Anda di halaman 1dari 24

ELM 3101 SOSIALISASI MORAL

NORAINI BT MUHAMAD RADHA NORAISAH BT ISMAIL NURAINA BT MOHD RIZAL NUR ADIBAH BT ROSLIN NOR SYAZWANI BT ISMAIL

DEFINISI
Proses seseorang individu mempelajari dan menerima nilai, sikap, kemahiran yang dipunyai oleh keluarga/masyarakat bagi membentuk personalitinya yang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat tersebut.

KEPENTINGAN
Membantu seseorang memainkan peranan sosialnya dengan sempurna. Menyedarkan seseorang tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan.

Membantu mengekalkan idea-idea, nilainilai dan pola-pola tingkah laku yang menyatukan masyarakat supaya terus kekal walaupun ahli-ahli masyarakatnya silih berganti.

Kebudayaan manusia dapat dipindahkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain.

PERANAN
Mengajar asas-asas kehidupan dalam masyarakat. Memastikan aspirasi masyarakat terpelihara. Menyebarkan kemahiran-kemahiran yang penting dalam masyarakat. Mengajar individu untuk memenuhi peranan sosial.

PROSES SOSIALISASI

(permulaan )

Berlaku pada peringkat awal kanak-kanak Pembinaan konsep diri, psikomotor, penaakulan Sosialisasi dan bahasa. Primer Contoh : cara pemakaian dan bahsa pertuturan

Berlaku pada peringkat kanak-kanak, dewasa, remaja. Sosialisasi Pengembangan konsep yang dibina pada Sekunder permulaan, menerima konsep baru, membuat penyesuaian dan perubahan hasil dari interaksi (penyertaa n) bersama rakan, media massa, dan masyarakat.

Sosialisasi Tertier (resosialisasi)

Sesuatu proses yang mungkin/tak mungkin berlaku. Resosialisasi berlaku kesan daripada perubahan secara mengejut/mendadak/ radikal yang dialami seseorang. Contoh: kemalangan

NORMA SOSIAL
Norma ialah kelakuan standard yang dipersetujui oleh semua ahli kumpulan. Norma sosial pula merupakan peraturanperaturan yang diterima pakai oleh sebahagian besar ahli masyarakat. Contoh norma sosial ialah, beratur ketika menaiki bas, menjaga alam sekitar.

Norma sosial lahir dari proses interaksi antara masyarakat. Ia dapat dipelajari melalui pemerhatian dan juga interaksi sosial. Norma sosial sering berubah seiring dengan perubahan yang berlaku dalam sesuatu masyarakat. Perlakuan yang tidak selari dengan norma sosial dipanggil lencongan. Contoh, menderhaka terhadap ibu bapa.

FOLKWAYS DAN MORES


Folkways dan mores sangat berkait rapat dengan norma sosial. Folkways- cara-cara bertingkah laku yang dianggap wajar dalam sesuatu masyarakat.Sebagai contoh, amalan nilai murni dan budi bahasa. Mores- norma sosial yang lebih asas bagi kehidupan sosial. Ia menentukan standard moral bagi sesuatu tingkah laku. Anggota masyarakat wajib mematuhi mores. Ketidakpatuhan terhadap mores akan mengakibatkan hukuman seperti ejekan dan cacian.

KAWALAN SOSIAL
Kawalan sosial bermaksud cara-cara yang digunakan oleh masyarakat bagi mempengaruhi tingkah laku anggotanya supaya ahli-ahlinya menghargai nilai-nilai dan mematuhinya. Kawalan sosial mempunyai dua bentuk ialah kawalan positif dan kawalan negatif.

KAWALAN POSITIF & NEGATIF


Positif- Boleh berbentuk pemberian ganjaran, hadiah dan pujian Negatif- hukuman dan dendaan. Kedua-dua jenis kawalan ini boleh lahir dengan cara formal dan tidak formal. Secara formal- berlaku secara perundangan, peraturan dan penguatkuasaan. (Polis dan kehakiman) Secara tidak formal- terbahagi kepada 4 jenis: i. Ganjaran sosial seperti kenaikan pangkat ii. Hukuman atau kritikan iii. Pujukan iv. Norma yang ditakrif oleh individu berstatus tinggi.

