Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN GELONG GAJAH, 32700 BERUAS, PERAK DARUL RIDZUAN. Tel / fax 0! " #72$$%!

$ &ALA'SIA RAK'AT DIDAHULUKAN PEN(APAIAN DIUTA&AKAN R)*)+a, T)a, R)*)+a, +a-. SKGG.$$/0//$3 Ta0.+1 $$ Se23e-4e0 20$3. Pe,5)0)6 Be6a0, 7EL(RA BERHAD +a8a6a, Ka-2),5 K)0,.a 9/a Pe*a4a3 P:6 A.0 Ta8a0, 32%00 A;e0 Ta8a0, Pe0a+ Da0)l R.9<)a,. T)a,, MEMOHON SUMBANGAN UNTUK PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR 2013 De,5a, 6e5ala 1:0-a3,;a, 2e0+a0a 9.a3a6 9.0)*)+. 2. Se1)4),5a, 9e,5a, .3) 4e06a-a=6a-a .,. 9.+e-)+a+a, -a+l)-a3 ;a,5 9.+e1e,9a+. 6e2e03. 4e0.+)3 2.$ 2.2 2.3 2.% 2.! Ta0.+1 03=0% N:>e-4e0 20$3 &a6a !.00 2a5. " $$.00 -lB.la,5a, Pe6e03a %0 +a,a+=+a,a+ ? 9e8a6a A+3.>.3. La8a3a, +e K)ala L)-2)0 Te-2a3 ;5 9. la8a3. P)6a3 Sa.,6 Ne5a0a K.9 Za,.a &e,a0a Be0+e-4a0 Pe30:,a6 KL(( T@ H.*0a1/ T@3 I(T S1a1 AlaK.la,5 (:+la3 9a, R:3. S1a1 Ala-

3. Se1)4),5a, .3), 2.1a+ 2e,5)0)6a, 6e+:la1 .,5., -e-:1:, 6)-4a,5a, 9a0. 2.1a+ 3)a, 4a5. -e,a-2),5 +e2e0l)a, 2e04ela,*aa, 6e2a,*a,5 la8a3a, 3e06e4)3. Be06a-a .,. 9.6e03a+a, +e03a6 Aa9a,5a, 4a5. 20:50a- la8a3a, 3e06e4)3. Ke0*a6a-a 2.1a+ 3)a, a-a3 +a-. 1a05a. 9a, 9.9a1)l). 9e,5a, 0.4)a, 3e0.-a +a6.1. Se+.a,, Te0.-a Ka6.1. B $ &ALA'SIA, RAK'AT DIDAHULUKAN, PEN(APAIAN DIUTA&AKAN Sa;a ;a,5 -e,*ala,+a, 3)5a6,

P)a, R:6,a,. B3 Ha61.-

G)0) Be6a0 SK Gel:,5 Ga*a1

Menara Berkembar Petronas


Menara Berkembar PETRONAS di Kuala Lumpur, Malaysia ialah sepasang menara berkembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia sebelum diatasi oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. ungguhpun begitu, kedua! dua menara ini masih merupakanmenara berkembar tertinggi di dunia dan juga merupakan bangunan tertinggi pada abad ke!"0. Menara Berkembar Petronas memegang gelaran bangunan tertinggi dari tahun 1##$ hingga "00% dari segi ukuran dari aras pintu masuk utama hingga atas struktur, iaitu rujukan ketinggian asli yang digunakan oleh pertubuhan antarabangsa Majlis Bangunan Tinggi dan &abitat Bandar sejak tahun 1#'# (tiga kategori ketinggian tambahan diperkenalkan ketika menara ini hampir disiapkan pada tahun 1##'). *+,
Isi kandungan
*sorokkan,

o o o o

1 Perbandingan dengan menara lain " Pembinaan + Penye-a +.1 Taman KL.. +." /ejantas +.".1 Kuotasi +."." La-atan jejantas +.".+ 0ungsi keselamatan jejantas +.+ istem lif +.% istem pengha-a dingin terpusat % Peristi-a terpenting 1 2aleri ' 3ujukan

4 Lihat juga $ Pautan luar

Perbandingan dengan menara lain*sunting,

5eretan lakaran bangunan tertinggi di dunia sehingga tahun "010. Majlis Bangunan Tinggi dan &abitat Bandar (.TB6&), menetapkan Menara Berkembar Petronas sebagai bangunan tertinggi di dunia sejak 1##$, namun tahun "00%, gelaran tersebut disandang oleh Taipei 101. Menara 7illis tidak dikira sebagai bangunan yang lebih tinggi, kerana antena tidak termasuk dalam perhitungan ketinggian sesebuah bangunan tertinggi, sebaliknya pun8ak (spire) dikira. Perbandingan bangunan tertinggi dunia yang mengambil kira ketinggian antena bangunan.Mengikut .TB6&, pun8aknya yang menyumbang kepada ketinggian keseluruhan menara ini, oleh itu mengatasi Menara 7illis. Plan lantai pembinaan Menara 1 pada aras %+ diadaptasi dari simbol geometri asas 9slam iaitu 3ub el &i:b.*%,

Menara Berkembar Petronas menjadi bangunan tertinggi di dunia sehingga siapnya Taipei 101 pada tahun "00%, seperti yang diukur hingga ke atas komponen strukturnya (kemun8ak, bukan antena). *1, Pun8ak (spire) dianggap sebagai bahagian penting dalam reka bina bangunan, dan jika diubah boleh banyak mengubah rupa dan reka bina bangunan, manakala antena boleh dipasang atau di8abut tanpa memberi kesan kepada rupa bangunan. Menara Berkembar Petronas masih merupakan bangunan berkembar tertinggi di dunia.*', Menara!menara 7illis (dahulunya pears) dan 7orld Trade .enterterbina dengan 110 tingkat yang boleh diduduki, iaitu lebih "" tingkat berbanding Petronas T-in To-ers yang ada $$ tingkat. Bumbung!bumbung dan tingkat tertinggi menara 7illis dan 7orld Trade .enter agak melebihi ketinggian bumbung dan tingkat tertinggi Menara Berkembar Petronas. ;ntena tertinggi di 7illis To-er adalah 41 meter ("%' ka) lebih tinggi berbanding pun8ak!pun8ak Menara Berkembar Petronas. 7alaupun demikian, mengikut peraturan dan garis panduan.TB6&,
*+,

antena!antena Menara 7illis tidak diambil kira sebagai sebahagian 8iri!8iri seni binanya. *4, ebaliknya, pun8ak!

pun8ak pada Menara Petronas dikira dalam ukuran ketinggian kerana bukan merupakan tiang antena. <leh itu,

Menara Berkembar Petronas mengatasi ketinggian rasmi Menara 7illis dengan be:a 10 meter (++ ka), padahal Menara 7illis lebih banyak bilangan tingkat dan lebih besar kakian perseginya.

Pembinaan*sunting,
Menara Petronas yang direka oleh jurubina .=sar Pelli dari ;rgentina ini, siap dibina pada tahun 1##$ setelah menelan masa tujuh tahun sehingga menjadi bangunan tertinggi di dunia se-aktu disiapkan. *$, Menara ini dibina di atas tapak lumba kuda Kuala Lumpur.*#, Kedalaman batuan dasar menjadikan bangunan ini dibina pada tapak yang paling dalam di dunia.*10, Tapak sedalam 1"0 meter itu memerlukan sejumlahkonkrit yang berlebihan untuk dibina dalam masa 1" bulan oleh Ba8hy oletan8he.*11, Menara setinggi $$ tingkat ini banyak dibuat daripada konkrit bertetulang dengan muka bangunan buatan keluli dan ka8a yang direka untuk menyerupai motif kesenian 9slam untuk men8erminkan agama 9slam di Malaysia.
*1",

atu lagi pengaruh seni 9slam dalam bangunan ini ialah keratan rentas kedua!dua menara yang berbentuk 3ub

el &i:b, ditambah dengan bahagian bundar untuk memenuhi keperluan ruang pejabat. *1+, Menara 1 dibina oleh konsortium /epun yang dipimpin oleh &a:ama .orporation manakala Menara " dibina oleh dua kontraktor Korea elatan, iaitu amsung .>T dan Kukdong ?ngineering > .onstru8tion. /ejantasnya pula disiapkan oleh Kukdong. 5isebabkan kekurangan keluli serta kos pengimportan keluli yang mahal, menara berkembar ini didirikan atas konkrit bertetulang teramat kukuh bereka bentuk radikal yang murah sekali. *1%, Konkrit yang amat kukuh dikenali ramai kontraktor ;sia dan dua kali lebih berkesan mengurangkan gegaran berbanding keluli@ ho-eAer, oleh itu bangunan ini dua kali beratnya pada tapak berbanding bangunan keluli yang seumpamanya. 5isokong oleh teras konkrit "+!kali!"+ meter*11, dan segelang luar tiang super yang beruang legar, menara!menara ini menggunakan sistem struktur 8anggih yang menampung profilnya yang langsing serta menyediakan ruang pejabat tanpa tiang seluas 1'0,000 meter persegi (''#,41% ela ps).*1', 5i ba-ah menara berkembar ini ialah pusat beli!belah uria KL.. dan 5e-an 0ilharmonik Petronas.

Penye-a*sunting,
Menara " dan Menara maBis

Menara atu diduduki sepenuhnya oleh Petronas dan sebilangananak syarikat dan syarikat sekutunya, manakala ruang pejabat di Menara 5ua pula dise-akan ke syarikat!syarikat lain *14,;ntara syarikat!syarikat yang mendirikan pejabat dalam Menara 5ua termasuk ;l /a:eera*1$,, .arigali &ess*1#,, Bloomberg*"0,,2?*"1,, 9BM, Kha:anah Casional*"",, M8Kinsey > .ompany*"+,,Mi8rosoft*"%,, 3euters*"1,, hell*"',.

Taman KLCC*sunting,
Rencana utama: Taman KLCC

5i ba-ah bangunan ini, terdapat sebuah Taman KL.. seluas 14 ekar ('#,000 mD) yang tersedia lorong berjoging dan bersiar!siar, kolam air pan8ut yang dihiasi pertunjukan 8ahaya, kolam randuk, dan taman permainan kanak!kanak. uria KL.. ialah salah sebuah pusat beli!belah terbesar di Malaysia. *"4,

Jejantas*sunting,

ebatang jejantas menghubungkan kedua!dua menara.

Pemandangan dalam jejantas.

Terdapat sebatang jejantas udara yang menyambungkan kedua!dua menara di tingkat %1 dan %", iaitu jejantas dua tingkat tertinggi di dunia.*"$, /ejantas ini tidak dipasang terus pada struktur utama, sebaliknya direka agar berlongsor ke dalam dan ke luar menara agar tidak patah akibat angin ken8ang atau penggerakan plat seismik. 9a juga bagi menga-al pengumpulan tekanan berlebihan dari berlaku di bahagian tengah jejantas, ini kerana jika jejantas dibina begitu rapat dan terlalu tekap dengan struktur menara, pemindahan tekanan akan berselerak di serata jejantas yang akhirnya me-ujudkan fenomena Ejejantas tertekanE, ini boleh menyebabkan jejantas runtuh dengan mudah. *"#, /ambatan ini terletak 140 meter (11$ ka) dari aras jalan dan panjangnya 1$.% meter (1#" ka), manakala beratnya pula iaitu 410 tan (410,000 kg).*+0, /ejantas udara Petronas juga sebenarnya diperkukuhkan lagi dengan " kaki retort yang setiap satunya berkembar ", panjang setiap satu kaki iaitu 11 m dari, ia dihubung pasakkan di suatu bola keluli besar bagi menga-al ayunan jejantas. &ujung kaki berbola ini terletak di aras "# bagi setiap satu menara.

Kuotasi*sunting,
Kuotasi terkenal dari arkitek Menara Berkembar PetronasF "Menurut Laozi, realiti objek yang kosong adalah tidak sah dan bukannya pada dinding yang menentukannya !a berbicara tentunya dalam realiti spiritual !ni juga adalah realiti buat Menara "etronas Kuasa yang kosong ditingkatkan dan membuatkan ia lebih jelas dengan adanya jejantas pejalan kaki dimana alam maya "
*+1,

dengan struktur penyokong yang dibina sebagai pintu ke angkasa

pintu ke

G.=sar Pelli, arkitek (1##1)

La atan jejantas*sunting,

Tingkat %1 dan %" juga dikenali sebagai podium, kerana para pela-at yang hendak ke tingkat lebih tinggi perlu menukar lif di sini. /ejantas ini terbuka kepada semua pela-at, semua pela-at yang mahu mela-at jejantas atas tujuan rekreasi perlu mendapatkan tiket dan pas la-atan. ;salnya tiket yang dikeluarkan adalah per8uma, namun atas sebab menjaga kualiti dan pia-ai sistem penyelenggaraan jejantas dan pelantar pemandangan yang dilihat semakin memerlukan kos yang tinggi, pihak pengurusan /ejantas Menara Berkembar Petronas telah mengambil keputusan untuk mengenakan 8aj la-atan pada harga yang berpatutan. emua tiket yang dijual, rata!rata mengamalkan kaedah penjualan tiket berkonsep H siapa datang a#al, dia akan dapat (first 8ome first serAe). Pada bulan 3amadan, pengeluaran tiket hanya dianggarkan terhad sekitar '00 keping sahaja. Manakala bagi bulan!bulan lain, pengeluaran tiket dianggarkan sekitar 1100 hingga 1400 orang sehari. Camun begitu, para pela-at dinasihatkan untuk berada di garisan beratur (Iue!point) lebih a-al yakni pada pukul '.00 am. 9ni kerana kaunter tiket hanya mula beroperasi pada $.+0 am pada setiap hari ke8uali hari 9snin (ditutup untuk tujuan penyelenggaraan). *+",7aktu pelepasan pertama pula akan bermula pada pukul #.00 am dan berakhir pada jam 4.00 pm. Pela-at bebas meilih -aktu la-atan pada hari tersebut bergantung kepada kekosongan tempat. Pada kebiasaannya, tiket yang diperuntukkan akan habis dijual oleh pihak pengurusan /ejantas Petronas pada pukul #.+0 pagi, hanya tiket yang dipulangkan atau tiket jualan terus untuk la-atan hari ketiga dari hari ia beroperasi akan terus dijual sehingga kaunter ditutup pada pukul 1.00 pm. Para pela-at hanya dibenarkan berada di tingkat %1 kerana tingkat %" hanya dibuka kepada kakitangan penghuni bangunan. ;tas dasar kemampuan 8apaian muatan lif hanya boleh memba-a "0 orang pela-at dalam satu masa ke jejantas. Lif adalah lif berkelajuan tinggi yang bergerak hanya %1 saat ke podium jejantas. Maka pela-at perlu menunggu di balai menunggu yang disediakan oleh pihak pengurusan. Balai menunggu mempunyai kemudahan paparan teater, Aideo 5J5 pembinaan menara, panel maklumat, pusat penskrina barangan, lokar simpanan barangan dan beberapa bahan pameran yang lain. Pela-at akan diba-a mela-at jejantas selama 11!"0 minit dengan kumpulan tag -arna tertentu. *++, *+%, &arga tiket jualan adalah seperti berikutF 1. Pakej ! "Jejantas udara sa#aja$ !!! 3M + (-arganegara dan kanak!kanak), 3M 10 (bukan -arganegara de-asa). ". Pakej % "Jejantas udara dan &e'antar &emandangan$ !!! 3M "0 (-arganegara dan kanak! kanak), 3M %0 (bukan -arganegara de-asa).

Pelantar pemandangan terletak di tingkat $', Menara " Petronas. Perjalanan kesana mengambil masa $' saat dari balai berlepas. Pela-at yang memilih pakej " selalunya diberi peluang sehingga %1 minit bagi melengkapkan la-atan bagi jejantas udara dan pelantar pemandangan.

(ungsi kese'amatan jejantas*sunting,


/ejantas ini juga berperanan sebagai peranti keselamatan, yang mana sekiranya terjadinya kebakaran atau ke8emasan seumpamanya di satu menara, para penghuninya boleh mengosongkannya dengan menaiki jejantas ke menara yang satu lagi.*+1,Kadar pengosongan yang ter8etus oleh an8aman bom palsu pada 1" eptember "001*+', (sehari selepas tragedi keruntuhan menara berkembar 7orld Trade .enter di Bandar 3aya Ce- Kork) menunjukkan baha-a jejantas tersebut tidak berguna sekira kedua! dua bangunan perlu dikosongkan serentak, kerana muatan tangga ke8emasan adalah tidak 8ukup untuk menghadapi kejadian sebegini. <leh itu, adalah diran8angkan agar lif boleh digunakan sekiranya kedua! dua menara perlu dikosongkan, lantas dijayakan oleh raptai ke8emasan yang mengikut ran8angan tersebut pada tahun "001. /ejantas udara Menara Berkembar Petronas ini juga sentiasa dilengkapi alat pemadam api moden yang terkini, terdapat juga sistem pengesanan haba, asap dan suhu dengan penggera keselamatan dan alat per8ikan air. Terdapat juga panel penyedut -asap di sisi jambatan bagi menyedut asap kebakaran jika kebakaran berlaku didalam kompleks jejantas.

Peristi-a terpenting*sunting,
3ibuan orang mengosongkan bangunan setelah menerima panggilan ugutan bom pada 1" eptember "001, sehari selepas serangan 11 eptember membinasakan menara berkembar 7orld Trade .enter di Bandar 3aya Ce- Kork. kuad pembuangan bom dikerah ke mari tetapi tidak menjumpai apa! apa bom dalam kedua!dua menara Petronas -alaupun memindahkan keluar semua orang. Para pembeli dan pengunjung dibenarkan masuk semula tiga jam kemudian pada tengah hari. Tiada seorang pun ter8edera dalam langkah pengosongan tersebut.*%0, Pada -aktu larut malam % CoAember "001, terjadi kebakaran di kompleks pa-agam di pusat beli! belah uria KL.. di ba-ah Menara Berkembar Petronas. Tidak dilaporkan mana!mana ke8ederaan. Ketika itu, kedua!dua menara hampir kosong (ke8uali uria KL.. yang diisi pengunjung pa-agam dan pelanggan restoran).*%1, Pada -aktu pagi 1 eptember "00#, pemanjat bangunan pakar dari Peran8is, ;lain E pidermanE 3obert, berjaya memanjat hingga ke pun8ak Menara 5ua dengan menggunakan tangan dan kaki kosong sendirinya tanpa apa!apa kelengkapan keselamatan dalam masa tidak lebih dua jam, setelah dua per8ubaan sebelumnya terhalang oleh tangkapan polis di tengah!tengah. *%", Pada "0 Ma8 1##4, pihak

polis menangkap beliau di tingkat '0, iaitu "$ tingkat lagi ke pun8ak. Per8ubaan keduanya pada "0 Ma8 "004, genap 10 tahun kemudian, sekali lagi terhalang di tingkat yang sama (tetapi di menara yang satu lagi)