Anda di halaman 1dari 27

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN KESIHATAN

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1.1 Kesihatan Diri. a. Amalan pengambilan makanan secara berlebihan; i. Sebab pengambilan makanan berlebihan, - Kebiasaan yang tidak dapat dikawal - Pengambilan terlalu banyak - Pengambilan makanan tidak seimbang

1.

2.

3.

Menyatakan faktor-faktor yang mengakibatkan amalan pengambilan makanan yang berlebihan. Menghuraikan cara mengatasi amalan pengambilan makanan secara berlebihan. Kesyukuran.

1.

2. 3.

Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang kesan pengambilan makanan berlebihan. Sumbangsaran dalam kumpulan. Mencari maklumat dari pelbagai media

PENDIDIKAN JASMANI

1. Kecergasan 1.1 Kecergasan Fizikal. a. Daya Tahan Kardiovaskular i. Kaedah latihan, - Prinsip-prinsip latihan. - Prosedur latihan ii. Faedah Latihan iii. Aspek-aspek keselamatan - Latihan yang sistematik. - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti - Disiplin murid.

1. 2.

3.

Mendefinisikan daya tahan kardiovaskular. Melakukan latihan Parlov, Larian Piramid dan Lompat Tali mengikut prosedur untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Keyakinan diri.

1.

2.

3.

4.

Melakukan aktiviti latihan Parlov (>20 minit), Larian Piramid, . Lompat tali secara individu dan berkumpulan. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap kesihatan individu. Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengira kadar nadi latihan.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

1. Kecergasan. 1.1 Kecergasan Fizikal d. Komposisi Badan

1. 2.

3. 4.

Menyatakan maksud komposisi badan. Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Menyatakan cara mengira Indeks Jisim Badan. (BMI) Kesedaran.

1. Mengambil ukuran komposisi lemak badan menggunakan kaliper lipatan kulit. 2. Merekod perubahan komposisi badan. 3. Mengira Indeks Jisim Badan.(BMI) 4. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. Perbincangan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki. Menyatakan aspek keselamatan.

2 PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.2 Olahraga a. Balapan i. Kemahiran Acara Jalan Kaki - Fasa seretan - Fasa tolakan - Fasa sokongan sebelah kaki - Fasa pemulihan - Undang-undang dan peraturan .kedudukan pejalan kaki dalam lorong. .Susunan pejalan kaki di dalam lorong. ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2.

3.

1. Melakukan kemahiran asas lumba jalan kaki dengan teknik yang sah 2. dan selamat. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira 3. dalam acara jalan kaki. Keyakinan diri. 4.

PENDIDIKAN KESIHATAN

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1.1 Kesihatan Diri. a. Amalan pengambilan makanan secara berlebihan ii.Kesan amalan pengambilan makanan berlebihan berat badan berlebihan obesiti

1. 2.

3.

Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti. Menyatakan faktor-faktor yang mengakibatkan pengambilan makanan yang berlebihan. Kesedaran.

1. Perbincangan tentang kesan pengambilan makanan berlebihan. 2. Sumbangsaran. 3. Menyediakan folio murid.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

1. Kecergasan 1.1 Kecergasan Fizikal. f. Kelajuan i. Cadangan Aktiviti, - Melantun bola sambil berlari 30m ii. Kaedah Latihan - Prinsip-prinsip latihan. - Prosedur Latihan iii. Faedah Latihan iv. Aspek-aspek keselamatan

1. 2.

3.

4.

Mendefinisikan maksud kelajuan. Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Mengetahui otot utama dan sistem tenaga dominan dalam aktivit kelajuan. Keyakinan diri

1. 2. 3.

4.

5.

Melakukan aktiviti kelajuan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. Melabel dan menamakan otototot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Melabel dan menamakan otototot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan.

PENDIDIKAN JASMANI

1. Kecergasan. 1.1 Kecergasan Fizikal b. Daya Tahan Otot. i. Cadangan Aktiviti - Shoulder press - Hamstring curl - Genggam tangan - Bangkit tubi silang - Half squat ii. Kaedah Latihan - Prinsip dan Prosedur Latihan iii. Faedah Latihan iv. Aspek-aspek Keselamatan 2. Kemahiran 2.2 Olahraga a. Balapan i. Kemahiran Acara Jalan Kaki - Fasa sokongan sebelah kaki - Fasa pemulihan ii. Aspek-aspek keselamatan.

1. 2.

3. 4.

Mendefinisikan daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. Keyakinan diri.

1. 2.

3.

4.

1.

PENDIDIKAN JASMANI

2. 3.

Melakukan kemahiran asas acara jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat. Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki. Keyakinan diri.

1.

Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. 2. Membincangkn aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki. 3. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN KESIHATAN

5 PENDIDIKAN JASMANI

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1.1 Kesihatan Diri. a. Amalan pengambilan makanan secara berlebihan; ii. Kesan pengambilan makan berlebihan, - Berat badan berlebihan - Obesiti 1. Kecergasan 1.1 Kecergasan Fizikal. g. Prinsip Latihan Prinsip latihan - Kebolehbalikan - Perbezaan Individu

1. Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti dan indeks jisim badan. 2. Menghuraikan cara mengatasi amalan pengambilan makanan secara berlebihan. 3. Kesyukuran dan keyakinan diri. 1. Mendefinisikan maksud kebolehbalikan dan perbezaan individu. Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. Kerjasama semasa aktiviti.

1. Perbincangan tentang kesan pengambilan makanan berlebihan. 2. Sumbangsaran. 3. Mencari maklumat dari pelbagai sumber. 4. Pembentangan hasil dapatan 1. Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalm kumpulan. 2. Membincangkan prinsip-prinsip latihan. 3. Latihan aerobik. (>20 minit) - berjalan pantas - turun naik tangga 4. Latihan bebanan. 5. Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan. Melakukan aktiviti UDTA secara berpasangan. 1. Tekan tubi. 2. Bangkit tubi. 3. Jangkauan melunjur. 4. Larian 1500 meter.

