Anda di halaman 1dari 1

PENANDA WACANA

i. Penanda permulaan karangan


a. Pada era globalisasi ini,
b. Pada zaman pascakemerdekaan ini, ii. Penanda memulakan isi baharu
c. Dalam meniti arus kemodenan ini, Selain itu,
d. Dewasa ini, Di samping itu,
e. Pada masa ini, Sementara itu,
f. Kini, Lebih-lebih lagi,
g. Dasawarsa ini, Dalam pada itu,
h. Dalam meniti kehidupan pada marcapada, Lain daripada itu,
i. Sejak sedekad yang lalu, Pada waktu yang sama,
j. Sejak negara menikmati arus kemerdekaan, Dalam pada itu,
k. Kebelakangan ini, Seterusnya, iv. Penanda memberi contoh
l. Balakangan ini, dalam karangan
m. Sejak akhir-akhir ini, v. Penanda menghuraikan contoh Misalnya,
a. Hal ini mengakibatkan Contohnya,
iii. Penanda huraian isi karangan Sebagai contoh,
b. Hal ini menyebabkan
Hal ini demikian kerana Tamsilnya,
c. Oleh itu,
Hal ini berlaku kerana Sebagaimana yang kita sedia
d. Maka,
Hal ini terjadi kerana maklum
e. Oleh hal yang demikian,
Hal ini disebabkan oleh Antaranya adalah seperti
f. Oleh sebab itu,
Hal ini wujud akibat daripada g. Jelaslah bahawa
Hal ini bersangkut-paut dengan h. Justifikasinya,
Hal ini berpunca daripada
Hal ini tercetus apabila
j. Hal ini timbul apakala vii. Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat
Contoh :
vi. Penanda menutup isi Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat
Kesannya, ini memang memeningkan kepala (huraian 1)_(x)_
Natijahnya, membimbangkan semua pihak. (huraian 2 )
Akibatnya, justeru
Akhirnya, malah
Dengan itu, malahan viii. Penanda memulakan
Dengan berbuat demikian tambahan pula perenggan penutup
Dengan keadaan sedemikian, sementelahan Kesimpulannya,
sekali gus Intihanya,
di samping Secara tuntas,
ix. Penanda menerangkan huraian
Konklusinya,
atau pendapat yang berbeza
Sebagai penutup wacana,
Walau bagaimanapun,
Sebagai penghias bicara akhir,
Walakin itu,
x. Penanda memulakan atau Sebelum mengakhiri wacana ini,
Namun demikian,
memasukkan peribahasa Secara keseluruhan,
Daripada perspektif yang berbeza,
a. Bak kata peribahasa,... Secara total,
Jika dilihat dari sudut lain,
Dengan kata lain, b. Bak kata peribahasa Melayu,...
Kontradiksinya, c. Bak kata orang tua-tua,...
Di sebalik itu, d. Bak kata mutiara,...
Dalam pada itu, e. Bak Peribahasa,...
Dari sudut lain, f. Bak kata cendekiawan,...
g. Persis kata peribahasa,...
h. Persis kata peribahasa Melayu,...
i. Persis kata orang tua-tua,...
j. Persis kata mutiara...
k. Persis peribahasa,...