Anda di halaman 1dari 1

PAMERAN SAINS 2013!

Giliran Kelas ke Pameran Sains
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Masa 12.40 pm – 12.55 pm 12.55 pm – 1.10 pm 1.10 pm – 1.25 pm 1.25 pm – 1.40 pm 1.40 pm – 1.55 pm 1.55 pm – 2.10 pm 2.10 pm – 2.25 pm 2.25 pm – 2.40 pm 2.40 pm – 2.55 pm 2.55 pm – 3.25 pm Kelas 2J, 2I 2H, 2G 2F, 2E 2D, 2C 2B,2A 2KAA, 2KRK 1L, 1M 1J, 1K 1H, 1I REHAT 1F, 1G 1D,1E 1B, 1C 1KAA, 1A 1 KRK • Pengawas akan memanggil setiap kelas mengikut giliran masing-masing Mohon kerjasama dari guru subjek untuk membawa pelajar ke makmal mengikut jadual. Guru-guru lain dijemput hadir mengikut kelapangan anda. Segala kemusykilan boleh merujuk Cik Noor Azima Zohari atau Cik Nur Faizatul Ain Jaafar


• •

11. 3.25 pm – 3.40 pm 12. 3.40 pm – 3.55 pm 13. 3.55 pm – 4.10 pm 14. 4.10 pm – 4.25 pm 15. 4.25 pm – 4.40 pm