Anda di halaman 1dari 22

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENGURUSAN DATA

SISTEM SALAH LAKU DISIPLIN MURID (SSDM)


SISTEM KEHADIRAN MURID (e-Kehadiran)

SISTEM PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH (PKS)


BORANG PENGURUSAN DISIPLIN MURID (BPD)

Sistem Salah Laku Disiplin Murid

Dibangunkan secara online pada 2010 menggantikan SSDM versi 3 SSDM berasaskan web dapat merekod maklumat salah laku murid dengan capaian yang mudah dan berkesan.

Pelaksanaan

sekolah

PPD

JPN

BPSH

Pelaksanaan SSDM
4 tahap pengguna i sekolah ii Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) iii Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) iv BPSH, KPM

Modul dapat melaksanakan Tugas;

menjana laporan pengesahan Memaparkan rekod murid dan maklumat salah laku Menjana dan memaparkan laporan statistik salah laku

KEPENTINGAN SSDM

Penyediaan maklumat bagi Laporan Tahunan Salah Laku murid Tujuan merangka segala dasar dan program berkaitan murid Program dan aktiviti yang dirancang akan menjadi lebih berfokus dan efektif

KEGUNAAN SSDM DI SEKOLAH

Pihak sekolah dapat menganalisis data dan menyediakan laporan salah laku murid Mengenalpasti masalah disiplin murid mengikut kategori salahlaku Merangka program dan aktiviti berdasarkan school base program Masalah disiplin dapat diatasi secara berfokus dan efektif

Kategori Salah Laku (SSDM )


Jenayah Lucah Kekemasan Diri Tidak Pentingkan Masa Kurang Sopan Tingkah Laku Musnah Ponteng Kenakalan Buli Rokok

SALAH LAKU BERAT

Berunsur jenayah Berunsur kelucahan Ponteng sekolah Tingkah laku musnah Buli

SALAH LAKU RINGAN

Tidak Pentingkan Masa Tingkah laku kurang sopan Kenakalan Kekemasan Diri Rokok

Sek.Rend. Bil
1 2 3 4 5

Sek.Men

Jum. Terlibat

Jenis Kesalahan
Jenayah Lucah Kekemasan Diri Tidak pentingkan masa Kurang sopan

bil
5971 1064 3082 2225 3794

%
0.21 0.04 0.11 0.08 0.14

bil
8350 2714 10844 8178 11613

%
0.37 0.12 0.48 0.36 0.51

bil
14321 3778 13926 10403 15407

%
0.27 0.07 0.26 0.20 0.29

6
7 8 9 10

Vandalisme
Ponteng Kenakalan Buli Rokok Jumlah

1717
5935 2114 2005 936 28843

0.06
0.21 0.08 0.07 0.03 1.03

1913
11408 7812 2154 13362 78348

0.08
0.50 0.34 0.09 0.59 3.43

3630
17343 9926 4159 14298 107191

0.07
0.33 0.19 0.08 0.27 2.03

Isu

Pelaksanaan di sekolah Peranan PPD Penguatkusaan di peringkat JPN Peranan Kementerian Pelajaran

e-Kehadiran

Menggunakan data murid yang terdapat dalam APDM Pembantu tadbir yang dilantik akan mengunci masuk kehadiran murid setiap hari Data kehadiran ini digunakan oleh Portal Dashboard PPD yang akan digunakan sepenuhnya mulai tahun 2013

Senarai Tugas Pegawai Meja eKehadiran

Memastikan pihak sekolah mengunci masuk data kehadiran murid setiap hari ( sebelum jam 10 pagi) Menetapkan nilai mula (base line) dan target kehadiran murid di peringkat sekolah,PPD dan JPN.

Memantau status kehadiran murid di sekolah menerusi Dashboard PPD


Mengenalpasti punca dan masalah kehadiran murid di sekolah oleh pegawai meja di PPD dan kehadiran murid dalam daerah oleh pegawai meja JPN

SambSenarai tugas

Menyediakan pelan tindakan dan langkah pencegahan bagi mengelakkan kehadiran murid tidak mencapai sasaran serta mengelakkan berlakunya masalah disiplin murid Menyediakan laporan lengkap dan menyeluruh bagi aspek kehadiran murid dari masa ke semasa.

Baseline dan target setting

2012

2013

2014

2015

92.3 %

93.4 %

94.6 %

95.7 %

SISTEM PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH (PKS)

Satu standard penarafan keselamatan untuk semua sekolah Penarafan dibuat 2 kali setahun Setiap sekolah membuat penarafan kendiri berkaitan keselamatan sekolah masing-masing

Aspek Keselamatan

Pengurusan keselamatan aktiviti murid Pengurusan keselamatan infrastuktur sekolah Pengurusan keselamatan dalam menangani gejala sosial Pengurusan keselamatan dalam menghadapi krisis dan bencana Pengurusan keselamatan dalam menghadapi risiko ancaman

Tahap Keselamatan
Bil
1

% Pencapaian
80 100

Piawaian Sekolah
Sekolah Selamat

50 79

Memerlukan Peningkatan Tahap Keselamatan Sekolah Perhatian Khusus Terhadap Keselamatan Sekolah

0 49

Data Pengurusan Disiplin Murid

Dilaksanakan setiap tahun Memantau pelaksanaan pengurusan disiplin dan keselamatan di sekolah Mengumpul data berkaitan aspek disiplin dan keselamatan murid

Anda mungkin juga menyukai