Kursus Pelaksanaan

SARANA

mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan penekanan kepada kemahiran asas

mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem

kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi

2

4 .

ASPIRASI SISTEM .

.

ASPIRASI MURID .

Guru Pemimpin Sekolah Kualiti Sekolah Kurikulum dan Penilaian/Pentaksiran Kemampuan Berbilang Bahasa (multilingual proficiency) Peluang Pasca Sekolah Peranan Ibubapa dan Komuniti Keberkesanan Penggunaan Sumber Sistem Penyampaian .

.

.

pentaksiran dan latihan Pelaksanaan dan pengukuhan PBS Peningkatan kemahiran guru dalam TIMSS dan PISA Pelaksanaan kurikulum Sejarah baharu Language Peluasan LINUS 2. bilik darja.. Pend. internet) Naik taraf semua sekolah mencapai standard infrastruktur 'masa hadapan' (akan ditentukan) ICT Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah Penerokaan penyelesaian secara ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran mampu diri (self-paced) Pengkajian dan perintisan inovasi ICT Semua guru kompeten dalam literasi dan celik ICT Phases and duration of education Peningkatan enrolmen dan kualiti prasekolah Peningkatan enrolmen pendidikan rendah Peningkatan enrolmen pendidikan menengah Pengenalan pendidikan wajib selama 11 tahun Parents. termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid berkeperluan khas 12 Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah 13 Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB) 14 Penstrukturan Kementerian (fungsi utama) 15 Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sumber data pendidikan Pengukuhan Pend. dan menambahbaik Tawaran Baharu Pembangunan dan penyepaduan skim perkhidmatan bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Pengukuhan lapisan pemimpin pertengahan sekolah Penyemakan semula insentif bagi jawatan yang sukar diisi (sekolah berprestasi rendah/ pedalaman) Resource productivity Pengagihan semula RM1 billion dan pengurangan pembaziran Pelaksanakan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB) Pembangunan dan pelaksanaan sistem pengurusan dan pengesanan kewangan Latihan pegawai dalam semula program kewangan Delivery capacity Pengukuhan fungsi teras organisasi dan penstrukturan semula KPM Pengukuhan kepimpinan JPN dan PPD Pengintegrasi data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard Infrastructure Penyediaan setiap sekolah dan institusi pendidikan dengan bajet penyelenggaraan Naik taraf infrastruktur memenuhi standard infrastruktur asas (e. Inggeris Peningkatan profisiensi guru Bahasa Inggeris Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi 7 Pelaksanaan pelan induk CPD baharu 8 Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk NPQEL.g..g. laluan kerjaya. community and private sector Pelaksanaan kempen pendidikan peringkat kebangsaan Pelancaran dan pelaksanaan Sarana penglibatan ibu bapa. Islam. laluan kerjaya.g.0 merangkumi literasi BI Peningkatan profisiensi guru BI Pengenalan Kelas pemulihan BM untuk Tahun 4 hingga 6 Peningkatkan standard BM di sekolah kurikulum sama di SK and SJK Pembukaan Kelas Peralihan sebagai opsyen Peningkatan profisiensi guru BM Pengukuhan BM sebagai bahasa ilmu Pelaksanaan Cambridge Placement Test (CPT) bagi guru pelatih opsyen BI Pelaksanaan program English OPS di sekolah menengah Pengenalan dan pengukuhan sistem set BI Penubuhan Majlis Standard Kualiti BI Pengukuhan peranan ELTC Pengenalan modul Sastara dalam BI Pelaksanaan Kelas Pemulihan BI di semua sekolah menengah Peluasan peluang immersion BI Pengajaran bahasa tambahan di sekolah menengah Specific needs Penyemakan semula peruntukan guru bagi sekolah berenrolmen rendah Pelaksanaan sarana Peningkatan Sekolah untuk sekolah kurang murid Pemindahan SKM sekiranya dipersetujui oleh komuniti setempat Pembangunan penyelesaian secara perbelajaran jarak jauh bagi SKM Penambahan sekolah K9 Pemilihan lebih banyak guru pelatih dalam kalangan pribumi Pengukuhan kutipan data dan menjalankan kajian berkaitan murid OAM Pemantapan kurikulum KAP dan KEDAP Pembangunan dan pelancaran pembelajaran pintas (accelerated learning) Pembangunan dan pelancaran program pintar cerdas dan bakat Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif Pembangunan