2.

3.

PENDIDIKAN JASMANI
Ujian Pra UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas)

Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul. Menyatakan faktor-faktor yang mengakibatkan pengambilan makanan yang berlebihan. Bekerjasama antara kawan kesedaran terhadap keupayaan diri.

6
P

PENDIDIKAN JASMANI
Ujian Pra UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas)

Melakukan aktiviti UDTA secara Melakukan aktiviti UDTA dengan berpasangan. teknik lakuan yang betul. 1. Tekan tubi. Menyatakan faktor-faktor yang - Bangkit tubi. mengakibatkan pengambilan - Jangkauan melunjur. makanan yang berlebihan. - Larian 1500 meter. Bekerjasama antara kawan kesedaran terhadap keupayaan diri.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN KESIHATAN

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1.1 Kesihatan Diri. a. Amalan pengambilan makanan secara berlebihan; iii. Cara mengatasi berat badan berlebihan, - Makan mengikut masa - Makan mengikut piramid makanan - Kurang kuantiti makanan mengikut keperluan kalori 2. Kemahiran 2.2 Olahraga. a. Balapan i. Kemahiran - Acara Jalan Kaki - Fasa sokongan sebelah kaki - Fasa pemulihan ii. Aspek-aspek keselamatan 2. Kemahiran 2.2 Olahraga. a. Balapan i. Kemahiran - Acara Jalan Kaki - Fasa sokongan sebelah kaki - Fasa pemulihan - Undang-undang dan peraturan. ii. Aspek-aspek keselamatan - Latihan yang sistematik. 2. Kemahiran 2.2 Olahraga a. Padang i. Kemahiran Acara Lempar Cakera - Teknik pegangan - Fasa persediaan ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2. 3.

Menghuraikan cara mengatasi amalam pengambilan makanan secara berlebihan. Menilai status berat badan mengikut kategori. Kesedaran.

1. 2.

Perbincangan. Senaraikan cara mengatasi berat badan berlebihan dan obesiti.

1. 2. 3.

PENDIDIKAN JASMANI

Mengenalpasti otot-otot utama yang 1. digunakan dalam acara jalan kaki. 2. Menganalisis fasa pergerakan dalam lumba jalan kaki. 3. Keyakinan diri. 4. Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. Keyakinan diri. 1. 2. 3.

Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. Perlaksanaan sokongan kaki hadapan. Sokongan kaki belakang. Perlaksanaan sokongan kaki belakang. Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. Ansur maju dalam acara jalan kaki. Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki. Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera.

1.

PENDIDIKAN JASMANI

2. 3.

4.

1.

PENDIDIKAN JASMANI

2. 3.

Melakukan kemahiran asas lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat.. Menyatakan teknik lakuan lempar cakera yang betul Keyakinan diri dan keselamatan.

1. 2.

3.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN KESIHATAN

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1.1 Kesihatan Diri. a. Amalan pengambilan makanan secara berlebihan; iii. Cara mengatasi berat badan berlebihan, - Makan mengikut masa - Makan mengikut piramid makanan - Kurang kuantiti makanan mengikut keperluan kalori 2. Kemahiran 2.2 Olahraga a. Padang i. Kemahiran Acara Lempar Cakera - Fasa Putaran ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2. 3.

Menghuraikan cara mengatasi amalan pengambilan makanan secara berlebihan. Menilai status berat badan mengikut kategori. Bersyukur dan keinsafan.

1.

2. 3. 4.

Perbincangan tentang kesan pengambilan makanan berlebihan. Sumbangsaran. Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber. Huraian hasil dapatan.

9 PENDIDIKAN JASMANI

1.

2.

3.

Melakukan kemahiran acara lempar 1. cakera dengan teknik yang betul dan selamat. 2. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. 3. Keyakinan diri. 4.

Ansur maju dalam melakukan kemahiran asas lempar cakera. - fasa putaran Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. Ansur maju dalam melakukan kemahiran asas lempar cakera. - fasa persediaan - fasa putaran - fasa lemparan - fasa ikut lajak Membincangkn fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. Perbincangan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Membincangkan hasil pergerakan lemparan.

PENDIDIKAN JASMANI

10

2. Kemahiran 2.2 Olahraga a. Padang i. Kemahiran Acara Lempar Cakera - Fasa Lemparan *Sudut pelepasan *Kedudukan badan - Fasa Ikut Lajak ii. Aspek-aspek keselamatan.

1. 2.

3.

1. Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. Keyakinan diri. 2.

3.

4.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI 10

2. Kemahiran 2.2 Olahraga a. Padang i. Kemahiran Acara Lempar Cakera - Undang-undang dan peraturan ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2.

3.

Melakukan kemahiran asas lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera. Keyakinan diri.

1.

2.

3.

Latihan melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. Perbincangan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera. Mengira Indeks Jisim Badan mengikut umur. Menentukan status berat badan mengikut kategori.

PENDIDIKAN KESIHATAN

11 PENDIDIKAN KESIHATAN

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1.1 Kesihatan Diri. b. Indeks Jisim Badan = Body Mass Index (BMI) i. Definisi ii. Formula BMI BMI = Berat Badan (KG) Tinggi (m) 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1.2 Kekeluargaan. Institusi kekeluargaan; i. Perkahwinan, - Ikatan yang sah antara lelaki dan perempuan. - Mengikut hukum agama dan norma masyarakat. 1. Kecergasan. 1.1 Kecergasan Fizikal a. Daya Tahan Kardiovaskular i. Cadangan aktiviti : Parlov Larian Piramid Jump Rope

1. Mengira status berat badan berdasarkan formula BMI. 2. Menilai status berat badan mengikut kategori. 3. Kesedaran dan kesyukuran.

