Anda di halaman 1dari 2

Masa

Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Catatan


Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Set Induksi
5 minit
Mengumpul fokus dan
minat murid terhadap
pelajaran.

Mengaitkan hasil soal
jawab dengan isi
pelajaran.

Memuliakan al-quran

Mengajak murid bersama-sama
membaca doa, mengucap dua kalimah
Shahadah.
Bersoal jawab, bertanya khabar.

Guru membacakan doa kesejahteraan
kepada murid supaya semua murid
memdapat keberkatan.

Nyanyian lagu khatam al-quran sebagai
memuliakan al-quran
Murid berdiri menjawab salam,
membaca doa, mengucap dua
kalimah shahadah,dan
menjawab pertanyaan guru
dengan yakin, dan mesra.
Ketua kelas
memainkan peranan
mengarahkan murid
bangun dan berdiri
dengan penuh disiplin.
Guru melakukan aktiviti
membaca doa dan
mengucap dua kalimah
shahadah bersama
murid-murid.
Perkembangan
Langkah 1.
10 minit
(Aras1.)

Mendengar bacaan
surah Al-Qariah, al-
zalzalah, al maun
bersama-sama secara
keseluruhan.

Menyebut ayat demi
ayat.

Memberi fokus kepada
kepada kalimah bacan
panjang dan kalimah
bacaan jelas.


Guru Memperdengarkan sebutan bacaan
yang betul .

Guru meminta murid mendengar dengan
jelas bacaan Qari Misyary Al- afasi.

Guru meminta murid membaca bersama-
sama surah yg didengari.Murid mengikut guru menyebut
bacaan ayat.

Murid mendengar dengan baik


Murid membaca dan menyebut
bacaan surah


Guru
memperdengarkan
bacaan daripada qari
pilihan kepada pelajar
menggunakan
komputer.

Langkah 2
7 minit
Aras 2

Membaca surah Al-
Qariah, al-zalzalah, al
maun bersama-sama
secara keseluruhan.

Membaca ayat demi
ayat.

Memberi fokus kepada
kepada kalimah bacan
panjang dan kalimah
bacaan jelas.Guru menjemput seorang pelajar untuk
mengulangn bacaan surah yg telah
dihafaz

Guru menggunakan kaedah latihtubi dan
pengulangan kepada pelajar.

Guru meminta pelajar menyebut kalimah
yang ditunjukkan oleh rakan mereka.

Guru menerangkan bacaan panjang dan
bacaan sebutan jelas melalui kalimah
yang di tunjukkan.Murid membaca surah yang
telah dihafaz mereka.


Murid menjawab soalan guru
mengenai kadar bacaan panjang
bagi kalimah yang dibaca oleh
mereka.

Murid menjawab soalan guru
mengenai kadar bacaan panjang
atau sebutan jelas bagi kalimah
yang dibaca oleh mereka.


Al-quran
Langkah 3
5 minit


Latih tubi
melengkapkan ayat
hafazan

Menyusun potongan
ayat dengan betul dan
menjadi ayat yang
sempurna.


Guru mengedarkan lampiran kepada
murid-murid dan menerangkan apa yang
perlu mrid-murid lakukan utuk menjawab
soalan yang terdapat dalam lampiran.

Murid diminta melengkapkan surah al-
maun dengan betul


Murid mendapatkan lampiran
dan membuat helaina masing-
masin


Lembaran kerja.

Penutup
3 minit

Guru meminta murid menyebut semula
bacaan surah-surah hafazan secara
berkumpulan.

Murid membaca surah A-Kafirun
secara keseluruhannya beramai-
ramai.

Aktiviti dilakukan untuk
penilaian semula dan
pengukuhan serta
diberi ganjaran.

EC g~-.- ONC


jgjE= 1g41^- pONNE^-
=euC474O Og~-.- ____________
-g].) ^ CgEO
Og~-.- Ov4C ____________ =^g
4 O*+4 _O>4N _____________
g-Og^- ^@ uC4O
--j-=Ug ^j
4g~-.- - }4N
_____________ 4pO-Ec ^) ______________
4- ]+7.-4ONC ^g
4pON4L;4C4 ______________ 4^_

Anda mungkin juga menyukai