Anda di halaman 1dari 33

FrogOS

Fungsi Baru
Ogos 2012 The Frog VLE Software Update (August 2012)

Dengan sukacitanya kami mengumumkan bahawa Frog VLE anda telah dikemaskini dengan fungsifungsi baru. Penambahan pada Frog VLE anda adalah seperti yang berikut:

Fungsi-fungsi Baru
Analytics
Aplikasi Analytics membolehkan pentadbir Frog memantau penggunaan VLE.

Tags
Penambahan Tags pada laman untuk pencarian yang lebih tepat dan pantas serta penyusunan laman mengikut kategori yang sistematik.

Change Password
Pengguna boleh menukar kata laluan di bahagian System Preferences.

Transfer User
Fungsi Transfer User ditambah untuk membenarkan pentadbir Frog memindah akaun pelajar antara sekolah.

Export Assignment Data
Membolehkan pengeksportan markah dan butiran tugasan dari aplikasi Assignments ke fail .CSV.

Favourites.
Bahagian Favourites ditambah ke Resource Manager bagi akses yang pantas ke laman kegemaran anda.

Pembaharuan Fungsi
Background
Kini, pengguna boleh memuat naik dan menggunakan latar belakang yang diingini.

Pengurusan Laman
Resource Manager diubah suai untuk menambahbaik pengurusan laman. Laman boleh dicari dan paparan telah berubah di Resource Manager.

Widget Forum
Tetapan konfigurasi baru pada widget Forum untuk membolehkan pengguna menentukan pilihan maklum balas secara spesifik.

Penerangan Fungsi-fungsi Baru
Maklumat yang berikut menerangkan fungsi-fungsi baru pada VLE. Bukan semua fungsi yang disenaraikan boleh digunakan oleh semua pengguna. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk pada panduan yang disediakan ataupun muat turun dari Community Site.

Analytics
Fungsi Analytics
Aplikasi Analytics menyediakan data statistik mengenai pengguna yang menggunakan Frog VLE. Ia amat berguna bagi anda untuk mengenal pasti informasi penting tentang penggunaan Frog oleh para pengguna. Sebagai contoh, informasi tersebut boleh ditumpukan kepada pengguna yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan pengunaan VLE di sekolah anda. Nota: Hanya pentadbir Frog boleh menggunakan aplikasi Analytics.

Bagaimana menggunakan Analytics?

Timespan Filter: Memaparkan penggunaan VLE dalam selang masa harian, mingguan atau bulanan. User Type Filter: Memaparkan penggunaan VLE berdasarkan jenis pengguna. Graph: Memaparkan penggunaan dalam bentuk graf. Graf ini tidak boleh diedit. Node: Memaparkan data pada masa yang tertentu.

klik pada ikon Quick Launch di Frog Bar. User/Site View Select: Menukarkan pandangan antara penggunaan VLE dan penghasilan laman. klik pada ikon Analytics. Guru dan Ibu Bapa. Jumlah pengguna yang tidak log masuk. Ia akan memaparkan senarai penuh pengguna dan statistik penggunaan VLE. Penapisan hasil mengikut jenis: Pelajar. Jumlah laman dihasilkan oleh pengguna. Jumlah ID pengguna.Data Sections: Memaparkan maklumat umum penggunaan VLE. . Skrin Laman Utama Untuk ke aplikasi Analytics. Jumlah pengguna yang telah log masuk. Senarai Fungsi Aplikasi Analytics memaparkan data yang berikut: • • • • • • Jumlah pengguna pada Frog VLE anda. Kemudian.

klik pada bulatan merah di bahagian Data. . Ia juga memaparkan jumlah pengguna yang belum log masuk. Untuk mengeksport data. Setiap pengguna dikira sekali sehari dan kekerapan log masuk oleh seorang pengguna tidak akan menambahkan jumlah ini. Untuk melihat nama pengguna yang belum log masuk. dan yang sedang menggunakan VLE pada masa tersebut. Ia akan memaparkan senarai nama pengguna berkenaan. Data anda akan dimuat turun ke dalam computer sebagai program spreadsheet seperti Microsoft Excel. Senarai ini boleh dieksport sebagai spreadsheet seperti Excel. klik pada butang Export as CSV. telah log masuk sekurang-kurangnya sekali.Skrin utama memaparkan graf jumlah pengguna yang telah log masuk ke dalam Frog VLE pada tujuh hari yang lepas.

mingguan atau bulanan. Student. Untuk mengubah paparan pengguna. klik pada tab All.Menukar Paparan Untuk mengubah paparan harian. klik pada tab Day. Staff. Admin. . Parent atau Other. Week atau Month.

