Anda di halaman 1dari 38

RPT BM TAHUN 4 SK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 1 2-3/1/14 TEMA / TAJUK Tema : Aktiviti Keluarga Tajuk : Berkhemah di Laman Indah Ekspedisi Berakit Diariku Kenang-kenangan Hidupan di dalam Hutan 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 (k1) Mendengar, memahami, dan menyebut jenis- jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.2.3(k1) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM EMK: Pendidikan alam Sekitar Nilai Murni -kasih sayang KP: Interpersonal Verbal-linguistik 3.2.6(k1) Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Kontekstual BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan
CATATAN

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

1

RPT BM TAHUN 4 SK
MINGGU/ TARIKH 2 6-10/1/14 TEMA / TAJUK Tema : Aktiviti Keluarga Tajuk : Berkhemah di Laman Indah Ekspedisi Berakit Diariku Kenang-kenangan Hidupan di dalam Hutan 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 (k1) Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.2.3(k1) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM EMK: Pendidikan alam Sekitar Nilai Murni -kasih sayang KP: Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB -bacaan intensif 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks. Strategi pdp: KB -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan
CATATAN

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2.6(k1) Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2

RPT BM TAHUN 4 SK
MINGGU/ TARIKH 3 13-17/1/14 TEMA / TAJUK Tema : Aktiviti Keluarga Tajuk: Seronoknya Membaca Ruang Bacaan Keluarga Menjejak Maklumat Mari Membaca Perpustakaan Raja Tun Uda, Shah Alam STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Nilai Murni -kerajinan -hemah tinggi -bekerjasama KP: Kontekstual -menghubungkaitkan Interpersonal Visual Ruang Muzik Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -mengecam -menjana idea
CATATAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1(k1) Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 2.3.1(k1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.7(K1) Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. 3

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3 Membina dan menulis perkataan.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3(k3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur 5.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3. 4 . memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1(k1) Mendengar. frasa dan ayat dengan betul . 5.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 4 20-25/1/13 TEMA / TAJUK Tema: Aktiviti Keluarga Tajuk : Melancong dengan Keluarga Percutian di Pulau Mutiara Cenderamata Melancong ke Pulau Langkawi Aktiviti Riadah 3.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -Sejarah Nilai Murni -kasih sayang -baik hati KP: Kinestetik Verbal-linguistik BCB -bacaan intensif Strategi pdp: 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2. 2.2(K1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. KB -membuat gambaran mental -mengenal pasti -menghubungkaitkan -menyusun urutan -menjanakan idea CATATAN 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar.1.3.

3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks Kontekstual -mengalami BCB -mendengar dengan cekap Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -menganalisis -mengecam -menjanakan idea 5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 5 27/1/1/2/14 TEMA / TAJUK Tema: Amalan Kesihatan dan Kebersihan Tajuk: Amalan Hidup Sihat Amalan Menjadi Murid Cemerlang Penjagaan Kesihatan STANDARD KANDUNGAN 1. 4. PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -Pendidikan Kesihatan Nilai Murni -kerajinan -kebersihan fizikal dan mental KP: KMD -Meramal Verbal-linguistik CATATAN Fikiran Sihat Wajah 3. 2. 5 . 2.1(k2) Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat.2(k1) Mendengar. memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.1(k2) Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4. 4.4 Menulis imlak dengan Ceria tepat.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. 5.1.4.3 Mendengar. 3.

