Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN ARU BARU, D/A Pejabat Pelajaran Daerah Lawas, Wisma Persekutuan, Tingkat Bawah, 98850, Lawas,

Sarawak. Tarikh : 10 JANUARI 2014

Kepada, --------------------------------------------------------------------------------------------------Tuan/puan,

PROGRAM PEMULIHAN TAHUN 2014 Merujuk perkara di atas, dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa anak/jagaan tuan yang bernama _________________________ dari Kelas ______________ telah diletakkan di Kamar Sinar Harapan untuk mengikuti Program Pemulihan. 2. Pencalonan nama anak/jagaan tuan adalah berdasarkan kepada Instrumen Saringan 1 Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3 yang telah dijalankan pada bulan Januari 2014. Program Pemulihan Khas ini melibatkan matapelajaran Bahasa Melayu dan Matematik. 3. Oleh itu, pihak sekolah amat berharap tuan sebagai ibu bapa/penjaga dapat memberikan kerjasama sepenuhnya bagi membolehkan anak/jagaan tuan dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira dengan cepat sebelum naik ke tahun hadapan. 4. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi En.Jhowiezacheus John. Kerjasama dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian dimaklumkan.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah __________________________ EN. AWANG MORNI BIN HAJI MUDA Guru Besar, S.K Aru Baru, 98850, Lawas, Sarawak.