Bahagian-bahagian data mengandungi maklumat yang berikut: Users on the platform Memaparkan jumlah pengguna yang ditambah pada VLE. Anod adalah titik pada graf yang mengandungi informasi. Ini dibahagi kepada Pelajar. Ini dibahagi kepada Pelajar.Nodes Setiap graf mengandungi noda. Guru dan Ibu Bapa. Noda tidak boleh dibuka. Guru dan Ibu Bapa. Gerakkan kursor pada salah satu noda untuk memaparkan data pada titik tersebut. Bahagian-bahagian Data Untuk mengenalpasti penggunaan VLE oleh seorang pengguna dengan lebih pantas. Logged in now Memaparkan jumlah pengguna yang telah log masuk pada jam yang lepas. data diletakkan pada bahagian bawah tetingkap Analytics di bahagian Data. .

Maklumat dipaparkan seperti berikut: Guru Senarai Guru memaparkan: • • • ID pengguna (ID Yes) Nama penuh Bilangan log masuk (kekerapan log masuk sejak akaun dihasilkan) .Not logged in yet Memaparkan pengguna yang belum log masuk ke dalam VLE. Klik pada bahagian Data untuk memaparkan senarai data berkenaan. Jenis informasi yang dipaparkan bergantung pada jenis pengguna yang dipilih.

Purata masa log masuk (jam/min) Ibu Bapa Senarai Ibu Bapa memaparkan: • • Nama Pengguna (ID Yes) Nama Penuh .• • Log masuk terakhir (contoh: 9 Jul @ 15:02) Purata masa log masuk (jam/min) Pelajar Senarai Pelajar memaparkan: • • • • • • • Nama Pengguna (ID Yes) Nama Penuh Tingkatan / Darjah Nama Kelas Bilangan log masuk (kekerapan log masuk sejak akaun dihasilkan) Log masuk terakhir (contoh: 9 Jul @ 15:02).

Purata masa log masuk (jam/min) Informasi Penghasilan Laman Klik pada butang Sites untuk menukarkan paparan dari Users ke Sites.• • • Bilangan log masuk (Kekerapan log masuk sejak akaun dihasilkan) Log masuk terakhir (contoh: 9 Jul @ 15:02). Klik pada Timespan Filter untuk memaparkan tarikh penghasilan laman. Klik pada User Type Filter untuk memaparkan penghasilan laman mengikut jenis pengguna. mingguan dan bulanan. . Informasi penghasilan laman boleh dilihat secara harian.

kami boleh menambah kata kunci seperti ‘gas’ ‘pepejal’ ‘cecair’ ‘beku’ ‘ais’ ‘molekul’ ‘penyejatan’. pengguna dapat membezakan laman sendiri dan laman yang dikongsikan dalam Resource Manager. Nota: Laman yang telah dihasilkan sebelum ini boleh ditambah dengan tag. Sebagai contoh. Tag juga akan terpapar sebelum menghantar laman ke MoE Repository (Resource Manager – My Sites – Actions Menu – Send Site to MoE Repository). melalui kategori dan kata kunci. Fungsi ini berguna terutamanya apabila seseorang itu sedang mencari sesuatu laman tetapi tidak mengetahui nama laman tersebut. Penambahan kata kunci yang relevan dapat menjalankan pencarian dengan lebih pantas. Category (1). terdapat 3 langkah untuk diselesaikan. Tag boleh diakses sama ada secara penghasilan sebuah laman (Resource Manager – Sites New Site) atau dengan membuka laman yang telah dihasilkan dan menekan butang Share (Resource Manager – Sites . . Ia juga membantu dalam penyusunan laman dalam kumpulan kategori supaya pencarian dan penyimpanan laman dilakukan dengan cara yang lebih sistematik. dalam penghasilan laman. bagi laman Sains. Apabila seseorang pengguna menggunakan kata kunci tersebut dalam kotak carian. Bagaimana Menggunakan Tags? Dalam penghasilan laman baru atau memuat naik laman yang sedia ada ke MoE Repository. Ini adalah halaman ‘Add tags’. Melalui tag. anda mempunyai pilihan untuk menambahkan tag untuk memudahkan dan mempercepat carian laman. Form Group (2) dan Keywords (3). anda mempunyai pilihan untuk menambah kata kunci yang berkaitan dengan kandungan laman tersebut.Tags Fungsi Tags Tags membolehkan pencarian dilaksanakan dengan lebih cepat dan tepat. Di sini. laman Sains ini akan termasuk dalam hasil carian.Share). Kini.