STANDARD PEMBELAJARAN 1. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.1.3(k1) Mendengar.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 6 3-7/2/14 TEMA / TAJUK Tema: Amalan Kesihatan dan Kebersihan Tajuk: Bersih dan Sihat Kempen Tandas Sekolahku Bersih Habitat Bersih dan Selamat Langkah Penyediaan Makanan STANDARD KANDUNGAN 1.4. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 5.3. 3. PENGISIAN KURIKULUM EMK: Nilai Murni -kebersihan fizikal dan mental -berdikari KP: Kontekstual -mengaplikasikan -memindahkan Konstruktivisme -menerangkan dan menjelaskan idea Strategi pdp: KB -membuat urutan -membuat andaian -menganalisis -menjanakan idea CATATAN 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.2(k2) Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul. 2.6 Memahami dan menggnakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan. 5.3.1.3 Mendengar. 6 .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikt konteks. 5. 3. frasa dan ayat dengan betul .4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.4(k3) Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1(k2) Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2. 5. 1.5.3(k1) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebtan yang betul.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami perkataan.2(k3) Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. Ilmu -Pendidikan Kesihatan Nilai Murni -kebersihan fizikal dan mental KP: Interpersonal Kontekstual -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -mengecam CATATAN 3. 7 .4.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 7 10-14/2/14 TEMA / TAJUK Tema: Amalan Kesihatan dan Kebersihan Tajuk: Pendidikan Kesihatan Penjagaan Gigi Sengatan Serangga 2.4 Bertutur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sbutan yang betul. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1. 5.

3.9.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. 2. frasa dan ayat dengan betul. perkataan. 2. ditonton atau dibaca dengan betul. 5. iaitu abjad.1(k3) Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar. Ilmu -Pendidikan Kesihatan -Sains dan Teknologi CATATAN KP: Konstruktivisme -menghubungkaitkan 5.2. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang yang gramatis. 1. suku kata.3(k2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.2 Mendengar.6(k1) Mendengar . 8 .1.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 8 17-21/2/14 TEMA / TAJUK Tema: Amalan Kesihatan dan Kebersihan Tajuk: Rehat yang Berkualiti Makanan Seimbang Piramid Makanan Penjagaan Kuku 3. Kontekstual -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif -mencatat nota Strategi pdp: KB -menaakul -menyusun mengikut urutan -Mengitlak -memadan STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. mengecam. memahami dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. dan menyebut bunyi bahasa.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar.

Nilai Murni -keberanian -rasional KP: Interpersonal Konstruktivisme -menghubungkaitkan Kontekstual -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif -mendengar aktif Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -menganalisis -mengecaml -memadankan Ilmu -Sains dan Teknologi CATATAN 5.4.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. 5.1. 9 . memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.5 Membaca.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.1.4 Bertutur. 1. 5. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1.2(k2) Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.1(k3) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 3. 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2(k2) Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam pelbagai situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Menulis imlak dengan tepat.5.4.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 9 24-28/2/14 TEMA / TAJUK Tema: Selamat Sentiasa Tajuk: Datukku Tokoh Silat Biar Lambat Asal Selamat Keselamatan Pengguna Lif Berjalan dengan Berwaspada Mari Selamatkan Mereka 2.

3 Membina dan menulis perkataan. 1. 10 .RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 10 3-7/3/14 TEMA / TAJUK Tema: Selamat Sentiasa Tajuk: Berbasikal dengan Selamat Ceramah Menangani Kebakaran Kembara dengan Selamat Ingat Pesan Membonceng dengan Selamat 3.2(k3) Membaca. frasa dan ayat dengan betul . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5. 3. 2.5 Membaca.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.4 Bertutur.3(k2) Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni -rasional -semangat bermasyarakat KP: Konstruktivisme -mengembangkan idea dengan persekitaran Kontekstual -memindahkan maklumat -mengaplikasikan BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -mengenal pasti -menaakul -membuat urutan -Menghubungkaitkan CATATAN 1. 4.1.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.3. 4.4(k3) Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. 5.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2. 5. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

1. 1. memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul. Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -menaakul -menjanakan idea CATATAN 1.3(k3) Membaca.6.4. Kontekstual -memindahkan Maklumat Verbal-linguistik Latihan Keselamatan di Sekolah Bijak bertindak 3. 2. 5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 11 10-14/3/14 TEMA / TAJUK Tema: Sentiasa Selamat Tajuk: Langkah Keselamatan dalam Acara Lompatan Keselamatan Wang STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Peraturan Sosiobudaya Nilai Murni -keberanian KP: Interpersonal 2.4 Bertutur. 11 . memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang Kelab Keselamatan terdapat dalam pelbagai bahan Jalan Raya dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.3(k2) Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2(k3) Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat.7 Memahami dan menggunakan kata bantu.5 Membaca. 3. kata perintah dan kata pemeri Dengan betulmengikut konteks.

