Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

MATA PELAJARAN : SAINS TINGKATAN 3 Minggu 1 Tarikh 2 3 Jan Topik Respirasi Objektif pembelajaran Mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia Menghuraikan proses penarikan dan penghembusan nafas Memerihalkan mekanisme pernafasan Memerihalkan resapan oksigen dari alveolus ke dalam kapilari darah Menerangkan kesan bahan cemar dan asap rokok kepada sistem respirasi Menyatakan fungsi jantung manusia Membanding dan membezakan struktur arteri, vena dan kapilari darah Membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen Menyatakan komponen darah dan fungsinya Memerihalkan transpirasi dan fungsi stoma Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi Mengenal pasti lokasi xilem dan floem Memerihalkan fungsi xilem dan floem Catatan
*tekankan model sistem respirasi manusia

1. 2.

6 10 Jan

Respirasi

3. 4. 5.

*tekankan kepekatan gas dan jenis bahan-bahan cemar *tekankan struktur jantung dan pengaliran darah

13 17 Jan

Peredaran darah & Pengangkutan

1. 2. 3. 4.

20 24 Jan

Peredaran darah & pengangkutan

5. 6. 7. 8.

*tekankan pemahaman terhadap transpirasi dan faktor-faktornya

27 28 Jan 5 27 31

Ujian Bulanan 1
Perkumuhan 1. Menerangkan maksud perkumuhan 2. Mengenal pasti organ perkumuhan manusia dan dapat menyatakan hasil perkumuhan bagi setiap organ 3. Mengenal pasti lokasi dan bentuk ginjal 4. Memerihalkan fungsi dan struktur ginjal 5. Memerihalkan cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan 1. Menyatakan kepentingan dan jenis-jenis pembiakan 2. Memerihalkan persenyawaan dalam dan luar 3. Mengenal pasti bahagian dan fungsi pada sistem pembiakan lelaki dan perempuan 4. Menyatakan peranan sperma dan ovum dalam pembiakan 5. Memerihalkan persenyawaan dalam manusia 6. Memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio dan berkembang menjadi fetus sehingga kelahiran 7. Memerihalkan kaedah kawalan kehamilan 8. Mengenal pasti bahagian yang berbeza pada bunga 9. Memerihalkan fungsi bahagian pembiakan
*tekankan struktur dan fungsi ginjal

3 7 Feb

Pembiakan

*penekanan terhadap pembiakan, organ dan haid

10 14 Feb

Pembiakan

*penekanan urutan dalam persenyawaan dan perkembangan zigot

17 21

Pembiakan

*penekanan urutan persenyawaan

jantan dan betina bunga 24 25 Feb 9 24 28 Feb Pembiakan

Ujian Bulanan 2
10. Memerihalkan persenyawaa dalam tumbuhan 11. Memerihalkan pembentukan buah dan biji benih 12. Menerangkan fungsi bahagian biji benih 13. Menerangkan melalui contoh maksud pembiakan vegetatif 1. Memerihalkan maksud pertumbuhan 2. Menganalisis lengkung pertumbuhan lelaki dan perempuan 3. Membanding dan membezakan lengkung pertumbuhan lelaki dan perempuan 1. Memerihalkan maksud mineral 2. Mengenal pasti unsur dalam sebatian semula jadi 3. Menyatakan contoh logam dan bukan logam 4. Menulis persamaan dalam perkataan bagi menunjukkan tindak balas antara logam dengan bukan logam 5. Menghubungkaitkan sifat sebatian silikon dengan kestabilannya
*tekankan tentang pembentukan buah dan biji benih

10

3 7 Mac

Pertumbuhan

*tekankan menghafal dan membezakan lengkung lelaki dan perempuan

11

10 14 Mac

Tanah dan sumbernya

*tekankan tindak balas yang ada dalam bab ini.

17 18 Mac 12 17 21 Mac

Ujian Bulanan 3
Tanah dan sumbernya 6. Menyatakan unsur dalam sebatian kalsium karbonat 7. Menulis persamaan dalam perkataan bagi tindak balas kalsium karbonat 8. Memerihalkan penyulingan berperingkat petroleum dan sifat pecahan

13 14

22 30 Mac 31 04 April 07 11 April

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER


Keelektrikan & Kemagnetan 1. Memerihalkan maksud elektrostatik 2. Memberikan contoh sumber tenaga elektrik 3. Menyatakan maksud keelektrikan, voltan dan rintangan Keelektrikan & 4. Mengenal pasti alat pengukur arus dan Kemagnetan voltan 5. Menyatakan unit arus, voltan dan rintangan 6. Memerihalkan kesan perubahan rintangan terhadap arus 7. Memerihalkan kesan perubahan voltan ke atas arus Keelektrikan & 8. Membina litar selari dan bersiri kemagnetan 9. Membanding dan membezakan susunan komponen dalam litar bersiri dengan berselari 10. Membandingkan dan membezakan antara litar bersiri dan selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan Keelektrikan & 11. Menghubungkaitkan arus elektrik yang
*penekanan hafalan terhadap unit dan rumus

15

*Penekanan graf arus, voltan dan rintangan

16

14 18 April

*rumus litar selari dan bersiri

17

21 25

*berikan contoh keelektromagnetan

April 28 02 Mei

Kemagnetan 12. 1. 2. 3. 4.

18

Penjanaan Tenaga Elektrik

19

5 9 Mei

Penjanaan Tenaga Elektrik

5. 6. 7.

20

12 16 Mei

Bintang dan Galaksi

1. 2. 3.

mengalir melalui konduktor dengan kemagnetan Memerihalkan maksud elektromagnet Memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai jenis stesen jana kuasa Memerihalkan bagaimana transformer berfungsi Membezakan transformer injak naik dengan transformer injak turun Menyusun mengikut urutan komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan elektrik Memerihalkan pendawaian plag 3-pin Menyelesaikan masalah dengan mengira kos penggunaan elektrik Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan melibatkan elektrik. Mengenal pasti struktur dan ciri-ciri Matahari Menyatakan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari Membanding dan membezakan bintang berdasarkan ciri-ciri tertentu

*penekanan pemahaman transformer injak naik dan injak turun

*tekankan struktur dan fenomena pada Matahari

19 27 Mei 22 28 Mei 1 Jun 23 2 6 Jun

PEPERIKSAAN SEMESTER 1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


Bintang dan galaksi 4. Memerihalkan pembentukan dan kematian bintang 5. Menyatakan kedudukan sistem Suria dalam alam semesta 6. Menerangkan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi 1. Memerihalkan perkembangan dalam bidang astronomi 2. Menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi penerokaan angkasa lepas

24

9 Jun 13 Jun 16 Jun Sept Sept - Okt

Penerokaan Angkasa Lepas

25....

Ulangkaji dan Latih Tubi Ulangkaji Soalan Percubaan Negeri dan PMR Sebenar Jangkaan PMR

Disediakan Oleh (MOHD AZRIL BIN CHONG NYUK MING) GURU SUBJEK SAINS T3

Disahkan oleh (NG SOOK PING) KETUA PANITIA SAINS

Anda mungkin juga menyukai