1. 2.

1. 2.

3.

Menjelaskan tentang institusi perkahwinan. Menerangkan tanggungjawab setiap ahli keluarga bagi memupuk sebuah keluarga bahagia. Kesedaran dan tanggungjawab

1.

2. 3.

Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang perkahwinan mengikut hukum agama dan norma masyarakat. Membuat buku skrap mengenai gambar perkahwinan. Menyediakan folio. Melakukan aktiviti latihan piramid, kaedah latihan, faedah latihan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap kesihatan individu. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlov, larian piramid dan jump rope. Mengira kadar nadi latihan.

1.

PENDIDIKAN JASMANI

2.

12

3.

Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Keyakinan diri.

1.

2.

3.

4.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI 12

2. Kemahiran 2.1 Permainan a. Bola Tampar i. Kemahiran; - Menyangga - Servis ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2.

3.

1. Melakukan kemahiran menyangga dan servis dengan teknik yang betul dan selamat. 2. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. Keyakinan diri dan kerjasama. 3.

Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar secara berpasangan. Mengikut fasa - persediaan - perlaksanaan - ikut lajak Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar.

PENDIDIKAN KESIHATAN

13

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1.1 Perkahwinan. - ikatan yang sah antara lelaki dan perempuan. - mengikut hukum agama dan norma masyarakat. 1.2 Kekeluargaan Institusi kekeluargaan ii. Kebahagiaan dalam hidup berkeluarga, - Bertanggungjawab menjaga nama baik keluarga - Saling memahami, menyayangi dan menghormati. 1. Kecergasan 1.1 Kecergasan Fizikal. f. Kelajuan i. Kaedah Latihan - Prinsip dan Prosedur Latihan ii. Faedah Latihan iii. Aspek-aspek keselamatan

1. 2.

3. 4.

Menjelaskan tentang institusi perkahwinan. Menerangkan tanggungjawab setiap ahli keluarga yang memupuk sebuah keluarga bahagia. Membincangkan ciri-ciri keluarga bahagia. Bertanggungjawab.

1. 2. 3. 4.

Perbincangan peranan dan tanggungjawab. Main peranan ibubapa, suami, isteri, anak. melaporkan hasil tayangan cerita kekeluargaan. Menyediakan folio.

1.

PENDIDIKAN JASMANI

2. 3.

Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan. Kesedaran.

1. 2. 3.

4.

Melakukan aktiviti kelajuan. Perbincangan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Perbincangan hubungkait komponen kelajuan dengan sukan dan permainan. Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

1. Kecergasan. 1.1 Kecergasan Fizikal b. Daya Tahan Otot. i. Cadangan aktiviti : Shoulder press Hamstring curl Genggm tangan Bangkit tubi silang Half squat ii. Kaedah Latihan - Prinsip dan Prosedur Latihan iii. Faedah Latihan iii. Aspek-aspek Keselamatan

1.

2. 3.

Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyedari faedah latihan.

1.

2.

3.

4.

5.

14 PENDIDIKAN JASMANI
2. Kemahiran 2.1 Permainan a. Bola Tampar i. Kemahiran; - Menyangga - Servis ii. Aspek-aspek keselamatan. 1. 1. Melakukan kemahiran menyangga dan servis dengan teknik yang betul dan selamat. 2. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil perhatian dalam permainan bola 3. tampar. Keseronokan. 4.

Melakukan aktiviti daya tahan otot - genggam tangan, bangkit tubi silang, half squat, Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Melakukan satu sesi latihan yang dirancang. Melakukan kemahiran menyangga dan servis dalam kumpulan kecil. Perbincangan tentang aspek keselamatan dalam permainan bola tampar. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Menamakan otot-otot yang digunakan dalm latihan dan permainan bola tampar. Perbincangan dengan bimbingan guru tentang kekeluargaan dan masalah isu seks. Mendengar ceramah daripada penceramah luar. Menonton tayangan video berkaitan institusi kekeluargaan.

2.

3.

PENDIDIKAN KESIHATAN 15

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1.2 Kekeluargaan Institusi kekeluargaan iii. Seks sebelum kahwin - Mengapa seks sebelum kahwin dilarang? - Belajar mengatakan tidak kepada seks sebelum kahwin.

1.

2. 3.

Mengenalpasti cara menyatakan tidak apabila menghadapi sesuatu situasi. Membincangkan isu-isu semasa kekeluargaan. Kesedaran.

1.

2. 3.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI 15

2. Kemahiran 2.1 Permainan a. Bola Tampar i. Kemahiran; - Mengumpan - Merejam ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2.

3.

Melakukan kemahiran mengumpan dan merejam dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil perhatian dalam permainan bola tampar. Keseronokan.

1.

2.

3.

4.

Melakukan kemahiran: - mengumpan - merejam dalam kumpulan kecil. Perbincangan tentang aspekaspek keselamatan dalam permainan bola tampar. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan bol tampar. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar.

PENDIDIKAN JASMANI

1. Kecergasan. 1.1 Kecergasan Fizikal b. Daya Tahan Otot. i. Kaedah Latihan - Prinsip dan Prosedur Latihan ii. Faedah Latihan iii. Aspek-aspek Keselamatan

1.

2.

3.

Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Kesedaran.

1.

16

Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. 2. Melakukan aktiviti daya tahan otot: - lompat selang seli bersama beban - mendagu - naik turun tangga bersama beban. 3. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. 4. Merekod hasil pencapaian. 1. 1. Melakukan kemahiran: - mengumpan Perbincangan mengenai kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar.

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.1 Permainan a. Bola Tampar i. Kemahiran; - Mengumpan ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

1.

2.

