Anda di halaman 1dari 10

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate

Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Codul sursa din acest document este licentiat


Public-Domain Esti liber sa distribui acest document prin orice mijloace consideri (email publicare pe !ebsite " blog printare sau orice alt mijloc# atat timp cat nu aduci nici un $el de modi$icari acestuia% Codul sursa din acest document poate $i utili&at in orice $el de scop de natura comerciala sau nu $ara nici un $el de limitari%

Arduino Ethernet senzor de temperatura Xively.com

'n acest tutorial vei descoperi cum se conectea&a un sen&or de temperatura bric( la o placa Arduino Et)ernet si cum se poate programa placa pentru a incarca valoarea temperaturii pe un serviciu online de stocare al datelor denumit *ivel+%

Pentru acest tutorial iti vor $i necesare urmatoarele componente, - placa Arduino Et)ernet - )ttp,""!!!%robo$un%ro"arduino"arduino.et)ernet.!.o.poe /n modul 0TD' - )ttp,""!!!%robo$un%ro"conector-$tdi-1v 0ire de conexiune tata-tata - )ttp,""!!!%robo$un%ro"$ire.conexiune.tata.tata-234mm /n sen&or de temperatura bric( )ttp,""!!!%robo$un%ro"sen&or-temperatura-bric(

http://www.robofun.ro/forum

/n cablu mini /5B Acces prin cablu la Et)ernet

Stocarea temperaturii online.


*ivel+%com este un serviciu care permite stocarea in$ormatiei preluata de la sen&ori% Pagina de !eb iti pune la dispo&itie nu doar inregistrarea temperaturii dar si evolutia in timp prin gra$ice% Pentru asta ai nevoie de un cont pe care il inregistre&i la adresa, )ttps,""xivel+%com" iar aici iti vei adauga primul dispo&itiv pe care il vei numi dupa pre$erinta ta (numele il vei utili&a mai tar&iu in s(etc)#% Asa arata 6 dispo&itive adaugate%

http://www.robofun.ro/forum

Dupa ce ai creat dispo&itivul asigura-te ca ai urmatoarele in$ormatii pentru ca iti vor $i necesare in s(etc), AP' 7EY 0EED 'D Numele proiectului (ales anterior#

Cum functioneaza ?
2% 5en&orul bric( de temperatura se conectea&a la placa Arduino Et)ernet urmand tabelul de mai jos,

Arduino PIN GND Arduino PIN VCC Arduino PIN A0

Senzor brick PIN GND Senzor brick PIN VCC Senzor brick PIN OUT

6% Conectorul 0TD' se conectea&a prin cablu mini /5B la calculator si prin conector la placa Arduino Et)ernet% 8% Et)ernet% Placa Arduino Et)ernet se conectea&a la router prin cablul

http://www.robofun.ro/forum

Codul sursa
Copia&a cu cop+"paste codul sursa de mai jos% Cauta in cod liniile urmatoare si modi$ica-le cu datele personale,
#define APIKEY #define $EEDID #define USE&AGENT " !i"ke#" %%%%%%%%%%%% "Arduino Te'!er (ure"

Cauta in cod urmatoarea linie si modi$ica adresa 'P con$orm setarilor tale din router%
IPAddre)) i!*+%,-+./-,-++001

'ncarca s(etc)-ul in router si desc)ide 5erial 9onitor% 'ti vor aparea urmatoarele date ca in imaginea de mai jos%

http://www.robofun.ro/forum

Desc)ide pagina unde ti-ai creat contul si ar trebui sa obtii dupa o perioada mai indelungata de timp evolutia in timp a temperaturii sub $orma de gra$ic%

http://www.robofun.ro/forum

#inc2ude 3SPI456 #inc2ude 3E(5erne(456 #define 5ere #define #define !ro9ec( APIKEY $EEDID USE&AGENT n 'e " !i"ke#" 77 re!2 ce #our ! c5ube !i ke#

