Anda di halaman 1dari 13

PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

MATHEMATICS YEAR 6 MODULE 7
PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

LENGTH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Guru dikehendaki mengumpul kertas jawapan objektif (OMR) semua murid mengikut kelas masing-masing dan mengikut arahan selanjutnya seperti di dalam manual prosedur pengendalian ujian diagnostik. Modul ini mengandungi lapan belas soalan. 4. Modul merangkumi empat konstruk yang diuji K5 . Guru hendaklah menanda jawapan murid diakhir ujian dan merekod jumlah bilangan soalan salah bagi setiap konstruk di kertas jawapan objektif (OMR) murid. Guru hendaklah memastikan murid menulis maklumat diri dalam kertas jawapan objektif yang disediakan.Menguasai konstruk pengetahuan K6 .MODULE 7 : LENGTH Arahan Kepada Guru: 1. Modul ini mengandungi 13 halaman bercetak 2 .Menguasai konstruk kefahaman K7 .Menguasai konstruk kemahiran K10 – Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3. 2. Guru memastikan murid menghitamkan pilihan jawapan (objektif) pada kertas jawapan objektif yang disediakan 5.

MODULE SUMMARY MATHEMATIC YEAR 6 . 12.LENGTH Konstruk Penerangan konstruk No. 5. 11. Soalan Jumlah Soalan Bil soalan gagal dijawab (untuk pemulihan) sekurang-kurangnya 2 1 4 4 K5 K6 K7 K10 Menguasai konstruk pengetahuan Menguasai konstruk kefahaman Menguasai konstruk kemahiran Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris JUMLAH 1. 18 4. 8. 10. 17 3 2 6 7 18 3 . 14. 6 3. 7. 16 2. 9. 15. 13.

Program Pemulihan 1. Latih tubi – asas pertukaran unit ukuran panjang. 3 of 1000 km = _____ km 5 A B C D 200 400 600 800 Tidak menguasai kemahiran pecahan mendarab nombor bulat. Latih tubi – Pecahan darab nombor bulat. Program Pemulihan 1. B 300 Penerangan guru. 2. 2. 3 m. 3. Item diagnostik Jika pelajar gagal menjawab soalan ini. C 600 Penerangan guru. converted to cm is A B C D 30 300 3 000 30 000 Tidak memahami menguasai pertukaran unit bagi ukuran panjang. .No. 2. pelajar menghadapi masalah berikut: 1. Memberi formula / petua ukuran panjang.

3. Program Pemulihan 1.7 2.25 km . Penerangan guru. Latih tubi – Pecahan darab nombor bulat dan asas pertukaran unit ukuran panjang. Formula / petua ukuran panjang. Penerangan guru.550 m = ______ m A B C D 2 700 225 2. 1 of 18 km = _____ m 2 A B C D 9 90 900 9 000 Tidak menguasai kemahiran pecahan mendarab nombor bulat dan pertukaran unit bagi ukuran panjang. 2. D 9 000 4. 2. Konsep dan kaedah cepat pertukaran unit ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dan nombor perpuluhan. 3.3. Latih tubi – Pertukaran unit ukuran panjang.25 Tidak memahami konsep pertukaran unit bagi ukuran panjang Program Pemulihan 1. A 2 700 5 . 4.

Program Pemulihan 1. Latih tubi – Pecahan darab nombor bulat. Penerangan guru. 2. 1 of 20 cm = _____ cm 4 A B C D 4 5 15 16 Tidak memahami kemahiran mendarab pecahan dengan nombor bulat. Program Pemulihan 1. 5 3 of 40 m = _____ m 8 A B C D 5 15 200 215 Tidak memahami kemahiran mendarab nombor bulat dengan nombor bercampur. D 215 6. Penerangan guru. B 5 6 .5. Latih tubi – Nombor bercampur darab nombor bulat. 2.

istilah matematik. A B C D 2.5 C 17. S T The length of rope S is 20cm 1 more than the length of rope T. in cm.7. 4 R Calculate the length of PQ. The diagram shows two ropes.5 22. 8 Program Pemulihan 1. A B C D 1. D 480 Memberi formula / petua.8 160 480 7 . in m. Tidak menguasai istilah `more than` dan soalan dalam Bahasa Inggeris.5 8.5 12. 2. The diagram shows the length of a string. Latih tubi – Asas pertukaran unit ukuran panjang. Melatih murid menggunakan kaedah POLYA untuk soalan penyelesaian masalah.6 4. 3. Tidak menguasai konsep pertukaran unit bagi ukuran panjang. Tidak menguasai konsep darab pecahan dengan nombor perpuluhan. Banyakkan penbendaharaan kata. Melatih murid menggunakan kaedah POLYA. 6. 2. Tidak memahami soalan. S and T. Find the length of rope T.4 m P QR is Q 1 of PR. Program Pemulihan 1.5 17.