Melakukan kemahiran mengumpan dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Keseronokan.

2.

10

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN KESIHATAN

2. Gaya Hidup Sihat. 2.1 Pemakanan a. Makanan yang diambil hendaklah mengikut; i. Umur ii. Jantina iii. Aktiviti iv. Fisiologi

1.

2.

3.

Mengenalpasti keperluan makanan 1. mengikut umur, jantina, aktiviti fizikal dan keperluan fisiologi. Menerangkan keperluan pengambilan makanan berdasarkan 2. umur, aktiviti fizikal dan fisiologi 3. seseorang. Kesedaran.

Perbincangan kelas dengan pembentangan menu merujuk jadual Keperluan Diet Harian (RDA). Mencari maklumat daripada pelbagai media. Menyediakan folio individu tentang pemakanan dan fungsinya. Melakukan kemahiran merejam dan menghadang dalam kumpulan kecil. Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam permainan bola tampar. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Melakukan aktiviti kuasa secara individu: - lompat ke atas peti lombol - bounding - tekan tubi condong - lompat kanggaru Perbincangan kaedah dan faedah latihan kuasa. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa.

17 PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.1 Permainan a. Bola Tampar i. Kemahiran; - Merejam - Menghadang ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2.

3.

Melakukan kemahiran merejam dan 1. menghadang dengan teknik yang betul dan selamat. 2. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil perhatian dalam permainan bola 3. tampar. Keseronokan. 4.

PENDIDIKAN JASMANI

18

1. Kecergasan. 1.1 Kecergasan Fizikal e. Kuasa i. Cadangan aktiviti : Lompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi ii. Kaedah Latihan - Prinsip dan Prosedur Latihan iii. Faedah Latihan iv. Aspek-aspek Keselamatan

1.

2. 3.

1. Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Menyatakan maksud kuasa. Keyakinan diri. 2. 3.

4.

11

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

18

2. Kemahiran 2.1 Permainan a. Bola Tampar i. Kemahiran; - Merejam - Menghadang ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2.

3.

Melakukan kemahiran merejam dan 1. menghadang dengan teknik yang betul dan selamat. 2. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil perhatian dalam permainan bola 3. tampar. Keseronokan. 4.

Melakukan kemahiran merejam dan menghadang dalam kumpulan kecil. Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam permainan bola tampar. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Perbincangan dalam kumpulan kecil mengenai kandungan kalori makanan mengikut keperluan umur, jantina, aktiviti fizikal. Mencari maklumat daripada pelbagai media. Pembentangan hasil dapatan mengikut kumpulan.

PENDIDIKAN KESIHATAN

2. Gaya Hidup Sihat. 2.1 Pemakanan a. Makanan yang diambil hendaklah mengikut; i. Umur ii. Jantina iii. Aktiviti iv. Fisiologi

1.

2.

3.

1. Menyatakan kepentingan Saranan Pengambilan Makanan (RDA) mengikut kumpulan umur. Menerangkan kandungan kalori makanan mengikut keperluan umur, jantina, aktiviti fizikal dan keperluan 2. fisologi. Keinsafan dan bersyukur.

19

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.1 Permainan a. Bola Tampar i. Kemahiran; - Undang-undang dan peraturan ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2.

3.

Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Keseronokan.

1. 2.

3.

4.

5.

Melakukan empat kemahiran asas bola tampar. Menyatakan kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam permainan bola tampar. Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar.

12

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.1 Permainan b. Softbol i. Kemahiran; - Membaling dan menyambut ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2.

3.

Melakukan kemahiran membaling dan menyambut dengan teknik yang betul dan selamat. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan softbol. Keseronokan.

1.

2. 3.

4.

Melakukan kemahiran asas dalam membuat kemahiran membaling dan menyambut. Membuat latihan dalam kumpulan kecil. Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam permainan bola tampar. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Ansur maju dalam membuat kemahiran membaling dan menyambut bola. Membuat latihan dalam kumpulan kecil. Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam permainan bola tampar. Perbincangan kelas dengan pembentangan menu merujuk jadual Keperluan Diet Harian (RDA). Mencari maklumat daripada pelbagai sumber. Melaporkan hasil kerja. Membuat folio. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Membuat folio. Melaporkan hasil kerja. Piramid makanan

20 PENDIDIKAN JASMANI
2. Kemahiran 2.1 Permainan b. Softbol i. Kemahiran; - Membaling dan menyambut ii. Aspek-aspek keselamatan. 1. Melakukan kemahiran membaling dan menyambut dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Keseronokan. 1.

2.

2. 3.

3.

PENDIDIKAN KESIHATAN

2. Gaya Hidup Sihat. 2.1 Pemakanan b. Keperluan Diet Harian (RDA)

1. 2.

3.

Menyatakan Keperluan Diet Harian (RDA) mengikut kumpulan umur. Mengenalpasti keperluan pengambilan makanan mengikut umur, jantina, aktiviti fizikal dan keperluan fisiologi. Kesedaran dan kesyukuran. Menerangkan keperluan pengambilan makanan berdasarkan umur, jantina, aktiviti fizikal dan fisiologi seseorang. Memberi beberapa contoh jenis makanan yang bersesuaian dengan kandungan kalori. Kesedaran dan kesyukuran

1.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

21 PENDIDIKAN KESIHATAN
2. Gaya Hidup Sihat. 2.1 Pemakanan b. Keperluan Diet Harian (RDA) 1.

2.

3.

13

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.1 Permainan b. Sofbol i. Kemahiran; - Memukul ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2.

3.

Melakukan kemahiran memukul dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan sekurang-kurangnya empat (4) kesalahan teknik lakuan dalam permainan sotbol. Keyakinan dan keseronokan.

1.

2.

3.

4.

