Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN A Contoh Soalan 1: Setiap hari, Ahmad bergerak sebanyak 3 paksi mencancang dan 3 paksi mengufuk daripada rumahnya

untuk ke sekolah. Diberi koordinat sekolah Ahmad adalah 4 paksi mencancang dan 5 paksi mengufuk. Tentukan koordinat bagi rumah Ahmad.

Jawapan:

Mencancang

Sekolah Ahmad Rumah Ahmad

Mengufuk

Lampiran B Di manakah saya? Arahan: 1. Beg 2. Bola 3. Bunga 4. Baju 1 ke timur, 1 ke utara 2 ke kanan , 3 ke atas 4 paksi mengufuk, 4 paksi mencancang. 3 paksi x, 5 paksi y.

x 0 1 2 3 4

Gambarajah