alat penilaian dan saringan bagi murid berkeperluan khas Penyediaan kurikulum dan pentaksiran berasaskan tahap kebolehan murid berkeperluan khas Pelaksanaan latihan perguruan yang dibezakan Naik taraf infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid berkeperluan khas Pelancaran program Komunikasi Bersepadu untuk meningkatkan kesedaran murid SEN School improvement Pelancaran rintis Program Transformasi Daerah dan peluasan ke seluruh negara Peningkatan keluwesan operasi untuk jadual waktu kurikulum dan pengagihan belanjawan Teachers Pelancaran High Profile Marketing ke arah profession pilihan Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi Pelaksanaan pelan induk CPD baharu dan pangkalan data pengesanan CPD Peningkatan standard kemasukan guru baharu dan pengecilan saiz kohort Penerusan sokongan bagi melanjutkan pengajian kepada guru Transformasi latihan perguruan praperkhidmatan (IPTA dan IPTS) Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru Pelaksanaan kursus induksi kepada guru baharu Pembangunan instrumen penilaian guru baharu berasaskan kompetensi Pembangunan portal dan perpustakaan video eGuru Pensijilan guru Latihan guru dengan kerjasama pihak swasta Penempatan semula guru berprestasi rendah selepas CPD dan kaunseling Kajian semula sumber guru. air. termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri 100 inisiatif bawah 1Agenda Curriculum and assessment Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa Pelaksanaan HOTS dalam kurikulum. elektrik. elektrik.0 merangkumi literasi B. Persatuan dan Badan Beruniform) Penukaran sekolah yang padat menjadi sekolah satu sesi inisiatif utama Penyemakan dan pengemas kinian struktur sistem persekolahan 25 16 Pengukuhan kurikulum Pend.. unjuran keperluan dan penempatan guru School leaders Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk NPQEL. air. komuniti dan sektor swasta Pengkajian semula dan perombakan bantuan kewangan berdasarkan keperluan (cth: KWAPM) Peluasan peranan PIBG Penambahbaikan program Sekolah Amanah Perombakan program Sekolah Angkat Peningkatan biasiswa daripada sektor swasta Pathways Peluasan sekolah antarabangsa (international schools) Penambahan bilangan SMKA dan SABK Pemasaran STAM ke peringkat antarabangsa Pembangunan kurikulum kebangsaan bagi sekolah agama berdasarkan Dini dan Tahfiz Pensijilan bagi graduan dari sekolah agama Pengenalan kaunseling kerjaya (profil kerjaya) bagi setiap murid Pemerkasaan sekolah seni dan sekolah sukan Peningkatan program Sukan Untuk Semua (1 Murid 1 Sukan) dan sukan untuk kecemerlangan Pengukuhan Pelan Transformasi Vokasional termasuk meningkatkan dan mempelbagaikan kolaborasi dengan industri Penjenamaan semula Tingkatan 6 dan Matrikulasi Unity Pembangunan instrumen dan kajian tinjauan untuk mengukur perpaduan Pengenalan program khidmat masyarakat sebagai syarat untuk graduat pendidikan menengah 2 3 4 5 6 Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa Peningkatan kemahiran guru dalam TIMSS dan PISA Peluasan LINUS 2. Pend. dan menambahbaik Tawaran Baharu 9 Program Transformasi Daerah. Moral dan Sivik dalam kurikulum Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP Penerusan dan pengukuhan aktiviti kokurikulum (Kelab Sukan & Permainan. bilik darjah) Naik taraf infrastruktur mencapai standard garis asas infrastruktur (e. tandas) 24 Penjajaran Bajet 25 Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru . komuniti dan sektor swasta 22 Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi sekolah berenrolmen rendah 23 Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (e. fasiliti sukan. pentaksiran dan latihan 21 Pelaksanaan sarana pelibatan ibu bapa. termasuk Program Peningkatan Sekolah (SIP+ and SISC+) dan Sekolah Berprestasi Tinggi 10 Transformasi Tingkatan 6 dan Pengukuhan Matrikulasi 11 Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif. 25 telah dikenal pasti sebagai inisiatif utama 1 Transformasi pendidikan vokasional. Islam. jaminan penempatan. Moral dan Sivik 17 Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP 18 Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti 19 Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru 20 Pelaksanaan HOTS dalam kurikulum.Daripada 100.

