Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TINGKATAN 3 Kelas Bilangan Pelajar Tema : Tingkatan 3 Prihatin : 34 orang : Pengurusan dan Kesinambungan

Hidup Tempoh Mata pelajaran : 80 Minit : Sains

Bidang Pembelajaran : Respirasi.

Objektif Pembelajaran : Menyedari Kepentingan Kesihatan Sistem Respirasi. Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran ini, murid dapat : a) Menyenaraikan bahan-bahan yang memberi kesan buruk terhadap sistem respirasi. b) Menerangkan kesan-kesan bahan pencemar terhadap sistem respirasi. c) Menyenaraikan penyakit-penyakit yang memberi kesan terhadap sistem respirasi.. d) Mengamalkan tabiat yang baik untuk meningkatkan kualiti udara.

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

: a) Bersyukur b) Hormat menghormati dan bekerjasama c) Menghargai dan mengamalkan kebersihan dan hidup yang sihat. : a) Pelajar perlu tahu bahaya bahan-bahan pencemar seperti asap rokok terhadap sistem respirasi manusia. b) Pelajar perlu tahu kepentingan menjaga kebersihan dan pentingnya meningkatkan kualiti udara. : a) Sebuah Laptop dan satu projektor LCD. b) Bahan-bahan dan radas ujikaji untuk mengkaji kesan merokok keatas sistem respirasi manusia. : a) Persembahan power point untuk menerang dan membincangkan mengenai ; i. Bahan-bahan pencemar dan kesannya terhadap sistem respirasi manusia. ii. Jenis-jenis penyakit yang memberi kesan terhadap sistem respirasi. iii. Cara-cara meningkatkan kualiti udara. b) Radas dan bahan eksperimen untuk mengkaji kesan merokok ke atas sistem respirasi.

Pengetahuan Perlu Ada

Keperluan Khas

Persediaan Guru

LCD Kemahiran : Kritis & Kreatif Nilai : Bersyukur atas nikmat kesihatan yang baik. Tajuk pelajaran hari ini diperkenalkan. pembakaran sampah. Pelajar diminta untuk menjawab soalan-soalan berikut. Strategi P&P : Pemerhatian Kaedah : * Kelas * Individu Pelajar diminta untuk memadankan bahan-bahan kimia yang diberikan dengan Teknik : Penerangan gambar-gambar yang ditayangkan. asap kenderaan. Menayangkan gambarajah sistem respirasi manusia Menggunakan laptop dan LCD.Langkah Permulaan Isi Pelajaran Kaedah Penyampaian Guru dan pelajar membaca dan mengaminkan doa Guru menyediakan peralatan pembelajaran dan pengajaran Catatan Set Induksi Pengenalan kepada tajuk. . Langkah 1 Penerangan mengenai bahanbahan dan punca pencemaran yang memberi kesan terhadap sistem respirasi. 1) Namakan organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi Berdasarkan rajah yang dipaparkan. Menggunakan video untuk menayangkan gambar-gambar Asap kilang. tar. seperti nikotin. habuk dan debu. sulfur dioksida. 2) Terangkan laluan udara melalui organ-organ respirasi. karbon monoksida. 3) Apakah yang akan berlaku jika kita terganggu. Strategi P&P : Pemerhatian Kaedah : Kelas Teknik : Soal jawab Alat : Laptop. LCD dioksida. Mengingat kembali pelajaran Yang lalu mengenai struktur sistem respirasi manusia dan laluan udara melalui saluran pernafasan. Kemahiran : Kritis & Kreatif Nilai : Menghargai kebersihan dan kesihatan. asap merokok dan kejadian jerubu. karbon Alat : Laptop.

Pelajar dibekalkan dengan bahan cetakan yang mengandungi soalan-soalan yang perlu dijawab berdasarkan eksperimen yang ditunjukkan. Pelajar diminta memberikan kaedah-kaedah untuk meningkatkan kualiti udara. Pelajar diminta untuk mengenalpasti jenis-jenis penyakit yang digambarkan seperti. Strategi P&P : Pemerhatian Kaedah : Mengeksperimen Teknik : Tunjukcara Alat : Radas dan bahan kimia Kemahiran : Kritis & Kreatif Nilai : Jujur dan yakin. asma. . Langkah 3 Menjalankan eksperimen Guru menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan merokok ke atas sistem respirasi. Strategi P&P : Pemerhatian Kaedah : * Kelas * Individu Teknik : Penerangan Alat : Laptop. bronkitis dan emfisema peparu. kanser paru-paru.Langkah 2 Penerangan mengenai jenisjenis penyakit yang melibatkan sistem respirasi disebabkan oleh bahan-bahan pencemar dalam langkah 1 Menggunakan laptop dan LCD untuk menunjukkan gambar jenis-jenis penyakit yang melibatkan sistem respirasi. LCD Kemahiran : Kritis & Kreatif Nilai : Menghargai kesihatan.

kumpulan: Setiap kumpulan diarahkan membincang dan menjawab soalan yang diberi Kesan merokok ke berdasarkan eksperimen yang diperhatikan atas sistem a) Apakah tujuan eksperimen itu? respirasi. --------------------------------------------------------------------------------------------b) Apabila rokok dinyalakan.Langkah 4 Perbincangan dalam Pelajar membentuk enam kumpulan dan melantik seorang ketua. i) Strategi P&P : Kaedah : Kumpulan Teknik : * Perbincangan * Bimbingan Alat : Bahan cetak Kemahiran : Kritis Suhu : _______________________________________________ & Kreatif Kapas putih : _______________________________________________ Penunjuk hidrogen bikarbonat : _______________________________________________ ii) iii) Nilai : Tolong menolong c)Nyatakan kandungan dalam asap rokok yang menyebabkan perubahan pada i) Termometer :______________________________________ ii) Kapas putih :______________________________________ iii) Penunjuk hidrogen karbonat:_________________________ d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen itu ______________________________________________________ Guru bertindak sebagai fasillitator. . nyatakan pemerhatian-pemerhatian berikut.

Rumusan Kesimpulan Edarkan soalan dan minta pelajar menjawab soalan berkaitan keseluruhan tajuk yang dipelajari dengan bimbingan guru. Strategi P&P : Kaedah : Kelas Teknik : Bimbinngan Alat : Bahan cetak Kemahiran : Kritis & Kreatif Nilai : Bersyukur. Penutup Membina Buku Skrap Murid diarah membuat buku skrap dengan mengumpulkan gambar dari akhbar atau majalah mengenai kesan buruk bahan-bahan pencemar ke atas sistem respirasi sebagai kerja rumah. .Langkah 5 Pembentangan Minta ketua setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan yang dijalankan. Buat ramalan berdasarkan situasi yang diberi hasil pembentangan kumpulan Contoh : Apakah yang diwakili oleh kapas putih dalam eksperimen itu? Apakah yang akan berlaku keatas organ respirasi tersebut? Strategi P&P : Hipotesis Kaedah : Kelas Teknik : * Penerangan * Sumbangsaran Alat : Bahan cetak Kemahiran : Kritis & Kreatif Nilai : Hormat menghormati. Guru membincangkan kembali apa yang dipelajari hari ini. DISEDIAKAN OLEH : PANITIA SAINS SMK SYED IBRAHIM. Minta seorang murid memimpin membaca tasbih kifarah dan surah al Asr.