Anda di halaman 1dari 2

Al-Farabi telah mengariskan 12 sifat pemimpin

antaranya iailah
-Kesempurnaan anggota tubuh ,tiada
kecacatan yang serius ..
Contohnya ..kita hendaklah menjaga angota tubuh badan agar dapat
menjalankan tugas dengan baik yang telah diberi kepercayaan..Kita
perlu sehat anggota tubuh badan jika tidak sehat bagaimana kita
hendak menjalaskan tugas dengan sempurna..dan selain itu tiada
kecacatan yang serius agar pemimpin melaksanakan tugas dengan
baik.Seorang pemimpin seharusnya menjaga kesihatan diri..agar
semua dapat berjalan dengan lancer..
-Mempunyai pengatahuan yang
luas..---
-Seorang pemimpin perlu lah mempunyai pengatahuan ilmu
yang luas agar dapat menjawab sebarang persoalan yang
dikemukan..dan selain itu tidak gugup dengan sebarang soalan yang
diadukan..Seorang pemimpin perlu mempunyai pandangan yang agak
luas.dan sentiasa mendengar mendapat orang bawahan dan bersikap
terbuka.dan selain itu perlu mempunyai ilmu yang sangat tinggi untuk
melaksanakan tugas dengan jujur dan ikhlas.dan banyak ilmu perlu di
pelajari ..

 Mengggambarkan seluruh apa yang


dikatakan.—
Seorang pemimpin tidak lah berangapan terburu-buru hendaklah
bersikap sabar dan tidak mengemukan soalan tersendiri agar dapat
mengambarkan seluruh pandangan orang lain..Pemimpin perlu rujuk
dari semasa ke semasa untuk mengukuhkan lagi organisasi..Dan
pemimpin itu sentiasa berfikiran yang positif agar dapat
menyenangkan hati semua..Tidak mengeluarkan perkataan yang boleh
mencurigakan.
-, --Kesempurnaan ingatan atau kuat
ingatan…---
Pemipin hendaklah mempunyai kesempurnaan akal agar tidak mudah
lupa..Selain itu dapat mengambarkan suasana dengan baik,,jika
ingatan seorang pemimpin itu lemah bagaimana hendak mentabirkan
sebuah organisasi..Dan selalu ingati soalan yang dikemukan dan
menjelaskan nya.Kesempurnaan akal juga dapat membimbing kita
agar dapat menjawab soalan yang sukar..Seterusnya pemimpin perlu
mengasahkan lagi pemikiran dan sentiasa mendengar dan prastis
..perlu ada satu tangungjawab terhadap akal agar membolehkan
perasan ..
--- Menyampaikan ilmu atau khidmat dengan
sebenar-benarnya—
Meyampaikan ilmu dengan jujur di dalam hati dan amanah
apabila diberi tugas.dan seorang pemimpin tidak lah cerita yang angan
angan kosong..hendaklah menceritakan perkara yang sebernaya dan
tidak merahsiakan satu perkara..perlu berkhidamat dengan iklas agar
mendapat kurnian daripada Allah swt.
--Menghindari Perbuatan Sia-Sia--

--Menjauhkan daripada keinginan yang berlebihan


terhadap makanan,minuman dan melanggar hokum
Allah swt.

--Berlapang dada,mencintai keadilan,benci kepada


paksaan dan penyelewengan--

--Berlaku Adil—
• Amanah (tugas-tugas pengurusan) yang diterima perlu ditadbir,
diputuskan atau dibincangkan menerusi konsep ‘syura’ iaitu
permuafakatan di antara Amir dan pekerja bawahannya serta
pengurus-pengurus yang lain.

--Mempunyai harta yang cukup untuk keperluan


kemimpinan..--