a "e'a a Cara &e da"at!a "e'a a )e da!(a) 'e'%ai de $a : 6 . Me $a&. 6 te&"at.i 2a $a &e $e ai '%&.a)a$ia da(a& "r/-e! 'e.e(a -aa Per.ara $.a) i(ai 'erta &e -%a( . ! &e $)a'i( da &e -%a( .a)6'%ai da &e a&.ara $ 1& .  Me 1edia!a re!/d "e da"ata da "er.e(a -aa Diri #Cada $a "er% t%!a &a'a ia(a) 2 &i $$%+ a+ Mere!/d "e da"ata da "er.e ar di 'e!/(a) 'e"erti )ari !a ti da '%!a . ! &e -%a( . 2.er "e da"ata . ! Me $%.eria 4a $ 'a!% ! &e $a&.e(a -aa #1 &i $$%+ Ara' 1:  Me $e a( "a'ti '%&.i( . 6 &a'a3 6 !e&%da)a 1a $ ada.i( %"a).ara $ ter"a!ai.ara $.er "e da"ata .er "e da"ata .

a !. #1 &i $$%+ Ara' 1 :  Me e t%!a 2ara .e(a -aa .e(a -aa .  PENGHARGAAN 20 . Me e t%!a 2ara &e a.% $ Me 1i&"a da(a& .e(a -a4a diri.e(a -a4a diri./ra $ 'i&"a a .e(a -a  Me&. Me&.+ Mera 2a $ "er.% $.er.%at 'e arai .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 UNIT PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . Me&.%at .% $ : Me 1i&"a da(a& ta.a ! Lati)a &e $i'i . Mere!/d da(a& ./ra $ 1a $ di'edia!a Cara &e a.%at "i(i)a "er.

hasilan Ran1an.<in 8ah. lia Kanan K (ahi*an Hi-u)0 Ja/a+an P n-i-ikan Joho* 21 .. ) n.Nasi* 6 Nala( Maha*un 6in Ah(aNo* A9(ah /+ A/. -a)a+ ( (/ *ikan su(/an.a + *hasiln. Ha9ni 6in Rais Shaha/u-ian 6 Ishak Moh.aan -an + *i(a kasih k )a-a s (ua Ju*ula+ih U+a(a .ha*.an.an K *2a Tahunan ini4 P nasiha+4 P n.ha*.an i.8uso7 6 A Rahi( Ra9ali 6in A/ Ma2iSulai(an 6in A-.=ai*us 6 A/-ul Ha-i <aka*iah 6in Hashi( Su/a*i 6in Si*ol H2h 3aila 6+ H2 Jaa7a* P nolon.o) D9ulki7l 6 Is(ail Kha7i9 6 Moh.a Ran1an.A(in A9ha*i 6 Sani) A/../in As(a>i Moh.a -an k )aka*an s hin. * -aksi s laku ) n.an K *2a Tahunan0 K (ahi*an Hi-u) S kolah R n-ah Tahun 3i(a' P n.6 A/. la*as 4 Ahli!ahli4 Jaa7a* 6in A+an A/.i ) n.+h(an 6 M. P n.Ha(iMoh.A9i9 6' 6aha*i A/-ol :aha/ 6 Sali( .i!+in.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK SG PINANG 2014 Disa()aikan s *+in.nan Rokiah 6+ A.a 6in A)an-.u(/an.Ha-i Asiah 6+ 8unan A/-ul Ra9ak 6in H2 8a1o/ Rah(ah 6+ A/-ullah Sa9ili 6in Ku(an Ah(a.a0 + na. Huss in 6 Rah(a+ Moh.Soh h Ka*2o 6 Sulai(an Sani(an 6 Sa*/ini Ch Ka(a*u-in 6 Ch Moh.a*ah T knikal -an 5okasional Ja/a+an P n-i-ikan Joho*' En S *oun 6in Sa(su-in P n..:ahi.Don <a)*iu-in 6 H2 6u2an.aan khas -i+u2ukan k )a-a si-an.