Anda di halaman 1dari 5

Melayu: Dari Sang Sapurba hingga zaman UMNO

Adakah destini bangsa Melayu ialah untuk sentiasa bernasib malang? Melayu itu selalu diperbodohkan dan itu sebahagian dari ketentuan mereka? Bila minyak naik harga, timbalan menteri yang cakap besar ada CGPA 3.8 menyatakan bukan minyak naik, tapi sabsidi di tarik balik. ni serupa dengan seorang Arab yang !atuh tertiarap. Bila ditanya, sheikh enta jatuh kah dia men!a"ab# Tidak bukan ana jatuh, jubah ana yang jatuh, kebetulan ana ada dalam jubah. Pemimpin $M%& terus menghina minda bangsa Melayu dengan !a"apan dan penerangan kebudak budakan. 'angan makan gula, nanti na(su seks akan kurang. )alau tak suka kera!aan, pindah ke negara lain. )alau tak boleh beli kasut, !alan kaki ayam.)alau tak mampu beli rumah, duduk dalam reban ayam? Adakah destini bangsa Melayu menghambakan diri kepada golongan elit? *e!ak +emang ,ebar +aun ber!an!i !an!ian dengan *ri -eri Buana ketika menyerahkan anak perempuan nya, adakah destini bangsa Melayu ialah untuk menghamba.abdikan diri mereka kepada golongan bangsa"an? +an $M%& itu adalah golongan bangsa"an yang menggantikan ra!a/ Melayu 0aman dulu kala. %a!ib boleh berdolak dalih memberi alasan demi alasan memungkiri !an!i/ nya. (akta nya dia gagal mengurus dan memimpin negara. 1ampir 22 !uta bangsa Melayu mempunyai pendapatan bulanan kurang dari 3M2455

mereka yang berpendapatan rendah hanya menggunakan sekitar 3M235 sebulan untuk 3&% 84 manakala yang berpendapatan 3M 4555 keatas mengguna 3M 3M395 sebulan untuk 3&%84. Bangsa"an dan ra!a 0aman moden ialah $M%&. peminta bantuan dan sabsidi. Ber!uta rakyat menerima B32M ma!ority nya Melayu yang mengesahkan betapa ramainya bangsa Melayu itu miskin. Maka mengikut butiran per!an!ian asal +emang . $ni<ersity mana yang beri Ahmad Maslan CGPA3. bangsa Melayu "a!ib mengeluarkan ra!a tersebut. !ika pihak ra!a mengaibkan bangsa Melayu. rasuah. Bangsa Melayu mesti menentang dan mengeluarkan $M%& pimpinan %a!ib. boleh belan!a lebih. manakala 3M395 daripada 3M8555 ialah 4. -entulah yang bependapatan rendah berbelan!a kurang ketas 3&%84 sebab pendapatan mereka rendah manakala yang bependapatan tinggi. .8 kata.ebar +aun dengan *ri -ri Buana.8? Melayu yang kulit tebal macam badak saha!a yang menganggap diri mereka teristime"a sedangkan persepsi umum Melayu itu sinomim dengan orang miskin.sebulan. $M%& telah menconteng arang dan mengaibkan bangsa Melayu. Melayu yang kulit tebal dan tak reti bahasa saha!a yang ingat Allah bersama sama mereka bahkan !ika boleh Allah itu dianggap sebagai ahli $M%&. 'ika perangai seperti ini bukan mengaibkan bangsa Melayu. kita tidak tahu hendak cakap apa lagi. suka pemberian percuma dll si(at dan perangai/ rendah. 3M235 sebulan daripada 3M855 adalah 2:.. Akhbar dan media milik $M%& spinkan pemberian B32M sebagai tanda kera!aan ambil berat keba!ikan rakyat6 P77t7t kau6 +an timbalan menteri yang ada CGPA 3. suka ber(oya dan bersukaan.