Melakukan kemahiran memukul: - fasa persediaan - fasa perlaksanaan - fasa ikut lajak secar berpsngan. Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam permainan Softbol. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan

22
2. Kemahiran 2.1 Permainan b. Sofbol i. Kemahiran; - Menampan ii. Aspek-aspek keselamatan. 1. Melakukan kemahiran menampan dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam permainan sofbol. Keyakinan dan keseronokan. 1. Melakukan kemahiran menampan: - fasa persediaan - fasa perlaksanaan - Fasa ikut lajak Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam permainan softbol. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol.

PENDIDIKAN JASMANI

2.

2.

3.

3.

PENDIDIKAN KESIHATAN

23

2. Gaya Hidup Sihat. 2.2 Pengurusan Konflik dan Stres. a. Situasi yang menyebabkan stres; - Peperiksaan - Masalah perhubungan rakan sebaya dan keluarga

1. 2. 3.

Mengaitkan nilai diri dengan stres . Menyatakan jenis situasi yang menyebabkan stres. Kesedaran penghargaan kendiri.

1. 2.

Perbincangan mengenai stres dan tahap stres. Menyenaraikan kesan-kesan stres positif dan stres negatif.

14

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI 23

PENDIDIKAN JASMANI

1. Kecergasan 1.1 Kecergasan Fizikal. f. Kelajuan i. Cadangan aktiviti : Melantun bola sambil berlari 30 meter. Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. Jump rope ii. Kaedah latihan, - Prinsip dan prosedur latihan iii. Faedah Latihan iv. Aspek-aspek keselamatan 1. Kecergasan 1.1 Kecergasan Fizikal. b. Daya Tahan Otot i. Kaedah latihan, - Prinsip dan prosedur latihan ii. Faedah Latihan iii. Aspek-aspek keselamatan

1.

2. 3.

Melakukan jenis aktiviti yang berasaskan kepada kelajuan dengan kemahiran. Menyatakan faedah latihan kelajuan. Keyakinan diri.

1. 2.

3.

4.

Melakukan aktiviti kelajuan. Perbincangan kumpulan mengenai kaedah dan faedah latihan. Melabel dan menamakan otototot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

1.

2. 3.

Melakukan prosedur aktiviti latihan bebanan untuk meningkatkan daya tahan otot. Menyatakan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. Kesedaran dan kesyukuran.

1.

2.

3.

24

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.1 Permainan b. Sofbol i. Kemahiran; - Pitching ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2. 3.

Melakukan kemahiran pitching dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan langkah-langkah keselamatan. Keyakinan diri.

1.

2.

3.

4.

Melakukan aktiviti: - half squat - shoulder pres Menunjuk cara melakukan aktiviti dya tahan otot dengan kaedah yang betul. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. Melakukan kemahiran pitching: - fasa persediaan - fasa perlaksanaan - fasa ikut lajak secara berpasangan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. Membincangkn tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran pitching.

15

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN KESIHATAN

2. Gaya Hidup Sihat. 2.2 Pengurusan Konflik dan Stres. b. Perhubungan Kendiri, - Meningkatkan nilai diri

1. 2. 3.

Mengaitkan nilai diri dengan stres. Mengenalpasti cara mengatasi stres. Membincangkan cara mengatasi stres.

1. 2. 3.

Perbincangan dalam kumpulan kecil cara mengatasi stress. Mengumpul maklumat dari pelbagai media. Pembentangan hasil dapatan.

25

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.1 Permainan b. Sofbol i. Kemahiran; - Larian base / anak tapak ii. Aspek-aspek keselamatan.

1. 2.

3.

Melakukan larian base dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. Keseronokan.

1.

2.

3.

Aktiviti larian base: - larian paksaan - larian tanpa paksaan - larian melebihi 1 base Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam permainan sofbol. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol.

PENDIDIKAN JASMANI

26

1. Kecergasan. 1.1 Kecergasan Fizikal c. Kekuatan Otot. i. Cadangan aktiviti : Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ii. Kaedah Latihan - Prinsip dan Prosedur Latihan iii. Faedah Latihan iv. Aspek-aspek Keselamatan

1.

2. 3.

Mengaplikasikan kekuatan otot dalm kehidupan harian, sukan dan permainan. Merancang aktiviti yang sistematik untuk latihan kekuatan otot. Keyakinan diri.

1.

Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam aktiviti kekuatan otot. 2. Melakukan aktiviti secara ansur maju: - bisep curl - mendagu - tekan tubi - bench press 3. Membincangkan aktivitiaktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot.

16

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI 26

2. Kemahiran 2.1 Permainan b. Sofbol i. Kemahiran; - Memadang ii. Aspek-aspek keselamatan

1.

2.

3.

Melakukan kemahiran memadang dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. Keseronokan.

1.

2. 3.

4.

Melakukan kemahiran memadang: - posisi sedia Latihan dalam kumpulan kecil. Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam permainan softbol. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol.

PENDIDIKAN KESIHATAN

2. Gaya Hidup Sihat. 2.3 Penyalahgunaan Bahan. a. Kronologi pengambilan dadah, - Pencetus pengambilan dadah - Pengambilan dadah - Kesan pengambilan dadah 2. Kemahiran 2.1 Permainan b. Sofbol i. Kemahiran; - Undang-undang dan peraturan ii. Aspek-aspek keselamatan

1.

2. 3. 1.

Menyatakan implikasi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan politik. Memberi contoh implikasi pengambilan dadah. kesedaran kendiri dan keinsafan. Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran sofbol dengan teknik yang betul dn selamat. Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. Merancang strategi asas dalam permainan sofbol. Keseronokan.

1.

Perbincangan dalam kumpulan: - kitaran penagihan - faktor mudah tagih 2. Kajian kes. 3. Membuat peta minda.

1.

27

PENDIDIKAN JASMANI

2.

2.

3. 4.