Klik pada butang Add untuk menambah mata pelajaran pada laman anda. taipkan security. Kemudian. Seterusnya. Dalam menu ke bawah Subjects pilih mata pelajaran yang berkaitan dengan laman anda dari senarai. pilih D1. Sebagai latihan. Pilih Form Group bagi laman anda. Klik pada butang Add untuk menambahkan kumpulan tersebut pada laman anda. Sebagai latihan. Kumpulan Darjah / Tingkatan akan muncul di bawah menu. Kategori yang dipilih akan muncul di bawah menu. Masukkan kata kunci anda ke dalam kotak. Kategori yang dipilih akan muncul di bawah menu. anda mempunyai pilihan untuk menambah Keywords yang berkaitan dengan laman anda. online dan safety. Pilih satu kategori dan klik pada butang Add.Dalam menu ke bawah Category terdapat 2 pilihan: Subjects dan Co-curricular. klik .

Klik pada butang hijau Create Site untuk meneruskan.butang Add. Anda telah selesai menambahkan tag pada laman. .

Sekiranya pengguna tersebut tidak mengingati kata laluan.Change Password Fungsi Change Password Change Password membolehkan pengguna menukarkan kata laluan anda sendiri. pentadbir Frog sekolah harus dihubungi untuk menukarkan kata laluan. . Klik pada butang Change Password. Di sini. Untuk keselamatan. Bagaimana Menukarkan Kata Laluan? Klik pada menu Frog Head pada Frog Bar dan pilih Preferences. anda harus menaipkan kata laluan lama dan kemudiannya kata laluan yang baru. Klik pada Change Password. pengguna akan diminta untuk menaipkan kata laluan lama sebelum membuat perubahan.

Klik pada butang Save untuk menyimpan perubahan kata laluan anda.Nota: Kata laluan mesti mempunyai 8 hingga 16 aksara dan hanya boleh mempunyai aksara ‘A-Z’. ‘0-9’. . ‘+’ dan ‘-‘. ‘a-z’.

Transfer User What does Transfer User do? Transfer User membenarkan pentadbir Frog memindahkan butiran akaun seorang pengguna dari dan ke sekolah lain. Parent atau Teacher. Ini bermakna sekolah beru tidak perlu memasukkan butiran pengguna tersebut sekali lagi. Masukkan ID penuh pengguna yang akan berpindah sekolah. Pilih jenis pengguna dari menu ke bawah User Type: Student. . Bagaimana Pengguna Dipindah Keluar? Pilih Users dari menu tab di sudut atas kanan pada skrin.

Pengguna tersebut akan dikeluarkan daripada VLE sekolah anda dan dihantar ke sesebuah kawasan pegangan. Seterusnya. klik pada butang Save. Klik pada menu ke bawah Transfer dan pilih Transfer Out.Klik pada menu ke bawah User Status: Enabled/Disabled dan pilih Disable. pentadbir sekolah baru boleh mendapatkan butiran pengguna dan memindah masukkan pengguna tersebut ke dalam VLE berkenaan. . Apabila pengguna tersebut memulakan persekolahan di sekolah baru. Bagaimana Pengguna Dipindah Masuk? Pilih Users dari menu tab di sudut atas kanan pada skrin.

