Anda di halaman 1dari 2

25CiriUsahawanBerjaya

Adakah anda tergolong di kalangan usahawan yang berjaya? Baca lebih lanjut untuk mengetahui sifat-sifat penting sebagai seorang usahawan berjaya.Terdapat beberapa ciri-ciri penting yang terdapat pada usahawan berjaya iaitu: Petikan dari majalah ukses - !" eptember "#

1. Keperluan untuk kejayaan


$sahawan sentiasa mempunyai keperluan untuk berjaya dengan cemerlang dalam hidup. %ia sedar hidup yang berjaya adalah hidup yang bermakna.

2. Hasrat untuk menerima hasrat


eseorang usahawan adalah pengejar risiko. &amun' risiko yang dipilihnya adalah yang sederhana. %ia sukakan cabaran dan kejayaannya mengatasi cabaran akan memberi kepuasan kepadanya.

3. Bebas dari aspek fikiran dan tindakan


$sahawan tidak menjadikan dirinya terkongkong oleh perkara yang akan mem(bantutkan cita-citanya. %ia merancang dan melakukan sendiri apa yang sebaik-baiknya patut dilakukan.

4. Menyelesaikan masalah
eseorang usahawan akan cuba menyelesaikan masalah dengan cepat dan sebaik mungkin. %ia tidak membiarkan masalah itu bertimbun-timbun hingga gagal diselesaikan. %ia mengambil masalah dan memecahkannya kepada masalah kecil' kemudian menyelesaikannya satu persatu.

5. Sering mengharapkan masa depan yang baik


$sahawan sentiasa mempunyai harapan yang positif mengenai masa depannya. %ia sering berfikir bahawa jika berusaha bersungguh-sungguh dia akan beroleh kejayaan.

6. Mencari persekitaran yang baik


$ntuk menjamin bahawa dia tidak terpengaruh oleh gejala negatif' usahawan mencari persekitaran yang baik dan dapat membantunya menjayakan citacitanya.

7. Keupayaan mempraktikkan sesuatu


atu formula terpenting bagi seseorang usahawan ialah buat apa yang dirancang. %ia tidak hanya mempunyai banyak idea' tetapi berusaha bersungguhsungguh untuk menjadikan ideanya satu kenyataan.

8. Tampuk kawalan
eorang usahawan adalah seorang ketua yang berwibawa dalam organisasi perniagaannya. %ia sedar mengenai kepentingan pengurusan manusia dan da(pat mengurus pekerjaannya dengan baik. %ia disukai serta dihormati pekerjanya dan mereka bekerja dengan bersemangat penuh kesetiaan. %ia berkebolehan untuk mengawal perniagaannya dengan teratur dan memastikannya berjalan lancar serta memperoleh keuntungan.

9. Kepercayaan timbal balik dengan orang lain


Asas bagi perniagaan ialah saling mempercayai. eseorang usahawan perlu percaya kepada kebolehan pekerjanya' percaya kepada pembekalnya serta pembelinya. &amun' dia harus menangani perkara ini dengan penuh kebijaksanaan.

10. Keyakinan terhadap kebolehan dirinya sebagai usahawan


)ni sifat yang amat penting. *eyakinanlah yang menyebabkan seseorang usahawan menjadi berani menempuh risiko dan dugaan. Bersama keyakinan inilah dia mampu bergerak maju walaupun dengan bantuan yang sedikit atau tiada bantuan langsung.

11. Kesediaan menerima tanggungjawab


$sahawan itu bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan. +ika dia membuat kesilapan' dia akan bertanggungjawab terhadap kesilapannya itu dan menjadikannya pengajaran serta bertekad tidak mahu mengulanginya lagi pada masa akan datang.

12. Keupayaan mencuri peluang


$sahawan bijak mengenal pasti peluang. %ia sentiasa berkesempatan mengaut keuntungan atau peluang baru bagi memajukan perniagaannya. *eupayaan mengenal pasti peluang' merebut dan melaksanakannya adalah kualiti penting seseorang usahawan berjaya.

13. Mempunyai cita-cita lebih tinggi


*ebiasaannya manusia akan berhenti di ,on selesa dan tidak lagi memasang cita-cita untuk lebih maju. $sahawan berjaya sentiasa menetapkan matlamat yang lebih tinggi apabila cita-citanya selama ini telah dicapai.

14. Konsep diri yang positif


eorang usahawan berfikir secara positif. %engan cara ini dia berkebolehan me(lihat sesuatu masalah sebagai peluang' berbe,a daripada ramai insan yang menganggap peluang sebagai masalah.

