Anda di halaman 1dari 2

Hari

:_________________________________

Tahun Modul

: ________________________

Tarikh : ____________________

Subjek: __________________________________

: _________________________ Masa : ____________________

Topik : _________________________________________________________ OBJEKTIF/KEMAHIRAN Standard Kandungan (content standard/s) 7.1 STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1. Murid menyenaraikan objek disekeliling secara sumbang saran. 2. Perbincangan sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek. 3. Murid mengelaskan objek yang disenaraikan oleh murid . -lembaran kerja -kertas mahjung -borang pengurusan grafik 4. latihan-lembaran kerja 5. Rumusan PENERAPAN NILAI / PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi konstruktivisme} KPS memerhati, mengelas KMSBBMRujuk DSKP HASIL PEMBELAJARAN LEARNING OUTCOME (Pentaksiran / Asessment) .Lisan .Pemerhatian .Lembaran kerja

7.1.1 7.1.2 7.1.3 Objektif Murid boleh

IMPAK / REFLEKSI 2 orang murid tidak dapat menyatakan dan mengelas sumber asas dengan betul.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) 1. Menyatakan sumber asas bagi bahan 2. Mengelas objek berdasarkan sumber K&I asas Keusahawanan TMK Nilai dan sikap:

Akan diberi pemulihan.