Anda di halaman 1dari 3

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2012-2016) BIDANG KOKURIKULUM : PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Isu . 40% daripada ahli BSMM (2012) kurang/tidak menguasai kemahiran dan pengetahuan asas dalam PBSM.

Masalah 1. Murid masih agak lemah dalam pemahaman konsepkonsep asas yang berkaitan dengan PBSMM Masih ada murid tidak dapat menunjukkan dan menggunakan teknik dan kaedah rawatan yang betul semasa sesi demonstrasi rawatan.

Matlamat Meningkatkan penguasaan dan penglibatan murid dalam semua lapangan kemahiran pertolongan cemas.

Strategi 1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan asas dalam semua lapangan kemahiran dan pengetahuan. 1.1 3L (Lihat, Laku, Latih) Pertolongan Cemas 1.2 Pendidikan Kesihatan 1.3 Foot Drill 2. Memberi penghargaan kepada murid yang dapat menguasai dengan baik ilmu dan kemahiran dalam PBSMM yang diuji secara lisan mahupun bertulis

Indikator pencapaian 1. Guru dapat menjadi guru pemimpin unit beruniform yang bertauliah (kapten). 2. Murid dapat membuat menamatkan perkhemahan unit beruniform dengan baik.

Guru PK kokurikulum Tempoh Feb-Nov (9 bulan) Kos/sumber RM 100 TOV 1. Laku. Meningkatkan peratus penguasaan kemahiran Pertolongan murid kepada 80% Cemas 2 Pendidikan Kesihatan RM100 3 Foot Drill RM100 . Bilangan murid yang menguasai kemahiran latihan kawad kaki.PLAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM (PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA) Bil 1 Program 3L (Lihat. 80% ahli menguasai amalan pendidikan kesihatan. 83% ahli menguasai amalan pendidikan kesihatan. ETR 1. 2. Bilangan murid yang menguasai kemahiran pertolongan cemas. 3. Indikator pencapaian 1. Latih) Objektif T/jawab 1. 83% ahli menguasai kemahiran pertolongan cemas. 80% ahli menguasai kemahiran pertolongan cemas. Guru penasihat 2. 3. 2. 83% ahli menguasai kemahiran latihan kawad kaki. Bilangan murid yang menguasai amalan pendidikan kesihatan. 2. 3. 80% ahli menguasai kemahiran latihan kawad kaki.

Tenaga pengajar kurang pakar 1. Laku. Postmortem berkaitan dengan program yang telah dijalankan. Ahli persatuan mengadakan beberapa siri mesyuarat 2. Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan . 2. Kecekapan menguasai kemahiran yang diajar.Pertolongan Cemas Pendidikan Kesihatan Foot Drill Meningkatkan peratus penguasaan kemahiran murid kepada 80% Meningkatkan penguasaandan penglibatan murid dalam semua lapangan kemahiran pertolongan cemas. Guru penasihat Aspek dinilai : 1. Menjemput penceramah berpengalaman untuk memberikan kursus yang berkaitan dengan program yang telah dirancang.PELAN OPERASI BIDANG KKURIKULUM (PBSMM2) Nama Projek    1. Penolong kanan kokurikulum 2. Peruntukan kewangan terhad 2. Guru penasihat persatuan 1.00 petang) setiap tahun Ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia 2 1. Februari – Nov 2012-2016 (Setiap Khamis 3. Menyediakan bahan yang berkaitan dengan program 3. 3L (Lihat.Latih) . Kualiti latihan yang diadakan. 3. Penilaian prestasi ahli persatuan secara lisan dan bertulis 5. Setiausaha sukan 3. Penolong kanan kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum 3. Pemahaman terhadap konsep asas 2. 1.00 -4. Melaksanakan program yang dirancang 4.