7(k1) Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 12 .1. 1.4.2. 3. 5. Interpersonal Kontekstual -memindahkan Maklumat Verbal-linguistik Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -menaakul -menjanakan idea CATATAN 3. suku kata.4. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. Peraturan Sosiobudaya Nilai Murni -keberanian KP: 2.2 Menulis huruf. perkataan.4(k2) Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. 2.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 12 17-21/3/14 TEMA / TAJUK Tema: Sentiasa Selamat Tajuk: Keselamatan Wang Bijak Bertindak Awasi Pokok Hiasan Keselamatan di Sekolah STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1.4 Bertutur.2(k2) Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

frasa dan ayat dengan betul .4(k3) Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteka.3. 2.3 Membina dan menulis perkataan. KB -menghubungkaitkan -membuat gambaran mental -menjanakan idea CATATAN 13 .1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1(k3) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni -kasih sayang -semangat Bermasyarakat Keusahawanan KP: 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. Verbal-linguistik Muzik Kinestetik 4. Kontekstual -memindahkan maklumat Strategi pdp: 5. 2.7 Memahami dan mengguna kata bantu.1. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melaui nyanyian secara didik hibur.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 5.1.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 13 31/3-4/4/14 TEMA / TAJUK Tema: Masyarakat Penyayang Tajuk: Program Khidmat Masyarakat Generasi Negara Karnival Kokurikulum STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1.1(k3) Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.5.6.

6.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat.6. Kontekstual -memindahkan Maklumat Verbal-linguistik 5.2(k4) Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat. 14 . 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. 5. 3.7 Memahami dan mengguna kata bantu.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menilai -menganalisis -menjanakan idea -menghubungkaitkan CATATAN 2.2(k3) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni. Rakanku STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 14 7-11/4/14 TEMA / TAJUK Tema: Masyarakat Penyayang Tajuk: Aktiviti Kelab Doktor Muda Sayangi Warga Sekolah Program Kerjaya Terima Kasih.1.5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2. Peraturan Sosiobudaya Nilai Murni -kerja sama -kebersihan fizikal dan mental KP: Konstruktivisme -mengaplikasikan 3.

imbuhan apitan pada kata kerja. STANDARD PEMBELAJARAN 1. .2. 5.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 15 14-18/4/14 TEMA / TAJUK Tema: Masyarakat Penyayang Tajuk: Skuad Prihatin Aku Perabot Sekolah Cara Menjaga Kemudahan Awam Sayangi Binatang STANDARD KANDUNGAN 1. 2.3(k1) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an.2. 15 PENGISIAN KURIKULUM EMK: Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni -kerjasama -kebersihan fizikal -kasih sayang KP: Konstruktivisme -menyampaikan idea baru Kontekstual -mengaplikasikan Verbal-linguistik BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -membuat gambaran mental -menjanakan idea CATATAN 4.6.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1(K2) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. -kan. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Mengujarkan idea yang tepat menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai semasa bercerita secara didik hibur. 4.6. –i. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1(k4) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. 5.

-kan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.2(k2) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakanayat yang gramatis secara bertatasusila.1(k1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6. Peraturan Sosiobudaya Patriotisme KP: Kontekstual -memindahkan Konstruktivisme -mengaplikasikan Strategi pdp: KB -mensintesis -mengenal pasti -menganalisis CATATAN 3. 2.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 16 21-25/4/14 TEMA / TAJUK Tema: Kenali Warisan Bangsa Tajuk: Tumbuk Kalang Warisan Bangsa Dondang Sayang Majlis Perkahwinan Ghazal STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. imbuhan apitan pada kata kerja. isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.1(k4) Menghasilkan rangka pendahuluan. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. 5. 2. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an. 16 . –i.3.