3.

4.

Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. Kenalpasti kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Melakukan aktiviti Jump rope 20 minit secara individu. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap kesihatan individu.

PENDIDIKAN JASMANI

1. Kecergasan. 1.1 Kecergasan Fizikal a. Daya Tahan Kardiovaskular. i. Cadangan aktiviti : Parlov

1.

2.

Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Menyatakan kesan terhadap

1.

17

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

Larian pyramid Jump rope ii. Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan iii. Faedah latihan iv. Aspek-aspek keselamatan. 2. Kemahiran 2.3 Pendidikan Pergerakan a. Gimnastik Artistik i. Pola pergerakn : Pola 4 putaran Pola 7 rangkaian ii. Aspek-aspek keselamatan atau b. Gimnastik Irama. i. Jenis pergerakan Pergerakan 4 gerak edar Pergerakan 9 rangkaian pergerakan ii. Aspek-aspek keselamatan.

3.

kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kesedaran.

2.

3.

Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengira kadar nadi latihan.

1.

28

PENDIDIKAN JASMANI

2.

3.

Melakukan kemahiran putaran dan rangkaian gimnastik dengan betul dan selamat. Mengenalpasti lakuan ansur maju sebelum melaksanakan kemahiran sepenuhnya dilakukan. Keyakinan

1. Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik / gimnastik irama secara individu dan kumpulan. 2. Membincangkan aspekaspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik / gimnastik irama. 3. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. 4. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna.

PENDIDIKAN KESIHATAN 29

2. Gaya Hidup Sihat. 2.3 Penyalahgunaan Bahan. b. Implikasi pengambilan dadah, kepada, - Sosial - Ekonomi - Politik

1.

2. 3.

4.

Menyatakan implikasi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan politik negara. Memberi contoh implikasi pengambilan dadah. Membuat kesimpulan tentang kesan pengambilan dadah yang menjejaskan kesejahteraan negara. Kesedaran.

1.

2. 3. 4. 5.

Perbincangan dalam kumpulan implikasi pengambilan dadah: - sosial - ekonomi - politik Mencari maklumat dari pelbagai media. Forum. Perbahasan. Menyediakan folio individu.

18

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI 29

2. Kemahiran 2.3 Pendidikan Pergerakan a. Gimnastik Artistik i. Aspek-aspek keselamatan. atau b. Gimnastik Irama. i. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2.

3.

Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu dalam aktivit gimnastik artistik. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga (3) teknik lakuan dalam kemahiran putaran dan rangkaian. Keyakinan diri.

1.

Gimnastik artistik Pola pergerakan: - roda kereta dan mendarat dengan 2 belah kaki rapat. 2. Gimnastik irama Pola pergerakan: Pergerakan 4 - gerak edar - 4 langkah menggelongsor dan 1 rangkaian langkah bersilang 1. 2. 3. Perbincangan prosedur aktiviti. Perbincangan aspek keselamatan. Perbincangan kaitan aktiviti dengan sukan permainan dan aktiviti harian.

PENDIDIKAN JASMANI

1. Kecergasan. 1.1 Kecergasan Fizikal e. Kuasa. i. Kaedah Latihan - Prinsip dan Prosedur Latihan ii. Faedah Latihan iii. Aspek-aspek Keselamatan

1. 2.

3.

Melakukan aktiviti berkait kuasa dengan teknik lakuan yang betul. Menerangkan kepentingan dan faedah-faedah aktiviti dengan permainan, sukan dan aktiviti harian. Keyakinan dan kesedaran diri.

30 PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.3 Pendidikan Pergerakan a. Gimnastik Artistik Pola pergerakan, i. Aspek-aspek keselamatan. atau b. Gimnastik Irama. Pola pergerakan, i. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2. 3.

Melakukan kemahiran putaran dan rangkaian gimnastik artistik dengan betul dan selamat. Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. Keyakinan diri.

1.

2.

Gimnastik artistik Pola pergerakan: i. Pola 4 - Putaran, Guling depan atas bangku panjang dan peti tombol. Gimnastik Irama Pola pergerakan - Gerak edar - 4 langkah berjalan, 2 langkah waltz dan 2 langkah skip.

19

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN KESIHATAN

3. Kebersihan dan keselamatan Persekitaran. 3.1 Keselamatan, Akta dan Undang-undang i. Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988.

1.

2.

3.

1. Menyatakan peruntukan yang terdapat dalam akta bagi mencegah penyakit daripada merebak. Menyatakan kesalahan dan hukuman yang boleh dikenakan di 2. bawah akta ini. Kesedaran dan tanggungjawab. 3.

31 PENDIDIKAN KESIHATAN
3. Kebersihan dan keselamatan Persekitaran. 3.1 Keselamatan, Akta Undang-undang i. Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988. 1. Menjelaskan peranan dan fungsi agensi berkaitan dalam pencegahan. Membuat inferens penguatkuasaan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit. Kesedaran. Mengaplikasikan aktiviti kekuatan otot bersesuaian dengan jenis aktiviti fizikal yang dijalankan dalam kehidupan harian, sukan dan permainan. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Kesedaran.

4. 5. 1. 2. 3. 4.

Perbincangan dalam kumpulan kecil mengenai peruntukan yang terdapat dalm akta bagi mencegah penyakit daripada merebak. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Menyediakan folio berkaitan dengan akta pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit 1988. Sumbangsaran. Pembentangan hasil dapatan. Lawatan ke agensi berkaitan. Main peranan. Sumbangsaran. Perbincangan.

2.

3. 1. Kecergasan. 1.1 Kecergasan Fizikal c. Kekuatan Otot i. Kaedah Latihan - Prinsip dan Prosedur Latihan ii. Faedah Latihan iii. Aspek-aspek Keselamatan 1.

1.

PENDIDIKAN JASMANI

2. 3.

