PERANAN PERDANA MENTERI

PERANAN MAJLIS RAJA-RAJA

Ø Ø Ø Ø Ø

Memecat Yang di-Pertuan Agong Membincangkan tentang hal dasar negara dan Diraja Bersetuju atau tidak undang –undang yang perlukan persetujuan MRR Pertimbangkan tentang dasar dan hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Pertimbangkan tentang perybahan sempadan negeri

YANG DI-PERTUAN AGONG