2(k1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar. imbuhan dan struktur ayat. Konstruktivisme -mengembangkan idea Verbal-linguistik BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -mengitlak -mengenal pasti -menganalisis -menjanakan idea -mengecam STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1. Peraturan Sosiobudaya Keusahawanan Nilai Murni -semangat bermasyarakat CATATAN 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an. penggunaan kata.2(k2) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. KP: 5.6. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. 17 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 17 28/4-2/5/14 TEMA / TAJUK Tema: Kenali Warisan Bangsa Tajuk: Tepak Sirih atau Puan Gula Enau atau Gula Kabung Tanjak. 2. imbuhan apitan pada kata kerja.1(k2) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.2 5. 4. –i.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. -kan. 1. 3.8.3. tanda baca. Tengkolok atau Destar Pesta Mengocak Mangkuk Tingkat 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.4.3.

BCB -bacaan intensif CATATAN Strategi pdp: 5. KB -mengsintesis -menganalisis -menjanakan idea -menaakul -mengumpul dan mengelas -mengecam 18 . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1. 5.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1(k2) Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. KMD -meramal Konstruktivisme -mengembangkan idea.7.4.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 18 5-9/5/14 TEMA / TAJUK Tema: Kenali Warisan Bangsa Tajuk: Pencak Silat Warisan Budaya Seni Ukiran Kayu Kaum Iban Beca Penglipur Lara Awang Batil 3.2(k4) Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.1.2(k2) Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Peraturan Sosiobudaya Kreativiti dan Inovasi KP: 2.7. 1. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. 2.

3 Mendengar. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. KMD -meramal Konstruktivisme -mengembangkan idea.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 19 12-16/5/14 TEMA / TAJUK Tema: Kenali Warisan Bangsa Tajuk: Permainan Catur Cina Rumah Serambi Pahang Negeri Sembilan Darul Khusus STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1.9. 3. 2. ditonton atau dibaca dengan betul. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang yang gramatis. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1(k3) Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. Peraturan Sosiobudaya Kreativiti dan Inovasi KP: 2.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Strategi pdp: KB -mengsintesis -menganalisis -menjanakan idea -menaakul -mengumpul dan mengelas -mengecam 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi. BCB -bacaan intensif CATATAN 3.3.3(k1) Mendengar.2.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1(k1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. 19 .

3.1(k1) Mendengar. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Strategi pdp: KB -menjanakan idea -menyusun urutan -mengenal pasti 20 .3. 1. 5.2(k2) Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul. Pendidikan Alam Sekitar Keusahawanan Ilmu -pertanian KP: Kontekstual -memindahkan 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 20 19-23/5/14 TEMA / TAJUK Tema: Pertanian dan Penternakan Tajuk: Produk Serai Petai Belalang Rumput Hiasan Penanaman Halia 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1. memahami dan memberkan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.2(k3) Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2. Konstruktivisme -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif CATATAN 5.3 Mendengar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi.

Sains dan Teknologi Keusahawanan KP: 2. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1. 2. KB -menghubungkaitkan -menilai -menjanakan idea -mengumpul dan mengelas CATATAN 5. 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2(k1) Mendengar.3. Intepersonal Konstruktivisme -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif -perbincangan Verbal-linguistik Strategi pdp: 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 5.4 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3(k2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.3 Mendengar.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 21 26-30/5/14 TEMA / TAJUK Tema: Pertanian dan Penternakan Tajuk: Kambing Tenusu Bioteknologi Burung Unta Penternakan Ayam Piru Cerita Rusa Baja Organik Cacing 3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.7.2(k4) Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.3. memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. 4. 21 .3.

