Anda di halaman 1dari 6

SELAMAT KEMBALI

MALAY

KARANGAN TIDAK
RASMI
Surat tidak rasmi ialah surat yang biasanya ditulis kepada
ahli keluarga atau sahabat handai.
Biasanya ditulis dengan tujuan untuk memberitahu sesuatu
perkara seperti antaranya ;
1.
Surat ucap tahniah
2.
Surat ucap takziah
3.
bertanya khabar berita
4.
menceritakan empat-tempat menarik di Malaysia
kepada sahabat
5.
Pengalaman di tempat baru seperti di sekolah baru
6.
Surat minta kebenaran ibu bapa / penjaga
7.
membalas surat yang dihantar oleh orang lain

Cara menulis surat

Tarikh boleh ditulis dalam dua cara, iaitu


Cara A :
8 Februari 1998.
Cara B :
8 hb. Februari, 1998.

Mulakan menulis surat dengan bertanyakan khabar dan menceritakan


keadaan kesihatan penulis.
Jika membalas surat, sebelum menanyakan sesuatu , terlebih dahulu jawab
pertanyaan yang dikemukakan sebelum ini.
Gunakan panggilan mengikut usia atau pangkat seperti :
nenda, ayahanda , ibunda / bonda , kakanda / kanda , adinda , anakanda , dan
cucunda.
Jangan menggunakan ganti nama aku, awak, ataupun kamu.
Akhiri surat dengan salam, penghargaan, terima kasih dan keinginan untuk
berutus surat lagi.
Format Surat Kiriman Tidak Rasmi

FORMAT
( Nama Penulis )............
( Alamat ).......................
.......................................
.......................................
Tarikh :
(Tertib menghadapkan surat kepada pihak yang menerima surat
) ..............................................................................................................................................................
.. ..............................................................................................................................................................
Saudara, (atau yang lain)
(Hal-hal yang ingin disampaikan / dinyatakan. Ada baiknya sesuatu isi disampaikan dalam perenggan yang
berasingan)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.. ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Yang benar,
.................
( Nama Huruf Besar )

Soalan
Anda telah melawat sebuah muzium semasa anda bercuti
disebuah negara asing. Tulis sepucuk surat kepada kawan anda
untuk menceritakan tentang muzium itu. Antara kandungannya:
di manakah muzium itu dan siapakah yang membawa anda ke
sana?
ceritakan apakah yang menarik tentang pameran di muzium
tersebut?
beritahu kawan anda apakah yang anda telah pelajari dari
lawatan tersebut?

TERIMA KASIH