A B C D 6 9 24 30 5 of the distance traveled by car A.9. Program Pemulihan The distance traveled by car B is Find X. 2 of the total distance. in km. Melatih murid menggunakan kaedah POLYA. Latih tubi soalan penyelesaian masalah. 2. 9 1. 5 15 12 9 3 C 9 Find the distance of YZ. Tidak memahami soalan penyelesaian masalah. The diagram shows a straight road. D 30 8 . 2. Melatih murid menggunakan kaedah POLYA. XYZ. Car Distance A 54 km B X km Tidak memahami soalan penyelesaian masalah. X 6 km XY is Y Z Program Pemulihan 1. The table shows the traveling distance of car A and B. Latih tubi soalan penyelesaian masalah. A B C D 10.

8 A 240 9 . Latih tubi soalan penyelesaian masalah.2m 4. of the remaining ribbon. A B C D 240 180 2. Tidak memahami soalan penyelesaian masalah. Program Pemulihan 1. 7 Find the length in cm. Melatih murid menggunakan kaedah POLYA.11.4 1.2m 3 Kathy used of it to tie a parcel. The diagram shows the length of Kathy`s ribbon. 2. 4.

S. Latih tubi soalan penyelesaian masalah. A B C D 8 16 32 40 10 . The diagram shows the road map of four places. The distance from T to U is 1 of 5 the distance from R to T. Tidak memahami soalan penyelesaian masalah. Melatih murid menggunakan kaedah POLYA. did she use for bed sheets.12. 6 How much fabric in m. T and U. R. 2. Latih tubi soalan penyelesaian masalah. in km. Zainab bought 48 m of fabric for curtains and bed sheets. Program Pemulihan 1. Program Pemulihan 1. What is the distance. Melatih murid menggunakan kaedah POLYA. 2. A 8 5 of the fabric for curtains. Pn. from R to U ? A B C D 2 750 3 000 5 500 6 000 D 6 000 13. She used Tidak memahami soalan penyelesaian masalah. R T U S 2500 m The distance from R to S is the same as the distance from S to T.

32 15. Latih tubi pecahan darab nombor bulat. Latih tubi bagi pertukaran unit ukuran panjang. Azhar`s height is 154 cm. Latih tubi pertukaran unit bagi ukuran panjang.76 1 shorter than him.2 km = 960 m 5 11 .6 km = 495 m × 1.32 1. 7 Tidak memahami istilah `shorter than`. Tidak mahir dalam pertukaran unit bagi ukuran panjang. 2 3 3 4 4 5 5 6 × 3.2 km = 960 m × 1. Anuar is What is Anuar`s height. 2. in m ? A B C D 22 32 1.5 km = 125 m C 4 × 1. C 1.9 km = 260 m × 5. 2.14. Which of the following is correct ? A B C D Tidak menguasai pecahan darab nombor bulat. Program Pemulihan 1. Latih tubi pecahan darab nombor bulat. Program Pemulihan 1. His brother.

Program Pemulihan 1. 4 of a rope is cut to tie a box. What is the best estimation for the height of a Year 5 pupils ? A B C D 125 mm 125 cm 125 m 125 km Tidak menguasai / memahami panjang sebenar setiap ukuran bagi ukuran panjang. m. 5 Find the original length in cm. The remaining rope is 120 cm long. Penerangan guru – Panjang sebenar bagi ukuran panjang bagi setiap unit ukuran. Latih tubi soalan penyelesaian masalah. 4. of the rope. A B C D 600 480 96 24 Tidak memahami soalan penyelesaian masalah. cm. 17.16. Memberi contoh-contoh bagi setiap unit B 125 cm ukuran. Program Pemulihan 3. A 600 12 . km ). 2. ( mm. cm. ( mm. km ). Melatih murid menggunakan kaedah POLYA. m.

18. Melatih murid menggunakan kaedah POLYA. Latih tubi soalan penyelesaian masalah. B 560 13 . A B C D 640 560 240 80 5. Find the length in cm. 6. Program Pemulihan tie a few presents. of the ribbon needed. Jenifer has 320 cm of ribbon. She needs 1 3 of the length of 4 Tidak memahami soalan penyelesaian masalah.