Anda di halaman 1dari 3

AL QURAN :HIDAYAH ALLAH YANG DI PERJUANGKAN ATAU DI LUPAKAN ?

            
          
            
           
               
 
. (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan
(permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk
itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di
negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa
sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah
kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(TQS
Al Baqarah 185)
AL QURAN : HIDAYAH ALLAH SWT YANG DI PERJUANGKAN
Al Quran yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan kepada junjungan besar kita
Nabi Muhammad saw adalah sebagai hidayah yang menunjuk baginda kepada satu
jalan hidup yang lurus lagi jelas,serta menjadi “penimbang” bagi membezakan di
antara yang hak dan bathil. Peristiwa ini berlaku setelah sekian lama Rasulullah saw
memikirkan tentang keadaan kehidupan jahiliyah( ie. kehidupan yang tidak di atur/di
urus dengan hukum2 Allah swt).
Setelah diturunkan Al Quran yang terkandung di dalamnya hidayah Allah
swt,Rasulullah saw telah berhempas pulas memperjuangkan Al Quran iaitu dengan
melakukan dakwah(menyeru/mengajak) kepada Islam dan berusaha untuk
menerapkannya iaitu hukum2 syariat Islam yang terkandung di dalamnya.Rasulullah
saw telah berjaya menarik sebahagian manusia pada masa itu(yang kemudian
mereka ini di kenali sebagai sahabat2 Rasulullah saw)untuk membentuk jemaah
yang beliau bina/tarbiyah mereka di rumah Arqam ibnu Arqam.Seterusnya jemaah ini
telah melakukan dakwah pemikiran dan perjuangan politik didalam
masyarakat.Tujuan yang hendak di raih adalah membentuk sebuah masyarakat yang
Islami iaitu masyarakat yang mempunyai dan meyakini terhadap pemikiran2
Islam,masyarakat yang berperasaan dengan Islam ie suka kepada Islam dan benci
kepada kekufuran dan apa2 yang bertentangan dengan Islam,dan masyarakat yang
bersedia untuk diterapkan kesemua hukum2 Islam sebagai perlembagaan dan
undang2 negara.Rasulullah saw telah berjaya membentuk masyarakat sebegini di
Yathrib(Madinah).Dari pemuka2 dan masyarakat Yathrib juga Rasulullah saw dan
jemaahnya telah di beri nusroh(pertolongan) berbentuk penyerahan kekuasaan
bagi menerapkan keseluruhan syariat Islam. Dengan kekuasaan ini,Rasulullah saw
telah menjadi pemimpin negara Islam,yang kemudian negara Islam ini disebut oleh
ulama’ kaum muslimin sebagai DAULAH ISLAMIYAH.Melalui kekuasaan inilah
Rasulullah saw menerapkan, memelihara dan menyebar luaskan Syariat Islam
yang di hidayahkan oleh Allah swt melalui Al Quran.
Ini lah Al Quran yang telah diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad
saw pada tanggal 17 Ramadhan yang kita kenali sebagai NUZUL AL QURAN. Dan
inilah juga perjuangan Al Quran yang telah di sunnahkan oleh Rasulullah saw.
Tetapi,sekarang,Al Quran telah di lupakan, hidayah nya tidak di perkirakan,syariat nya
tidak di martabatkan dan hukum-hakamnya telah di belakangkan.
AL QURAN :HIDAYAH YANG TELAH DI TINGGALKAN
Hidayah/panduan tentang pengaturan kehidupan yang terkandung di dalam Al
Quran telah di gantikan dengan panduan kehidupan(cara kehidupan) kuffar yang
bertopengkan nama sosialis/komunis dan kapitalis.Kedua2 jenis cara kehidupan kufur
ini berasaskan sekular yang jelas2 boleh merosakkan Aqidah kaum Muslimin.Sekular
adalah satu konsep yang paling kurang membataskan kekuasaan Allah swt hanya
dalam kehidupan “kerohanian” manusia(sedangkan mengikut Aqidah Islam,
kekuasaan Allah swt meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia).Menurut
sekular,tuhan tidak berhak menentukan peraturan bagi urusan2 kehidupan manusia.
Syariat Islam yang terkandung di dalam Al Quran tidak lagi dijadikan sebagai
penyelesai bagi sebahagian besar masaalah yang dihadapi didalam kehidupan kaum
Muslimin.Perlembagaan dan undang2 yang berpaksikan sekular telah direka/ada2kan
bagi mengganti syariat Islam.Syariat Islam yang mengatur urusan2 kehidupan
seperti Sistem Khilafah(poltik/pemerintahan),Sistem ekonomi Islam(ekonomi),Sistem
pergaulan Islam(sosial/pergaulan),Polisi pendidikan Islam(pendidikan) dan Sistem
penghukuman Islam(penghukuman) telah diganti dengan sistem2 ciptaan manusia
kuffar. Sistem Khilafah telah di gantikan dengan sistem demokrasi,Sistem ekonomi
Islam digantikan dengan sistem ekonomi kapitalis,sistem pergaulan Islam digantikan
dengan sistem pergaulan barat yang bebas,polisi pendidikan Islam digantikan dengan
polisi pendidikan sekular dan sistem penghukuman Islam digantikan sistem
penghukuman ciptaan manusia.
“Furqan”ie.”pembeza”yang berpandukan hidayah Al Quran tidak lagi di jadikan
sebagai “alat” bagi menentukan halal/haram,baik/buruk dan hak/bathil.”Alat”
pembeza yang berpandukan hidayah Al Quran telah digantikan dengan “alat”
pembeza ciptaan manusia kuffar ie. “untung/rugi”yang kemudian ada sebahagian
muslimin menterjemahkannya kepada sebutan arab yang berbunyi
“maslahat/mudarat”. Perpecahan umat Islam kepada negara2 bangsa,,”berpeluk
tubuh”tidak melakukan apa2 terhadap kezaliman yang menimpa umat
Islam,murtad,merampas harta hakmilik orang yang berhak secara sembrono,riba’ dan
banyak lagi adalah diantara contoh2 perkara yang diterima oleh Muslimin berlaku
didalam kehidupannya, sedangkan amat jelas perkara tersebut tidak “lulus” jika di
timbang dengan “furqan” yang berpandukan hidayah Al Quran.
PERJUANGAN HIZBUT-TAHRIR:MENGEMBALIKAN SEMULA “ROH” HIDAYAH AL
QURAN
Hizbut-tahrir(parti Pembebasan) tidak rela hidayah Al Quran ditinggalkan oleh umat
Islam kerana ini akan menjerumuskan kita ke lembah dosa dan kehinaan.
        