15. Belajar dari keputusan


eseorang usahawan itu sentiasa mahu mengetahui sejauh manakah dia berjaya melaksanakan tugasnya. %ia sentiasa mahu mendapatkan maklum balas mengenai pencapaiannya. -aklum balas ini membolehkan dia merangka strategi baru untuk memajukan perniagaan atau membuat keputusan penting.

16. Berperasaan tidak puas hati dan mahu berubah

$sahawan berfikir bahawa sebenarnya dia boleh melakukan lebih baik daripada sebelumnya. %ia sentiasa mencari jalan bagi memperbaiki cara mengurus perniagaan atau produk yang dihasilkannya. %ia melakukan semua ini untuk memajukan lagi perniagaannya.

17. Berorientasikan perancangan


$sahawan menyusun strateginya dengan rapi sebelum dia memulakan sesuatu projek. %ia perlu mengambil kira kemungkinan yang akan berlaku dan mengambil langkah untuk meminimumkan kemungkinan kegagalan pada perkara yang boleh dikawal oleh dirinya. %ia juga mengenal pasti perkara di luar kawalan yang mungkin berlaku dan membuat persediaan awal mengelakkan sebarang akibat buruk yang akan menimpa dirinya. Paling penting pada seorang usahawan ialah merancang masa kerana inilah kunci segala perancangan.

18. Menyedari keperluan menggunakan agensi dan maklumat


$sahawan memerlukan seberapa banyak maklumat yang terkini dan berguna untuk membolehkan dia merancang serta membuat keputusan dalam perniagaannya. .leh itu' seorang usahawan sentiasa mencari maklumat terbaru dan menggunakan khidmat agensi sebaik mungkin.

19. Menetapkan matlamat


$sahawan fokus pada pencapaian matlamatnya. )a jelas dan mempunyai nilai dalam hidup. %ia akan melakukan pelbagai usaha yang dirancang rapi untuk matlamatnya itu. %engan fokus inilah usahawan dapat melakukan sesuatu dengan cara atau usaha yang tidak mampu dilakukan orang lain. Apabila telah mencapai matlamat' dia akan menetapkan matlamat yang lebih cemerlang lagi. %ia sentiasa bergerak menuju kejayaan.

20. Ubah suai pentadbiran


eseorang usahawan mampu mengubah suai pentadbiran untuk memajukan syarikatnya. %ia akan menggunakan kakitangan dan mengagihkan kerja berdasarkan minat serta kebolehan kakitangan.

21. Kemahiran pengurusan


Pengurusan perniagaan yang efisien dan efektif adalah perlu bagi menjamin kemajuan sesebuah perniagaan. eorang usahawan perlu mahir dalam merancang' mengorganisasi' mendorong pekerja dan mengawal perniagaan.

22. Rasa kemanjuran (semangat waja)


emangat yang kental perlu untuk usahawan kerana dalam perniagaan dia akan menempuh pelbagai dugaan dan rintangan. esiapa yang dapat menempuh cabaran tersebut' dialah yang boleh berjaya

23. Kepimpinan
$sahawan adalah pemimpin. -ereka bijak dalam menyusun strategi pengaruhnya. %engan pengaruh' dia mampu mendapatkan lebih banyak peluang yang menguntungkan dalam masa singkat. eorang usahawan perlu ada daya pengaruh bagi membolehkannya berjaya dalam urus niaga dan mengatur urusan pekerjanya.

24. Kuat berusaha


eseorang usahawan yang berjaya itu kuat bekerja. %ia sanggup melakukan kerja tanpa mengira masa. )ni dapat dilakukannya kerana dia sukakan kerjayanya.

25. Pandai membuat keputusan


$sahawan pandai membuat keputuan yang bijak untuk membolehkan pernia(gaan berjalan lancar dan meminimumkan masalah yang bakal timbul. elain pengetahuan' mereka menggunakan gerak hati. / eseorang usahawan yang berjaya itu kuat bekerja. %ia sanggup melakukan kerja tanpa mengira masa. )ni dapat dilakukannya kerana dia sukakan kerjayanya./ Adakah anda ingin menjadi seorang usahawan berjaya? &ilai diri anda berdasarkan ciri-ciri di atas den perbaiki segala kelemahan anda. Pasti anda mampu menjadi seorang usahawan berjaya.

http:00www.saifulbahri.net0moti1asi023-ciri-usahawan-berjaya0