Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TAHUN 2014

Minggu 1,2 3 4 5,7 7 8

Tema

Tajuk/Unit a) Kecemerlangan Diri Pendidikan Perwatakan Kemahiran berkomunikasi Kemahiran membuat refleksi

Hasil Pemelajaran 1. Menghuraikan kemerlangan diri. 2. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. Berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan. 4. Membuat refleksi untuk kejayaan diri. 5. Menunukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. 6. Menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji.

Catatan B1D1E1 B6D1E1 B3D1E1 B4D1E1 B5D1E1 B2D1E1

1. PENCAPAIAN KENDIRI

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3. HIDUP BERMASYARAKAT 2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN

a) Perpaduan dalam keluarga Sambutan Hari Khas Keluarga Berkongsi suka duka Sokongan anggota keluarga Aktiviti keluarga

a) Hormat hak orang lain Latar belakang Kebolehan dan bakat Pendapat

b) Pemupukan semangat kekitaan Perpaduan Pemuafakatan Kebajikan Keselamatan

1. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. 2. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga. 3. Menjalainkan hubungan yang erat antara anggota keluarga. 4. Menjalinkan kasih saying antara anggota keluarga. 5. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. 6. Menghormati dan menghargai anggota keluarga. 1. Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain. 2. Menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaan. 3. Mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakat. 4. Menyokong agaensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat. 5. Menghormati hak orang lain. 6. Peka terhadap perbezaaan individu. 7. Peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

B1D2E1 B3D2E1

B2D2E1 & B5D2E1

B4D2E1 & B6D2E1

B2D3E1 B5D3E1 B6D3E1 (no. 3 & & 7) B4D3E1 B1D3E1 B3D3E1

21, 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 36 5. MALAYSIA NEGARA BERDAULAT 4. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

a) Warisan Kesenian Pelbagai kaum a) Muzik Alat Muzik Tarian Seni Bina Lukisan Permainan Kraftangan Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia Pilihanraya Parlimen DUN Raja Berperlembagaan

1. Menerangkan jenis-jenis warisan kesenian pelbagai kaum. 2. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum. 3. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia. 4. Menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum. 5. Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menghormati proses demokrasi di Malaysia. Menerangkan peranan pemimpin negara. Menghuraikan system Raja Berperlembagaan. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara. Memberi sumbangan kepada negara. Menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara. Taat setia kepada raja dan negara.

B1D4E1 & B2D4E1 & B3D4E1 B4D4E1 & B5D4E1 B6D4E1

B1D5E1 &B2D5E1

b)

B3D5E1

B5D5E1 & B5D5E1

Majlis Raja-Raja c) Peranan dan tanggungjawab warganegara dalam Demokrasi Berparlimen Mengundi Melibatkan diri dalam rancangan kerajaan Memberi pendapat melalui saluran yang betul Menjaga nama baik Negara Menjaga keamanan Amalan berterima kasih

B4D5E1

37 38 39 41 42 43 6. CABARAN MASA DEPAN

a) Kestabilan dan keberkesanan jentera Pentadbiran Negara Kepimpinan Berwawasan Kerajaan Telus dan Amanah b) Bekerjasama dan bersatu padu dalam menghadapi pelbagai cabaran Serantau Dunia

1. Menerangkan peranan jentera pentadbiran kerajaan dalam mencapai wawasan negara. 2. Menjelaskan kepentingan mengekalkan kasmanan negara dan dunia. 3. Bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadibrian yang berkesan. 4. Bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah. 5. Berbangga dengan pentadbiran negara. 6. Menghargai keamanan negara dan dunia.

B1D6E1 & B2D6E1 B4D6E1 B3D6E1

B5D6E1