32

Melakukan aktiviti kekuatan otot : - Half Squat - Arm curl. - Bangkit tubi silang dengan beban. 2. Melabel dan menamakan otototot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. 3. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian, sukan dan permainan. 4. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot.

20

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.3 Pendidikan Pergerakan a. Gimnastik Artistik atau b. Gimnastik Irama.

1.

2.

32

3.

Melakukan kemahiran putaran dan rangkaian gimnastik artistik dengan betul dan selamat. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. Keyakinan diri.

1.

Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik / gimnastik irama secara kumpulan. 2. Gimnastik artistik Pola pergerakan: i. Pola 7 Rangkaian, lari dan lonjak dengan sebelah kaki diikuti dengan roda kereta (ulangkan) 3. Gimnastik Irama Pola pergerakan - pergerakan 9 - rangkaian pergerakan - rangkaian 2 jenis pergerakan dengan 1 alatan - berseorangan - berpasangan 4. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna. 1. 2. 3. 4. Lawatan ke agensi berkaitan. Mengumpul maklumat daripada sumber media. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Pembentangan hasil dapatan.

PENDIDIKAN KESIHATAN

3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. 3.1 Keselamatan. Akta dan Undang-undang ii. Agensi berkaitan

1.

2.

3.

Menjelaskan peranan dan fungsi berkaitan dalam pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit. Membuat inferens penguatkuasaan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit. Kesedaran. Melakukan kemahiran putaran dan rangkaian gimnastik artistik dengan betul dan selamat. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran putaran dan rangkaian. Keyakinan diri.

33

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.3 Pendidikan Pergerakan a. Gimnastik Artistik i. Peti lombol atau b. Gimnastik Irama.

1.

1.

2.

3.

2.

Gimnastik Artistik Pola pergerakan: Pola 7 - rangkaian - roda kereta 2 kali, lonjak dan mencangkung atas peti tombol. Gimnastik Irama Pola pergerakan: Pergerakan 9 rangakaian pergerakan - rangkaian 3 jenis

21

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

pergerakan dengan 1 alatan. - berseorangan - berpasukan 1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA. Bekerjasama antara kawan. Kesedaran terhadap keupayaan diri. 1. 2. 3. 4. Tekan tubi. Bangkit tubi. Jangkauan melunjur. Larian 1500m.

PENDIDIKAN JASMANI
Ujian Pasca UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas)

2. 3. 4.

34
1.

PENDIDIKAN JASMANI

2. Ujian Pasca UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas) 3. 4.

Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA. Bekerjasama antara kawan. Kesedaran terhadap keupayaan diri. Menjelaskan peranan dan fungsi agensi berkaitan dalam pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit. Menerangkan peranan murid membantu melaksanakan akta pengawalan penyakit berjangkit. Kesedaran dan tanggungjawab.

1. 2. 3. 4.

Tekan tubi. Bangkit tubi. Jangkauan melunjur. Larian 1500m.

PENDIDIKAN KESIHATAN

3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. 3.1 Keselamatan. Akta dan Undang-undang iii. Peranan agensi berkaitan

1.

1. 2. 3. 4.

2.

Lawatan ke agensi berkaitan. Mengumpul maklumat daripada sumber media. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Pembentangan hasil dapatan

35

3.

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.3 Pendidikan Pergerakan a. Gimnastik Artistik atau b. Gimnastik Irama.

1.

2. 3.

Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu dalam aktivit gimnastik artistik. Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. Keyakinan diri.

1.

2.

Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik dan gimnastik irama secara kumpulan. Gimnastik artistik Pola pergerakan: Pola 7 - rangkaian - pusing setempat, roda kereta

22

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

35

dan mendarat dengan 2 belah kaki dan hambur arnab. 3. Gimnastik irama Pola pergerakan: Pergerakan 9 rangkaian pergerakan - rangkaian 4 jenis pergerakan dengan alatan dipilih guru - berseorangan - berkumpulan 4. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna. 2. Kemahiran 2.3 Pendidikan Pergerakan c. Gimnastik Pendidikan i. Tema gimnstik pendidikan : Tema 5 kesedaran beban ii. Aspek-aspek keselamatan. 1. Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Keyakinan. 1. Melakukan Gimnastik Pendidikan. Tema gimnastik pendidikan Tema 5 kesedaran beban - bergerak berbagai cara dan membeku. - bergerak berbagai cara dengan kualiti berat dan ringan. 2. Membincangkn spek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. 3. Membincangkan komponen kecergasan yang diplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Gimnastik Pendidikan Tema gimnastik pendidikan Tema 5 kesedaran beban. - bergerak dengan kulaiti berat dan ringan menggunakan alat. Membincangkan aspek-aspek

PENDIDIKAN JASMANI

2.

3.

36

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.3 Pendidikan Pergerakan c. Gimnastik Pendidikan

1.

2. 3.

1. Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. 2. Keyakinan diri dan kesedaran.

23

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

3.

keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan kesedaran beban. Tunjuk cara. Menonton VCD berkaitan dengan langkah-langkah ECC dijalankan. Perbincangan di antara guru dan pelajar mengenai ECC.

PENDIDIKAN KESIHATAN

3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. 3.2 Pertolongan Cemas. i. Prinsip dan Prosedur E.C.C E External (luaran) C Cardiac (kardiak) C Compressions (tekanan)

1. 2. 3.

Menyatakan prinsip dan prosedur ECC. Mengenal pasti indikasi / keadan yang memerlukan ECC . Bantu membantu.

1. 2.

3.

