Anda di halaman 1dari 2

TAKWIM PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM-PROGRAM LATIHAN PERGURUAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN AKADEMIK

2014
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM DAN AMBILAN PISMP JAN 2011 PISMP JAN 2012 PISMP JAN 2013 PISMP (GSTT) JUN 2013 PISMP JAN 2014 PISMP JUN 2014 * B.Ed (Hons.) TESL (3rd Cycle) SEMESTER 2 KOHORT 2 * B.Ed. TESL (UPM) * B.Ed. (Hons.) TESL (MARJON) PUSINGAN 3, KOHORT 2 * B.Ed. TESL (UPSI) PUSINGAN 3, KOHORT 3 * B.Ed. TESL (UiTM) PUSINGAN 3, KOHORT 3 * B.Ed. TESL (UKM) PUSINGAN 3, KOHORT 3 * B.Ed. TESL (Portsmouth) JUL 2008 * B.Ed. TESL (Warwick) JUL 2008 * B.Ed (GERMAN) JUL 2008 (KOHORT 2) * B.Ed (FRENCH) JUL 2008 (KOHORT 4) * B.Ed (GERMAN) JUL 2009 (KOHORT 3) PRAKTIKUM 3 12 minggu PRAKTIKUM 1 4 minggu PBS 3 (sebelum cuti semester) 1 minggu PBS 2 (selepas cuti semester) 1 minggu PBS 1 (selepas cuti semester) 1 minggu PRA-PRAKTIKUM PRAKTIKUM 1 - 4 minggu PRAKTIKUM 2 - 8 minggu PRAKTIKUM 12 minggu PRA-PRAKTIKUM PRAKTIKUM 1 - 4 minggu PRAKTIKUM 2 - 8 minggu PRAKTIKUM 16 minggu PRAKTIKUM 12 minggu PRAKTIKUM 12 minggu PRAKTIKUM Fasa 1 - 4 minggu PRAKTIKUM Fasa 2 - 8 minggu PRAKTIKUM 1 - 4 minggu PRAKTIKUM 2 - 8 minggu PRAKTIKUM 2 12 minggu PRAKTIKUM 12 minggu PRAKTIKUM 1 1 minggu SEM 1/2014 26/27 Jan - 24/25 April 30/31 Mac - 24/25 April 16/17 Mac - 20/21 Mac 30/31 Mac - 3/4 April 30/31 Mac - 3/4 April 13 Jan - 17 Jan 20 Jan - 14 Feb 24 Feb - 25 Apr 10 Mac - 20 Jun 12/13 Jan - 16/17 Jan 19/20 Jan - 13/14 Feb 23/24 Feb - 24/25 Apr 9 Feb - 26 Jun 19 Jan - 13 Feb 23 Feb - 24 Apr 19/20 Jan - 14/15 Feb 23/24 Feb - 24/25 Apr 17 Feb - 16 Mei 10 Feb - 9 Mei 7 Apr - 11 Apr INTERNSHIP 4 minggu PRAKTIKUM 2 8 minggu PBS 4 (selepas cuti) 1 minggu PBS 3 (sebelum cuti) 1 minggu PBS 2 (sebelum cuti) 1 minggu PBS 1 1 minggu SEM 2/2014 06/07 Julai - 07/08 Ogos 13/14 Julai - 11/12 Sept 21/22 - 25/26 Sept 07/08 - 11/12 Sept 07/08 - 11/12 Sept 03/04 - 07/08 Ogos -

TAKWIM PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM-PROGRAM LATIHAN PERGURUAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN AKADEMIK 2014
BIL 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 PROGRAM DAN AMBILAN DPLI - SR JQAF (LPBS) JAN 2013 DPLI - SR KDC SJKC AMB. KHAS DIS 2012 (INTERIM) KPLI - KDC LPBS JANUARI 2012 KDPM - KDC (YIT) NOV 2010 KDPM - KDC (KEMAS/PERPADUAN) NOV 2010 KDPM - KDC (KEMAS/PERPADUAN) NOV 2011 KDPM - KDC (PC/PT) NOV 2010 KDPM - KDC PLPS (JAWI/JHEAINS) NOV 2010 KDPM - KDC (SABK) SM & SR JAN 2012 KDPM PERMATA JUN 2011 KPLD - PLPS (GIATMARA) JAN 2014 Kursus Bimbingan PRAKTIKUM Untuk Guru Pembimbing Kursus Bimbingan PRAKTIKUM Untuk Pensyarah Penyelia PRAKTIKUM 12 minggu PRAKTIKUM 12 minggu PRAKTIKUM 12 minggu PRAKTIKUM Fasa 2 14 minggu PRAKTIKUM Fasa 2 14 minggu PRAKTIKUM Fasa 2 14 minggu PRAKTIKUM Fasa 2 14 minggu PRAKTIKUM Fasa 2 12 minggu SEM 1/2014 19/20 Jan - 17/18 April 19/20 Jan - 17/18 April 19/20 Jan - 17/18 April 12/13 Jan - 10/11 April 12/13 Jan - 24/25 April 12/13 Jan - 24/25 April 12/13 Jan - 24/25 April 26/27 Jan - 24/25 April PRAKTIKUM Fasa 1 10 minggu PRAKTIKUM Fasa 1 10 minggu PRAKTIKUM 12 minggu SEM 2/2014 22/23 Jun - 04/05 Sept 22/23 Jun - 04/05 Sept 22/23 Jun - 25/26 Sept

i ii

Tertakluk kepada peruntukan kewangan IPGM atau IPGK Tertakluk kepada peruntukan kewangan IPGM atau IPGK

CATATAN: * Tarikh pelaksanaan praktikum adalah tertakluk pada IPG/IPT yang mengendalikan program. ** Bilangan pelajar dan lokasi penempatan adalah tertakluk kepada ketentuan Unit PRAKTIKUM dan program yang ditawarkan di IPG Kampus. *** Pelaksanaan PRAKTIKUM juga tertakluk kepada Pekeliling Iktisas Bilangan 7/1985 dan Garis Panduan yang sedang berkuatkuasa. CUTI PERSEKOLAHAN: Rujuk portal rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia (www.moe.gov.my)