%%%%%%%%%% 77 re!2 ce #our feed ID "Arduino Te'!er (ure" 77 u)er 8en( i) (5e

b#(e ' c:; < = 0>DE- 0>AD- 0>?E- 0>E$- 0>$E- 0>ED@1

http://www.robofun.ro/forum

IPAddre)) i!*+%,-+./-,-++001 E(5erne(C2ien( c2ien(1 IPAddre)) )erAer*,+.-B,-,CC-+,,01 c5 r )erAer:; < " !i4! c5ube4co'"1 un)i8ned 2on8 2 )(Connec(ionTi'e < 01 boo2e n 2 )(Connec(ed < f 2)e1 con)( un)i8ned 2on8 !o)(in8In(erA 2 < +0D+0001 Aoid )e(u!*0 = 77 O!en )eri 2 co''unic (ion) nd E i( for !or( (o o!enF Seri 24be8in*%.0001 E5i2e *GSeri 20 = 1 77 E i( for )eri 2 !or( (o connec(4 Needed for Heon rdo on2# @ if *E(5erne(4be8in*' c0 << 00 = Seri 24!rin(2n*"$ i2ed (o confi8ure E(5erne( u)in8 DICP"01 E(5erne(4be8in*' c- i!01 @ @ Aoid 2oo!*0 = in( )en)or&e din8 < re dTe'!InCe2)iu)*+0-001 if *c2ien(4 A i2 b2e*00 = c5 r c < c2ien(4re d*01 Seri 24!rin(*c01 @ if *Gc2ien(4connec(ed*0 JJ 2 )(Connec(ed0 = Seri 24!rin(2n*01 Seri 24!rin(2n*"di)connec(in84"01 c2ien(4)(o!*01 @ if*Gc2ien(4connec(ed*0 JJ *'i22i)*0 K 2 )(Connec(ionTi'e 6 !o)(in8In(erA 200 = )endD ( *)en)or&e din801 @ 2 )(Connec(ed < c2ien(4connec(ed*01 @ 77 (5i) 'e(5od ' ke) ITTP connec(ion (o (5e )erAerF Aoid )endD ( *in( (5i)D ( 0 = 77 if (5ereL) )ucce))fu2 connec(ionF if *c2ien(4connec(*)erAer- /000 =

http://www.robofun.ro/forum

Seri 24!rin(2n*"connec(in8444"01 77 )end (5e ITTP PUT reMue)(F c2ien(4!rin(*"PUT 7A,7feed)7"01 c2ien(4!rin(*$EEDID01 c2ien(4!rin(2n*"4c)A ITTP7+4+"01 c2ien(4!rin(2n*"Io)(F !i4! c5ube4co'"01 c2ien(4!rin(*"NKP c5ubeA!iKe#F "01 c2ien(4!rin(2n*APIKEY01 c2ien(4!rin(*"U)erKA8en(F "01 c2ien(4!rin(2n*USE&AGENT01 c2ien(4!rin(*"Con(en(KHen8(5F "01 77 c 2cu2 (e (5e 2en8(5 of (5e )en)or re din8 in b#(e)F 77 / b#(e) for ")en)or+-" O nu'ber of di8i() of (5e d ( F in( (5i)Hen8(5 < / O 8e(Hen8(5*(5i)D ( 01 c2ien(4!rin(2n*(5i)Hen8(501 77 2 )( !iece) of (5e ITTP PUT reMue)(F c2ien(4!rin(2n*"Con(en(KT#!eF (e>(7c)A"01 c2ien(4!rin(2n*"Connec(ionF c2o)e"01 c2ien(4!rin(2n*01 77 5ereL) (5e c(u 2 con(en( of (5e PUT reMue)(F c2ien(4!rin(*")en)or+-"01 c2ien(4!rin(2n*(5i)D ( 01 @ e2)e = 77 if #ou cou2dnL( ' ke connec(ionF Seri 24!rin(2n*"connec(ion f i2ed"01 Seri 24!rin(2n*01 Seri 24!rin(2n*"di)connec(in84"01 c2ien(4)(o!*01 @ 77 no(e (5e (i'e (5 ( (5e connec(ion E ) ' de or 2 )(Connec(ionTi'e < 'i22i)*01 @ in( 8e(Hen8(5*in( )o'eV 2ue0 = 77 (5ereL) ( 2e )( one b#(eF in( di8i() < +1 77 con(inu 22# diAide (5e A 2ue b# (en77 ddin8 one (o (5e di8i( coun( for e c5 77 (i'e #ou diAide- un(i2 #ouLre ( 0F in( diAidend < )o'eV 2ue 7+01 E5i2e *diAidend 6 00 = diAidend < diAidend 7+01 di8i()OO1

((e'!(edF

http://www.robofun.ro/forum

@ 77 re(urn (5e nu'ber of di8i()F re(urn di8i()1 @ f2o ( re dTe'!InCe2)iu)*in( coun(- in( !in0 = f2o ( (e'!er (ur Pedi ( < 01 f2o ( )u' Te'!er (ur 1 for *in( i <01 i3coun(1 iOO0 = in( re din8 < n 2o8&e d*!in01 f2o ( Ao2( 8e < re din8 D B401 Ao2( 8e 7< +0,Q401 f2o ( (e'!er (ureCe2)iu) < *Ao2( 8e K 04B0 D +00 1 )u' Te'!er (ur < )u' Te'!er (ur O (e'!er (ureCe2)iu)1 @ re(urn )u' Te'!er (ur 7 *f2o (0coun(1 @

http://www.robofun.ro/forum