Guru Besar perlu berada di sekolah Guru perlu berada di sekolah Semua surat panggilan mesyuarat/kursus/bengkel hendaklah mendapat persetujuan JPN/ PPD/ Pengetua/ Guru Besar sahaja Dicadangkan aktiviti murid perlu dilaksanakan tanpa menganggu PdP .Guru Besar dan Guru perlu mengutamakan pelaksanaan tugas hakiki dan tanggungjawab di sekolah.

.

Antara aplikasinya: Data-data secara online sangat mustahak dan membawa implikasi yang besar jika gagal diurus dengan baik. EMIS Online Pangkalan Data Murid NKRA KPM e-GTukar e-Operasi e-Tukar AKS e-Pangkat Lembaga Peperiksaan Majlis Peperiksaan SAPS SPPBS e-Nazir SSDM SPKS e-SPLG e-PIDP SMS Audit Dalam EDU WebTV Portal JPN eKGSR eGHadir (Guru) eKehadiran (Murid) Tuisyen Hikmah YPJ Utiliti EMIS Online One Stop Data JPN HRMIS .PENGURUSAN DATA Pengurusan data di sekolah sangat penting dan perlu diurus dengan baik dan perlu sentiasa diupdate.

PENGURUSAN DATA JAWATAN Guru Besar PKTD/PKHEM PKTD PKKO PKKO PKPT PKPK GPM GMA GTPI GDM GBS / GKK GAB GPA GPRA GPKI GIT GJQ GPML GRED SEK A/B/SKM A / SKM B A/B SKM A A B/SKM A A /B A/B/SKM A / SKM B A/B/SKM A / SKM B A/B A/B/SKM A / SKM B A/B/SKM A / SKM B A/B/SKM A / SKM B A/B/SKM A / SKM B A/B/SKM A / SKM B A/B/SKM A / SKM B A/B/SKM A / SKM B A/B/SKM A / SKM B A/B/SKM A / SKM B A/B/SKM A / SKM B LN X X DN X X X X X X X X X X X X X X X X X SR .

5 murid Islam / SR minima 3 kelas (PRA/PKHAS) SK .PENGURUSAN DATA LAYAK JAWATAN GURU DN LN GTPI BCSK /BTSK GJQ GIT X X X X CATATAN SJK .1 Guru Ada Pusat Akses (BTP) Enrolmen Bil Murid Bil Guru 350-850 1 851-1351 2 1352-1852 3 1853-2353 4 2354-2854 5 2855-3355 6 3356-3856 7 3857 > 8 SR GBS X .Model 1 3 Kelas .

5 m Thn 1 . Kelas Pra Sekolah (Guru Pra Sek) Diambil dari jawatan KBSR 1.5 : 1.7n (n:jumlah kelas) SR KBSR .6.5n Thn 6 : 1.PENGURUSAN DATA JAWATAN GPRA Guru Data G PKHAS Int X X X LAYAK GURU DN LN X CATATAN n.5n = n (kelas Pend Khas)/ 1 kel .

Skrin Kemaskini Maklumat Guru .

.

071 (27%) 20 .672 (73%) TOTAL SEKOLAH RENDAH 7.743 SKM 2.SEKOLAH KURANG MURID (SKM) (Data Seperti Pada 31 Januari 2013) Sekolah Rendah Bukan SKM 5.

DAERAH BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI MERSING SKM A 1 SKM B 31 9 25 25 12 MUAR PONTIAN 57 28 SEGAMAT KULAI 30 4 PASIR GUDANG 6 JUMLAH 1 227 .