Keluarga

Masyarakat

Sekolah

AgenAgen Sosialisasi
Media Massa Rakan Sebaya

Agama

KELUARGA
Ibu bapa menjadi Role Model dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Mewujudkan persekitaran rumahtangga yang harmonis dan suasana yang selamat bagi anak-anak. Ahli keluarga sebagai penasihat atau kaunselor kepada anak-anak yang menghadapi masalah. Saling membantu, menyokong dan bekerjasama dalam setiap aspek kehidupan. Rumah adalah sumber untuk mendapatkan kasih sayang. Mendidik anak-anak dari kecil tentang tatacara bersosial dan persekitaran Membetulkan kesalahan anak-anak. Memberikan didikan agama dan moral melalui cerita, kisahkisah dan teladan

Ibu Bapa dan tinggal bersama

Asas

Keluarga

Tanggungjawab membentuk tingkah laku dijalankan sepenuhnya oleh ibubapa


Sebuah keluarga atau beberapa keluarga asas dan tinggal bersama

Kembangan

- Cth : datuk, nenek, sepupu

Tanggungjawab dijalankan bersama disamping membantu ekonomi keluarga

SEKOLAH
Pengetahuan Moral - Memberikan maklumat/teori moral - Penerapan melalui aktiviti - Pengukuhan melalui ujian dan peperiksaan Peraturan Sekolah - Lembaga Disiplin memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi - Mencegah dan menghalang pelajar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral Kegiatan Ko-Kurikulum - Pelajar mengisi masa dengan aktiviti yang berfaedah - Menyediakan alternatif kepada para pelajar untuk menyalur minat dan kebolehan masing-masing. Menyediakan persekitaran yang merangsang pertumbuhan emosi dan sosial yang sihat melalui jalinan ikatan mesra dan muhibbah.

Guru Autokratik

Tidak bersedia menerima pendapat murid Murid menjadi pasif

Guru

Guru Demokratik

Memberi kesan positif kerana pelajar diberi peluang berinteraksi Meningkatkan kemahiran sosial

Guru Laissezpaire

Memberi kebebasan penuh kepada pelajar dan kurang memberi idea Tidak menilai tingkah laku pelajar Pelajaran akan terganggu akibat masalah disiplin

RAKAN SEBAYA
Umur sama dan berkongsi minat yang sama. Kebiasaannya dari status sosial yang sama. Apabila remaja, pengaruh rakan sebaya bertambah penting. Individu cenderung mengikut pandangan, nilai dan sikap rakan sebaya.

Rakan Sekolah
Kumpulan individu yang hampir sama umur dan taraf sosial

Rakan Luar Sekolah


Rakan sebaya dalam kumpulan bermain atau satu clique

Minat dan matlamat yang sama dalam alam persekolahan

Belajar berdikari dan membentuk peraturan, nilai dan norma kumpulan tersendiri

Mempunyai subbudaya tertentu Cth : - Cara bercakap -Jenis pakaian -Muzik -nilau norma kumpulan

KAJIAN
Kajian menunjukkan bahawa masalah remaja lelaki dan perempuan adalah : i) Sukar membincangkan masalah mereka dengan ibu bapa dan penjaga ii) Sukar memberitahu ibu bapa dan penjaga mengenai apa yang mereka lakukan iii) Wujudnya jarak yang lebar antara jalan pemikiran mereka dengan jalan pemikiran ibu bapa mereka

AGAMA
Melalui penyampaian ajaran agama yang disampaikan dalam bentuk khutbah, ceramah, penyampaian melalui pendeta, sami. Pembacaan melalui kitab-kitab mengikut agama yang dianuti. Melalui lagu-lagu rohani Aktiviti kerohanian Seminar keagamaan yang bersifat membentuk remaja Perayaan sesuatu agama Kanak-kanak menggunakan ajaran agama sebagai petunjuk dalam proses perkembangan moral

MEDIA MASSA
Merupakan satu mekanisme yang mempunyai pengaruh yang amat besar. Mampu mencorakkan hati budi, mentaliti dan sahsiah. Digalakkan menonton rancangan yang memberi tauladan kepada mereka. Ibu bapa hendaklah membimbing, meningkatkan rasionaliti, kematangan dan kewaspadaan dalam memilih siaran untuk ditontoni oleh anak-anak.

MASYARAKAT
Membentuk nilai-nilai yang diterimapakai dalam kumpulan masyarakat Menunjukkan perlakuan yang boleh atau tidak dapat diterima oleh masyarakat Mempamerkan cara-cara hidup yang sesuai dan perlu diikuti oleh golongan remaja Mengubah tingkahlaku individu yang tidak sesuai dengan teguran dan penjelasan Penekanan adat resam dapat mempengaruhi pembentukan peribadi yang lemah lembut dan berhemah tinggi.

RUMUSAN
Semua orang perlu melalui proses sosialisasi yang sempurna agar mereka menjadi insan yang bermoral. Proses sosialisasi berlaku sepanjang hayat dan proses ini berterusan dan boleh berlaku dalam pelbagai hubungan. Guru perlu menyediakan suasana sosialisasi yang terbaik di sekolah. Sebagai salah satu agen moral, guru adalah model yang boleh dicontohi. Guru juga berfungsi sebagai agen kawalan sosial. Norma sosial yang terbaik perlu diamalkan kepada pelajar.