Anda di halaman 1dari 1

OBJEKTIF

Objektif Kem Matematik ini diadakan adalah bertujuan untuk mengajar murid tahun 6 tentang kemahiran menjawab soalan. Ini adalah berpunca daripada masalah murid tahun 6 sendiri, yang tidak tahu menggunakan cara atau langkah yang betul sewaktu berfikir dan seterusnya semasa mengira. ituasi tersebut juga berpunca daripada kurangnya daya berfikir murid !kurang cerdas".

MISI
Menghabiskan silibus matapelajaran Matematik tahun 6 sebelum menjelang bulan #pril iaitu sebelum bermulanya ujian $askforce peringkat daerah. %jian taskforce merupakan ujian ala %& ' sebenar, maka dengan itu , sebelum menjawabnya , kemahiran matematik murid hendaklah benar- benar kukuh.

PELAKSANAAAN
Kem Matematik ini akan dilaksanakan pada () hingga (6 Mac )**+. &ada , mac murid akan balik ke rumah manakala pada hari ahad iaitu pada (( mac murid akan datang semula ke sekolah. Murid akan balik pada (+ mac jam -.** pagi.