Senarai Sekolah SKPM Band 4
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sekolah SK SERI SEDOHOK SK NAM HENG SK TANJUNG SURAT SK TANJUNG RESANG SK PETA SK MENSUDUT LAMA SK BALAI BADANG SK SEGAMAT KECIL SJKC CHONG HWA PT KADIR SJKC GOGOK SJKC AIK MING SJKC CHIN TERH SJKC CHUNG HWA SJKC CHUNG SUN SJKC HWA MING SJKC PENGKALAN BUKIT SJKC PEI CHAI SJKC LOK YU 4 PPD KLUANG KOTA TINGGI KOTA TINGGI MERSING MERSING SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT BATU PAHAT KOTA TINGGI MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR PONTIAN

19
20 21

SJKT LADANG YONG PENG
SJKT LADANG SG PLENTONG SJKT LADANG LAMBAK

BATU PAHAT
PASIR GUDANG KLUANG

.

PRESTASI PENCAPAIAN BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN .

• Melahirkan murid yang bersifat global.TUJUAN • Meningkatkan kualiti pendidikan. • Murid mempunyai aspirasi dari segi content dan mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi. • Satu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan pencapaian prestasi SKM terutama dalam bidang akademik bagi mengurangkan jurang ekuiti ( bandar dan luar bandar) .

BI.Analisis SWOT • Bimbingan berfokus • Memperkasakan kepimpinan Instruksional SKM • Mengupaya Guru .untuk sekolah SKM: – Guru mengikut opsyen (khususnya BM.• Pelaksanaan Sarana Peningkatan Sekolah untuk SKM Penyelarasan • Guru berkualiti .Mate dan BI) SARANA • Bahan Bantu Mengajar (PdP) yang berkesan TOOLS • Pemantauan .

ibu bapa dan komuniti terhadap pendidikan di SKM .Meningkatkan pencapaian prestasi SKM Merapatkan jurang ekuiti tanpa mengira kedudukan geografi. jantina dan latar belakang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar Meningkatkan penglibatan sekolah.

Inisiatif Utama Program .

Inisiatif Utama Program .

1 2 3 32 .

Impak • Sasaran KPI 2013 72% 2014 75% 2015 80% .

Ibu Bapa Guru Besar Komuniti Setempat Murid Guru .

Senarai Tugas GURU BESAR Mengenalpasti dan menentukan guru mengikut keperluan Membentuk dan melantik Jawatankuasa Kerja di sekolah dan paparkan di Papan Kenyataan Menyediakan fail-fail pengurusan. Membuat Perancangan Tahunan Memastikan semua program dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan Memastikan dan mengesahkan data murid .

maklumat .Senarai Tugas GURU BESAR Memastikan data dimasukkan ke dalam portal mengikut tempoh masa yang ditetapkan Memantau pelaksanaan program dan menjalankan tindakan susulan untuk penambahbaikan Memberi motivasi kepada guru Memastikan guru mengajar mengikut kurikulum yang dibekalkan oleh KPM Bekerjasama dengan ibu bapa/PIBG dalam memberi kesedaran.

PENGAGIHAN TUGAS SARANA SKM .

4 Memastikan sekolah mempunyai guru opsyen BM.Aktiviti Dicadang BIL AKTIVITI TINDAKAN 1 1.BI. Sektor Pengurusan Sekolah .2 Penempatan Guru berdasarkan keperluan.Mate dan Sains.1 Mesyuarat Penyelarasan Sarana SKM Bersama JPN dan Bahagianbahagian 12 Kali setahun –bermula Januari 2013 1.3 Memastikan guru mencukupi di sekolah SKM 1. 1.

BIL AKTIVITI TINDAKAN 1 1.Pelan Cadangan dan Tindakan.5 Menempatkan sekurang-kurangnya seorang Guru Cemerlang di SKM 1.7 Tindakan Intervensi.6 Penempatan Guru Besar Cemerlang (Bersama BPSM) 1. Sektor Pengurusan Sekolah .

