Anda di halaman 1dari 7

BAB 6-PENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH

INTERVENSI DALAM MENANGANI MASALAH DISIPLIN

BENTUK INTERVENSI GURU DALAM MENANGANI MASALAH DISIPLIN

Bimbingan dan Kaunseling Pastoral care


Bentuk Intervensi Guru Dalam Menangani Masalah Disiplin

Teknik Modifikasi Tingkah Laku

PASTORAL CARE

elemen sokongan selain daripada tugas guru dalam bidang akademik

1 bentuk bimbinganyan diberi oleh guru untuk menjaga kebajikan muridmuridnya

Pastoral Care

membantu guru untuk merealisasikan kehendak di dalam FPK

murid diberi pendidikanmen yeluruh,berfoku s kepada pembangunan keyakinan diri dan disiplin kendiri

BIMBINGAN DAN KAUSELING

Bimbingan merupakan suatu proses yang dirancang oleh guru-guru untuk membantu murid-muridnya mengetahui dan menyedari tentang kebolehan dan kelemahan diri serta membantu murid membuat penyesuaian dengan persekitaran.

Kaunseling merupakan satu proses di mana guru kaunselor membantu murid memahami dirinya yang sebenar.

MATLAMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING membina kemahiran pengurusa n diri penilaian kendiri

kemahiran penyelesaia n masalah

Matlamat bimbingan dan kaunseling

pengurusa n tingkah laku

memajuka n diri murid

mengenal potensi murid

PRINSIP BIMBINGAN DAN KAUNSELING

untuk semua murid

murid perlu sukarela untuk dibimbing murid bertanggungjawab terhadap perkembangan masing-masing bimbingan adalah proses pencegahan

bersikap terbuka

ETIKA BIMBINGAN

kerahsiaan murid

Menghormati murid dan tiada unsr diskriminasi

Etika Bimbingan

bertanggung jawab

KEMAHIRAN BIMBINGAN

memberikan perhatian

kemahiran mendengar dengan aktif

kemahiran berempati

TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU Menggunakan prinsip peneguhan tingkah laku dipengaruhi oleh akibat

tingkah laku boleh dibentuk,dikekalkan,diteguhkan atau dilemahkan

bertindak berdasarkan kepada tingkah laku yang diberi ganjaran akan diulang manakala yang tidak diberi ganjaran dilupus

peneguhan positif (ganjaran) adalah lebih berkesan daripada dendaan

SISTEM MODIFIKASI

sistem kontrak tingkah laku

sistem token

PELAN INTERVENSI PENGURUSAN KENDIRI TINGKAH LAKU

penilaian berterusan

tetapkan tingkah laku murid

beri kesedaran kepada murid

Pelan intervensi pengurusan kendiri tingkah laku murid


guru memantau beri peluang kepada murid untuk mengurus matlamat yang realistik bina sistem pengurusan kendiri bincangkan akibat