Anda di halaman 1dari 11

Ratib al-Haddad

Disusun oleh
Al-Qutub al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad

Ratib al-Haddad ini diambil dari nama penyusunya, yaitu imam Abdullah bin alawi al-haddad. Beliau
dilahirkan pada tanggal 5 shafar 1044 H. dipinggiran kota tarim, Hadzramaut (Yaman selatan) dan
dibesarkan dikota tersebut. Beliau termasuk keturunan rasulullah yang menjadi salah seorang waliyullah
terkenal di akhir abad ke-16 M / 11 H. disamping itu beliau juga seorang mujaddid (pembaharu) islam
yang terkenal dibidang ilmu tasawuf.
Diantara doa-doa dan dzikir yang telah ditulis oleh beliau, ratib al-haddad inilah susunan dzikir yang
paling terkenal sehingga mendapatkan gelar nama ratib al-Syahir (ratib yang terkenal). Ratib al-Haddad
ini berisi kumpulan dzikir dan doa yang bersumber dari al-Quran dan hadits rasulullah saw. Ratib ini
disusun atas inspirasi ilham pada malam lailatul Qadar 27 ramadlan 1071 H. / 26 Mei 1661 M. atas
permintaan salah seorang murid beliau yang menjadi amir (kepala suku) dikampungnya. Tujuan awal
kepala suku tersebut adalah untuk amalan penduduk kampung agar mereka dapat selamat dari pada
fitnah ajaran sesat dari kelompok syiah yang sedang melanda kawasan Hadramaut pada waktu itu.
Dengan izin Allah kawasan tersebut selamat dari pengaruh sesat tersebut.
Perama kalinya ratib al-Haddad ini dibacakan di kampung amir sendiri, yaitu dikota Shibam setelah
mendapat izin dan ijazah dari imam Abdullah al-Haddad sendiri. Selepas itu ratib ini juga dibaca di
masjid imam al-Haddad di al-alawi Tarim pada tahun 1072 H. / 1661 M. ratib ini juga dibaca di Makkah
dan Madinah ketika imam Abdullah al-haddad berangkat menunaikan ibadah haji. Sampai hari ini ratib
tersebut dibaca setiap malam di bab al-Safa di makkah dan bab al-Rahmah di Medinah. Atas izin Allah
kemudian terus berkembang dan diamalkan serta dibaca secara jamaah dalam masjid-masjid di
kawasan timur tengah mulai dari Yaman, Makkah, Madinah, Irak, Afganistan, Mesir, India, Pakistan,
Qatar, Nejed, Oman, Malaysia, Singapura, Brunai darussalam, Indonesia, dan berbagai masjid yang lain.
Habib ahmad bin zain al-Habsy pernah mengatakan bahwa barang sliapa yang membaca ratib al-Haddad
dengan penuh keyakinan dan keimanan, kemudian diteruskan membaca la ilaha illah hingga seratus
kali, ia akan dikaruniakan kebaikan hidup dan pengalaman spiritual yang luar biasa atas izin Allah.
Habib Abdullah bin alawi al-Haddad benar-benar menganjurkan dan telah mengijazakan kepada kaum
muslimin semua untuk mengamalkan ratib al-Haddad yang masyhur ini, baik dibaca sendirian maupun
berjamaah, dengan tujuan agar mendapat kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat, serta dapat
menambah lkeyakinan iman dan kemantapan aqidah islam.
Habib Abdullah bin alwi al-Haddad telah wafat pada hari selasa 7 Dzulqaidah 1123 H, dalam usia 79
tahun dan dimakamkan dipemakaman Zambul, kota Tarim, Hadzramaut. Semoga Allah swt selalu
memberikan rahmat kepadanya, menerima segala amal kebaikannya dan mengampuni segala

kesalahannya. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari cahaya ilmu-ilmu beliau.
(Amiin.).

........

Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, tuhan
semesta alam. Maha pemurah lagi maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada
engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami
jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang telah engkau anugrahkan nikmat kepada mereka; bukan
(jalan) mereka yang dimurkai (yahudi) dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (nasrani).

Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (Makhluq-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan di
bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat disisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang
dihadapan mereka dan dibelakang mereka; dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar.

Rasul telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepadanya dari tuhan-Nya, demikian pula orangorang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan,
rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan
yang lain) dari rasul-rasul-Nya, dan mereka mengatakan: kami dengar dan kami taat. (mereka
berdoa): Ampunilah kami yaa tuhan kami dan kepada engkaulah tempat kembali.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakan. (mereka
berdoa): yaa tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Yaa tuhan
kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang engkau bebankan
kepada orang-orang yang sebelum kami. Yaa tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa
yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.
Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir

3( ,
X)

Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah yang maha tunggal, tidak ada sekutu baginya,
pemilik kerajan (langit dan bumi), segalah puji hanya milik-Nya, Dialah yang menghidupkan dan
mematikan, Dialah tuhan yang maha kuasa atas segalah sesuatu yang ada.

3( x)

Maha suci Allah, segalah puji hanya bagi-Nya, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah,
Dialah Allah yang maha besar.

.( x3(

Maha suci Allah, segalah puji hanya bagi-Nya, maha suci Allah yang maha agung.

X)
3(

, ,
Yaa tuhan kami, ampunilah segalah dosa kami, terimahlah taubat kami, sesungguhnya engkau Dzat yang
maha menerimah taubat dan maha pengasih.

3( , x)

Yaa Allah, curahkanlah selalu Rahmat dan keagunganmu atas baginda nabi Muhammad, yaa Allah,
curahkanlah selalu rahmat keagunganmu dan salam sejahterah selalu atas nabi Muhammad.( x3)

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segalah kejahatan yang ada (yang
tercipta).


( x3)

(Aku hidup) dengan menyebut nama Allah, yang dengan nama-Nya, tidak ada sesuatu yang dapat
membahayakan, apa yang ada dilangit dan dibumi, Dialah Allah yang maha mendengar dan maha
mengetahui.

3( , , X)

Sesungguhnya kami Ridlo, Allah tuhan kami, islam agama kami, dan Muhammad adalah Nabi kami.

3(
,
X)

Dengan menyebut nama Allah dan segala puji hanya bagi Allah, sesungguhnya segala kebaikan dan
kejelekan itu atas kehendak Allah.

3( , X)

Sesungguhnya kami beriman kepada Allah dan hari akhir, kami bertaubat kepada Allah, baik Batin
maupun Dlohir.

3( , X)

Yaa tuhan kami, maafkan kesalahan kami, dan hapuskanlah segalah dosa yang ada pada kami.

7(
, X)

Wahai tuhan pemilik keagungan dan kemulyaan, matikanlah kami tetap dalam agama islam.


3(
, X)

Wahai tuhan yang maha kuat lagi maha gagah, lindungilah (kami) dari kejahatan orang-orang yang
Dlolim.

3( X)

Semoga Allah selalu memberikan kebaikan atas segalah urusan kaum muslimin, dan menghindarkan dari
segala kejahatan orang-orang yang selalu mengganggu (kaum muslimin).


X)
3(
Yaa Allah yang maha tinggi lagi maha besar, yaa Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa, yaa Allah
yang maha mendengar lagi maha melihat, yaa Allah yang maha lembut lagi maha mengamati.

3( , ,
X)

Wahai Dzat yang menghilangkan duka cita, wahai dzat yang melapangkan dada dari rasa sempit, wahai
dzat yang selalu memngampuni dan menyayangi hamba-hamba-Nya.

4( , X)

Aku mohon ampunan: yaa Allah tuhan pencipta semua makhluq, aku mohon ampunan kepada Allah dari
segala kesalahan (dosa).

011(.... ) , , (.... x)

Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah.

,

,
.

Tidak ada tuhan selain Allah, nabi Muhammad adalah utusan Allah , semoga Allah selalu melimpahkan
solawat serta salam atas beliau, memuliakan dan menjunjung tinggi, membesarkan dan
mengagungkannya, semoga Allah selalu meridloi keluarganya yang suci, para sahabat yang

mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mengikuti jejak beliau dan mereka semua yang mengikuti
dengan kebaikan hingga hari kelak.

Katakanlah: Dialah Allah yang maha Esa. Allah adalah tuhan tempat bergantung kepada-Nya segala
sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan
Dia. (3x)

Katakanlah: aku berlindung kepada tuhan yang maha menguasai subuh, dari kejahatan makhluq-Nya,
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang
menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila Ia dengki. (1x)

Katakanla: aku berlindung kepada tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia, sembahan
manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikan (kejahatan)
kedalam dada manusia. Dari (golongan) jin dan manusia. (1x)

,


, ,.....

Kita membaca al-fatihah ini dengan niat semoga Allah menyampaikan pahalanya kepada ruh suci
junjungan kita, kekasih dan pemberi syafaat kita, rasulullah, Muhammad putra abdillah, dan kepada
keluarga, sahabat-sahabat, istri-istri, keturunan, dan ahli baitnya, dan kepada ruh suci sayyidina almuhajir ahmad bin isa, dan kepad nenek moyang serta anak cucunya, semogaAllah meninggikan derajat
mereka disurga, memperbesar ganjaran mereka, melipat gandakankebaikan mereka, dan melindungi
kita dengan berkat kemuliaan mereka. Memberikan manfaat dan melimpahkan keberkatan, rahasiarahasia, cahaya-cahaya, dan ilmu mereka kepada kita dalam urusan agama, dunia, dan akhirat, alfatihah:
......

Kita membaca al-fatihah ini dengan niat semoga Allah menyapaikan pahalanya kepada ruh suci
junjungan guru kami yang mulia al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin al-Baalawi, nenek moyang dan
anak cucu mereka, dan kepada semua pembesar keluarganya al-abaalwi dan nenek moyang serta anak
cucunya semoga Allah meninggikan derajat mereka disurga, memperbesar ganjaran mereka, melipat
gandakan kebaikan mereka, memberikan manfaat dan melimpahkan keberkatan, rahasia-rahasia, cahaa
dan ilmu mereka kepada kita, dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Al-fatihah:
......

Kita membaca al-fatihah ini dengan niat semoga Allah menyampaikan pahalanya kepada arwa suci para
penghulu kita, para shufi dimanapun arwa mereka berada, di timur atau barat, semoga Allah
meninggikan derajat mereka disurga, memperbesar ganjaran mereka, melipat gandakan kebaikan
mereka, dan melindungi kita dengan berkat kemuliaan mereka, memberikan manfaat dan melimpahkan
keberkatan, rahasia-rahasia, cahaya-cahaya dan ilmu mereka kepada kita dalam urusan agama, dunia,
dan akhirat al-fatihah:
......

Kita membaca al-fatihah ini dengan niat semoga Allah menyampaikan pahalanya kepada ruh suci
penyusun ratib ini syyidina quthub al-rasyid wa ghauts al-ibad habib abdillah bin alwi al-haddad, juga
kepada nenek moyang dan anak cucu mereka, semoga Allah memninggikan derajat mereka disurga,
memperbesar ganjaran mereka, melipat gandakan kebaikan mereka,dan melindungi kita dengan berkat
kemuliaan mereka, memberikan manfaat dan melimpahkan keberkatan, rahasia-rahasia, cahaya, dan
ilmu mereka kepada kita dalam urusan agama, dunia, dan kahirat al-fatihah:


,

,

, ,


,

.....

Kita membaca al-fatihah ini dengan niat semoga Allah melimpahkan pahalanya kepada arwa suci
hamba-hamba Allah yang sakeh, orang-orang tua, guru-guru agama kita dan orang-orang yang
mempunyai hak atas kita, serta orang-orang yang meninggal di negeri ini dari ahli laa ilaha illallah dan
untuk arwa orang yang meninggal dari kaum muslimin dan mereka yang masih hidup sampai hari akhirat
kelak, semoga Allah mengampuni dan menyayangi mereka, melepaskan kesulitan kaum muslimin serta
mengasihi merek, menyembuhkan penyakit mereka dn meyatukan mereka semua dalam petunjuk,
melunakkan hati sesame mereka, menguasakan atas mereka orang-orang terbaik yang ada diantara
mereka, dan menyelamatkan mereka dari (penguasaan) orang-orang jahat yang ada diantara mereka,
dan melindungi kita dan mereka dari kejahatan fitnah, cobaan, dan dari gangguan orang-orang yang
melampaui batas, dari dekat maupun jau. Melapangkan kehidupan mereka, memperlebat hujan mereka,
dan mengabulkan semua hajat kita, hajat-hajat yang diridlai Allah dan rasul-Nya, dan membukakan bagi
kita (ilmu pengetahuan dan marifat) sebagaimana yang telah dibukakannya kepada orang-orang arif
dan mengahiri hidup kita dalam ridla-Nya, dalam kebaikan, kelembutan, dan keselamatan. Dan kepada
junjungan kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-fatihah:

3(x)

Yaa Allah sungguh kami memohon kepada-Mu akan ridlo dan surga-Mu, dan kami berlindung kepadaMu dari kemarahan-Mu dan siksa api neraka.


3( x)

Yaa Allah, yang maha mengetahui segala rahasia kami, janganlah kiranya engkau buka tirai rahasia dari
kami. Berikanlah kesehatan pada kami dan maafkanlah diri kami dimanapun kami berada.
3(
,
)

Semoga Allah membalaskan junjungan kami Muhammad sallallahu alihi wa sallam dari kami atas jasajasanya dengan balasan yang baik, semoga Allah membalaskan junjungan kami Muhammad sallallahu
alihi wa sallam dari kami atas jasanya dengan balasan yang berhak diperolehnya

Semoga Allah membalaskan junjungan kami Muhammad sallallahu alai wa sallam dari kami atas jasajasanya dengan balasan yang baik, sebaik umatnya.

, , x)
3(

Yaa Allah, (dengan kalimat-kalimat tersebut), yaa Alah, (dengan kalimat-kalimat tersebut), yaa Allah,
(dengan kalimat-kalimat tersebut) matikan kami dengan mati Husnul khatimah (beriman).

,
,
,
,
,

, ,
,
,
, , ,
,
,


,

Tiada tuhan selain Allah, yang selalu ada disetiap zaman


Tiada tuhan selian Allah, yang selalu disembah disetiap tempat
Tiada tuhan selain Allah, yang selalu disebut setiap lisan
Tiada tuhan selain Allah, yang selalu dikenal disetiap kebaikan
Tiada tuhan selain Allah, setiap hari Dia (mengatur) semua keadaan
Tiada tuhan selain Allah jagalah kami dan lindungilah kami dari hilangnya iman dan dari fitnah godaan
syetan. Wahai tuhan yang terdahulu segala kebaikannya, betapa banyak kebaikan-Mu yang telah Engkau
berikan kepada kami, kebaikan-Mulah yang terdahulu, wahai tuhan yang maha kasih dan maha pemberi
anugrah, wahai tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, wahai tuhan yang maha menerima
(taubat) dan maha pengampun, ampunilah dan rahmatilah kami, karena Engkau sebaik-baik tuhan yang
memberi rahmat.