PPD Jenis sekolah. PPD Sekolah Jenis sekolah –(Bandar dan luar bandar) 2. .2 Bilangan sekolah ikut JPN.1 Senarai nama sekolah ikut JPN.3 Bilangan Murid ikut JPN.BIL AKTIVITI TINDAKAN 2 Pengurusan data sekolah SKM 2013: Sektor Pengurusan 2. PPD Jenis sekolah 2.

4 Bilangan Kelas ikut JPN.8 Kajian tindakan.5 Jawatan dan pengisian ikut JPN.6 Norma Perjawatan Guru.bersama BPSM 2. PPD Jenis Sekolah.BIL AKTIVITI TINDAKAN 2 2. 2. . 2. PPD Jenis Sektor Pengurusan Sekolah.7 Nisbah Guru Murid-bersama BPSM 2. PPD Jenis sekolah. Sekolah Bilangan Guru ikut JPN.

1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional di SKM(2013):  -Kemahiran Coaching and Mentoring  -Pemantapan headcount  -Membangun dan menggunakan Modul Latihan Kepimpinan Instruksional yang standard  -Latihan berterusan kepada pemimpin dan bakal pemimpin SKM Sektor Jaminan Kualiti .BIL AKTIVITI TINDAKAN 3 3.

BIL AKTIVITI TINDAKAN 3 3.2 Mengurus dan menyediakan data/maklumat berkaitan latihan/Kursus Kepimpinan SKM Tahun 2012 dan 2013. Jenis Sekolah.PPD. -Senarai nama sekolah. nama guru dan nama latihan/kursus ikut JPN.Bandar dan Luar Bandar. Sektor Jaminan Kualiti .

1 Budaya Pembelajaran Akses Kendiri.3 Inovasi dalam PdP 4.5 Penerangan KSSR di semua SKM .BIL AKTIVITI TINDAKAN 4 4.4 Pelaksanaan I-Think di semua sekolah SKM 4. 4.2 Modul pembelajaran berkonsepkan Fun Learning mengikut tahap keupayaan murid.Sektor Pengurusan Self Acces Learning(SAL) Akademik 4.

4 Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)School Base.3 Profesional Learning Comuniti (PLC)-Fokus kepada Lesson Study dan Team Teaching/collaborative teaching. .1 Mengupayakan Guru-Multitasking Sektor Pengurusan (latihan dan sebagainya) Akademik 5.BIL AKTIVITI TINDAKAN 5 5.2 Perancangan dan pelaksanaan modul meningkatkan kualiti guru di SKM. 5. 5.

( secara perbandingan):  -GPS Mata Pelajaran ikut sekolah.3 Mengurus data dan maklumat UPSR semua sekolah SKM Tahun 2010.2012.2 Kajian Ketidakhadiran murid dalam menduduki UPSR 6.BIL AKTIVITI TINDAKAN 6 6.  JPN.1 Pementoran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara berterusan. 2011.PPD Jenis  Sekolah(Bandar-Luar Bandar) Sektor Penilaian Dan Peperiksaan . 6.

BIL AKTIVITI TINDAKAN 6  -Gred Purata Daerah ikut PPD. minimum C termasuk semua A ikut sekolah.PPD Jenis sekolah -Lokasi (Bandar-Luar Bandar). JPN.PPD. Bangsa dan Jantina. Sektor Penilaian Dan Peperiksaan .  -Bilangan murid yang menduduki peperiksaan  mengikut sekolah. Jenis sekolah (Bandar-Luar Bandar ) bangsa dan Jantina (2009-2013).JPN Jenis Sekolah  -Gred Purata Negeri ikut Jenis sekolah  -Gred Purata Nasional  -Bilangan dan peratus calon Semua A. JPN.

2 Modul Pemulihan Khas Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas .BIL AKTIVITI TINDAKAN 7 71. Program Pemulihan Khas SKM 7.

.BIL AKTIVITI TINDAKAN 8 8. keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah dan kompetensi guru.1 Meningkatkan penggunaan ICT dalam Sektor Pengurusan pendidikan dengan memberi fokus pada Maklumat (ICT) peningkatan kualiti Pengajaran dan Pembelajaran(PdP).