1(k3) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 22 16-20/6/14 TEMA / TAJUK Tema: Pertanian dan Penternakan Tajuk: Ikan Haruan Penawar Luka Kacang Tanah Pelbagai Rasa Tiram Mutiara Indah di Mata Pengkulturan Rumpai Laut Organik 2. KB -mengitlak -menghubungkaitkan -mensintesis -menganalisis CATATAN 3.3.3.3(k3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. 2.5. 5. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1.3 Membina dan menulis perkataan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.5 Membaca. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan betul .1(k2) Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang garamatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur. Pendidikan Alam Sekitar Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi KP: Interpesonal Kontekstual -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif -bacaan mentalis Strategi pdp: 5. 22 . memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.

3 Mendengar.3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.1(k3) Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar. KB -mengitlak -menghubungkaitkan -mensintesis -menganalisis CATATAN 23 .1.5 Membaca. 2. ditonton atau dibaca dengan betul. KP: Interpesonal Kontekstual -menghubungkaitkan 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.7 Memahami dan menggunakan kata bantu.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. 1.9.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 23 23-27/6/14 TEMA / TAJUK Tema: Pertanian dan Penternakan Tajuk: Buah Manggis Seribu Rahsia Durian Belanda Khasiat Berganda STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1. 5. 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang yang gramatis. BCB -bacaan intensif -bacaan mentalis Strategi pdp: 5. Pendidikan Alam Sekitar Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi 2.3(k1) Mendengar.1(k3) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.

5 Membaca. 1.3 Membina dan menulis perkataan. frasa dan ayat dengan betul .3.4 Bertutur. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 24 .3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Verbal-linguistik Kontekstual -mengalami -mengaplikasikan Konstruktivisme -pengembangan idea BCB -bacaan imbasan Strategi pdp: 5. 5. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1.2(k2) Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2(k3) Membaca.4(k3) Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.4. Nilai Murni -kerjasama -kasih sayang -hormat-menghormati KP: 2. KB -menjanakan idea -mensintesis -mengecam CATATAN 3.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 24 30/6-4/7/14 TEMA / TAJUK Tema : Potret Malaysia Tajuk: Pekerti Mulia Guru Penyayang Cara-cara Menghormati Guru Tanggungjawab Seorang Murid Pelancaran Kempen Budi Bahasa STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.5. 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.

.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.mensintesis -membuat urutan -menganalisis 5.hemah tinggi CATATAN 1.5 Membaca.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 25 7-11/7/14 TEMA / TAJUK Tema: Potret Malaysia Tajuk : Cinta akan Negara Tokoh Budayawan Melayu Lawatan ke Melaka Bunga Raya dan Bungan Anggerik Sambutan Hari Kebangsaan 3. memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul.6.3(k2) Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2(k4) Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.4. 4.3(k3) Membaca.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3. 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1. 2. 5. laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. KP : Interpersonal kontekstual memindahkan maklumat BCB -mencatat nota Verbal linguistik Strategi pdp: KB – menjana idea .3.5.4 Bertutur. 25 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Patriotisme Nilai Murni . dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.4(k2) Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6. Pulau Langkawi STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme CATATAN 1. 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3. penggunaan kata. imbuhan dan struktur ayat. KP: -Verbal linguistik 2.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 26 18-18/7/14 TEMA / TAJUK Tema: Potret Malaysia Tajuk : Negaraku Gemilang Kebijaksanaan Tun Perak Malaysia Gemilang Pertandingan Bola Sepak Lawatan ke Galeria Perdana.2(k2) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3. tanda baca. KB -menjana idea -mengecam -menganalisis 26 .4.1(k3) Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.8. BCB -bacaan intensif -bacaan imbasan Kontekstual -mengaplikasikan 2. Startegi pdp: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.1.

