Anda di halaman 1dari 14

BAB 1

Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai berkaitan dengan perkembangan diri melibatkan
nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan, amanah,
bertanggungjawab, harga diri, hemah tinggi, toleransi,
berdikari, kerajinan, kasih sayang, keadilan, rasional dan
kesederhanaan.
Nilai ini sangat penting dalam memberikan manfaat
kepada diri sendiri dan juga masyarakat di sekeliling.
Amalan nilai ini menjadikan seseorang itu berakhlak
mulia dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Aspek
perkembangan diri ini juga penting untuk seseorang itu
mendapat kepercayaan dari
orang lain.
1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Definisi
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi
segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-
masing selaras dengan prinsip Rukun Negara
Ciri-ciri
1. Tidak melakukan perkara yang ditegah oleh agama.
2. Memelihara keunikan alam ciptaan Tuhan
3. Reda dengan kekurangan dan kelebihan diri adalah anugerah
Tuhan.
4. Bersyukur dengan nikmat kurniaan Tuhan.
5. Melaksanakan perintah Tuhan dengan sempurna
6. Menghargai setiap ciptaan Tuhan
1.2 Amanah
Definisi
Sikap bertanggunjawab yang boleh menimbulkan keprcayaan dan
keyakinan orang lain.

Ciri-ciri
1. Menjalankan sesuatu tugasan dengan baik dan sempurna
2. Bertanggungjawab di atas tugas yang dijalankan
3. Jujur dan sentiasa bercakap benar dalam pertuturan
4. Tidak menyalahgunakan kuasa yang dipertanggungjawabkan
5. Berpegang teguh pada janji
1.3 Harga Diri
Definisi
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulikan dan menjaga
maruah diri dalam kehidupan.

Ciri-ciri
1. Menjaga diri walau di mana sahaja berada
2. Menjaga nama baik diri, keluarga dan agama
3. Sentiasa berpakaian sopan dan tidak menjolok mata
4. Menghindarkan diri daripada sebarang aktiviti yang tidak sihat
seperti merokok, menagih dadah, menggunakan pil khayal dan
sebagainya
5. Menghargai keistimewaan yang ada pada diri.
1.4 Bertanggungjawab
Definisi
Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas
serta kewajipan dengan sempurna.

Ciri-ciri
1. Melaksanakan sesuatu tugas yang diamanahkan dengan sempurna.
2. Tidak menyalahkan orang lain seandainya gagal melakukan
sesuatu kerja
3. Tidak berputus asa apabila menghadapi masalah dalam tugas
4. Bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja
5. Berfikir dahulu sebelum mengambil sesuatu tindakan
6. Memastikan kerja yang dilaksanakan dilakukan dengan sebaik
mungkin
1.5 Hemah Tinggi
Definisi
Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan harian

Ciri-ciri
1. Beradab dan bersopan santun dalam pergaulan seharian
2. Tidak bersikap angkuh atau sombong
3. Tidak suka menunjuk-nunjuk
4. Menjaga nama baik agama, bangsa dan negara
5. Menghormati orang yang lebih tua
6. Tidak lokek untuk meminta maaf apabila melakukan sebarang
kesilapan
1.6 Toleransi
Definisi
Kesanggupan bertolah ansur, sabar dan mengawal diri bagi
mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham
demi kesejahteraan hidup.

Ciri-ciri
1. Tidak bersikap mementingkan diri sendiri
2. Sentiasa mengutamakan perasaan orang lain
3. Berfikiran terbuka terhadap sesuatu perkara
4. Menghormati dan saling memahami dalam berkomunikasi
5. Bersedia menerima kekurangan dan kelebihan setiap manusia
1.7 Berdikari
Definisi
Kebolehan dan kesanggupan malakukan sesuatu perkara tanpa
bergantung kepada orang lain

Ciri-ciri
1. Melakukan sesuatu tugasan tanpa meminta bantuan orang lain
2. Tidak bergantung kepada orang lain semata-mata dan yakin
degnan kebolehan diri
3. Mempunyai pendirian tetap
4. Dapat membezakan perkara yang baik dan yang buruk
5. Berusaha sendiri untuk menyelesaikan sesuatu masalah tanpa
berputus asa
1.8 Kerajinan
Definisi
Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan,
kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu
perkara

Ciri-ciri
1. Bersifat cekal iaitu tabah hati dalam menghadapi pelbagai
rintangan dan halangan
2. Sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk mencapai cita-cita
3. Sanggup memikul tanggungjawab dengan sempurna
4. Tidak putus asa atau lemah semangat apabila mengalami
kegagalan
5. Bersabar, tabah dan bertanggungjawab
1.9 Kasih Sayang
Definisi
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang
lahir dari hati yang ikhlas

Ciri-ciri
1. Menjaga keselamatan dan kesihatan tubuh badan
2. Membenci penganiayaan dan penyeksaan
3. Tidak menganiayai semua makhluk yang bernyawa
4. Sanggup membantu untuk menyelamatkan nyawa orang lain
5. Mempunyai sikap perikemanusiaan dan prihatin yang mendalam
1.10 Keadilan
Definisi
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

Ciri-ciri
1. Menyiasat dan meneliti terlebih dahulu sesuatu perkara sebelum
membuat sebarang tindakan
2. Berfikir secara teliti dan menyeluruh berdasarkan bukti yang
kukuh
3. Menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang
dilakukan
4. Segala tindakan dan keputusan mempunyai objektif yang jelas
untuk kebaikan
1.11 Rasional
Definisi
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan akan
mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar

Ciri-ciri
1. Boleh memikirkan kesan baik dan buruk sesuatu tindakan yang
akan dibuat
2. Mampu membuat analisis terhadap sesuatu tugas yang dihadapi
3. Tenang dan sabar dalam menghadapi sebarang masalah
4. Tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu tindakan
5. Tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kesan
buruk
6. Dapat menerima sebarang kritikan dan teguran dengan fikiran
yang terbuka
1.12 Kesederhanaan
Definisi
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan
sama ada dalam pemikiran, peraturan atau perlakuan tanpa
mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Ciri-ciri
1. Menimbangkan kepentingan diri dan juga kepentingan orang lain.
2. Mengambil kira kemampuan diri dan keperluan orang lain.
3. Bertindak ihklas tanpa mengharapkan upah dan ganjaran.
4. Melakukan sesuatu perkara yang berfaedah untuk diri sendiri.
SMK Perempuan Likas
Sabah