Anda di halaman 1dari 3

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi 7.

Pecahan Murid dibimbing untuk: 7.1 Pecahan tak wajar dan nombor bercampur

Standard Pembe ajaran: Murid berkeupayaan untuk: i. Mengenal, menamakan dan menulis pecahan tak wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 1 dengan menggunakan: a. Objek b. !ambarajah

Ma!a: "a!a &' Per!ediaan Pemerhatian dan #nalisis

"

minit #adangan Akti$iti #adangan K%munika!i i. !uru mengingatkan murid bahawa (e)a*an +ajar ada a* ni ai (engangka ebi* ke)i dari ni ai (en,ebut'

a. !uru menampal beberapa kad pecahan di hadapan kelas. 1 $ & " % ( % & 11 " 1& ( 1 1 & 1 ' " 1 ' (

b. !uru meminta murid supaya memilih kad pecahan wajar sahaja. Persediaan murid: Murid telah diminta untuk mengulangkaji tajuk pecahan yang telah dipelajari pada tahun &. -' Imagina!i Penjanaan )dea *intesis )dea i. ii. !uru membawa $ biji kek ke dalam kelas. !uru membahagikan kek itu kepada % bahagian yang sama besar.

&

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4

-espon murid: ' bahagian iii. !uru memberikan & potongan kek itu kepada murid. i+. !uru membimbing murid menyatakan bahagian kek yang ada di atas meja dalam bentuk pecahan iaitu ' % +. !uru membimbing murid menulis nilai pecahan tersebut dalam bentuk perkataan.

Murid mengulang nilai pecahan yang betul. !uru menerangkan bahawa pecahan yang mempunyai nilai pengangka yang lebih besar dari nilai penyebut adalah (e)a*an tak +ajar' N%mb%r ber)am(ur (u a ia a* gabungan n%mb%r bu at dan (e)a*an' !uru menegaskan bahawa nilai pecahan tersebut bukannya ' (

Lima per empat


+i. !uru membimbing murid menyatakan bahawa ' adalah sama dengan 1 1 % %

4 = 1 4

1 4

Oleh itu

5 4

1 1 4

+ii. !uru membimbing murid memberikan beberapa contoh pecahan tak wajar dan nombor bercampur yang lain.

Murid.murid menamakan pecahan tak wajar dan nombor bercampur seperti yang diminta.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4

.' Perkembangan Penambahbaikan

Permainan /Mencari kawan saya0 #rahan Permainan: a. !uru mengedarkan kad pecahan,kad perkataan dan kad gambarajah kepada murid secara rawak. b. *etiap murid perlu mencari kawan yang mempunyai kad nilai pecahan, kad perkataan dan kad gambarajah yang sama bagi membentuk kumpulan. c. 1umpulan yang paling cepat menampal dan mempamerkan hasil kerja mereka di hadapan kelas adalah kumpulan yang berjaya. d. 2incangkan hasil dapatan keseluruhan.

i. 2ergerak mencari kawan masing. masing setelah wisel dibunyikan. ii. 1ad.kad tersebut ditampal di papan hitam

Menilai 4' Tindakan Pelaksanaan #malan 2erterusan EMK BBB Peni aian / Pentak!iran Re0 ek!i 5M1 , 1reati+iti dan )no+asi 1ad pecahan, kad perkataan, kad rajah dan lembaran kerja Menyatakan pecahan tak wajar dan nombor bercampur penyebutnya hingga 1 . a. 3daran lembaran kerja kepada murid 45P16. i. *elesaikan tugasan yang diberi.

Anda mungkin juga menyukai