3(k1) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. KP: Verbal linguistik BCB -bacaan intensif.4.3.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.4 Menulis imlak dengan tepat. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.2(k2) Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. 5.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 27 21-25/7/14 TEMA / TAJUK Tema: Potret Malaysia Tajuk : LIMA Nostalgia Datuk Saya STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme CATATAN 1. 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan.3(k1) Mendengar. 5.3 Mendengar.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. -bacaan imbasan Kontekstual -mengaplikasikan 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2. Startegi pdp: KB -menjana idea -mengecam -menganalisis 27 . 3.3.

5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.2(k3) Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat. 5.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 28 28/7-1/8/14 TEMA / TAJUK Tema: Ekonomi Berwawasan Tajuk: Sumber Pendapatan Peluang Pekerjaan 2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi 28 . Strategi pdp: KB -membanding beza menyusun urutan -menjana idea -mengecam 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2(k3) Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2(k3) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni 3. 5.1.5.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. KP: kontekstual -menghubungkait BCB -bacaan imbasan -mencatat nota STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu-ekonomi Nilai murni.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2.6. Tabung Wang Kelas 5. 3. 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.kerajinan Keusahawanan CATATAN 1.

RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 29 4-8/8/14 TEMA / TAJUK Tema: Ekonomi Berwawasan Tajuk: Pengusaha Berwawasan Usaha Tangga Kejayaan Cita-citaku 2. KB -menjanakan idea -mengecam -menaakul -menganalisis -menghubungkaitkan 5. 3.5.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2(k1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar.2(k3) Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat. 1. 29 .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Strategi pdp: 3. 2.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Nilai murni -kerajinan -kasih sayang KP: Verbal-linguistik KMD-menggunakan imaginasi dan kreativiti CATATAN 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3.1(k4) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.

perkataan. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas 5.2 Menulis huruf.4 Bertutur. KP: Verbal-linguistik KMD-menggunakan imaginasi dan kreativiti 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. suku kata. 1.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 30 11-15/8/14 TEMA / TAJUK Tema: Ekonomi Berwawasan Tajuk: Terima Kasih. Ibu Pengusaha Perahu Tradisional STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Nilai murni -kerajinan -kasih sayang CATATAN 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1(k3) Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6.3. 5. Strategi pdp: 3.2. KB -menjanakan idea -mengecam -menaakul -menganalisis -menghubungkaitkan 30 .4.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.7(k1) Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.4(k2) Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.

6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. KP: 2.6. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. 1. laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.00 3.1(k1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. BCB -perbincangan -bacaan luncuran -bacaan imbasan Interpesonal Konstruktivisme -menilai dan menaksir Strategi pdp: KB -menjanakan idea -mengecam 31 .7 Memahami dan menggunakan kata bantu. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Keusahawanan Nilai Murni -berdikari CATATAN 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2(k4) Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat.3. 5.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 31 18-22/8/14 TEMA / TAJUK Tema: Ekonomi Berwawasan Tajuk: Menguruskan Wang Cermat Berbelanja Amalan Bijak Cara Pembayaran Pengurusan Wang Berhemat Ciri Keselamatan Wang Kertas RM1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.1(k2) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 5.

2(k2) Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam pelbagai situasi tidak formal secara bertatasusila.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar.9.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. 5. 32 .4 Bertutur. ditonton atau dibaca dengan betul. 3.6. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. KP: BCB -perbincangan -bacaan luncuran -bacaan imbasan Interpesonal Konstruktivisme -menilai dan menaksir Strategi pdp: KB -menjanakan idea -mengecam 5.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 32 25-29/8/1 TEMA / TAJUK Tema: Ekonomi Berwawasan Tajuk: Bengkel Bijak Menguruskan Wang Celik Kewangan 2.7 Memahami dan menggunakan kata bantu. 3.1.2(k3) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni. 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang yang gramatis.1(k3) Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Keusahawanan Nilai Murni -berdikari CATATAN 1.