%a!ib ialah PM yang lebih teruk dari Pak . Menyampah kita dengar ada hamba abdi Melayu men!adi galang ganti men!uarai mempertahankanexcesses 3somah Mansor dan megancam mengasari sesiapa yang menegur 3osmah Mansor. +e(icit ba!et terus besar . +an kita hendak terima bila orang kata %a!ib seorang pemimpin yang bagus untuk Malaysia? Metos %aib sebagai pemimin yang unggul hanyalah ciptaan media dan spin oleh penasihat iklan %a!ib. ni disebut sebagai contingent liabilities. *e!arah akan mencela mereka kerana duduk berdiam diri.Apa lagi yang dinanti oleh pemimpin Melayu yang tidak setu!u dengan $M%&? nilah masa mereka tampil kedepan. kera!aan men!ual harta benda rakyat dan men!ual gadaian/ dan pa!akan kepada pihak ke3. Buat duit disini. =itch 3ating menurunkan kredibiliti ke"angan negara. Malaysia !adi basket case. G+P !ika dikira !aminan kera!aan kepada G. incompetence. Adakah %a!ib itu maksum?. %a!ib tahukah be0a antara ahli sunnah "al 'emaah dan syi@ah? %G& marahkan Pakiam dan mempertahankan %a!ib kerana dia Melayu? 'ika begitu Melayu itu bangsa yang suka mempertahankan rasuah. )era!aan %a!ib berbelan!a berbilion 3inggit untuk memang P3$23.+iba"ah pengurusan %a!ib. memimpin negara. Apa polis buat terhadap ugutan/ ini? Polis bukan ker!a untuk 3osmah Mansor kan? Menyampah kita dengar %G&/ slam marahkan Murphy Pakiam kerana menegur %a!ib. Pendatang haram dan "arga asing hantar 3M?5 bllion setahun kenegara/ asal mereka.C/. 1utang negara melebihi siling 44. pemalsuan harga belian. belan!a dinegara asal. hasil haram yang lain mengalir sebanyak 3M85 billion setahun se!ak 25 tahun yang lalu. salah laku? .ah. >ang haram akibat dari rasuah.

*e!ak tahun 2895 bila $M%& melancarkan +CB. untuk kepentingan siapa sebenarnya $M%& ber!uang? =akta dan kebenaran menun!ukkan baha"a $M%& ber!uang untuk kepentingan /5. bandingan nya adalah seperti orang $M%& masuk kedalam rumah kita. tidak mengapa kerana $M%& itu Melayu. +aun dan *. teratas. maka musnahlah negeri nya. Mengapa pula ?5. Masa nya sudah tiba kita menggulingkan $M%& sebab $M%& telah mengaibkan anak bangsa Melayu. dimaa(kan kerana semata mata dia Melayu? 'ika demikian perkara yang selalu saya nyatakan semasa ceramah sudah pun berlaku. .. kalau ra!a aibkan rakyat. kekayaan dan pendapatan orang Melayu. agihan kekayaan sesama bangsa Melayu masih tetap seperti diatas. nilah ekspresi !i"a hamba abdi "aris dari *ang *apurba. Melayulah yang teruk sekali. Melayu teratas. semua tercorot. meniduri anak/ perempuan kita atau pun isteri/ kita. dan Melayu mana pula yang mati? Bukankah diba"ah kera!aan $M%&. golongan bangsa"an baru A$M%&B yang merupakan golongan /5. maka kita katakan. pendapatan orang Melayu? Macam mana ini boleh ter!adi !ika semen!ak 28?:. maka apa dilakukan. teriakan $M%& ialah hidup Melayu? Melayu yang mana hidup. suatu hari. dari segi perlumbaan dalam kehidupan yang lain/.B$ana. menguasai 4/. bangsa Melayu adalah kaum termundur dalam negara kita? +ari segi pendidikan. golongan rentier class yang menguasai sumber pengkayaan negara ini. anya membuat kita orang Melayu bertanya. Melayu terba"ah hanya berkongsi 2/. yakni. dari segi ekonomi.Adakah kerana seorang pesalahlaku itu Melayu. Bukankah ini mengaibkan bangsa Melayu dan mengikut per!an!ian antara +.

bukankah matlamat 35.C semua nya syarikat milik Melayu dan !ika dihimpun kekayaan dan sumber pengkayaan yang dimiliki oleh G. .C. 1ak orang Melayu ialah perkara yang mereka per!uangkan bukan perkara yang diberi oleh orang lain. Dang lain terus ketinggalan. Masa depan bangsa Melayu dilindungi oleh kera!aan yang didirikan atas prinsip perintah ikut undang/. nya. $M%& itu !urucakap golongan /5. Masa depan orang Melayu di!amin dengan melengkapkan diri mereka dengan nilai/ yang menyokong kema!uan bukan yang menyokong belitan dan cengkaman golongan bangsa"an Melayu. bukankah syarikat G.$M%& tidak berani berdepan lagi dengan bangsa Melayu sekarang ini.. Ck"iti kekayaan negara sudah lama puak $M%& capai matlamat 35. $saha utama bangsa Melayu ialah membebaskan diri mereka dari perhambaan minda dan mental yang $M%& lakukan selama ini. ek"iti kekayaan sudah lama tercapai? -api ianya dinikmati dan dicapai oleh /5. melayu teratas.