Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PPKI KSSR TAHAP RENDAH PEND.

SENI VISUAL

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 1.1 Melakukan !ontengan bebas tanpa alatan

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

1 (2 3 Jan 14) 2 (# 1$ Jan 14)

1.Melukis dan menggambar i-think !ir!le map

1.1.1

Melakukan !ontengan bebas di kertas mah"ung Melakukan !ontengan bebas di kad manila

Membuat !ontengan di kertas mah"ung dengan menggunakan "ari Men!onteng di atas kad manila dengan menggunakan "ari Men!onteng menggunakan "ari pada kertas lukisan

1.1.2

3 (13 1# Jan 14) 4 (2$ 24 Jan 14) 1.2 Melakukan !ontengan bebas menggunakan pelbagai media bagi kemahiran motor kasar

1.1.3

Melakukan !ontengan bebas di kertas lukisan Melakukan !ontengan bebas di kertas mah"ung dengan menggunakan pelbagai media Melakukan !ontengan bebas di kad manila dengan menggunakan pelbagai media Melakukan !ontengan bebas di kertas lukisan dengan menggunakan pelbagai media Mengoyak dan menampal se!ara bebas

1.2.1

Men!onteng di kertas mah"ung menggunakan pensel%pensel &arna%krayon%&arna air Men!onteng di kad manila menggunakan pensel%pensel &arna%krayon%&arna air Men!onteng di kertas lukisan menggunakan pensel%pensel &arna%krayon%&arna air Mengoyak kertas surat khabar%ma"alah dan menampal di atas kertas lukisan se!ara bebas

' (2( 2) Jan 14)

1.2.2

# (' ( *eb 14) ( (1$ 1' *eb 14) + (1( 21 *eb 14) ) (24 2+ *eb 14)

1.2.1

1.3 Melakukan pergerakan "ari-"emari se!ara bebas

1.3.1

1.Melukis dan

1.3 Melakukan pergerakan "ari-"emari

1.3.2

Meramas se!ara bebas

Meramas ob"ek dengan bebas

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) se!ara bebas

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

menggambar

1$ (3 ( Ma! 14) 11 (1$ 14 Ma! 14)

1.3.3

Menguli se!ara bebas

Menguli plastesin se!ara bebas

1.3.4

Menggentel dan menampal se!ara bebas

Menggentel dan menampal kertas se!ara bebas

12 (1( 21 Ma! 14)

1.3.'

Menggunting dan menampal se!ara bebas

Menggunting dan menampal kertas se!ara bebas Menerap bentuk geometri se!ara bebas

13 (31 Ma! ' ,pr 14) 14 (( 11 ,pr 14) 1' (14 1+ ,pr 14) 1.4 Me&arna

1.3.#

Menerap dan menampal se!ara bebas

1.3.(

Menepek se!ara bebas

Menepek kertas &arna pada ob"ek se!ara bebas

1.4.1

Me&arna se!ara bebas

Me&arna menggunakan pensel &arna se!ara bebas

1# (21 2' ,pr 14)

1.4.2

Me&arna bentuk asas

Me&arna bentuk asas menggunakan pensel &arna

1( (2+ ,pr 2 Mei 14) 1.Melukis dan menggambar

1.4.3

Me&arna gambar mudah

Me&arna gambar menggunakan pensel &arna Melukis tanpa alatan di udara

1+ (' - 1$ Mei 14)

1.' Melukis tanpa alatan

1.'.1

Melukis di udara

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk)

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

1) (12 - 1# Mei 14) 2$ (1) 23 Mei 14) 21 (2# 2( Mei 14) 22 (1# 2$ Jun 14) 23 (23 2( Jun 14) 24 (3$ Jun 4 Jul 14) 2' (( 11 Jul 14) 1.# Melukis menggunakan alatan seni lukis

-./0 1

1.Melukis dan menggambar

1.' Melukis tanpa alatan

1.'.2

Melukis di atas me"a

Melukis menggunakan "ari di atas me"a

1.'.3

Melukis di tapak tangan

Melukis di tapak tangan sendiri dan rakan

1.'.4

Melukis di papan putih % hitam

Melukis menggunakan "ari di papan putih

1.'.'

Melukis di atas kertas

Melukis menggunakan "ari di atas kertas

1.#.1

Menamakan alatan seni lukis

Menamakan sekurangkurangnya 4 daripada # alatan seni lukis

2# (14 1+ Jul 14) 2( (21 2' Jul 14) 2+ (4 + 1gos 14) 2. Membuat rekaan dan !orak 2.1 Mereka !orak se!ara bebas menggunakan anggota badan

1.#.2

Melukis menggunakan unsur seni dengan alatan seni lukis Men!orak se!ara bebas menggunakan "ari tangan

Melukis menggunakan pensel dan pensel &arna

2.1.1

Membuat !orak bebas menggunakan "ari dan &arna air

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk)

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

2) (4 + 1gos 14) 3$ (1+ 22 1gos 14) 31 (2' 2) 1gos 14) 32 (2 ' /ept 14) 33 (+ 12 /ept 14) 34 (22 2( /ept 14) 3' (2) /ept 3$ 1kt 14) 3# (( 1$ 1kt 14) 3( (14 1( 1kt 14) 3+ (2$ 1kt 3 Mereka dan membuat binaan

2.2 Mereka !orak se!ara teran!ang menggunakan pelbagai teknik

2.2.1

Men!orak menggunakan teknik !apan tapak tangan

Membuat !apan tapak tangan di atas kertas lukisan

2.2.2

Men!orak menggunakan teknik kola" kertas &arna

Menghasilkan !orak kola"

2.2.3

Men!orak menggunakan teknik titisan Menghasilkan pro"ek menggunakan hasil rekaan dan !orak yang telah dipela"ari

Membuat titisan &arna air pada kertas lukisan

2.3 Menghasilkan pro"ek

2.3.1

Menghasilkan pro"ek membuat ska2 % pembalut hadiah % hiasan rumah

3.1 Membentuk binaan mudah

3.1.1

Menghasilkan binaan terka&al model perabot

Menghasilkan model katil menggunakan kotak minuman

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk)

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

14) 3) (2( 31 1kt 14) 4$ (3 ( 3o4 14) 41 (1$ 14 3o4 14)

-./0 2

4. .ra2

4.1 Mengenal kra2 tradisional

4.1.1

Menghias replika layang-layang

Menghias replika layanglayang se!ara berkumpulan

42 (1( 21 3o4 14)

4.2 Menghasilkan kra2 menggunakan bahan yang mudah diperolehi

4.2.1

Membuat kra2 kipas tangan

Menghasilkan kipas tangan menggunakan kertas &arna

Anda mungkin juga menyukai