Anda di halaman 1dari 2

Tajuk : 3.

Kemahiran Membaca
Standard Kandungan : 3.4 Membaca ayat mudah (B4 DB1)
4. Kemahiran Menulis
4.4 Menulis ayat mudah (B4 DT1)
Standard Pembelajaran : 3.4.1 Membaca ayat tunggal (B4 DB1 E1)
4.4.1 Menulis ayat tunggal (B4 DT1 E1)

Nama: ____________________________ Kelas: _______________Tarikh:_______________


Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

komputer
sembilan

pembaris

hospital

tempatan

1. Doktor bekerja di ___________________.

2. Bapa beli _________________

untuk saya.

3. Umur Amin __________________ tahun.

4. Saya suka makan buah-buahan _________________.

5. Makmal __________________ sekolah saya cantik.

Tajuk : 3. Kemahiran Membaca


Standard Kandungan : 3.4 Membaca ayat mudah (B4 DB1)
4. Kemahiran Menulis
4.4 Menulis ayat mudah (B4 DT1)
Standard Pembelajaran : 3.4.1 Membaca ayat tunggal (B4 DB1 E1)
4.4.1 Menulis ayat tunggal (B4 DT1 E1)

Nama: __________________________ Kelas:_________________Tarikh:_______________


Arahan: Pilih dan tuliskan ayat yang betul berdasarkan gambar.

1. __________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ____________________________________________________________

Makmal komputer sekolah saya cantik.


Doktor bekerja di hospital.
Saya suka makan buah-buahan tempatan.
Umur Amin sembilan tahun.
Bapa beli pembaris untuk saya.