1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an. 2.6. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni -kesyukuran Patriotisme KP: Verbal-linguistik CATATAN Strategi pdp: KB -mengecam -menghubung kait -menjanakan idea -mensintesis 5.2(k2) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. imbuhan apitan pada kata kerja. laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.2(k4) Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat. -kan. 1. –i.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 33 1-5/9/14 TEMA / TAJUK Tema: Bumi Indah Rakyat Bertuah Tajuk: Pertandingan Bina Model Rumah Mesra Alam Manusia Penjaga Alam Sayangi Alam Kita Manusia dan Alam 3. 2. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. 33 .2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. BCB -bacaan intensif STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6.3.2(k1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar.

5. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi.2. 1.1(k4) Menghasilkan rangka pendahuluan. 34 . KB -merumus -memahami -menaakul 5.7.3(k2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1(k2) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Pendidikan Alam Sekitar Ilmu -Sains Kreativiti dan Inovasi 2. KP: Konstruktivisme -mengaplikasikan BCB -perbincangan -menulis perenggan CATATAN 1.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 34 8-13/9/14 TEMA / TAJUK Tema: Bumi Indah Rakyat Bertuah Tajuk: Cara Melestarikan Alam Jimatkan Tenaga Elektrik Aku sebagai Penapis Air Kitar Semula Rumah Lindungan Tanaman 3. Strategi pdp: 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi responsdengan betul.6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. 2.4.

7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5. 3.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 35 22-26/9/14 TEMA / TAJUK Tema: Bumi Indah Rakyat Bertuah Tajuk: Selamatkan Pokok Hari Tanpa Beg Plastik Tasik Impianku 2.1(k3) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.2(k2) Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.5 Membaca.7.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi.5. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -Sains Pendidikan Alam Sekitar Kreativiti dan Inovasi KP: Konstruktivisme -mengaplikasikan BCB -perbincangan -menulis perenggan -bacaan intensif -bacaan luncuran Strategi pdp: KB -merumus -menaakul -menjanakan idea -mengecam CATATAN 1.7. 5. 1.2(k4) Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. 35 .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2. 2. 3.

2(k3) Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 5. 5.1. 5. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1(k2) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1. memahami dan menaakul untuk Angin memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan Implan Koklea dengan betul.5. 1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. KMD -meramalkan BCB -Bacaan Intensif Kontekstual -memindahkan maklumat Konstruktivisme -menghubungkitkan CATATAN 1. 3. Strategi pdp: KB -mensintesis -menjanakan idea -membuat urutan -mengecam -menganalisis 36 . Pentingnya Tenaga Elektrik 2.5 Membaca.2(k3) Membaca.5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 36 29/9/3/10/14 TEMA / TAJUK Tema: Meneroka Sains dan Teknologi Tajuk: Kenali Alam Kita STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -sains TMK KP: 2.

Strategi pdp: KB -mereka cipta -menjanakan idea 37 . 2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.5 Membaca.7.2(k2) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman denganmenggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.5.3. 3. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Kreativiti dan Inovasi TMK CATATAN 1.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6. memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.2(k3) Membaca.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 1. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.2(k1) Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 37 6-10/10/14 TEMA / TAJUK Tema: Meneroka Sains dan Teknologi Tajuk: Teknologi Semakin Canggih Televisyen Pintar Mesin Juruwang Automatik 2. KP: Kontekstual -memindahkan maklumat Interpersonal BCB -perbincangan 3.

2(k3) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni.2(k2) Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 3.3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Pendidikan alam Sekitar Kreativiti dan Inovasi Nilai Murni -kasih sayang KP: Interpersonal Konstruktivisme CATATAN 2.6. 2. 38 . 1. Strategi pdp: KB -membanding beza -merumus -mmbuat inferens 4.1(k3) Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar. 4.9.7 Berbincang dan mengemukan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.7.RPT BM TAHUN 4 SK MINGGU/ TARIKH 38 13-17 /10/14 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Tema: Meneroka Sains dan Teknologi Tajuk: Alat Pembakaran Sampah Kerusi Roda Ubah Alih Alat Penukar Tayar Nutty-Notty 3. ditonton atau dibaca dengan betul. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang yang gramatis.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.