Maklumat (ICT) murid menghadapi zaman maklumat.BIL AKTIVITI TINDAKAN 8 8.Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) atau Learning Managment System(LMS) yang merupakan sebuah aplikasi pendidikan untuk membantu aktiviti PdP di sekolah.2 Pengajaran dan Pembelajaran Sektor Pengurusan berasaskan ICT untuk membantu murid. .

BIL AKTIVITI TINDAKAN 8 8.3 Pengkalan data yang mengambil kira fungsi dan keperluan data aplikasi yang berbentuk system tracking. Sektor Pengurusan Maklumat (ICT) . 8.4 Keperluan ICT di SKM ada dan berfungsi.

9.1 Pemantauan secara berterusan dengan menggunakan SKPM. Sektor Jaminan Kualiti .3 Penilaian Laporan Pemantauan. 9.BIL AKTIVITI TINDAKAN 9.4 Status Band Sekolah mengikut jenis sekolah PPD.2 Laporan pemantauan sebulan sekali untuk JK. 9. JPN termasuk perbandingan bandar dan luar bandar. 9.

BIL AKTIVITI TINDAKAN 10.3 SAPS-Peperiksaan 10.2 Maklumat GPS SKM Sektor Jaminan Kualiti 10.4 Portal NKRA-LINUS Sektor Penilaian Dan Peperiksaan . 10.1 Maklumat Band SKM 10.

1 Menyatakan status peruntukan kewangan SKM mengikut jenis sekolah PPD. JPN termasuk perbandingan bandar dan luar bandar. Sektor Pembangunan Kemanusiaan . Peruntukan kewangan berbentuk sokongan kepada murid seperti:  RMT  KWAMP  SUSU IM  Vitamin 1M  Pakaian beruniform  Dan sebagainya.BIL AKTIVITI TINDAKAN 11 11.

1 Menyemak dan mengkaji Sektor Pengurusan perjawatan untuk kelulusan agensi Sekolah pusat yang paling sesuai untuk SKM. 12.2 Menyediakan peruntukan perjawatan berdasarkan:  Norma Perjawatan Guru  Nisbah Guru Murid  Perjawatan Guru Besar Cemerlang .BIL AKTIVITI TINDAKAN 12 12.

1 Aktiviti kokurikulum:  Merancang. mengurus dan mengelola perancangan aktiviti kokurikulum. Sektor Pembangunan Kemanusiaan .BIL AKTIVITI TINDAKAN 13 13.  Menyelaras aktiviti unit beruniform  Menyelaras aktiviti kesenian dan kebudayaan.

Sektor Pembangunan Kemanusiaan .BIL AKTIVITI TINDAKAN 14 14. mengurus dan mengelola perancangan aktiviti kokurikulum 1Murid 1Sukan  Menyelaras aktiviti sukan.1 Aktiviti Sukan:  Merancang.  Menyelaras aktiviti pengembangan bakat sukan pelajar.

BIL AKTIVITI TINDAKAN 15 15.2 Memantau pengurusan program Skim Pinjaman Buku Teks dan penggunaan buku teks di sekolah.1 Mengurus pemerolehan bahan Sektor bacaan tambahan dan ABM Pembangunan untuk pusat sumber sekolah. Kemanusiaan 15. .

BIL AKTIVITI TINDAKAN 16 16.1 Membantu guru SKM dalam mengawal dan melaksanakan program B&K khas mengikut tahap keupayaan murid. Sektor Pembangunan Kemanusiaan 17 17. Sektor Pembangunan Kemanusiaan . 17.1 Perancangan dan pelaksanaan pembinaan dan pembaik pulih/penyelenggaran bangunan SKM.2 Mengenalpasti bangunan-bangunan daif dan kemudahan sekolah bagi keselesaan guru mengajar dan murid belajar.

Murid Cemerlang OUTCOME UTAMA Kebolehan Pasaran Tenaga Kerja Warganegara Baik .

Peningkatan prestasi akademik murid Guru Bermotivasi dalam melaksanakan tugas dengan cemerlang Murid bermotivasi untuk belajar Guru mengajar mengikut kepakaran Penjimatan kos pengurusan Pengurusan panitia berkesan Sekolah menuju ke arah kecemerlangan prestasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful