Anda di halaman 1dari 2

Nama Kelas Tarikh

Band 2 B2DK1

: : :
Tahu dan faham

B2DK1E1 Melepasi Standard Tidak Melepasi Standard

Mempunyai kefahaman tentang amalan pemakanan secara berlebihan

B2DK1E1

Menyatakan faktor amalan pengambilan makanan yang berlebihan

A. Lengkapkan rajah di bawah. Faktor faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan secara berlebihan

a. b. c. d. e.

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

a.__________________________ b.__________________________

(faktor persekitaran) (pemakanan tidak seimbang) (tabiat pemakanan keluarga) (pampasanmakanan) (saiz dan jenis hidangan) (faktor psikologi) (mengatasi kekecewaan dan kebimbangan) (masa makan) (kurang aktif)

Dilaksanakan Oleh, ______________________ ( )

Disahkan Oleh, ______________________ ( )

Jawapan: Nama Kelas Tarikh


Band 2 B2DK1

: MUHAFAUZI BIN MAHMUD : 3 TEKUN : 04.06.2014


Tahu dan faham

B2DK1E1

Melepasi Standard Tidak Melepasi Standard

Mempunyai kefahaman tentang amalan pemakanan secara berlebihan

B2DK1E1

Menyatakan faktor amalan pengambilan makanan yang berlebihan

B. Lengkapkan rajah di bawah. Faktor faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan secara berlebihan

faktor persekitaran

a. b. c. d. e.

pemakanan tidak seimbang tabiat pemakanan keluarga saiz dan jenis hidangan masa makan kurang aktif

faktor psikologi

a.mengatasi kekecewaan dan kebimbangan b. pampasanmakanan

(faktor persekitaran) (pemakanan tidak seimbang) (tabiat pemakanan keluarga) (pampasanmakanan) (saiz dan jenis hidangan) (faktor psikologi) (mengatasi kekecewaan dan kebimbangan) (masa makan) Dilaksanakan Oleh, ______________________ ( ) (kurang aktif) Disahkan Oleh, ______________________ ( )