Anda di halaman 1dari 17

Nama:________________________ Tulis semula perkataan nombor berikut.

Tarikh:___________________

51 lima puluh satu

52 lima puluh dua

53 lima puluh tiga

54 lima puluh empat

55 lima puluh lima

56 lima puluh enam

57 lima puluh tujuh

58

lima puluh lapan

59 lima puluh sembilan

60 enam puluh

61 enam puluh satu

62

enam puluh dua

63 enam puluh tiga

64 enam puluh empat

65 enam puluh lima

66 enam puluh enam

67 enam puluh tujuh

68 enam puluh lapan

69

enam puluh sembilan

70 tujuh puluh

71 tujuh puluh satu

72 tujuh puluh dua

73

tujuh puluh tiga

74 tujuh puluh empat

75 tujuh puluh lima

76 tujuh puluh enam

77 tujuh puluh tujuh

78 tujuh puluh lapan

79 tujuh puluh sembilan

80 lapn puluh

81 lapan puluh satu

82 lapan puluh dua

83

lapan puluh tiga

84 lapan puluh empat

85 lapan puluh lima

86 lapan puluh enam

87 lapan puluh tujuh

88 lapan puluh lapan

89 lapan puluh sembilan

90 sembilan puluh

91 sembilan puluh satu

91 sembilan puluh satu

92 sembilan puluh dua

93

sembilan puluh tiga

94 sembilan puluh empat

95 sembilan puluh lima

96 sembilan puluh enam

97

sembilan puluh tujuh

98 sembilan puluh lapan

99 sembilan puluh sembilan

seratus

10 0