Parent atau Teacher. Klik pada menu ke bawah Transfer dan pilih Transfer In.Pilih jenis pengguna dari menu ke bawah User Type: Student. Anda boleh merujuk kepada pelajar atau guru untuk maklumat ini ataupun dapatkan maklumat ini daripada sekolah lama pengguna tersebut. Masukkan ID penuh pengguna yang berpindah masuk ke sekolah anda. . Klik pada menu ke bawah User Status: Enabled/Disabled dan pilih Enable.

Sekiranya anda mendapat mesej ‘Username not valid for Transfer In’. klik pada butang Save. Jika mesej tersebut masih terpapar. anda mungkin perlu menghubungi sekolah lama pengguna tersebut untuk memastikan sekolah tersebut telah mengaktifkan fungsi ‘Transfer Out’ dahulu. Pengguna tersebut akan ditambah ke dalam VLE sekolah anda.Seterusnya. semak ID pengguna semula. .

Nota: Fungsi ini hanya boleh digunakan atas tugasan yang telah ditutup daripada akaun individu.Export Assignment Data What does Export Assignment Data do? Export Assignment Data membenarkan guru (dan pentadbir) mengeksport data dari tugasan dalam tag ‘Closed’ kepada fail CSV untuk kegunaan simpanan atau analisis. . Klik pada ikon Assignments di menu Quick Launch. Setelah dieksport. fail boleh dibuka dalam program spreadsheet seperti Excel atau diimport ke Google Docs. Hanya tugasan yang telah ditutup boleh dieksport. komen. Bagaimana Mengeksport Data? Excel atau diimport ke Google Docs. Pada tetingkap Assignments klik pada tab Closed untuk memaparkan semua tugasan tertutup. Ia tidak boleh mengeksport data dari beberapa akaun. arahan dan tarikh. Pengeksportan data termasuklah markah.

Untuk mengeksport semua data dari semua tugasan yang ditutup. Hanya data dari tugasan yang dipilih akan dieksport. . Satu senarai penerima tugasan akan terpapar. klik pada butang Export Closed as CSV. Untuk mengeksport tugasan yang spesifik. klik pada nama tugasan. Klik pada butang Export CSV untuk muat turun data.

.Klik dua kali pada fail yang telah dimuat turun untuk melihat data tugasan tersebut. Data akan terbuka dalam format spreadsheet dalam tetingkap baru.

klik pada pautan Sites di panel kiri.Favorites Fungsi Favourites Favourites membolehkan pengguna menambahkan laman pada kawasan Favourites pada Resource Manager. . Pada Resource Manager. Bagaimana Menggunakan Favourites? Klik pada ikon Resource Manager di Frog Bar. Anda dapat mengakses laman kegemaran anda dengan lebih mudah dan pantas.

Pilih Add to Favourites pada menu di bahagian atas tetingkap Sites. Klik pada laman yang anda ingin tambah ke kawasan Favourites. .Sekarang. klik pada pautan My Sites. Jangan klik dua kali kerana ia akan membuka laman tersebut. Laman-laman yang anda boleh menambah ke Favourites akan terpapar.

. Untuksemakan. klik pada pautan Favourites di panel kiri.Laman tersebut akan ditambah ke kawasan Favourites. Laman tersebut boleh dilihat di kawasan Favourites.

gif) • PNG (.png) Bagaimana Mengubah Latar Belakang? Klik pada menu Frog Head pada Frog Bar dan pilih Preferences. Nota: Frog menerima format fail yang berikut: • JPEG (. Klik pada My Background untuk melihat pilihan latar belakang yang sedia ada. Saiz yang besar akan memperlahankan Frog VLE disebabkan oleh jumlah data yang diperlukan untuk memaparkan imej tersebut. namun anda tidak dinasihatkan untuk menggunakan fail sebesar ini.jpg) • GIF (. .Pembaharuan Fungsi Imej Latar Belakang Kini. anda boleh menukarkan imej latar belakang VLE anda kepada imej yang anda telah muat naik. Saiz maksimum fail bagi latar belakang adalah 10MB.

Nota: Imej dari Lesson Resources dan School Documents juga boleh digunakan. Untuk menggunakan imej dari kawasan My Documents. Anda hanya perlu klik pada Lesson Resources atau School Document di panel kiri. klik pada fail dan seterusnya klik pada butang Use. My Documents dari Resource Manager anda akan terpapar di mana anda boleh memilih imej yang sedia ada ataupun muat turun imej yang baru untuk digunakan. .Klik pada butang Custom background untuk memilih imej yang anda sukai.

