Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)


TAHUN 4
MINGGU/
BULAN

1
(JANUARI)

TAJUK / AKTIVITI
Tajuk :
1.0 Organisasi
Keselamatan
Bengkel

STANDARD
KANDUNGAN

struktur
dan 1.1 Mengenal pasti struktur 1.1.1 Menyatakan
organisasi
bengkel
organisasi bengkel
berpandukan carta.

Aktiviti :
1) Pemilihan dan perlantikan 1.2 Mengenal
AJK RBT.
peraturan
2) Penetapan
jadual
keselamatan
bertugas.
3) Pembinaan
carta
organisasi dan jadual.
4) Perbincangan
tentang
tanggungajawab
setiap
ahli mengikut jawatan.
Alat / bahan:
1) Pembaris
2) Kad manila
3) Pensel warna

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.2 Menyediakan jadual tugas


berpandukan
struktur
pasti
organisasi bengkel.
dan
bengkel 1.1.1 Menyatakan
peraturan
dan keselamatan am, diri,
alatan
dan
bahan
berpandukan carta.
1.1.2 Mengamalkan peraturan
dan keselamatan ketika
berada di dalam bengkel
berpandukan
peraturan
keselamatan.

KONTRAK
LATIHAN MURID

Penyediaan carta
organisasi dan
jadual kerja.

EMK:
EK 1 dan EK 5.
2&3
(Januari)

Tajuk :
2.0 Memasang
dan 2.1 Memasang dan
membuka kit model
membuka kit model
berfungsi.
berfungsi.
Aktiviti :
1) Murid
diperkenalkan
dengan alatan-alatan dan
fungsinya.
2) Murid dibimbing oleh guru
untuk membaca manual.
3) Murid membina kit model
dan
menguji
kefungsiannya.
4) Murid membuka semula
kit
model
dan
menyimpannya.
Alat / bahan:
1) Kit model
2) Carta
3) Alatan sebenar
EMK:
EK 1
-1.3 : Berani mengambil
risiko
- 1.8 : Kesanggupan belajar

2.1.1 Membaca dan memahami


manual.
2.1.2 Menyatakan nama dan
fungsi alatan tangan yang
digunakan untuk
memasang dan membuka
kit model seperti pemutar
skru mata rata, pemutar
skru Philip, playar
muncung tirus dan sepana
hujung terbuka.
2.1.3 Mengenal pasti nama dan
fungsi komponen kit model
seperti motor, gear,
gandar, roda, kerangka,
suis dan pemegang bateri.
2.1.4 Memasang komponen kit
model berpandukan
manual.
2.1.5 Menguji kefungsian kit
model.
2.1.6 Membuka dan
menyimpan komponen kit

Memasang dan
membuka kit
model.

dari kesilapan.
- 1.11 Berdaya tahan
- 1.13 Daya ketabahan yang
tinggi.

4
(Januari)
5, 6, dan 7
(Februari)

Tajuk :
3.0 Rekabentuk
Aktiviti :
1) Memilih projek.
2) Membuat lakaran.
3) Membina dan menguji
projek.
4) Pembentangan
projek
yang telah dibuat.
5) Pendokumentasian.
Alat / bahan:
Bergantung kepada projek
yang
guru
tentukan
(keutamaan kepada bahanbahan kitar semula).
EMK:
EK 2 & EK 4

model.

3.1 Mereka bentuk projek


eksperimental

3.1.1 Menyatakan masalah


berpandukan situasi yang
diberi.
3.1.2 Mengumpul maklumat
berkaitan penyataan
masalah.
3.1.3 Menjana idea kreatif
dalam bentuk lakaran bagi
menyelesaikan masalah.
3.1.4 Memilih satu lakaran
untuk projek
eksperimental.
3.1.5 Mengenal pasti jenis
alatan dan bahan
berdasarkan projek
eksperimental.
3.1.6 Membina, menguji dan
menambah baik projek

Pembinaan projek

eksperimental.
3.1.7 Membuat persembahan
projek eksperimental
secara lisan.
3.1.8 Mengumpulkan catatan
dan lakaran mengenai
projek eksperimental
sebagai dokumentasi
projek.

8
(Februari)
9, 10, dan
11
(Mac)
12, 13 & 14
(April)

Tajuk :
4.0 Penghasilan Projek

4.1 Menghasilkan projek 4.1.1 Mengenal pasti projek


berasaskan
bahan
berpandukan manual.
bukan logam dengan
Aktiviti :
4.1.2 Menyatakan bahan
1) Murid
diperkenalkan
litar elektrik
bukan logam yang akan
dengan
bahan-bahan
digunakan seperti kayu,
bukan
logam
dan
kefungsiannya.
papan lapis, medium2) Murid
diperkenalkan
density fibreboard (MDF),
dengan simbol dan fungsi
plastik dan mounting
kompenan elektrik.
board.
3) Murid
menganggarkan
kos bahan dan kompenan
4.1.3 Membuat anggaran kos
dengan bimbingan guru.
bahan dan komponen.
4) Murid
membina
litar
elektrik
menggunakan
4.1.4 Menyatakan nama dan
bahan bukan logam.