37 PENDIDIKAN JASMANI
2. Kemahiran 2.3 Pendidikan Pergerakan d. Pergerakan Kreatif i. Tema 8 Ritma berkaitan dengan pekerjaan. - Lakuan-lakuan pekerjaan 1; a. Domestik (menjahit, menggiling) b. Pertanian (mencangkul dll.) ii. Aspek-aspek keselamatan. 1. 1. Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira 2. dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. Menghuraikan komponen 3. kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Keseronokan dan keyakinan diri. 4. Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema ritma berkaitan pekerjaan - domestik - pertanian Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.

2.

3.

5.

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.3 Pendidikan Pergerakan d. Pergerakan Kreatif Tema pergerakan.

1.

Melakukan gerakan untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang dibina daripada gerakan anggota badan.

1.

2.

Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema secara individu atau berkumpulan. Melakukan gerakan anggota

24

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

i. Tema 9 Kesedaran Bentuk Pergerakan. - Corak asas, ii. Aspek-aspek keselamatan.

2. 3.

Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. Keyakinan diri

3. 4.

badan untuk hasilkan bentuk di lantai atau awangan. Ulangan aktiviti dalam beberapa motif tertentu. Membincangkan kesalahankesalahan lakuan yang tidak menepati tema. Definisi dan konsep menjejak Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak. Merancang aktiviti. Menyenaraikan flora dan fauna. Membincang kesan kemusnahan alam sekitar.

38

PENDIDIKAN JASMANI

2. Kemahiran 2.4 Rekreasi dan Kesengangan a. Rekreasi. i. Menjejak, - Konsep menjejak, (merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat)

1. 2. 3.

1. Menyatakan maksud menjejak. Menjelaskan faedah yang diperolehi 2. daripada aktiviti menjejak. Memupuk semangat kerjasama. 3. 4. 5.

PENDIDIKAN KESIHATAN

3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. 3.2 Pertolongan Cemas. i. Prinsip dan Prosedur teknik resusitasi kardiopulmonari. (CPR)

1. 2.

3.

Menyatakan prinsip dan prosedur CPR. Menunjuk cara pelaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur CPR. Kesedaran dan Bantu membantu.

1. 2. 3. 4.

Menonton VCD berkaitan CPR. Penerangan prinsip dan prosedur teknik CPR. Perbincangan tentang prosedur CPR. Menyediakan folio murid.

39 PENDIDIKAN JASMANI
2. Kemahiran 2.4 Rekreasi dan Kesengangan a. Rekreasi. i. Menjejak, - Formasi - bergerak secara teratur - hadapan: pointer atau recce - tengah: keselamatan atau perubatan - belakang: sweeper atau anchor. 1. 2. 3. Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak. Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. Mencintai alam sekitar dan bersyukur. 1. 2. Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi. Membincang kesan kemusnahan alam sekitar.

3.

4.

25

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI

3. Kesukanan. 3.1 Pengurusan Pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. - Penubuhan. - Pemilihan AJK melalui mesyuarat. Perancangan aktiviti.

1.

2.

3.

Menyatakan pasukan sukan, persatuan sukan dan kelab sukan dan permainan yang terdapt di Malaysia.. Menjelaskan proses penubuhan pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Semangat kesukanan.

1.

2.

Menamakan pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. Membincangkan proses penubuhan pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan.

40

PENDIDIKAN JASMANI

3. Kesukanan. 3.1 Pengurusan Pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. - Penubuhan. - Pemilihan AJK melalui mesyuarat. - Perancangan aktiviti.

1.

2.

3.

4.

1. Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Menjelaskan peranan jawatankuasa 2. dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Merancang dan mengelolakan 3. aktiviti pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan di peringkat sekolah. Semangat kesukanan. 4.

Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Merancangkan aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. Menonton video berkaitan CPR. Menyediakan folio murid.

PENDIDIKAN KESIHATAN

3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. a. Pertolongan Cemas. ii. Prinsip dan Prosedur teknik resusitasi kardiopulmonari. (CPR)

1. 2.

6.

Mengenalpasti indikasi atau keadaan yang memerlukan CPR Menunjuk cara perlaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur CPR. Kesedaran.

1. 2.

41

26

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI 41

3. Kesukanan 3.2 Kerjaya Dalam Sukan. Industri Sukan: - Jenis kerjaya - Peluang kerjaya

1. 2. 3. 4.

Menyatakan maksud kerjaya dalam sukan. Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Menyatakan peluang kerjaya dalam sukan. Kesedaran.

1. 2.

3. 4.

Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Menggunakan rujukan dari pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Perbincangan jenis kerjaya yang berkaitan dengan sukan. Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan. Mencatatkan maksud keganasan dalam sukan. Main peranan. Menganalisis punca dan akibat keganasan dalam sukan. Membahaskan komersialisme dalam sukan. Menyenaraikan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan. Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. Melihat tayangan mengenai sokongan peminat terhadap sesuatu jenis sukan. Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. Menganalisis semangat kesukanan penonton. Perbincangan mengenai caracara memupuk semangat patriotisme.

PENDIDIKAN JASMANI

3. Kesukanan. 3.3 Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan. i. Keagresifan dalam sukan dan permainan, - punca keagresifan - akibat keagresifan ii. Komersialisme dalam sukan.

1. 2. 3. 4.

Menyatakan maksud keagresifan dalam sukan. Menghuraikan punca dan akibat keagresifan dalam sukan. Menyatakan aspek komersialisme dalam sukan. Kesedaran

1. 2. 3. 4. 5.

6.

42
3. Kesukanan. 3.4 Etika, Semangat Kesukanan (penonton) - Maksud semangat kesukanan - Ciri-ciri semangat kesukanan - Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan - Kejayaan pasukan. 1. 2. Menyatakan maksud semangat kesukanan. Menghuraikan hubungkait antara semangat kesukanan penonton dengan kejayaan pasukan atau negara. Semangat Patriotisme.

7.

1.

PENDIDIKAN JASMANI

2.

3.

3.

27

Anda mungkin juga menyukai