         
               
           
              

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit,
dan kami akan ,menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".
Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku
dahulunya adalah seorang yang melihat?"
Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya,
dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan".
Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat
Tuhannya. dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.(TQS Thoha 124-128)
Hizbut-tahrir memperjuangkan supaya hidayah Al Quran kembali berperanan didalam
kehidupan kaum Muslimin sebagaimana pada masa Rasululullah saw. Hizbut-tahrir
bukan pengganas,bukan pelampau(ekstrim)dan bukan pengkhianat umat tetapi
hizbut-tahrir telah berikrar/berjanji untuk berjuang sebagaimana yang telah di
perjuangkan oleh Rasulullah saw,para sahabat dan generasi2 kaum Muslimin
berikutnya yang ikhlas.
             
           
        
       
          
              
 
(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di
dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan
melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik
dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan
belenggu-belenggu yang ada pada mereka Maka orang-orang yang beriman kepadanya.
memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al
Quran), mereka iItulah orang-orang yang beruntung.(TQS Al ‘araf 157)

SERUAN HIZBUT-TAHRIR KEPADA UMAT ISLAM


Hizbut-tahrir adalah pejuang bagi kemaslahatan umat Islam di dunia dan akhirat.Dari
itu, hizbut-tahrir menyeru kepada sekelian kaum Muslimin,”Marilah berjuang
bersama2 kami,marilah menyokong kami dan marilah membantu kami”. Matlamat
perjuangan kami adalah untuk mengembalikan cara kehidupan Islam dalam
kehidupan ini dan thariqah(cara praktis) yang kami usahakan bagi menjayakan usaha
ini adalah dengan menegakkan semula Daulah Islamiyah/Daulah Khilafah.

                
             
   
24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul
menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu,Ketahuilah bahwa
Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinyadan Sesungguhnya kepada-
Nyalah kamu akan dikumpulkan.

Anda mungkin juga menyukai