Pembinaan projek
elektrik,

5) Murid menghias projek


dengan menggunkaan cat
sembur.

fungsi alatan tangan yang


digunakan untuk
membina projek iaitu pita
pengukur, pembaris
keluli, sesiku L, pensel
tukang kayu, gunting
serba guna, gergaji
puting, gergaji rencong
manual (manual mitre
saw), apit G, gerudi
mudah alih, gerimit, tukul
Warrington, tukul kuku
kambing, pemotong sisi
dan pelucut wayar.

Alat / bahan:
1) Bahan bukan logam
2) Kompenan lektrik
3) Bahan kitar semula
(bergantung
kepada
projek yang ditentukan
oleh guru).
EMK:
EK 2 dan EK 4

4.1.5 Menyatakan bahan


pengikat dan pencantum
seperti paku, skru, glu,
bol dan nat.
4.1.6 Menyediakan alatan dan
bahan.
4.1.7 Mengukur, menanda dan
memotong bahan yang
digunakan untuk
membuat projek.
4.1.8

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat

dan pencantum.
4.1.9

Membuat kemasan
projek menggunakan
bahan iaitu cat sembur
atau pelekat.

4.1.10 Menyatakan nama,


simbol dan fungsi
komponen elektrik iaitu
mentol, bateri dan suis.
4.1.11 Membuat
penyambungan litar
elektrik.
4.1.12 Membaca litar skematik
dan litar bergambar
berdasarkan manual.
4.1.13 Membuat
penyambungan litar
elektrik pada projek.
4.1.14 Menguji kefungsian
projek.
4.1.15 Membuat
penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

15 dan 16
(April)
17, 18, 19 &
20
(Mei)

Tajuk :
6.0 Sains
Tangga

Rumah 6.1 Menghasilkan Artikal


Jahitan

Aktiviti :
1) Murid dipamerkan dengan
pelbagai artikel, bahan
dan aksesori jahitan.
2) Murid diperkenalkan dan
diajar teknik menjahit
mata jahitan tangan dan
menjahit aksesori.
3) Murid
dibimbing
menyusun
atur
pola,
menggunting fabrik dan
memindahkan tanda pola
ke fabrik.
4) Murid
menjahit
serta
menghias artikel.
Alat / bahan:
1) Artikel jahitan
2) Bahan jahitan
3) Aksesori jahitan
4) Plastik pembungkus
EMK:
EK 1
- 1.4: Daya kreativiti dan

6.1.1 Menyatakan artikel


jahitan dan kegunaannya
seperti beg pensel,
sarung kusyen, kusyen
mini dan penggantung
surat.
6.1.2 Mengenal pasti alatan
jahitan iaitu gunting
kertas, gunting fabrik,
pembaris lurus, pita ukur,
roda surih, kertas karbon
tukang jahit, kapur tukang
jahit, peretas jahitan,
jarum peniti dan jarum
jahit tangan.
6.1.3 Menyatakan jenis bahan
jahitan iaitu fabrik dan
benang.
6.1.4 Mengenal pasti jenis
mata jahitan tangan iaitu
jahitan kia, jelujur kasar
dan jelujur halus.

inovasi
- 1.7: Berorientasikan masa
depan
- 1.10: Berorientasikan
pencapaian
EK 2
- 2.3: Menghasilkan idea dari
pemerhatian
- 2.8: Menyesuaikan idea
baru dengan masyarakat
dan persekitaran.
EK 4
- 4.3: Menggunakan sumber
yang pelbagai/ sumber
alternatif/ sumber kitar
semula.
EK 5
- 5.3: Prinsip hak manusia.

6.1.5 Memilih artikel jahitan


berpandukan manual.
6.1.6 Menyediakan alatan dan
bahan berdasarkan
manual yang dipilih.
6.1.7 Menyusun atur pola,
menggunting fabrik dan
memindahkan tanda pola.
6.1.8

Menjahit artikel jahitan


dengan jahitan tangan.

6.1.9

Menyatakan jenis bahan


hiasan seperti butang,
renda dan riben.

6.1.10 Memilih bahan hiasan


mengikut artikel jahitan.
6.1.11 Menghias artikel jahitan
menggunakan bahan
hiasan yang dipilih.