Untuk menggunakan imej di luar kawasan My Documents pada Resource Manager. Imej latar belakang anda telah disimpan dan sedia digunakan.Anda akan pulang ke My Background di mana anda mempunyai empat cara untuk memaparkan imej anda: Centre: Mengekalkan dimensi asal imej dan meletakkannya di bahagian tengah skrin. Fill: Imej akan mencapai saiz yang maksimum ke hujung skrin. Untuk berbuat demikian. Stretch: Imej akan diregangkan supaya latar belakang tidak kelihatan. .anda perlu muat naik imej dahulu. Tile: Imej akan memuatkan skrin dengan dimensi yang asal. klik pada pangkah X di sudut kiri tetingkap untuk menyimpan perubahan dan menutup tetingkap. klik pada butang Add Files untuk memaparkan File Uploader. Setelah imej anda muncul pada ruangan Select My Background. tetapi dimensi dikekalkan secara seimbang.

Klik pada butang biru Choose Files untuk memilih fail daripada komputer untuk muat naik. Pilih fail anda and klik Open untuk meneruskan. .

kemudain klik pada butang Use. Imej latar belakang akan dikemaskini secara automatik.Setelah fail anda selesai dimuat naik. Klik pada fail untuk digunakan sebagai latar belakang. klik pada butang Done untuk pulang ke Resource Manager. .

. Other Sites – Memaparkan semua laman yang tidak mempunyai tag Subject atau Cocurricular Site. Co-curricular Sites –Memaparkan semua laman yang mempunyai tag Co-curricular Site.Resource Manager Resource manager telah diubahsuai untuk membolehkan pengurusan laman yang lebih berkesan. Subject Sites – Memaparkan semua laman yang mempunyai tag Subject Site. Laman boleh dicari dan paparan telah berubah di Resource Manager. Laman akan dimasukkan dalam folder mata pelajaran yang diwakili dengan ikon yang unik. Perubahan pada Resource Manager Fungsi baru pada Resource Manager adalah: Struktur Site Sites dibahagi kepada kategori-kategori yang berlainan untuk memudah dan mempercepatkan pencarian laman. Kategori yang ada termasuk: • • • • My Sites – Memaparkan semua laman yang anda telah hasilkan.

Change View Buttons Butang Change View membolehkan laman-laman dipaparkan dalam dua cara: • • Icon View – Memaparkan laman dalam bentuk ikon List View – Memaparkan laman dalam bentuk senarai Site Search Site Search membolehkan pencarian laman tanpa meninggalkan Resource Manager. Anda dapat mengakses laman kegemaran anda dengan lebih mudah dan pantas. Pautan-pautan ini akan menjadi laluan bagi pengguna untuk menjejaki halaman-halaman yang telah dikunjungi. Pencarian ini memerlukan sekurang-kurangnya 3 aksara sebelum carian dijalankan. Actions Menu Actions Menu menggabungkan beberapa fungsi kepada satu butang. Butang ini mengandungi: • • • • • • Delete Site Get Site from MoE Repository Send Site to MoE Repository (view by) Site Name (view by) Date Add to Favourites . Navigation Trail Navigation Trail membekalkan pautan ke ruangan yang pengguna navigasi untuk ke halaman baru.Favourites Favourites membolehkan pengguna menambahkan laman pada kawasan Favourites pada Resource Manager.

pilihan bagi pencipta laman adalah: Pengguna boleh memadamkan maklum balas: ● ● Never (default) – hanya pencipta laman boleh mengedit atau memadam sesuatu maklum balas.Tetapan Widget Forum Tetapan baru pada widget Forums membolehkan pencipta laman menentukan pilihan maklum balas secara spesifik. Perubahan pada Widget Forum Apabila widget Forum dimasukkan ke dalam satu laman. 5 minit atau 15 minit. ● . Always – Pengguna boleh mengubah atau memadam maklum balas pada bila-bila masa. Temporarily – dalam masa 2 minit. pengguna tersebut mempunyai masa yang terhad untuk mengubah atau memadam maklum balas tersebut. Sebaik sahaja pengguna menghantar mesej.